Biblioteka realizuje tylko wypożyczenia i zwroty książek, rozliczenia, zamawianie skanów i wypożyczenia międzybiblioteczne. Odbiór zamówionych książek w następnym dniu roboczym

Informujemy, że do odwołania ograniczona jest możliwość korzystania przez czytelników z Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie na podstawie Zarządzenia nr 105 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie zagrożenia zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Wszystkie czytelnie, kabiny pracy indywidualnej i Wolny Dostęp są zamknięte dla użytkowników.

Do 31 sierpnia 2020 r. odwołane są spotkania, szkolenia i wycieczki.

Od 18 maja 2020 r. wznowione są następujące usługi BUW:

 • wypożyczanie i zwroty książek w tymczasowej Wypożyczalni Miejscowej (sala 0.85, parter, godziny otwarcia: poniedziałek, wtorek 13-20, środa – piątek 9-16),
 • zwroty książek do trezora znajdującego się w uliczce (codziennie w godz. 8-21),
 • bezpłatne skanowanie książek i czasopism dla pracowników, doktorantów i studentów UW,
 • rozliczenia,
 • wypożyczenia międzybiblioteczne,
 • indywidualne wcześniej umówione spotkania z czytelnikami (sala 0.97, parter).

Usługi te realizowane są według zasad opisanych poniżej. Zasady obowiązują do odwołania.

Kontakt z Biblioteką

Konto biblioteczne i zapisy

 1. Konta studentów, doktorantów i pracowników UW oraz Czytelników korzystających z BUWu w ramach SWW zostały automatycznie przedłużone do 31 października 2020 r.
 2. Studenci, doktoranci i pracownicy UW, którzy posiadają ELS, ELD i ELP, a nie założyli jeszcze konta bibliotecznego, mogą je zdalnie aktywować. Szczegółowe informacje i linki do aktywacji znajdują się w zakładce Zapisy na stronie https://www.buw.uw.edu.pl/informacje-praktyczne/jak-korzystac/
  1. Uwaga! Procedura zdalnej aktywacji i/lub aktualizacji konta czytelnika dostępna jest tylko dla studentów, doktorantów i pracowników UW z wprowadzonym do USOS kompletem danych.
 3. Hasło do aktualnego konta bibliotecznego można odzyskać poprzez opcję „Zapomniałeś hasła” dostępną pod panelem logowania do konta bibliotecznego (Film instruktażowy , Instrukcja odzyskania hasła).
 4. Uwaga! Studenci, doktoranci i pracownicy UW, nieposiadający kart ELS/ELD/ELP, mogą również założyć konto biblioteczne, które umożliwi im korzystanie ze zbiorów elektronicznych w domu. Prośby o założenie konta należy kierować z konta pocztowego zarejestrowanego w USOSie na adres reklamacje.buw@uw.edu.pl
 5. Do odwołania nie ma możliwości zapisu do BUW dla osób spoza Uniwersytetu Warszawskiego.

Wypożyczenia

Wypożyczalnia Miejscowa

 • jest tymczasowo zlokalizowana w  pomieszczeniu porestauracyjnym na parterze budynku (sala 0.85);
 • jest czynna w poniedziałek, wtorek w godz. 13-20, środa – piątek w godz. 9-16 (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy).

W sali 0.85 może jednocześnie przebywać nie więcej niż dwóch czytelników. Prosimy o przestrzeganie wyznaczonych kierunków kolejki (do i od stanowisk Wypożyczalni).

Zasady zamówień i wypożyczeń

Zobacz film instruktażowy Nowe zasady wypożyczeń – maj 2020

 1. Z Wypożyczalni Miejscowej mogą korzystać użytkownicy posiadający ważne konto biblioteczne BUW z uprawnieniami do wypożyczeń.
 2. Obowiązują podwyższone limity wypożyczeń:
  1. do 20 wol. na 90 dni – pracownicy i doktoranci Uniwersytetu Warszawskiego;
  2. do 15 wol. na 60 dni – profesorowie i doktorzy habilitowani spoza Uniwersytetu Warszawskiego, legitymujący się ważnym dokumentem tożsamości wydanym w Polsce;
  3. do 10 wol. na 30 dni – studenci i słuchacze wszystkich studiów licencjackich, magisterskich i podyplomowych, realizowanych na Uniwersytecie Warszawskim;
  4. do 3 wol. na 30 dni – pozostali użytkownicy indywidualni posiadający uprawnienia do wypożyczeń.
  5. do 20 wol. na 30 dni – biblioteki jednostek organizacyjnych UW.
  6. do 10 wol. na 30 dni – inne biblioteki i instytucje krajowe.
 3. Zamówienia na książki można składać po zalogowaniu się do katalogu online bibliotek UW:
  1. do logowania służy nr karty bibliotecznej, nr ELS / ELD / ELP (umieszczony pod kodem kreskowym) oraz hasło (zob. film instruktażowy pokazujący jak odzyskać hasło do konta bibliotecznego),
  2. pracownicy, doktoranci i studenci UW, którzy dotąd nie korzystali z BUW, mogą zdalnie aktywować swoje elektroniczne legitymacje jako karty biblioteczne (opis procedury),
  3. w razie problemów z aktywacją konta, użytkownicy proszeni są o kontakt z Oddziałem Udostępniania: reklamacje.buw@uw.edu.pl.
 4. Uwaga! Prosimy o rozważne składanie zamówień.
  1. Czytelnik może wypożyczyć tylko tyle książek, ile wynosi jego limit wypożyczeń (uwględniając też dotychczas wypożyczone egzemplarze),
  2. nie ma możliwości samodzielnego anulowania złożonego zamówienia.
 5. Książki można odebrać nie wcześniej niż w następnym dniu, najpóźniej w ciągu pięciu dni od  dnia realizacji zamówienia.
 6. Książki z Wolnego Dostępu i Księgozbioru Dydaktycznego oraz czytniki Kindle można zamawiać na takich samych zasadach jak książki z Magazynu (poprzez opcję Zamów, zobacz Instrukcję zamawiania książek).
 7. Nie będą udostępniane na zewnątrz książki z czerwonymi nalepkami, posiadające w katalogu status „Nie wypożycza się”. Można natomiast zamówić skany fragmentów tych książek.
 8. Książki zwracane do BUW są poddawane pięciodniowej kwarantannie:
  1. nie mogą być wypożyczane kolejnym osobom, możliwe jest jednak ponowne wypożyczenie przez tego samego czytelnika,
  2. otrzymują w katalogu status „Kwarantanna”.
 9. Do odwołania zostają zawieszone rezerwacje książek już wypożyczonych.
  Uwaga! Wszystkie dotychczasowe rezerwacje zostały usunięte z systemu.

