Dzieła treści ogólnej, bibliotekoznawstwo

Nowości w dziedzinie

Kwiecień 2024

 1. Biblioteka w przestrzeni, przestrzeń w bibliotece : materiały konferencji jubileuszowej z okazji 100-lecia Biblioteki Głównej AGH, Kraków 22-23 września 2022 r., red. nauk. Anna Chadaj, Agnieszka Podrazik, Stanisław Skórka, Justyna Stanek-Kapcia. Kraków: Wydawnictwa AGH, 2023.
  BUW Wolny Dostęp Z672.5 .B443 2023
 2. Castoldi Alberto: Bibliofollia czyli szaleństwo czytania, przeł. Joanna Ugniewska. Gdańsk: wydawnictwo słowo/obraz terytoria, 2023.
  BUW Wolny Dostęp Z992 .C37165 2023

Marzec 2024

 1. Marszalska Jolanta M., Graczyk Waldemar: The lost collection of incunabula of the Seminary Library in Płock, transl. Elżbieta Olechowska. Warszawa: Biblioteka Narodowa, copyright © 2023.
  BUW Wolny Dostęp Z240.A1 M3713 2023
 2. Tondel Janusz: Inkunabuły ze zbiorów Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu. Toruń: Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu, 2023.
  BUW Wolny Dostęp Z240.A1 W64 2023

Luty 2024

 1. Biblioteki osobliwości = Libraries of curiosities, red. = ed. by Aleksander Baliński, tłum. na jęz. ang. = transl. into the eng. languag. by Anna Moroz-Darska, Polska Akademia Nauk. Biblioteka Gdańska = Polish Academy of Sciences. Gdańsk Library. Gdańsk: Polska Akademia Nauk. Biblioteka Gdańska, 2023.
  BUW Wolny Dostęp Z688.A2 B53 2023
 2. Bridging research and library practice : global perspectives on education and training, ed. by Krystyna K. Matusiak, Kawanna M. Bright and Debbie Schachter. Berlin, Boston: De Gruyter Saur, © 2024.
  BUW Wolny Dostęp Z669.7 .B75 2024
 3. Jazdon Artur: „W bezpiecznym żyjesz kraju” : polskie książki, prasa i biblioteki Poznania lat Wielkiej Wojny. Poznań: Wydawnictwo Miejskie Posnania, 2023. BUW Wolny Dostęp Z365.86.P6 J388 2023
 4. Wy-twórcy książek : historia społeczności wydawniczej w czasach PRL-u, pod red. Jacka Mrowczyka. Kraków: Wydawnictwo Karakter, Katowice: ASP, 2023. BUW Wolny Dostęp Z365.3 .W98 2023

Bibliotekoznawstwo

Wykaz działów

Z 4-1000.5 – Bibliotekoznawstwo. Księgoznawstwo
Historia książki
Pismo
Drukarstwo. Produkcja książki
Introligatorstwo
Księgarstwo
Cenzura
Bibliotekoznawstwo. Informacja naukowa
Biblioteki wg typów
Biblioteki – organizacja i zarządzanie
Automatyzacja bibliotek
Architektura bibliotek
Reprodukcja materiałów bibliotecznych
Personel biblioteczny
Zbiory biblioteczne
Gromadzenie zbiorów
Opracowanie zbiorów
Opracowanie zbiorów – klasyfikowanie
Komputeryzacja procesów informacyjnych
Konserwacja i zabezpieczenie zbiorów
Udostępnianie zbiorów. Działalność informacyjna
Historia bibliotek. Informatory
Katalogi biblioteczne
Biblioteki prywatne. Bibliofilstwo
Exlibrisy

Z 1001-6967 – Bibliografie
Bibliografia (gen.). Metodyka
Bibliografia bibliografii
Czytelnictwo
Bibliotekoznawstwo – encyklopedie, słowniki
Bibliografie ogólne
Bibliografia narodowa polska
Bibliografie narodowe wg krajów

ZA – Ośrodki informacji. Źródła informacji

W innych dziedzinach Wolnego Dostępu można znaleźć działy związane z bibliotekoznawstwem:

