Filozofia, psychologia, religia, oświata

Plan dziedziny

Działy w dziedzinie

B – Filozofia
BC – Logika
BH – Estetyka
BJ – Etyka
BF – Psychologia. Parapsychologia
BL – Religioznawstwo. Mitologie. Racjonalizm
BM – Judaizm
BP – Islam
BQ – Buddyzm
BR – Chrześcijaństwo
BS – Biblia
BT – Teologia fundamentalna
BV – Teologia pastoralna
BX – Wyznania chrześcijańskie

L – Edukacja (dzieła ogólne)
LA – Historia edukacji
LB – Teoria i praktyka edukacji
LC – Specjalne aspekty edukacji
LD–LG – Instytucje szkolne na świecie (uczelnie, szkoły)
LH – Czasopisma edukacyjne
LJ – Stowarzyszenia uczniowskie i studenckie

W innych szerokich dziedzinach Wolnego Dostępu można znaleźć następujące działy związane z dziedziną:

AZ – Historia nauki i nauczania. Humanistyka (w dziedzinie Bibliotekoznawstwo. Dzieła treści ogólnej)
HQ – Rodzina. Małżeństwo. Kobiety (w dziedzinie Nauki społeczne. Antropologia)
HS – Stowarzyszenia: tajne, dobroczynne itp. (w dziedzinie Nauki społeczne. Antropologia)
HV – Patologie społeczne. Pomoc społeczna (w dziedzinie Nauki społeczne. Antropologia)
GN 1-673 – Antropologia (w dziedzinie Nauki społeczne. Antropologia)
KBU – Prawo kościelne (w dziedzinie Prawo. Nauki polityczne)

Podstawowa literatura (wybór)

Filozofia

 • Aduszkiewicz A. (red.), Słownik filozofii, Warszawa 2009, sygn. WD: B48.P6 S54 2009
 • Craig E. (red.), Routledge encyclopedia of philosophy, London 1998, syg. WD: B51 .R68 1998
 • Edwards P. (red.), The encyclopedia of philosophy, New York 1967, syg. WD: B41 .E5 1967
 • Maryniarczyk A. (red.)., Encyklopedia filozofii polskiej, Lublin 2011, sygn. WD: B4688 .E53 2011 (2 tomy)
 • Moran D. (red.), The Routledge companion to twentieth century philosophy, London 2008, sygn. WD: B804 .R68 2008
 • Prechtl P. (red.), Leksykon pojęć filozofii analitycznej, Kraków 2009, sygn. WD: B808.5 .G78165 2009
 • Powszechna Encyklopedia Filozofii online

Psychologia

 • Colman A.M., Słownik psychologii, Warszawa 2009, sygn. WD: BF31 .C65165 2009
 • Cooper H. (red.)., APA Handbook of research methods in psychology, Vol. 1–3, Washington 2012, sygn. WD: BF76.5 .A73 2012 t.1
 • Magill F.N. (red.), International encyclopedia of psychology, Vol. 1–2, London 1996, sygn. WD: BF31 .I58 1996 t.1-2
 • Reber A.S., Reber E.S., Słownik psychologii, Warszawa 2005, sygn. WD: BF31 .R43165 2005
 • Roeckelein J.E., Elsevier’s dictionary of psychological theories, Amsterdam 2006, sygn. WD: BF31 .E44 2006
 • Winstanley J., Klucz do psychologii: najważniejsze teorie, pojęcia, postaci, Warszawa 2008, sygn. WD: BF31 .W56165 2008
 • Słownik psychologiczny online Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Religia

 • Betz H.D. (red.), Religion past & present: encyclopedia of theology and religion, Leiden 2007, sygn. WD: BL31 .R413 2007
 • Clarke P.B. (red.), Encyclopedia of new religious movements, London 2006, sygn. WD: BP601 .E54 2006
 • Eliade M., The encyclopedia of religion, New York 1986-1987, sygn. WD: BL31 .E46 1986
 • Gadacz T., Milerski B. (red.), Religia: encyklopedia PWN, Warszawa 2001, sygn. WD: BL31 .R35 2001
 • Gryglewicz F., Łukaszyk R., Sułowski Z. (red.), Encyklopedia katolicka, T.1–20, Lublin 1973, sygn. WD: BX841 .E55 1973
 • New Catholic encyclopedia, New York 1967, sygn. WD: BX841 .N44 1967