Prolongaty

 1.  Można prolongować termin zwrotu wypożyczonej książki nie wcześniej niż na 14 dni przed jego upływem, gdy spełnione są następujące warunki:
  1. nie upłynął termin zwrotu tego egzemplarza albo innej pozycji, która znajduje się na koncie bibliotecznym użytkownika;
  2. nie upłynął termin ważności konta;
  3. na koncie nie ma zaległych opłat.
 2. Dokonać prolongaty można online lub po zgłoszeniu się osobiście w tymczasowej Wypożyczalni.
 3. Niezależnie od uprawnień użytkownika książkę można prolongować z rzędu nie więcej niż pięć razy, każdorazowo na 30 dni od daty dokonania prolongaty, z wyjątkiem książek wypożyczanych na okresy krótsze, których termin prolongaty jest zgodny z ich terminem wypożyczenia.

Zwroty

Zwrotów można dokonywać:

 • osobiście przy wypożyczaniu kolejnych książek w Wypożyczalni Miejscowej;
 • poprzez wrzucenie ich do trezora, znajdującego się przed wejściem głównym BUW.
  Książki z trezora są wyjmowane w godzinach pracy Wypożyczalni co godzinę; ostatni raz są wyjmowane na godzinę przed zamknięciem Wypożyczalni (poniedziałek, wtorek o godz. 19; środa, czwartek, piątek o godz. 15).
  Uwaga! Prosimy nie wrzucać do trezora książek wypożyczonych z bibliotek wydziałowych! W sprawie zwrotu tych książek prosimy o kontakt z konkretną biblioteką.
 • poprzez odesłanie książek pocztą na własny koszt na adres BUW (ul. Dobra 56/66, 00-312 Warszawa‎) z dopiskiem „Wypożyczalnia Miejscowa”.
  • Przy zwrocie brany jest pod uwagę dzień dostarczenia przesyłki do Biblioteki, a nie data wysyłki.
  • Książki zwracane pocztą nie są od razu zdejmowane z konta, tylko podlegają pięciodniowej kwarantannie.
  • W przypadku książek przetrzymanych ponad wyznaczony termin, do kary nie jest wliczany okres kwarantanny.

Uwaga!

Czytelnicy szczególne zagrożeni zarażeniem mogą się kontaktować telefonicznie lub mailowo z BUW w celu ustalenia zwrotu posiadanych książek i dostarczenia zamówionych – tel. 22 55 25 384, adres e-mail: reklamacje.buw@uw.edu.pl.

Przekroczenie terminu zwrotu

Przekroczenie terminu zwrotu wypożyczonych książek oraz czytników książek elektronicznych skutkuje zablokowaniem konta czytelnika.
Do czasu uregulowania zobowiązań wobec Biblioteki nie można wypożyczać następnych książek, prolongować ich ani zamawiać następnych egzemplarzy.

Opłaty:

 • 40 gr – za każdy dzień przekroczenia terminu zwrotu jednej książki,
 • 1 zł – za każdy dzień przekroczenia terminu zwrotu czytnika Kindle.

Uwaga! Opłata jest automatycznie naliczana do chwili zwrotu przetrzymanej książki i czytnika.

Opłatę za przekroczenie terminu zwrotu, po uprzednim oddaniu przetrzymanych książek, można uiścić:

 • w Wypożyczalni Miejscowej (płatność tylko kartą płatniczą) lub
 • przelewem na konto (dotyczy tylko książek wypożyczonych z BUW):
  Uniwersytet Warszawski Bank Millennium S. A. – 69 11602202 0000 0000 6085 0087 z tytułu „Opłata za przetrzymanie książek z BUW”.
  Uwaga! Usunięcie zaległości z konta nastąpi dopiero po przekazaniu informacji o wpłacie od pełnomocnika kwestora UW (co następuje z pewnym opóźnieniem).

Uwaga! Opłaty za przetrzymanie książek z bibliotek wydziałowych UW są przyjmowane wyłącznie na konta bibliotek podanych na ich stronach internetowych!

