Biblioteki cyfrowe

Crispa

 Biblioteka cyfrowa Uniwersytetu Warszawskiego Crispa  udostępnia wersje cyfrowe najcenniejszych zbiorów specjalnych BUW, dokumenty archiwalne, dokumentujące historię UW i jego Biblioteki, źródła do historii badań naukowych, głównie nauk historycznych i prawniczych, docelowo z zakresu wszystkich dziedzin uprawianych na Uniwersytecie.

Polona

  Polona to biblioteka cyfrowa, która udostępnia zdigitalizowane zbiory pochodzące z Biblioteki Narodowej i instytucji z nią współpracujących.

FBC – Federacja Bibliotek Cyfrowych

Zbiory polskich instytucji kultury online. Umożliwia dostęp z jednego miejsca do ponad 130 bibliotek cyfrowych i aktualnie liczy 6,7 miliona obiektów.

Wejście do FBC

Europeana

Zbiory europejskich instytucji kultury online. Celem Europeany jest ułatwienie dostępu do dziedzictwa kulturowego i naukowego Europy w Internecie. Ma ona prezentować bogactwo dziedzictwa europejskiego, łączyć wielokulturowość i wielojęzyczność z nowoczesną technologią.

Wejście do Europeany 

Inne biblioteki cyfrowe Uniwersytetu Warszawskiego

Akademicka Biblioteka Cyfrowa

Archiwum Połączonych Bibliotek WFiS UW, IFiS PAN i PTF

Biblioteka Cyfrowa Polskiego Instytutu Antropologii

Biblioteka Nauki

Biblioteka Nauki CeON

Biblioteka Wirtualna Nauki, kolekcja Nauki Przyrodnicze

Biblioteka Wirtualnej Matematyki

Cyfrowa Biblioteka Druków Ulotnych Polskich i Polski Dotyczących z XVI, XVII i XVIII Wieku

e-Kolekcja Czasopism Polskich (e-KCzP)

ICM – DIR – Zasoby Polskie

Polonijna Biblioteka Cyfrowa

Polski Przegląd Kartograficzny

Prasa w Internecie. Realizacja projektu badawczego: Digitalizacja bibliotecznych zasobów czasopiśmienniczych

Teledetekcja Środowiska

Zbiory Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego

Oprac. Dorota Kuźnicka

Ikony: Freepik (www.freepik.com) z www.flaticon.com, Retina Display Icons (www.iconfinder.com/iconsets/TWG_Retina_Icons) od The Working Group (blog.twg.ca).