Bibliografie krajoznawcze, terytorialne oraz grup etnicznych – DA-DX E F (w dziedzinie Nauki historyczne).
Cenzura – DK4429 (w dziedzinie Nauki historyczne).
Informatory biograficzne ogólne – CT (w dziedzinie Nauki historyczne).
Muzea. Kolekcje i kolekcjonerstwo – AM (w dziedzinie Nauki historyczne).
Drukarstwo muzyczne – ML 112 (w dziedzinie Muzyka. Architektura. Sztuki piękne).
Zbiory bibliotek muzyczne – ML 111 (w dziedzinie Muzyka. Architektura. Sztuki piękne).
Ilustracje – NC 960-995.8 (w dziedzinie Muzyka. Architektura. Sztuki piękne).
Iluminacje – ND 2889-3416 (w dziedzinie Muzyka. Architektura. Sztuki piękne).
Prawo autorskie – K 1401-1578, KKP 1155-1192 (w dziedzinie Prawo. Nauki polityczne).
Przepisy prawne dla bibliotek – KKP 3179 (w dziedzinie Prawo. Nauki polityczne).
Zbiory bibliotek kartograficzne – GA 192-195 (w dziedzinie Geografia. Nauki matematyczne, przyrodnicze, stosowane).
Metodologia nauk – Q 180 (w dziedzinie Geografia. Nauki matematyczne, przyrodnicze, stosowane), BD 240-241 (w dziedzinie Filozofia. Psychologia. Religia. Oświata).
Filozofia i historia nauki – Q 175 (w dziedzinie Geografia. Nauki matematyczne, przyrodnicze, stosowane), B (w dziedzinie Filozofia. Psychologia. Religia. Oświata).
Historia nauki – Q 124.6-127.2 (w dziedzinie Geografia. Nauki matematyczne, przyrodnicze, stosowane).
Nauka (gen.). Uczeni – Q 141-171 (w dziedzinie Geografia. Nauki matematyczne, przyrodnicze, stosowane).
Filozofia nauki – Q 174-175.D (w dziedzinie Geografia. Nauki matematyczne, przyrodnicze, stosowane).
Biblioterapia – RC 489 .B48 (w dziedzinie Geografia. Nauki matematyczne, przyrodnicze, stosowane).
Historia prasy i dziennikarstwa – PN 4832-5656 (w dziedzinie Literatura. Język).
Biblioteki podczas II wojny światowej – D 810 .L53 (w dziedzinie Nauki historyczne).

Bibliografie dziedzinowe, słowniki

Encyklopedie, słowniki

W katalogu online bibliotek UW użyj haseł: Bibliotekarstwo – encyklopedie; Bibliotekarstwo – słowniki; Bibliotekoznawstwo – encyklopedie ; Bibliotekoznawstwo – słowniki; Informacja naukowa – encyklopedie ; Informacja naukowa – słowniki; Nauka o informacji – encyklopedie ; Information science – Dictionaries; Information science – Encyclopedias ; Library science – Dictionaries; Library sciences – Encyclopedias.