Rozliczenia

 • Rozliczenia realizowane są przez dziekanaty poszczególnych jednostek drogą elektroniczną poprzez platformę USOSWeb.
 • Czas realizacji rozliczenia z BUW trwa do 5 dni roboczych (z wyłączeniem sobót i niedziel).
 • Aby uzyskać rozliczenie, należy mieć uregulowany stan konta bibliotecznego (brak wypożyczeń i nieuregulowanych należności finansowych).
 • Obowiązek rozliczenia z BUW dotyczy również studentów UW, którzy nie korzystali z BUW.
 • Uwaga!
  • Uzyskanie rozliczenia na koniec studiów I stopnia (tzw. obiegówki) oznacza likwidację konta bibliotecznego. Student rozpoczynający studia II stopnia na UW musi ponownie aktywować konto biblioteczne.
  • Rozliczenie obiegówki na studiach II stopnia również oznacza likwidację konta w BUW. Jeżeli student chciałby nadal korzystać z Biblioteki należy:
   • założyć płatną kartę biblioteczną (20 zł), która uprawnia do korzystania ze zbiorów BUW na miejscu, bez wypożyczeń książek do domu,
   • lub zarejestrować się w Klubie Absolwenta. Karta z Klubu Absolwenta daje możliwość wypożyczania 3 książek i do korzystania ze zbiorów BUW na miejscu. Karta nie daje dostępu do zasobów elektronicznych z domu.
 • W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z Wypożyczalnią Miejscową, tel. 22 55 25 167 lub z Samodzielnym Stanowiskiem ds. obsługi Użytkowników BUW, tel. 22 55 25 182 lub 384, e-mail: reklamacje.buw@uw.edu.pl

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna

 • Z Wypożyczalni Międzybibliotecznej mogą korzystać studenci, doktoranci i pracownicy UW posiadający ważne konto biblioteczne bez zaległości.
 • Zamówienia na książki lub artykuły niedostępne w BUW i bibliotekach warszawskich
  • należy składać poprzez aplikację
  • w zamówieniach należy podać dokładne dane bibliograficzne:
   • książki – autor, tytuł, miejsce, rok wydania,
   • kopii artykułu – autor, tytuł artykułu oraz dokładny tytuł czasopisma, rocznik, numer.
  • jednorazowo można zamówić 5 publikacji,
  • o realizacji lub braku możliwości realizacji zamówienia, czytelnik zostaje powiadomiony mailem lub telefonicznie.
 • Zasady realizacji zamówień:
  • Skany zamówionych artykułów, po dokonaniu opłaty za usługę, przesyłane są na adres mailowy czytelnika.
  • Książki wypożyczone z innych bibliotek, za zgodą tych bibliotek i na określony przez nie czas, są wypożyczane czytelnikom do domu.
  • Wypożyczenie książki z zagranicy jest możliwe po dokonaniu opłaty.
 • Jeśli biblioteka wypożyczająca nie wyrazi zgody na wypożyczenie zamówionych materiałów do domu, zamówienie nie jest realizowane.
 • Książki zamówione poprzez Wypożyczalnię Międzybiblioteczną można wypożyczać i zwracać w tymczasowej Wypożyczalni Miejscowej (sala 0.85 na poziomie 0).
 • Wypożyczenia międzybiblioteczne są rejestrowane na koncie czytelnika, jednak nie pomniejszają przysługujących czytelnikowi limitów wypożyczania zbiorów BUW.

Indywidualne spotkania z użytkownikami

W sali 0.97 (parter)

 • Użytkownik każdorazowo musi ustalić z pracownikiem BUW cel, termin i godzinę spotkania. Wcześniejsze umówienie wizyty jest obowiązkowe.
 • Spotkania z pracownikiem Samodzielnego stanowiska ds. obsługi użytkowników BUW należy umawiać pisząc na adres: reklamacje.buw@uw.edu.pl.
 • Podczas spotkań czytelnik musi przestrzegać zasad bezpieczeństwa.

Skanowanie

 1. Od 18 maja 2020 r. (do odwołania) zamówienia na bezpłatne skanowanie są realizowane tylko dla społeczności UW, tj. studentów, doktorantów i pracowników posiadających aktywne konto biblioteczne, bez przetrzymanych książek i nieuregulowanych opłat naliczonych przez BUW. Osoby mające na koncie naliczone opłaty w bibliotekach wydziałowych mogą zamawiać skany.
 2. Pracownicy, doktoranci i studenci UW, którzy dotąd nie korzystali z BUW, mogą zdalnie aktywować swoje elektroniczne legitymacje jako karty biblioteczne (opis procedury) . W razie problemów z aktywacją konta, użytkownicy proszeni są o kontakt z Oddziałem Udostępniania: reklamacje.buw@uw.edu.pl.
 3. Zamówienia w postaci wypełnionego formularza należy przesłać z adresu e-mail w domenie uw.edu.pl  na adres: informacja.buw@uw.edu.pl.
  1. Formularz zamówienia (format doc).
  2. Formularz zamówienia (format docx).
  3. Formularz zamówienia (format rtf).
  4. Formularz zamówienia (format pdf).
 4. Jedna osoba może złożyć maksymalnie jedno zamówienie na tydzień.
 5. Można złożyć zamówienie na skany ze wszystkich materiałów zgromadzonych w BUW, z wyjątkiem nienaukowych czasopism bieżących.
 6. Można zamówić do 50 stron tekstu oryginalnego (nie skanów). Skany będą zapisane do czarno-białych plików TIFF lub pliku PDF (bez OCR).
 7. Zamówienia będą realizowane według kolejności wpływu.
 8. Ze względu na przepisy RODO zamówienia złożone przez osoby posługujące się nie swoimi danymi osobowymi nie będą realizowane.

Uwaga! Sprawdź też, czy poszukiwane materiały nie są dostępne w wersji elektronicznej. Pomoże Ci w tym nasz film instruktażowy Gdzie szukać cyfrowych publikacji – mini przewodnik

Skrytki i kabiny pracy indywidualnej

Prosimy o opróżnienie skrytek samoobsługowych znajdujących się w szatniach. Kluczyki do skrytek należy niezwłocznie zwrócić w tymczasowej Wypożyczalni Miejscowej w sali 0.85.

Informacje o terminach i sposobach odbioru rzeczy i zwrotu kluczyka do kabin pracy indywidualnej zostaną wysłane w najbliższym czasie Czytelnikom, którzy z nich korzystali. Pytania na ten temat można też wysłać na adres email: reklamacje.buw@uw.edu.pl.

