Prawo, nauki polityczne

Nowości w dziedzinie

Kwiecień 2024

 1. Ad cuius bonum? : o wartościach i interesach zasługujących na ochronę prawną : księga jubileuszowa Profesor Heleny Żakowskiej-Henzler, red. nauk. Żaneta Zemła-Pacud, Tomasz Zimny. Warszawa: Wydawnictwo INP PAN, 2023.
  BUW Wolny Dostęp K1401 .A927 2023
 2. Akt o usługach cyfrowych : komentarz, red. nauk. Dominik Lubasz, Monika Namysłowska, poszczególne części komentarza napisali: Gabriela Bar [i 28 pozostałych], Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2024.
  BUW Wolny Dostęp KJE959.5.C65 L83 2024
 3. Balicki Marek, Fiutak Agnieszka, Gardocka Teresa: Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego : komentarz. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2024.
  BUW Wolny Dostęp KKP3113.A31994 B35 2024
 4. Grosse Tomasz Grzegorz: Geokultura czyli o związkach geopolityki z kulturą. Kraków: Ośrodek Myśli Politycznej, 2023.
  BUW Wolny Dostęp JC319 .G76 2023
 5. Grzebyk Patrycja, Krzan Bartłomiej, Wierczyńska Karolina: Polski dorobek w zakresie międzynarodowego prawa karnego w latach 1918-2018. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, 2023.
  BUW Wolny Dostęp KZ7050.P65 2023
 6. Guzik-Makaruk Ewa M., Wojewoda Ewelina: Prawo karne medyczne : stan i perspektywy. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, 2023.
  BUW Wolny Dostęp KKP4096 .G89 2023
 7. Hrycaj Anna, Filipak Patryk, Sierakowski Bartosz, Rak Jakub: Postępowanie upadłościowe w praktyce sądów powszechnych. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, 2023.
  BUW Wolny Dostęp KKP1942.P67 2023
 8. Kondej Mikołaj: Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania. Warszawa: Wolters Kluwer, 2024.
  BUW Wolny Dostęp KKP3695 .K666 2024
 9. Opalenii Lucae: De officiis libri tres = O powinnościach księgi trzy, w tłum. Anny Maciejewskiej, przypisy i kolacjonowanie Anna Maciejewska, Marek Tracz-Tryniecki, wstępem opatrzył Marek Tracz-Tryniecki. Warszawa: Narodowe Centrum Kultury, 2023.
  BUW Wolny Dostęp JC163 .O63 2023
 10. Orłowski Tomasz: Praktyka dyplomatyczna. Warszawa: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, © copyright 2024.BUW Wolny Dostęp JZ1405 .O75 2024
 11. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce dla studenta i doktoranta – komentarz praktyczny, red. Wojciech Kiełbasiński, Barbara Pietrzyk-Tobiasz, Mateusz W. Kuliński, autorzy Adrian Chojan [i 15 pozostałych], Warszawa: C.H. Beck, © 2024.
  BUW Wolny Dostęp KKP3147 .P726 2024
 12. Sierpowski Stanisław: Liga Narodów w latach kryzysu 1929-1946. T. 1. Poznań: Wydział Historii UAM, 2023.
  BUW Wolny Dostęp JZ4871 .S534 2023 t.1
 13. Stawrowski Zbigniew: Filozof w jaskini cieni. Kraków: Ośrodek Myśli Politycznej, 2023.
  BUW Wolny Dostęp JA71 .S74 2023
 14. Trocha Olga, Horna-Cieślak Monika, Masłowska Paulina: Metodyka reprezentacji małoletniego pokrzywdzonego w sprawach przestępstw seksualnych. Warszawa: Wolters Kluwer, 2024.
  BUW Wolny Dostęp KKP4208 .T76 2024