 • Encyklopedia książki, pod red. A. Żbikowskiej-Migoń, M. Skalskiej-Zlat, T. 1-2, Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2017, sygn. WD: Z1006.E574 2017 t. 1 – Z1006.E574 2017 t. 2
 • Podręczny słownik bibliotekarza, oprac.: G. Czapnik, Z. Gruszka ; przy współpr. H. Tadeusiewicz, Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2011, sygn. WD: Z1006 .C93 2011
 • Tomaszczyk J., Angielsko-polski słownik informacji naukowej i bibliotekoznawstwa. Katowice : Studio NOA : Uniwersytet Śląski, 2009, sygn. WD: Z1006 .T66 2009
  Wersja elektroniczna
 • Vademecum Bibliotekarza, zespół aut. pod red. L. Bilińskiego, Warszawa : Wydawnictwo Verlag Dashöfer, 2002-, sygn. WD: Z665.2. P7 V33
 • Słownik encyklopedyczny informacji, języków i systemów informacyjno-wyszukiwawczych, oprac. B. Bojar ; [współpr. Wiesław Babik et al.] ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Warszawa : Wydaw. SBP, 2002, sygn. WD: 1006. S5854 2002. Wersja elektroniczna w Bibliologicznej Bibliotece Cyfrowej
 • Encyklopedia wiedzy o książce, red. A. Birkenmajer, B. Kocowski, J. Trzynadlowski, Wrocław : Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1971, sygn. WD: Z1006 .E576 1971
  Wersja elektroniczna w JBC  (dostęp po zalogowaniu).
 • Dictionary of Information and Library Management [Dokument elektroniczny], [written by Janet Stevenson, P. H. Collin], 2nd ed., London : A & C Black, 2006. Dostępny w serwisie MyiLibrary  
 • Encyclopedia of library and information science. Vol. 1-4, ed. by M. A. Drake, 2nd ed., New York ; Basel : Marcel Dekker, cop. 2003, sygn. WD: Z1006 E568 2003 t.1 – Z1006 .E568 2003 t.4.
 • International Encyclopedia of Information and Library Science, ed. by John Feather and Paul Sturges, 2nd ed., London ; New York : Routledge, 2003, sygn. WD: Z1006 .I57 2003
 • Keenan S., Johnston C., Concise dictionary of library and information science, 2nd ed., London : Bowker-Saur, cop. 2000, sygn. WD: Z1006 .K39 2000
 • Multilingual glossary for art librarians : English with indexes in Dutch, French, German, Italian, Spanish and Swedish, ed. by the IFLA Section of Art Libraries, 2nd rev. and enl. ed., München : K. G. Saur, 1996. (IFLA Publications , ISSN 0344-6891 ; 75), sygn. WD: Z1006 .M86 1996
 • Encyclopedia of library history, ed. by W. A. Wiegand and D. G. Davis, New York ; London : Garland Publishing, 1994. (Garland Reference Library of Social Science ; vol. 503), sygn. WD: Z721 .E54 1994
 • Glossary of basic archival and library conservation terms : English with equivalents in Spanish, German, Italian, French and Russian, ed. by C. Crespo Nogueira ; comp. by the Committee on Conservation and Restoration, International Council on Archives. München : K. G. Saur, 1988. (ICA Handbooks Series , ISSN 0173-5047; vol. 4), sygn. WD: Z1006 G47 1988
 • Sawoniak H., Witt M., New International dictionary of acronyms in library and Information Science and related fields. 2nd rev. and enl. Ed. Munchen : K. G. Saur, 1994, sygn. WD: Z1006 .S344
 • Carter T. M., Levine-Clark M., ALA Glossary of Library and Information Science, 4th ed., Chicago: ALA Editions, 2013, wersja elektroniczna
 • Encyclopedia of library and information science. Vol. 1-73, ed. A. Kent and H. Lancour ; assistant ed.: W. Z. Nasri, New York : M. Dekker, 1968-2003, sygn. WD: Z1006 .E57 1968
 • Bibliotečnaâ ènciklopediâ, [red. kol. gl. red. Û. A. Grihanov et al. ; rukovoditel’ proekta E. V. ikonorova ; nauč. red.-sost. E. I. Ratnikova, L. N. Ulanova ; nauč. red. S. I. Efremova et al.] ; Rossijskaâ gosudarstvennaâ biblioteka, Moskva : Izdatel’stvo „Paškov dom”, 2007, sygn. WD: Z1006 .B53 2007