Osoby, które pozostawiły rzeczy w skrytkach samoobsługowych znajdujących się na terenie Biblioteki proszone są o kontakt z Oddziałem Administracyjnym: a.baluk@uw.edu.pl.

Zasady obowiązujące użytkowników podczas pobytu w BUW

 1. Czytelnicy zobowiązani są do stosowania zaleceń GIS oraz przestrzegania następujących zasad podczas pobytu w BUW:
  a) noszenie maseczek ochronnych,
  b) zachowanie odległości co najmniej 2 m pomiędzy sobą, a w wyznaczonych strefach przestrzeganie znaków informujących o zachowaniu koniecznej odległości,
  c) przestrzeganie zaleceń dopuszczalnej liczby osób w pomieszczeniach BUW,
  d) używania środków dezynfekujących przy wejściu do budynku oraz przy stanowisku obsługi czytelnika.
 2. Rekomendowane jest noszenie rękawic jednorazowych.
 3. Każdej osobie wchodzącej do budynku jest mierzona temperatura ciała przy użyciu termometru bezdotykowego. Osoby o podwyższonej temperaturze ciała (powyżej 37°) oraz osoby niewyrażające zgody na pomiar nie mogą korzystać z Wypożyczalni.
 4. Czytelnicy ograniczają liczbę wizyt w BUW poprzez składanie kompletnych zamówień na potrzebne książki i jednorazowe realizowanie zwrotów i wypożyczeń.
 5. Inne wizyty niż w Wypożyczalni należy umawiać mailowo i dostosowywać się do szczegółowych zaleceń pracownika BUW (podstawowy wykaz adresów e-mail).
 6. Czytelnicy szczególne zagrożeni zarażeniem mogą się kontaktować telefonicznie lub mailowo z BUW w celu ustalenia zwrotu posiadanych książek i dostarczenia zamówionych – tel. 22 55 25 384, adres e-mail: reklamacje.buw@uw.edu.pl.

Zasoby online

 1. Studenci, doktoranci i pracownicy UW mają możliwość zdalnego dostępu do kolekcji książek i czasopism elektronicznych będących w subskrypcji UW, dostępnych ze strony BUW w zakładce „Zasoby online” (https://www.buw.uw.edu.pl/zasoby-online/), po zalogowaniu się za pomocą numeru karty bibliotecznej (lub 11-cyfrowego numeru ELS/ELD/ELP pisanego bez spacji – jeśli te dokumenty zostały aktywowane jako karta biblioteczna) i hasła.
 2. Zaległości na koncie (kary, przetrzymane książki) nie są przeszkodą w dostępie do zasobów elektronicznych.

Kwerendy

 1. Biblioteka oferuje opracowanie kwerend bibliograficznych (poszukiwania bibliograficzne, zestawienia bibliograficzne) w oparciu o katalogi BUW.
 2. Zamówienia należy przesyłać na adres: informacja.buw@uw.edu.pl.
 3. Opłacie podlegają zamówienia na kwerendy, których czas wykonania przekracza 2 godziny pracy bibliotekarza.
  Kwerendy realizowane są w kolejności zgłoszeń.
 4. Biblioteka nie wykonuje zestawień bibliograficznych do prac zaliczeniowych i dyplomowych (licencjackich, magisterskich, doktorskich itp.).
 5. Przypominamy, że tradycyjne zasoby BUW można sprawdzić w:
  1. Katalogu Bibliotek UW
  2. Cyfrowych Katalogach Kartkowych
Biblioteki wydziałowe UW

Informujemy, że o otwarciu poszczególnych bibliotek wydziałowych decydują władze danej jednostki Uniwersytetu Warszawskiego.
Informacje o trybie funkcjonowania tych bibliotek zamieszczamy poniżej, ale sugerujemy też sprawdzenie aktualności na stronie konkretnej biblioteki.

Informujemy ponadto, że nie ma możliwości zamawiania ani zwrotu książek z bibliotek wydziałowych w BUW.

Uwaga!

 • Książek wypożyczonych z bibliotek wydziałowych prosimy nie wrzucać do trezora! 
 • Książek z bibliotek wydziałowych prosimy nie zamawiać do BUW!

Biblioteka Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej (CKNJOiEE)

Biblioteka jest czynna w następującym trybie:

 • do 31 lipca 2020 r.:
  • wtorek, piątek w godz. 10-14.
 • 2-28 sierpnia 2020 r. – nieczynna.
 • 31 sierpnia – 2 września 2020 r.:
  • poniedziałekj – środa w godz. 10-15.
 • 3-30 września 2020 r. – nieczynna ze względu na przeprowadzkę.
  • Księgozbiór angielski z budynku przy ul. Nowy Świat 4 zostanie umieszczony w bibliotece w budynku przy Al. Niepodległości 22
  • Od 01 października 2020 r. nowa lokalizacja Biblioteki CKNJOiEE UW (księgozbiory: angielski, francuski i niemiecki): Warszawa, Al. Niepodległości 22, w Ośrodku Dydaktycznym UW „Ksawerów”, (parter, pok. 13).