Oświata

 • Harris C.W., Encyclopedia of educational research, New York 1960, sygn. WD: LB15 .E48 1960
 • Husén T., Postlethwaite T.N., The international encyclopedia of education, Oxford 1995, sygn. WD: LB15 .I569 1995
 • Entwistle N. (red.), Handbook of educational ideas and practices, London 1990, sygn. WD: LB17 .H267 1990
 • Pilch T. (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, Warszawa 2003, sygn. WD: LB17 .E53 2003
 • A Dictionary of Education online, ed. by Susan Wallace, Oxford University Press 2014
Polecane zasoby online (wybór)

Czasopisma z dziedziny w bazach online

Ogólne (wielodziedzinowe)

ARIANTA – wyszukiwarka polskich czasopism naukowych i branżowych

Ingenta – serwis umożliwiający przeszukiwanie milionów publikacji z różnych dziedzin nauki, oferuje dostęp do spisów treści czasopism i streszczeń artykułów

Lista polskich bibliotek cyfrowych

Filozofia

Bibliografia Filozofii Polskiej 1896–1918

Polski Indeks Filozoficzny

Dictionary of Philosophical Terms and Names

Internet Encyclopedia of Philosophy

Stanford Encyclopedia of Philosophy

WWW Virtual Library: Philosophie (po niemiecku)

Guide to Philosophy on the Internet

Filozofia w praktyce – portal popularyzujący problemy filozoficzne związane z zagadnieniami: ekologii, zdrowia publicznego i konfliktów zbrojnych. Wszystkie teksty udostępniane są na licencji CC BY-NC 4.0.

Machina Myśli – portal internetowy poświęcony hybrydowym zagadnieniom z zakresu filozofii, nauki i sztuki.

 

Psychologia

Psychologia.net.pl – portal popularyzujący psychologię i inne nauki społeczne.

Pracownia Testów Psychologicznych PTP – strona wydawcy narzędzi polskich i zagranicznych autorów, a także książek dotyczących diagnozy i innych praktycznych zastosowań psychologii w obszarach edukacji, zdrowia oraz pracy i organizacji.

Psychologia Społeczna

Psyndex – niemieckojęzyczna baza, zawierająca ponad ćwierć miliona publikacji, testów, materiałów audiowizualnych z psychologii i dziedzin pokrewnych.

Classics in the History of Psychology

 

Religia

Bibliografia Teologii Moralnej i Etyki

Polska Bibliografia Nauk Kościelnych 1940-1979

Bibliografia Historii Kościoła 1944-1984

FIDKAR – multiwyszukiwarka polskich bibliotek kościelnych (pozwala na wyszukiwanie w wielu bazach i katalogach jednocześnie), przydatne do sporządzania bibliografii tematycznych.

Katalog bibliotek dominikańskich w Polsce

Elektroniczna Bibliografia Nauk Teologicznych

Polska Bibliografia Antyku Chrześcijańskiego

Bibliografia historii Kościoła na Śląsku

Bibliografia polskich tłumaczeń tekstów Ojców Kościoła

Cerkiew.pl – prawosławny portal internetowy

Documenta Catholica Omnia

Encyklopedia Wiedzy o Kościele Katolickim na Śląsku

Katalogi online bibliotek kościelnych w Rzymie

Polska Bibliografia Pneumatologiczna 1946-2004

The Catolic encyclopedia

Woodstock Theological Library

WWW Virtual Library: Religion

WWW Virtual Library: Buddhist Studies

Ekumenizm

Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny

 

Oświata

Biblioteka Cyfrowa Ośrodka Rozwoju Edukacji

European Schoolnet

Instytut Badań Edukacyjnych

Literka.pl – magazyn publikacji oraz materiały przydatne do awansu zawodowego nauczycieli, a także materiały do lekcji, scenariusze zajęć itp.

Portal Eduentuzjaści – portal projektu systemowego Badanie jakości I efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego; zawiera m.in. bazę publikacji przydatnych w pracy nauczyciela.

Publikacje edukacyjne – baza materiałów dydaktycznych dla nauczycieli oraz osób związanych z nauką.