Marzec 2024

 1. 30 wykładów o migracjach, red. nauk. Magdalena Lesińska, Marek Okólski. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2023.
  BUW Wolny Dostęp JV6035 .A126 2023
 2. Abramitzky Ran, Leah Boustan Leah: Streets of gold : America’s untold story of immigrant success. New York: PublicAffairs, 2023.
  BUW Wolny Dostęp JV6471 .A34 2023
 3. African democracy : impediments, promises, and prospects, edited by Jonathan O. Chimakonam and Isaiah A. Negedu. London, New York, NY, Dublin: Bloomsbury Academic, 2023.
  BUW Wolny Dostęp JQ1879.A15 A37 2023
 4. Berger Anna, Bonikowska Agnieszka, Dziedzic Martyna, Gospodarowicz Katarzyna, Majchrzak Justyna: HR Compliance : działania niepożądane w miejscu pracy, ochrona sygnalistów, BHP, RODO, związki zawodowe. Warszawa: C. H. Beck, 2023.
  BUW Wolny Dostęp KKP1347 .H715 2023
 5. Janowski Jacek: Architektura i infrastruktura Wielkiego Resetu. T. 1, Metodologia badań i podejścia badawcze do Wielkiego Resetu. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2023.
  BUW Wolny Dostęp JZ1308 .A73 2023 t.1
 6. Janowski Jacek: Architektura i infrastruktura Wielkiego Resetu. T. 2, Symptomy Wielkiego Resetu i składniki strukturalne cywilizacji informacyjnej. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2023.
  BUW Wolny Dostęp JZ1308 .A73 2023 t.2
 7. Krasoń Robert: Teoretyczno-prawne aspekty zasady zaufania do działalności administracji publicznej. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2023.
  BUW Wolny Dostęp KKP2720 .K725 2023
 8. Nowe technologie : wyzwania i perspektywy dla prawa karnego, red. nauk. Justyn Piskorski, Magdalena Błaszczak. Łódź: ArchaeGraph Wydawnictwo Naukowe ; [Warszawa]: Instytut De Republica, 2023.
  BUW Wolny Dostęp KKP4048.5 .N7 2023
 9. Organy ochrony prawnej, red. nauk. Paweł Kuczma, Anna Chodorowska, Paweł Kuczma, Justyna Michalska. Warszawa: Wolters Kluwer, 2024.
  BUW Wolny Dostęp KKP1572 .O655 2024
 10. Podatki 2024, red. meryt.: Aleksander Kaźmierski, autorzy: Dobrosława Antonów, Agnieszka Bieńkowska, Tomasz Grzegorczyk, Aleksander Kaźmierski, Andrzej Melezini, Jarosław Wiśniewski, Dariusz Zalewski. Warszawa: Wolters Kluwer, 2024.
  BUW Wolny Dostęp KKP3550 .P56 2024
 11. Sadłowski Michał Patry: Geneza, ustrój i orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego do 1989 r. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2023.
  BUW Wolny Dostęp KKP2764 .S23 2023
 12. Strzępek Kamil: Status prawny i interpretacja Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2023.
  BUW Wolny Dostęp KJC5132 .S77 2023
 13. Transfery danych osobowych na podstawie RODO, red. nauk. Marlena Sakowska Baryła, autorzy: Gabriela Bar [i 25 pozostałych]. Warszawa: Wolters Kluwer, 2024.
  BUW Wolny Dostęp KJE1626 .T73 2024
 14. Wąsik Mateusz: Związki osób tej samej płci : konsekwencje braku regulacji w prawie polskim. Warszawa: Wolters Kluwer, 2024. BUW Wolny Dostęp KKP568 .W37 2024
 15. Widacki Jan: Narkoanaliza: jej wykorzystanie w śledztwie i pracy służb specjalnych. Warszawa: Wydawnictwo C.H.Beck, 2023.
  BUW Wolny Dostęp KKP4685 .W53 2023
 16. Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych wspomagających zarządzanie w administracji publicznej w Polsce, red. nauk. Józef Janczak, Akademia Sztuki Wojennej. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2023.
  BUW Wolny Dostęp JN6759.5.A8 W94 2023