Zasady:

  • realizowane są tylko wypożyczenia (zamówienia internetowe oraz składane podczas dyżurów),
  • zamówienia internetowe na książki należy przesyłać na adres: biblioteka.cknjoiee@uw.edu.pl – Księgozbiór angielski (Nowy Świat 4), m.a.szaro@uw.edu.pl – Księgozbiór francuski i niemiecki (Al. Niepodległości 22),
  • podwyższone są limity wypożyczanych książek dla wszystkich studentów do 10 woluminów,
  • terminy zwrotów są przedłużone do dnia 19 października 2020 r.,
  • nie naliczane są w tym okresie kary.
 • Czytelnia jest wyłączona z procedury obsługi biblioteki.
 • Zawieszone jest do odwołania udostępnianie prezencyjne, w tym dostęp do regałów bibliotecznych i stanowisk komputerowych.
 • Kontakt z Biblioteką: biblioteka.cknjoiee@uw.edu.pl

Biblioteka Iberystyki, Italianistyki i Romanistyki

Biblioteka jest czynna:

 •  w dniach 27 lipca – 31 sierpnia 2020 r.:
  • wtorek, środa, piątek w godz. 10–14,
 • w dniach 1-30 września 2020 r.:
  • poniedziałek – piątek w godz. 10–14.
 • Zasady:
  • Realizowane są jedynie wypożyczenia książek zamówionych wcześniej drogą elektroniczną (nie są realizowane zamówienia na rewersach kartkowych), po które należy się zgłosić do Czytelni.
  • Zamówienia elektroniczne są realizowane raz dziennie.
  • Książki zamówione po godz. 8.30 są do odbioru dnia następnego.

Biblioteka Instytutu Anglistyki

Do 31 lipca 2020 r. Biblioteka pracuje w następującym trybie:

 • Wypożyczalnia jest czynna:
  • wtorek, czwartek, sobota w godz. 11-15.
 • Czytelnia jest nieczynna.

Biblioteka Instytutu Filologii Klasycznej

 • Wypożyczalnia jest czynna:
  • środa, czwartek, piątek w godz. 10-13.
 • Zamówienia należy składać mailowo na adres ifkbiblioteka@uw.edu.pl najpóźniej do godziny 9 w dniu pracy Wypożyczalni.
 • Książki zwrócone do biblioteki podlegają obowiązkowej, trzydniowej kwarantannie, i nie są przez ten czas wypożyczane kolejnym osobom.
 • Czytelnia jest zamknięta do odwołania.

Biblioteka Instytutu Germanistyki

Biblioteka pracuje w następującym trybie:

 • Lipiec:
  • Wypożyczalnia jest czynna:
   • poniedziałek, środa, czwartek w godz. 10-14.
  • Czytelnia nieczynna.
 • Sierpień – nieczynna
 • Wrzesień:
  • Wypożyczalnia jest czynna:
   • poniedziałek, środa, czwartek w godz. 10-14.
  • Czytelnia nieczynna.
 • Do 30 września 2020 r. wstrzymane jest naliczanie kar z tytułu przetrzymywania książek.

Biblioteka Instytutu Historii Sztuki

Tryb pracy Biblioteki do końca września 2020 r.:

 • lipiec –  czynna we wtorki i czwartki w godz. 10-14,
 • sierpień – czynna we wtorki i czwartki w godz. 10-14,
 • wrzesień – zamknięta.

 

 • Wypożyczalnia jest czynna:
  • wtorek, czwartek w godz. 10- 14 (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy).
 • Zamówienia na książki i czasopisma przyjmowane są wyłącznie on line lub e-mailowo (infobiblio.ihs@uw.edu.pl).
 • Książki zamówione do poniedziałku można wypożyczyć we wtorek, a zamówione we wtorek i środę – w czwartek.
 • Dostęp do katalogu kartkowego jest zamknięty. Prośby o sprawdzenie sygnatury lub wyszukanie książki niedostępnej on-line przyjmowane i realizowane są wyłącznie e-mailowo (ihs@uw.edu.pl).
 • Obowiązują podwyższone limity wypożyczeń:
  • do 20 wol. na 90 dni dla pracowników i doktorantów UW,
  • do 10 wol. na 30 dni dla studentów UW.
 • Ważne: O książki, które mają status „nie wypożycza się” oraz o możliwość skorzystania z czasopism można pytać wyłącznie e-mailowo (ihs@uw.edu.pl). Bibliotekarz każdorazowo rozważy decyzję o zmianie statusu książki lub czasopisma lub doradzi zamówienie skanów fragmentów książki czy artykułu w czasopiśmie.
 • Skany wybranych fragmentów książek czy czasopism będą wykonywane nieodpłatnie, limity zostaną ustalone jeśli ta nowa forma korzystania ze zbiorów będzie cieszyła się dużą popularnością.
 • Zwroty książek:
  • Do 30 maja nie są naliczane kary za przetrzymanie książek.
  • Jeśli nie wyczerpano dotąd trzykrotnego limitu prolongat danej książki samodzielnie można przesunąć termin zwrotu:
   • on line
   • e-mailowo: infobiblio.ihs@uw.edu.pl  ( jeśli książka była wypożyczona w tradycyjny sposób (rewers papierowy).
  • Zwroty książek przyjmowane są we wtorki i czwartki w godzinach 10- 14 (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy).
  • Zwrócone książki otrzymają w katalogu on line status „kwarantanna” i nie będą mogły być wypożyczane przez 5 dni, ale będzie można je rezerwować (wyłącznie e-mailowo: infobiblio.ihs@uw.edu.pl) i odebrać w późniejszym terminie.
  • Książki można także przysłać pocztą na własny koszt, na adres: Biblioteka IHS UW ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 00-927 Warszawa. Przy zwrocie brany jest pod uwagę dzień dostarczenia przesyłki do biblioteki, a nie data wysyłki. Książki zwracane pocztą także podlegają kwarantannie.
 • Czytelnia jest zamknięta do odwołania.
 • Inne wizyty niż w Wypożyczalni należy umawiać mailowo z kierownikiem biblioteki IHS (e.dzialo@uw.edu.pl).
 • Wcześniejsze umówienie wizyty jest obowiązkowe.
 • Czytelnicy szczególne zagrożeni zarażeniem mogą się kontaktować telefonicznie we wtorki  i czwartki  w godz. 10-14 (tel. 22 55 20 556) lub mailowo: infobiblio.ihs@uw.edu.pl bądź z kierownikiem biblioteki IHS: e.dzialo@uw.edu.pl).