Wyszukiwarka raportów CBOS

Awans zawodowy nauczycieli

 

Przykładowe zestawienia bibliograficzne bibliotek pedagogicznych

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Warszawie

Biblioteka Pedagogiczna w Piotrkowie Trybunalskim

Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Nowym Sączu

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Łodzi

Pedagogiczna Biblioteka w Toruniu

 

Inne zestawienia bibliograficzne

Janusz Korczak

Maria Grzegorzewska

Bibliografia materiałów repertuarowych dla szkół

Czasopisma online

Podane daty dotyczą dostępnych pełnych tekstów.

 

Filozofia

Prace Naukowe Akademii im. J. Długosza – Filozofia – od 2008 r.

Argument. Biannual Philosophical Journal – od 2011 r., recenzowany półrocznik filozoficzny.

Avant: pismo awangardy filozoficzno-naukowej – od 2010 r., recenzowane czasopismo naukowe poświęcone bieżącym trendom w badaniach interdyscyplinarnych, skoncentrowane na kognitywistyce.

Człowiek w Kulturze – od 1993, rocznik poświęcony klasycznie rozumianej filozofii i kulturze.

Edukacja Filozoficzna – od 2012, półrocznik UW wydawany przy Instytucie Filozofii UW.

Filo-Sofija – od 2005, rocznik Komisji Filozofii Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego oraz Oddziału Polskiego Towarzystwa Filozoficznego w Bydgoszczy.

Homo Communicativus: filozofia – komunikacja – język – kultura – od 2011, rocznik filozoficzny.

Idea: studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych – od 2006 r., rocznik.

Logos i Ethos – spisy treści od 1991, pełne teksty od 2008, międzynarodowy półrocznik naukowy wydawany przez Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Lumen Poloniae – od 2007, czasopismo naukowe, punktowane, zajmujące się problematyką polskiej filozofii i myśli społecznej.

Pedagogika Filozoficzna – od 2006, rocznik.

Philosophia – od 2006, czasopismo naukowe wydawane przez Koło Filozoficzne Studentów KUL.

Preteksty – od 2009, czasopismo wydawane przez Koło Studentów Filozofii UAM.

Principia: prace koncepcyjne z filozofii i socjologii teoretycznej – od 2010, czasopismo punktowane wydawane przez Instytut Filozofii UJ.

Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria – od 2011, czasopismo wydawane przez Komitet Nauk Filozoficznych PAN oraz Wydział Filozofii i Socjologii UW.

Roczniki Filozoficzne – od 2006, kwartalnik, jedno z najstarszych filozoficznych czasopism naukowych w Polsce.

Scripta Philosophica. Zeszyty Naukowe Doktorantów Wydziału Filozofii KUL – od 2012 r., rocznik.

Semina Scientiarum: czasopismo poświęcone filozofii w nauce – od 2002, czasopismo studentów i doktorantów Wydziału Filozoficznego UP JPII w Krakowie.

Studia Gilsoniana: a journal in classical philosophy – od 2012, międzynarodowy kwartalnik filozoficzny.

Studia Gnesnensia – od 1999, rocznik naukowy o tematyce biblijnej, teologicznej, filozoficznej i historycznej.

Studia z Filozofii Polskiej – od 2007, czasopismo naukowe wydawane przez Towarzystwo Filozoficzne w Cieszynie i Instytut Teologiczny im. Św. Jana Kantego w Bielsku-Białej.

Studia z Historii Filozofii – od 2010, recenzowane czasopismo naukowe, prezentujące dokonania współczesnej i dawnej historii filozofii.

 

Psychologia

Acta Neuropsychologica – od 2003; recenzowany kwartalnik naukowy.

Advances in Cognitive Psychology – od 2005 r.

ALBO albo. Problemy psychologii i kultury – od 2009; interdyscyplinarne pismo humanistyczno-kulturalne.

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J – Paedagogia, Psychologia – od 2013 r.

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Psychologica – od 2011; psychologia twórczości, estetyki i sztuki.

Archives of Psychiatry and Psychotherapy – od 1999; międzynarodowe czasopismo naukowe.

Colloquium – od 2009 r.

Creativity. Theories – Research – Applications – od 2014; czasopismo podejmuje problematykę ludzkiej kreatywności analizowanej z punktu widzenia edukacji, psychologii, socjologii, estetyki itp.