Luty 2024

 1. Egzekucyjne zaspokojenie wierzyciela hipotecznego: teoria i praktyka, red. Henryka Bednorz-Godyń, Andrzej Marciniak, autorzy Henryka Bednorz-Godyń [i 17 pozostałych]. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2024.
  BUW Wolny Dostęp KKP1915.A67 E39 2024
 2. Małecki Witold: Struktury norm prawnych w publicznym prawie gospodarczym : układy częściowe znamionowane powiązaniami subordynacji. Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2023. BUW Wolny Dostęp KKP3190 .M35 2023
 3. Matuszak Michał: Umowa o pracę sportową. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2023.
  BUW Wolny Dostęp KKP3035.M38 2023
 4. Niedbała Marcin: Odpowiedzialność prawna z tytułu rozpowszechniania fake newsów w polskim porządku prawnym. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2023.
  BUW Wolny Dostęp KKP3482 .N54 2023
 5. Oliva Javier García, Hall Helen: Constitutional culture, independence, and rights : insights from Quebec, Scotland, and Catalonia. Toronto ; Buffalo ; London: University of Toronto Press, © 2023.
  BUW Wolny Dostęp KEQ740 .G37 2023
 6. Otto Justyna Grażyna: Państwo i wojna w kauzalnym związku : zoon politikon = homo militans, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych. Uniwersytet Warszawski. Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa, 2023.
  BUW Wolny Dostęp JZ6387 .O88 2023
 7. Piskorz Stanisław: Plagiat dzieła naukowego w świetle prawa autorskiego. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2023.
  BUW Wolny Dostęp KKP1160.3 .P57 2023
 8. Podolska Joanna: Zmiana treści nominacyjnego stosunku pracy. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2023.
  BUW Wolny Dostęp KKP2980 .P63 2023
 9. Prawna ochrona konsumenta rynku usług bankowych, red. Tomasz Szanciło, autorzy Barbara Bajor, Magdalena Dziedzic, Waldemar Gontarski, Krzysztof Górski, Dariusz Kala, Czesław Kłak, Dariusz Kuberski, Piotr Nazaruk, Jakub Spurek, Tomasz Szanciło, Igor Zgoliński. Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck, 2023.
  BUW Wolny Dostęp KKP940.A67 P73 2023
 10. Przyszłość Unii Europejskiej, red. nauk. Konstanty Adam Wojtaszczyk, Tadeusz Wallas, Paweł Stawarz, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2023.
  BUW Wolny Dostęp JN30 .P7879 2023
 11. Rola i zakres kontroli w sektorze publicznym, red. nauk. Paweł Dec, Gabriel Główka, Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH, 2023.
  BUW Wolny Dostęp JN6759.5.I63 R65 2023
 12. Rynkun-Werner Robert: Niezależne sądy i niezawiśli sędziowie : polityka czy fundament demokracji? : kryzys praworządności w Polsce w latach 2015-2023. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2023.
  BUW Wolny Dostęp KKP1612 .R96 2023
 13. Wnęk Michał: Natura prawna kryptowaluty. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2023.
  BUW Wolny Dostęp K4433 .W54 2023.

Styczeń 2024

 1. Disinformation and the resilience of democratic societies, ed. Robert Kupiecki, Agnieszka Legucka. Warsaw: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 2023.
  BUW Wolny Dostęp JF1525 .I6 D57 2023
 2. Kotas-Turoboyska Sławomira: Prawo spadkowe : vademecum. Warszawa: Wolters Kluwer, 2024.
  BUW Wolny Dostęp KKP770 .K677 2024
 3. Plaszczyk Anna: Konie z Morskiego Oka : cierpienie, którego nie widać. Warszawa : Fundacja Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt – Viva!, 2023.
  BUW Wolny Dostęp KKP3123 .P55 2023
 4. Prawo o aktach stanu cywilnego : komentarz, red. Konrad Osajda, Maciej Domański, Jerzy Słyk, autorzy Katarzyna Bogdziewicz [i 9 pozostałych]. Warszawa : Beck, 2023.
  BUW Wolny Dostęp KKP1854 .A32014 O83 2023
 5. Świadczenia rodzinne : komentarz, red. nauk. Katarzyna Małysa-Sulińska; Anna Kawecka, Przemysław Kledzik, Piotr Lisowski, Katarzyna Małysa-Sulińska, Marek Mączyński, Adam Ostapski, Joanna Sapeta. Warszawa: Wolters Kluwer, 2023.
  BUW Wolny Dostęp KKP1510 .P37 A3 2023
 6. Truszkiewicz Zygmunt: Rozumieć prawo : ius est ars boni et aequi. Kraków: Nakładem własnym, 2023.
  BUW Wolny Dostęp K155 .P6 T78 2023
 7. Wasil Justyna: Przywództwo lokalne kobiet w Polsce : studium gmin wiejskich. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2023.
  BUW Wolny Dostęp JS6133 .A8 W37 2023
 8. Zarządzanie dokumentacją : aspekty prawne i historyczne, red. nauk. Kinga Flaga-Gieruszyńska, Paweł Gut, Piotr Frąckowiak. Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2023.
  BUW Wolny Dostęp KKP3177 .Z37 2023
 9. Zielonka Jan: Stracona przyszłość i jak ją odzyskać, z jęz. ang. przeł. Violetta Dobosz, il. Andrzej Mleczko. Katowice: Post Factum, 2023.
  BUW Wolny Dostęp JC423 .Z58165 2023