Biblioteka Instytutu Muzykologii

 • Biblioteka nieczynna w dn. 25 lipca – 23 sierpnia 2020 r.W okresie od 14.07 do 23.08 kary nie będą naliczane.

Biblioteka Katedry Hungarystyki

 • Wypożyczalnia jest czynna:
  • wtorek, czwartek w godz. 11.30-14.
 • Uwaga! Na dyżur można przyjść po uprzednim umówieniu się drogą emailową biblioteka.hungar@uw.edu.pl przynajmniej dzień przed wizytą.
 • Wiadomość email powinna zawierać następujące informacje:
  • data i godzina wizyty,
  • książki przeznaczone do zwrotu: nr kodu kreskowego (zaczynający się od cyfr 1067… lub 1058… – kody znajdują się na stronie tytułowej i na wewnętrznej stronie okładki z tyłu), sygnaturę (znajduje się na okładce po lewej stronie na górze oraz jest wpisana ołówkiem w prawym górnym rogu pierwszej kartki po okładce), autora i tytuł;
  • książki przeznaczone do wypożyczenia:
   • książki nadal należy zamawiać przez katalog online, a w przypadku trudności z zamówieniem lub gdy książki nie wypożycza się – można skontaktowac się zbiblioteką (w drodze wyjątku takie przypadki będa rozpatrywane indywidualnie).
   • pomimo zamówienia online należy w e-mailu podać informacje, które książki zostały zamówione i podać: nr sygnatury, autora i tytuł.
  • Należy podać też swój numer telefonu. W dniu dyżuru będziemy kontaktować się e-mailowo, aby potwierdzić, że oczekujemy na Państwa i zamówienie jest gotowe do realizacji. Jeśli podadzą Państwo swój numer telefonu, w wyjątkowych przypadkach będziemy mogli się skontaktować szybciej.
 • Książki po zwrocie poddawane będą pięciodniowej kwarantannie przed kolejnym wypożyczeniem. Czytelnik może wypożyczyć drugi raz tę samą książkę bez poddawania jej kwarantannie, o ile wcześniej nie została ona zamówiona przez innego Czytelnika.
 • Zrealizowane zamówienie oczekiwać będzie na Czytelnika w wypożyczalni zapakowane w torebkę foliową opatrzoną jego imieniem i nazwiskiem.
 • Nie można osobiście korzystać z katalogu kartkowego.
 • Czytelnia jest nadal zamknięta.

Biblioteka Ośrodka Studiów Amerykańskich

 • Czytelnie są zamknięte do odwołania.
 • Wypożyczalnia jest czynna:
  • wtorek w godz. 14-17
  • piątek w godz. 10-14.
 • Czytelnicy nie mają dostępu do półek.
 • Książki można zamawiać wysyłając wiadomość e-mail (biblioteka.osa@uw.edu.pl) lub składając zamówienie w godzinach otwarcia biblioteki.
 • Wszystkie zwrócone książki są poddawane obowiązkowej kwarantannie.

Biblioteki Papirologii, Prawa Rzymskiego i Antycznego

 • Biblioteka działa w ograniczonym zakresie:
  • wtorek, czwartek 10-14.
 • Czytelnia jest zamknięta do odwołania.
 • Ewentualne wizyty są możliwe po uprzednim kontakcie drogą mailową: j.jablonowska@uw.edu.pl lub telefonicznie: (22) 55-24-411, 667-43-03-42.

Biblioteka Szkoły Języków Obcych

 • Biblioteka jest nieczynna. Budynek Biblioteki jest zamknięty.

Biblioteka Wydziału „Artes Liberales”

 • Do odwołania uruchomiona jest wyłącznie wypożyczalnia, która jest czynna:
  • poniedziałek, czwartek w godz. 9–13.
 • Zamówienia można składać poprzez katalog BUW lub na adres e-mail: chmielak@al.uw.edu.pl.
 • Osoby, które potrzebują skorzystać z materiałów na miejscu (np. z powodu liczby woluminów), proszone są o wcześniejszy kontakt emailowy.

Biblioteka Wydziału Biologii

 • Biblioteka wznowiła tymczasowo wypożyczenia i zwroty książek.
 • W lipcu, sierpniu i wrześniu wypożyczalnia jest czynna:
  • poniedziałek, wtorek, środa, czwartek w godz. 10-13,
  • piątek w godz. 15 -18.
 • Uwaga! 14 sierpnia biblioteka nieczynna.
 • Czytelnia jest zamknięta do odwołania.
 • Kontakt w pilnych sprawach – email: biblioteka@biol.uw.edu.pl, tel. (22) 554-25-22 (21, 20):
 • Terminy zwrotu wypożyczonych książek są automatycznie przedłużone do 30 września 2020 r.
 • Kary za przetrzymanie książek nie będą naliczane.