Current Issues in Personality Psychology – od 2013; teoria osobowości z perspektywy nauk społecznych, prawa i medycyny.

Decyzje – od 2004; pismo poświęcone podejmowaniu decyzji w gospodarce (decyzje ekonomiczne podejmowane przez przedsiębiorców, inwestorów itp.) i społeczeństwie (decyzje społeczne podejmowane przez wyborców, zgromadzenia, organy kolegialne itp.).

European Polygraph – od 2007; psychologia, psychiatria, psychofizjologia, kryminologia, neurofizjologia itp.

Health Psychology Report – od 2013 r.

Konteksty Społeczne – 2013–2014; elektroniczne czasopismo naukowe o profilu socjologicznym, ale otwartym na inne nauki, szczególnie zaś antropologie, filozofię, historię, kulturoznawstwo, psychologię, politologię, prawo i ekonomię.

Kwartalnik Psychologiczny – 1930–1939.

Neuropsychiatria i Neuropsychologia – od 2006; pismo związane z integracją psychiatrii, neurologii i psychologii na bazie współczesnej neuronauki.

Psychiatria i Psychoterapia – od 2005 r.

Psychoonkologia – od 2009; oficjalne pismo Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego, poświęcone zagadnieniom psychologicznym związanym z chorobami nowotworowymi.

Świat Problemów – od 2014; profilaktyka i pomoc osobom uzależnionym, rozwiązywanie problemów uzależnień.

 

Religia

Christianitas – od 2001 r.

Ex Nihilo: periodyk młodych religioznawców – od 2009; czasopismo studentów UJ.

Przegląd Religioznawczy – od 2010 r.

Studia Gdańskie – od 1973; naukowy półrocznik prezentujący badania z zakresu dyscyplin teologicznych w kontekście nauk humanistycznych (historia, filozofia, nauki społeczne).

Studia Religiologica UJ – od 2010; czasopismo redagowane w Instytucie Religioznawstwa UJ, publikuje artykuły, recenzje, sprawozdania i raporty z zakresu wszystkich subdyscyplin religioznawstwa.

Wychowawca – Od 2007; miesięcznik nauczycieli i wychowawców katolickich.

 

Oświata

Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społecznie. Socjologia Wychowania – 1976–2003.

Biuletyn Edukacji Medialnej – od 2007 r.

Bliżej Przedszkola – od 2010; profesjonalne materiały niezbędne w pracy nauczyciela wychowania przedszkolnego, w tym scenariusze zajęć, plakaty tematyczne, pomoce w formie tablic, płyty CD itp.

Dialogi o Kulturze i Edukacji – 2012–2013.

Dyskursy Młodych Andragogów – od 2011; punktowane czasopismo naukowe, skierowane w szczególności do młodych autorów, prowadzących studia i badania nad aktywnością edukacyjną i kontekstami uczenia się człowieka dorosłego.

Edukacja i Dialog – od 1994 r.

Edukacja. Studia, badania, innowacje – od 2012; kwartalnik naukowy zajmujący się szeroko rozumianą edukacją w ujęciu różnych dyscyplin nauki, w szczególności pedagogiki, socjologii, psychologii, ekonomii, prawa.

E-mentor – Recenzowane czasopismo naukowe, koncentrujące się na zagadnieniach związanych z e-edukacją, zarządzaniem wiedzą, e-biznesem, kształceniem ustawicznym itp.

Fides et Ratio – od 2010 r.

Forum Akademickie – od 1998 r.

Forum Nauczycieli – od 2012; kwartalnik Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach.

Forum Oświatowe – od 2008; czasopismo recenzowane, w którym publikowane są oryginalne prace z pedagogiki i powiązanych z nią dziedzin humanistyki i nauk społecznych.

Horyzonty Wychowania – od 2002; czasopismo naukowe Wydziału Pedagogicznego Akademii Ignatianum w Krakowie.

Journal of Modern Science – od 2012; kwartalnik, punktowane czasopismo naukowe Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie.

Kontra. Biuletyn Krajowego Centrum ds. AIDS – od 2000 r.

Kultura i Wychowanie – od 2011; punktowany półrocznik naukowy Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi.