Grudzień 2023

 1. Cyberbezpieczeństwo : zarys wykładu, red. nauk. Cezary Banasiński. Warszawa: Wolters Kluwer, 2023.
  BUW Wolny Dostęp K5215.5.C925 2023
 2. Dzienisiuk Dorota, Supera-Markowska Maria: Zatrudnienie : prawne aspekty podatków i składek. Warszawa: Wolters Kluwer, 2023.
  BUW Wolny Dostęp KKP3584 .Z38 2023
 3. Egzaminy prawnicze bez aplikacji. Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck, 2023.
  Tom 1: Prawo karne – BUW Wolny Dostęp KKP70.E39 2023 t.1
  Tom 2: Prawo cywilne – BUW Wolny Dostęp KKP70.E39 2023 t.2
  Tom 3: Prawo gospodarcze – BUW Wolny Dostęp KKP70.E39 2023 t.3
  Tom 4: Prawo administracyjne i etyka – BUW Wolny Dostęp KKP70.E39 2023 t.4
 4. Fulko Agnieszka, Kania-Królak Kinga, Plachimowicz Magdalena, Własnowolski Kamil: Proces legislacyjny : udział organizacji pozarządowych i partnerów społecznych. Warszawa: RCL, 2023.
  BUW Wolny Dostęp KKP2516.P767 2023
 5. Królikowska Aleksandra, Martysz Czesław Bartłomiej: Nieprawidłowości i nadużycia na rynku funduszy inwestycyjnych. Warszawa : Oficyna Wydawnicza SGH, 2023.
  BUW Wolny Dostęp KKP963.K75 2023
 6. Podmioty pozapaństwowe jako determinanta współczesnych stosunków międzynarodowych, red. Yevhenii Portnyi, Barbara Stachura, Katarzyna Sypień. Kraków: Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, 2023.
  BUW Wolny Dostęp JZ4059 .P63 2023
 7. Szymanek Paweł: Nowe narzędzia informatyczne służące monitorowaniu podatników : problematyka prawna. Warszawa: Wolters Kluwer, 2023.
  BUW Wolny Dostęp KKP3568.S98 2023
 8. Szyszko Robert: Grupa spółek: zmiany towarzyszące (corporate governance, business judgement rule) : komentarz. Warszawa: C.H. Beck, 2023.
  BUW Wolny Dostęp KKP1040 .S977 2023
 9. Ustawa o samorządzie gminnym : komentarz, red. Paweł Drembkowski, Patrycja Joanna Suwaj, autorzy: Monika Augustyniak [i 57 pozostałych]. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2023.
  BUW Wolny Dostęp KKP2920.A3199 D74 2023
Mapa dziedziny i wykaz działów
K – Prawo
J – Nauki polityczneK – Prawo w ujęciu generalnym
KB – Prawo religijne
KBM – KWX – Prawo poszczególnych państw
KZ – Prawo międzynarodowe publiczneKKP – Prawo polskieJA – Nauki polityczne w ujęciu generalnym
JC – Teorie polityczne
JF – JQ – Systemy polityczne
JS – Samorząd terytorialny
JV – Kolonizacja. Emigracja i imigracja. Międzynarodowa imigracja
JZ – Stosunki międzynarodowe

Wybrane zagadnienia:
Bezpieczeństwo publiczne
Handel
Hipoteka
Konkurencja
Księgi wieczyste
Naczelny Sąd Administracyjny
Nauka i sztuka w prawie polskim
Notariat
Obywatelstwo
Ochrona pracy
Organy administracji państwowej
Podatek dochodowy od osób fizycznych
Podatek dochodowy od osób prawnych
Podatki lokalne
Podatki majątkowe
Podatki pośrednie
Podział administracyjny
Postępowanie cywilne
Postępowanie karne
Postępowanie podatkowe
Postępowanie sądowoadministracyjne
Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne
Prawa człowieka
Prawo administracyjne
Prawo antymonopolowe
Prawo autorskie
Prawo bankowe
Prawo budowlane
Prawo celne
Prawo cywilne
Prawo dewizowe
Prawo finansowe
Prawo geologiczne i górnicze
Prawo gospodarcze
Prawo handlowe
Prawo karne
Prawo karne skarbowe
Prawo konstytucyjne
Prawo lokalne
Prawo medyczne
Prawo mieszkaniowe
Prawo morskie
Prawo nieruchomości
Prawo o ruchu drogowym
Prawo o zagospodarowaniu przestrzennym
Prawo o samorządzie terytorialnym
Prawo o wykroczeniach
Prawo o związkach zawodowych
Prawo ochrony środowiska
Prawo opieki i pomocy społecznej
Prawo oświatowe
Prawo papierów wartościowych
Prawo parlamentarne
Prawo podatkowe
Prawo pracy
Prawo prasowe
Prawo reklamy
Prawo rent i emerytur
Prawo rodzinne
Prawo rolne
Prawo rzeczowe
Prawo socjalne
Prawo spadkowe
Prawo spółdzielcze
Prawo spółek
Prawo telekomunikacyjne
Prawo ubezpieczeniowe
Prawo ubezpieczeń społecznych
Prawo ubezpieczeń zdrowotnych
Prawo upadłościowe
Prawo wekslowe i czekowe
Prawo własności publicznej
Prawo wojskowe
Prawo wynalazcze
Prawo wyznaniowe
Prawo zamówień publicznych
Prawo znaków towarowych
Produkcja
Przedsiębiorstwo państwowe
Przestępstwa
Rejestry sądowe
Rzeczoznawcy majątkowi
Sądy pracy
Sądy rodzinne
Służba cywilna
Stany nadzwyczajne
Trybunał Konstytucyjny
Układy zbiorowe
Wiktymologia
Zobowiązania