Biblioteka Wydziału Chemii

 • Biblioteka czynna dla czytelników w skróconych godzinach pracy:
  • 1 lipca – 31 sierpnia 2020 r.:
   • poniedziałek – piątek 10–15
   • w soboty – nieczynna
 • Do odwołania – wyłączone zostają z samodzielnego korzystania przez użytkowników wszystkie pomieszczenia biblioteczne – w wolnym dostępie – (korytarz główny biblioteki, czytelnie 1 i 2, stanowiska komputerowe, sala Starej Biblioteki oraz magazyn biblioteczny).
 • Zamawianie książek do wypożyczenia do domu jest możliwe tylko drogą mailową na adres: zamawiamzbiory@chem.uw.edu.pl
 • w zamówieniu mailowym należy podać dokładne dane bibliograficzne książki znajdującej się w zbiorach biblioteki posiadającej aktualnie w Katalogu online BUW status: DOSTĘPNA., np.
  • dla podręcznika akademickiego (z księgozbioru wieloegzemplarzowego):
   • BIELAŃSKI A. – PODSTAWY CHEMII NIEORGANICZNEJ – T. 1 – dział tematyczny: XXVJ
  • dla książki z działu naukowego (najczęściej pojedyncze egzemplarze):
   • SCOOG D.A. – FUNDAMENTALS OF ANALYTICAL CHEMISTRY – sygnatura: 13635, dział tematyczny: VII-5
 • Realizacja zamówienia następuje najpóźniej na drugi dzień po otrzymaniu przez czytelnika potwierdzającego maila zwrotnego z biblioteki.
 • Książki można odbierać w dowolnym czasie w godzinach pracy biblioteki, od poniedziałku do piątku, w ciągu 3 dni od momentu otrzymania maila zwrotnego. Po upływie tego czasu książki wracają z powrotem na półkę.
 • Zwroty książek i prolongaty terminów wypożyczenia pozostałych książek znajdujących się na koncie czytelnika realizowane są na bieżąco.
 • Zwrotów można dokonywać osobiście w bibliotece albo drogą pocztową na koszt własny czytelnika.
 • Wszystkie książki zwracane do biblioteki podlegają obowiązkowej 5-dniowej kwarantannie to znaczy, że nie mogą być od razu wypożyczane kolejnej osobie. Możliwe jest jednak ponowne wypożyczenie ich przez tego samego czytelnika. W katalogu online BUW książki zwracane do biblioteki otrzymują tymczasowy status: KWARANTANNA.
 • Na bieżąco realizowane są również rozliczenia studenckich kart obiegowych w wersji papierowej a drogą elektroniczną e-obiegówek wygenerowanych przez system USOSweb.
 • Kontakt z biblioteką wydziałową możliwy drogą mailową pod adresem: biblio@chem.uw.edu.pl lub telefonicznie: (22) 55-26-243 od poniedziałku do piątku.

Biblioteka Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii

 • Wypożyczalnia jest czynna:
  • poniedziałek – piątek w godz. 9-14.
 • Książki należy zamawiać poprzez email: biblioteka.wdib@uw.edu.pl

Biblioteka Wydziału Filozofii i Socjologii

Do końca września 2020 r. Biblioteka pracuje w następującym trybie:

 • Wypożyczalnia jest czynna:
  • poniedziałek – piątek w godz. 11-17
 • książki zwrócone do biblioteki przechodzą 5-dniową kwarantannę,
 • czytelnicy obsługiwani są pojedynczo,
 • można składać zamówienia na wszystkie sygnatury, także te stojące w wolnym dostępie.
 • Czytelnia jest zamknięta do odwołania.

Biblioteka Wydziału Fizyki

 • Biblioteka jest czynna od 1 lipca do 30 września 2020 r. (wejście do budynku A od ul. Pogorzelskiego):
  • poniedziałek – piątek w godz. 10-14.
 • Bibliotekarze i Czytelnicy zobowiązani są do stosowania zaleceń GIS, przestrzegania Zarządzenia Nr 105 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie zagrożenia zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, i stosowania się do „Nowych zasad wchodzenia na Wydział Fizyki UW od 25 maja br.” wydanych przez Dziekana Wydziału Fizyki.
 • Do odwołania działalność Biblioteki będzie ograniczała się do przyjmowania zwrotów oraz wypożyczania elektronicznie zamówionych książek.
 • Użytkownicy nie mają wolnego dostępu do księgozbioru, czytelni, punktu ksero i komputerów.
 • Ważne! Studenci UW przed wejściem do Biblioteki proszeni są o wpisanie się na listę w portierni. Pozostali czytelnicy nieposiadający stałych upoważnień proszeni są o umawianie się z pracownikiem Biblioteki co najmniej dzień przed planowaną wizytą. Kontakt : biblioteka@fuw.edu.pl, tel. 22 55 32 438.
 • Zamówienia i wypożyczanie książek:
  • Czytelnicy mogą zamawiać książki elektronicznie, zarówno z magazynu jak i z wolnego dostępu.
  • Książki można odbierać w ciągu 5 dni, ale najwcześniej na drugi dzień po zamówieniu.
  • Data zwrotu ustawiona zostaje na dzień 12 października 2020 r.
  • Wyłączona zostaje funkcja rezerwowania książek.
 • Zwroty książek:
  • Zwracane książki będą poddawane pięciodniowej kwarantannie i dopiero po kwarantannie będą usuwane z konta Czytelnika.
  • Książki można również przesłać pocztą na adres Biblioteki na koszt zwracającego.
  • Termin zwrotu książek wypożyczonych przed 11 marca 2020 r. zostaje przesunięty na 12 października 2020 r.
 • Obiegówki realizowane będą na bieżąco.
 • Zablokowane konta przed 11 marca 2020 r. z powodu przetrzymania książek, naliczonych kar będą wyjaśnianie indywidualnie.

Biblioteka Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych

Biblioteka pracuje w następującym trybie:

 • W dniach 10-21 sierpnia 2020 r.  jest nieczynna. Za ten okres nie będą naliczane kary.
 • W pozostałych dniach uruchomione są usługi wypożyczania i zwrotów książek:
  • wtorek w godz. 9.30-14,
  • czwartek w godz. 11-16.
 • Realizowane są tylko zamówienia on-line złożone przez katalog online.
 • Odbiory książek należy ustalać mailowo odbiorybiblioteka.wgsr@uw.edu.pl,
 • Czytelnie są nieczynne.
 • Ewentualny kontakt telefoniczny w dni otwarcia wypożyczalni tel. 22-55-20-621.
 • Książki zwrócone otrzymują status KWARANTANNA (5 dni).
 • Zwiększony jest limit wypożyczeń do 7 książek dla wszystkich studentów.
 • Zwiększony jest limit prolongat do 2 na 30 dni.