Kwartalnik Edukacyjny – od 2007 r.

Logopedia – od 2005 r.

Małżeństwo i Rodzina – od 2002; kwartalnik, porusza sprawy familiologii (nauka o rodzinie) i gamologii (nauka o małżeństwie).

Miesięcznik Pedagogiczny. Pismo poświęcone szkole i rodzinie – 1892–1939.

Oświata i Wychowanie – 1929–1936.

Pedagogika (Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu) – 2006–2007.

Pedagogika Filozoficzna – od 2006; rocznik.

Pedagogika Rodziny. Family Pedagogy – od 2011 r.; kwartalnik.

Perspektywy Edukacyjno-Społeczne. Transgresja – Kultura – Edukacja – od 2014 r.

Przegląd Oświatowy. Miesięcznik Towarzystwa Czytelni Ludowych w Poznaniu – 1910–1939.

Refleksje: zachodniopomorski miesięcznik oświatowy – 2007–2011.

Rocznik Andragogiczny – od 2006; punktowane czasopismo naukowe, wspierające naukowy dyskurs i dokumentujące zmiany w obrębie teorii i praktyki edukacji dorosłych.

Sprawy Nauki – od 2009; miesięcznik publicystyczno-informacyjny.

Student Niepełnosprawny. Szkice i rozprawy – od 2011; rocznik skierowany do naukowców i praktyków zajmujących się szeroko pojętą edukacją włączającą na wszystkich poziomach edukacji.

Studia Edukacyjne – od 21/2012; interdyscyplinarne czasopismo naukowe poświęcone problemom współczesnej pedagogiki i edukacji.

Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne – od 2010; półrocznik zajmujący się zagadnieniami z zakresu pedagogiki i nauk pokrewnych: filozofii, psychologii, socjologii oraz dziedzin związanych z edukacją artystyczną.

Trendy – uczenie się w XXI wieku – od 2005 r.

Wychowanie w Rodzinie – od 2011; czasopismo poświęcone problematyce rodziny w ujęciu historycznym i współczesnym.

Wychowawca – od 2007; miesięcznik nauczycieli i wychowawców katolickich.

Instytucje

Specjalistyczne biblioteki warszawskie

Połączone Biblioteki Wydziału Filozofii i Socjologii , Instytutu Filozofii i Socjologii PAN i Polskiego Towarzystwa Filozoficznego

Biblioteka Wydziału Psychologii UW

Biblioteka Wydziału Pedagogicznego UW

Biblioteka IPSiR UW

Biblioteka Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie

Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Warszawsko-Praskiej

Biblioteka Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej

Biblioteka Instytutu Psychologii PAN

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN

Biblioteka Główna Akademii Pedagogiki Specjalnej

Federacja Bibliotek Kościelnych FIDES

 

Inne

Filozofia

Wydział Filozofii i Socjologii UW

Instytut Filozofii i Socjologii PAN

Komitet Nauk Filozoficznych PAN

Polskie Towarzystwo Filozoficzne


Psychologia

Wydział Psychologii UW

Instytut Psychologii PAN

Polskie Towarzystwo Psychologiczne

Fundacja Dzieci Niczyje

Instytut Psychologii Zdrowia

The British Psychological Society


Religia

BETH – Bibliotheques Europeennes de Theologie

European Association for the Study of Religions

IAHR Women Scholars Network

INSeCT – International Network of Societies for Catholic Theology

International Association for the History of Religion

Polskie Towarzystwo Teologiczne

Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu

Societa Internationale Tommaso d’Aquino

Stowarzyszenie Biblistów Polskich

Stowarzyszenie Teologów Fundamentalnych w Polsce

Stowarzyszenie Teologów Moralistów

Theologians Together in Europe


Oświata

Wydział Pedagogiczny UW

Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW

Związek Nauczycielstwa Polskiego

Stowarzyszenie Warszawskich Nauczycieli Polonistów

Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Twórczych

Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki

Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów

Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Instytut Badań Edukacyjnych (IBE)

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty (OSKKO)

Stowarzyszenie Oświatowe Montessori

 

Ikony: Freepik (www.freepik.com) z www.flaticon.com, Retina Display Icons (www.iconfinder.com/iconsets/TWG_Retina_Icons) od The Working Group (blog.twg.ca).