 

Czasopisma – klasyfikacja Wolnego Dostępu:
K,J – Prawo. Nauki polityczne

Zasoby dziedzinowe online

Podstawowe narzędzia do wyszukiwania informacji w BUW:

Katalog on-line Bibliotek UW

Multiwyszukiwarka – Zintegrowane przeszukiwanie większości e-zbiorów UW oraz Katalogu Bibliotek UW.

NUKAT – Katalog zbiorów polskich bibliotek naukowych.

Wybrane e-zbiory w BUW:

Czasopisma z dziedziny w bazach online

Lista AtoZ – platforma EBSCOHOST, wyszukiwarka czasopism pełnotekstowych w bazach udostępnianych w sieci UW.
Przykłady dziedzin: medycyna, nauki polityczne, prawo, literatura i język, nauki społeczne.

Biblioteka cyfrowa UW – Crispa

Ibuk Libra – Polskie e-książki

Wybrane e-bazy prawnicze:

ArsLege – Aktualne testy z prawa przygotowujące do egzaminów zawodowych

CEEOL – Central and Eastern European Online Library – Zapewnia dostęp do pełnych tekstów artykułów z czasopism z obszaru centralnej, zachodniej i południowo-zachodniej Europy.
Przykłady dziedzin: prawo, nauki społeczne, nauki humanistyczne.

Czytelnia Czasopism Prawniczych on-line – platforma Wolters Kluwer, udostępnia opisy bibliograficzne i teksty artykułów z polskich czasopism.

Lex Omega – platforma Wolters Kluwer, elektroniczny system informacji prawnej, zawiera usystematyzowane dokumenty z zakresu prawa np. akty prawne, orzeczenia, komentarze, monografie.

Instytucje

Administracja państwowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuro Analiz Sejmowych

Ministerstwo Sprawiedliwości

Prezydent RP

Rada Ministrów

Rzecznik Praw Obywatelskich

Sejm RP

Senat RP


Biblioteki

Biblioteka Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

Biblioteka Narodowa

Biblioteka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych

Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy-Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego

Biblioteka Sejmowa

Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego


Biblioteki Uniwersyteckie

Katolicki Uniwersytet Lubelski

Uniwersytet Adama Mickiewicza

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Jagielloński

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Uniwersytet Opolski

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Szczeciński

Uniwersytet Śląski

Uniwersytet w Białymstoku

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Uniwersytet Wrocławski


Biblioteki Wydziałowe UW

Biblioteka Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych (WNPiSM)

Biblioteka Wydziału Prawa i Administracji (WPiA)


Sądy

Naczelny Sąd Administracyjny

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Sąd Arbitrażowy przy KIG

Sąd Najwyższy

Trybunał Konstytucyjny

Zawody prawnicze i zawody pokrewne

Polska Izba Biegłych Rewidentów

Krajowa Izba Radców Prawnych

Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Krajowa Rada Notarialna

Krajowa Rada Sądownictwa

Naczelna Rada Adwokacka

Polska Izba Rzeczników Patentowych

Krajowa Rada Komornicza

Ikony: Freepik (www.freepik.com) z www.flaticon.com, Retina Display Icons (www.iconfinder.com/iconsets/TWG_Retina_Icons) od The Working Group (blog.twg.ca).