Biblioteka Wydziału Geologii

 • Biblioteka jest czynna:
  • poniedziałek – piątek w godz. 9-13.
 • Kontakt z biblioteką również drogą mailową: lib.geol@uw.edu.pl i telefoniczną: (+48 22) 55 40 022 (w celu wyjaśnienia sprawy, informacyjnie).

Biblioteka Wydziału Lingwistyki Stosowanej

 • Wypożyczalnia jest czynna:
  • poniedziałek, czwartek w godz. 10–14.
 • Zamówienia na książki należy przysyłać na adres biblioteka.wls@uw.edu.pl podając sygnaturę oraz tytuł zamawianej pozycji.

Budynek WLS jest zamknięty, należy dzwonić na portiernię (dzwonek po prawej stronie). Portier po sprawdzeniu legitymacji studenckiej i potwierdzeniu informacji o zamówieniu książki, skieruje zamawiającego do wypożyczalni.

Biblioteka Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 • Tymczasowa wypożyczalnia jest czynna:
  • poniedziałek, wtorek, czwartek w godz. 10-14.

Biblioteka Wydziału Nauk Ekonomicznych

 • Biblioteka jest zamknięta do odwołania.
 • Terminy zwrotów książek są przedłużone do 30 czerwca 2020 r.
 • Wznowione jest zamawianie książek oraz uruchomiona możliwość zamawiania skanów fragmentów publikacji wyłącznie drogą mailową (info.biblioteka@wne.uw.edu.pl) z deklarowanym, zaplanowanym terminem odbioru osobistego
 • Odbiór zamówionych książek w Bibliotece – Czytelni Głównej:
  • poniedziałek w godz. 10-14,
  • czwartek w godz. 10-14.

Biblioteka Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych

 • Dostępne wypożyczenia i zwroty:
  • poniedziałek, wtorek, środa w godz. 11-16,
  • czwartek 10-18,
  • piątek, sobota, niedziela – nieczynne.

Biblioteka Wydziału Pedagogicznego

 • Wypożyczalnia jest czynna:
  • wtorek, piątek w godz. 10-16,
  • sobota w godz. 10-14.
 • Zakres udostępnianego księgozbioru jest szczegółowo określony na stronie biblioteki w aktualnościach.
 • Czytelnia i wypożyczalnia międzybiblioteczna są nieczynne do odwołania.
 • Biblioteka nie wykonuje skanów.

Biblioteka Wydziału Prawa i Administracji

 • Czynna jest tylko Wypożyczalnia.
 • Czytelnia, Wolny Dostęp i Katalogi nie są dostępne dla Czytelników.
 • Zamówienia na wypożyczenia są realizowane tylko poprzez e-mail: biblio.pomoc@wpia.uw.edu.pl i Facebook.
 • Realizowane są zamówienia złożone przynajmniej 24h przed najbliższym dyżurem.
 • Odbiór zamówień oraz zwroty w Lektorium – poziom „0”.
 • Zamówione książki można odebrać:
  • poniedziałek, środa, czwartek w godz. 10-15 (przerwa techniczna 13-13.30).
 • Zwiększony jest limit wypożyczeń:
  • dla studentów – do 6 egz.,
  • dla doktorantów – do 10 egz.
 • Studenci mogą wypożyczyć na tydzień 1 książkę spoza księgozbioru Dydaktycznego, jeśliw katalogu jest więcej niż jeden jej egzemplarz.
 • Wprowadzona jest usługa skanowania książek i czasopism (do 100 stron dla jednej osoby). Zamówienia należy składać na e-mail i Facebook.
 • Zwrócone książki są poddawane 5-dniowej kwarantannie – dopiero po tym czasie można je powtórnie wypożyczyć.

Biblioteka Wydziału Psychologii

 • Wypożyczalnia jest czynna:
  • poniedziałek – piątek w godz. 10-14
 • Książki są wypożyczane od poniedziałku do piątku w godz. 11-13 w dniu następnym po złożeniu zamówienia oraz mailowym umówieniu się z bibliotekarzem (bibl@psych.uw.edu.pl), w celu uzyskania upoważnienia na wejście na Wydział.

Laboratorium Technik Diagnostycznych – Wydział Psychologii

 • Czynne w ograniczonym zakresie.
 • Zwroty – książki i testy można zwracać do wrzutni, ustawionej przy portierni. Materiały po zwrocie będą przechodzić pięciodniową kwarantannę.
 • Wypożyczenia testu – po wcześniejszym umówieniu się mailem z pracowniczką LTD (ltd@psych.uw.edu.pl).
 • Przed złożeniem zamówienia, należy sprawdzić w bazie  czy dana pozycja dostępna jest w LTD oraz podać sygnatury w zamówieniu mailowym.
 • Wizyty w LTD możliwe są jedynie w terminie ustalonym mailowo z pracownikiem LTD.
 • Nadal możliwy jest dostęp dla pracowników naukowych i dydaktycznych do zeskanowanych podręczników w firmie PracTest. W razie potrzeby pracowniczka LTD pomoże w kontakcie.
 • Czytelnia – jest nadal nieczynna.

Ikony: Freepik (www.freepik.com) z www.flaticon.com, Retina Display Icons (www.iconfinder.com/iconsets/TWG_Retina_Icons) od The Working Group (blog.twg.ca).