Biblioteki cyfrowe

e-bUW – biblioteka cyfrowa Uniwersytetu Warszawskiego

e-bUW udostępnia wersje cyfrowe najcenniejszych zbiorów specjalnych BUW, dokumenty archiwalne, dokumentujące historię UW i jego Biblioteki, źródła do historii badań naukowych, głównie nauk historycznych i prawniczych, docelowo z zakresu wszystkich dziedzin uprawianych na Uniwersytecie.

FBC – Federacja Bibliotek Cyfrowych

Wejście do FBC
Zbiory polskich instytucji kultury online. Umożliwia dostęp z jednego miejsca do ponad 130 bibliotek cyfrowych i aktualnie liczy 4,8 miliona obiektów.

Europeana

Wejście do Europeany 
Zbiory europejskich instytucji kultury online. Celem Europeany jest ułatwienie dostępu do dziedzictwa kulturowego i naukowego Europy w Internecie. Ma ona prezentować bogactwo dziedzictwa europejskiego, łączyć wielokulturowość i wielojęzyczność z nowoczesną technologią.

Inne biblioteki cyfrowe Uniwersytetu Warszawskiego

Archiwum Połączonych Bibliotek WFiS UW, IFiS PAN i PTF

Biblioteka Cyfrowa Katedry Lingwistyki Formalnej Uniwersytetu Warszawskiego

Biblioteka Cyfrowa Polskiego Instytutu Antropologii

Biblioteka Nauki CeON

Biblioteka Ośrodka Analiz Politologicznych UW

Biblioteka Wirtualna Nauki, kolekcja Nauki Przyrodnicze

Biblioteka Wirtualnej Matematyki

Cyfrowa Biblioteka Druków Ulotnych Polskich i Polski Dotyczących z XVI, XVII i XVIII Wieku

e-Kolekcja Czasopism Polskich (e-KCzP)

ICM – DIR – Zasoby Polskie

Kolekcja Starych Druków BIH UW

MEDIOTEKA

Otwarte Repozytorium Nauk Historycznych (LEKTORIUM)

Otwórz książkę

Polonijna Biblioteka Cyfrowa

Polski Przegląd Kartograficzny

Prasa w Internecie. Realizacja projektu badawczego: Digitalizacja bibliotecznych zasobów czasopiśmienniczych

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki (CeON)

Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych (RCIN)

Repozytorium UW

Teledetekcja Środowiska

Zbiory Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego

Oprac. Dorota Kuźnicka

Ikony: Freepik (www.freepik.com) z www.flaticon.com, Retina Display Icons (www.iconfinder.com/iconsets/TWG_Retina_Icons) od The Working Group (blog.twg.ca).