Zasoby ogólnodostępne

ODLIS – Online Dictionary for Library and Information Science

Portal: Bibliologia w polskiej Wikipedii – archiwalny

Bibliografie dziedzinowe 

 • Przegląd Piśmiennictwa o Książce, Warszawa : BN, 1951-1968, sygn. WD: Z666 .P72
 • Bibliografia Analityczna Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, Warszawa : BN. Instytut Bibliograficzny, 1969-2010, sygn. WD: Z666 .P72
  Wersja elektroniczna dostępna na stronie BN
  BABIN 2.0 – serwis w formule bloga, umożliwiający zaawansowane wyszukiwanie oraz aktywne uczestnictwo poprzez komentarze i dyskusje.
 • Bibliografia Bibliografii, Bibliotekarstwa i Bibliofilstwa za rok : dodatek do Przeglądu Bibliotecznego, Kraków 1928-1938, sygn. WD: Z2521 .B638
 • Bibliografia Bibliografii i Nauki o Książce, zest. M. Małachowska-Staszelis, Warszawa : BN. Instytut Bibliograficzny, 1952-1977, sygn. WD: Z2521 .A1 B639
 • Bibliografia Bibliografii i Nauki o Książce. Cz.1, Bibliografia Bibliografii Polskich, zest. B. Eychler, Warszawa : BN, 1971-1988, sygn. WD: Z2521 .A1 B639 ; Wersja elektroniczna dostępna na stronie BN
 • Bibliografia Bibliografii Polskich, oprac. L. Lechowa, Warszawa : BN, 1988- , sygn. WD: Z2521 .A1 B64 ; Wersja elektroniczna dostępna na stronie BN
 • Bibliografia Bibliografii i Nauki o Książce. Cz.2, Polska Bibliografia Bibliologiczna,  zest. B. Eychler, Wraszawa : BN, 1971-1988, sygn. WD: Z2521 .A1 B639
 • Polska Bibliografia Bibliologiczna, oprac. M. B. Bieńkowa, Warszawa : BN, 1988- ,  sygn. WD: Z666 .P65 ; Wersja elektroniczna dostępna na stronie BN
 • Hahn W., Bibliografia bibliografij polskich, Wyd. 2 znacznie rozsz., Wrocław : Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1956, sygn. WD: Z2521 .A1 H34 1956
 • Hahn W., Bibliografia bibliografij polskich do 1950 roku, Wyd. 3, uzup. H. Sawoniak. Wrocław : Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1966, sygn. WD: Z2521 .A1 H34 1966
 • Sawoniak H., Bibliografia bibliografii polskich 1951-1960, Wrocław : Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1967, sygn. WD: Z2521 .A1 S29 1967
 • Bieńkowa M. B., Eychlerowa B., Bibliografia bibliografii polskich 1961-1970, Biblioteka Narodowa. Instytut Bibliograficzny, Warszawa : BN, 1992, Z2521 .A1 B66 1992
 • Sawoniak H., Międzynarodowa bibliografia bibliografii z zakresu informacji naukowej, bibliotekoznawstwa i dziedzin pokrewnych 1945-1978, Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydaw., 1985, sygn. WD: Z666 .S33 1985
 • Sawoniak H., International bibliography of bibliographies in library and information science and related fields. Vol. 1 -, ed. by M. Witt ; forew. by M. Gorman, München : K. G. Saur, 1999-, sygn. WD: Z666 .S34 1999
 • Bibliografia z Zakresu Historii i Krytyki Literatury dla Dzieci, Bibliotekarstwa i Czytelnictwa Dziecięcego za … R., Warszawa : Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy, 1964- , sygn. WD: Z719.1 .B53 ; Wersja elektroniczna dostępna w MBC
 • Warszawska Prasa Lokalna i Środowiskowa, Warszawa : BP BG, 1992- , sygn. WD: Z6956 .P7 W37
 • Wiadomości Bibliograficzne Warszawskie, sygn. WD: Z2523 .W53 ; Wersja elektroniczna dostępna w WBC
 • Książka : miesięcznik poświęcony bibliografii krytycznej, sygn. WD: Z2523 .K75Wersja elektroniczna dostępna w e-bUW
 • Miesięcznik Bibliograficzny : dodatek do Książki, sygn. WD: Z2523 .K75 ; Wersja elektroniczna dostępna w e-bUW
 • Nowa Książka : 10 zeszytów rocznie poświęconych krytyce literackiej i naukowej oraz bibliografii, sygn. WD: Z2523 .N57 ; Wersja elektroniczna dostępna w MBC
Zasoby dziedzinowe online

E-zasoby dostępne na UW

Czasopisma z dziedziny w bazach online

 • Academic Search Ultimate – wielodziedzinowa, zawiera pełne teksty publikacji z ponad 8,5 tys. czasopism naukowych (w tym ponad 7 tys. recenzowanych), indeksy i abstrakty z 12,5 tys. czasopism, 13 tys. publikacji – monografii, raportów, materiałów konferencyjnych, cytowania z czasopism naukowych. Przy wyszukiwaniu użyj terminów powiązanych z library science.
 • Business Source Ultimate –  zakres tematyczny: nauki ekonomiczne i biznes – marketing, zarządzanie, ekonomia, finanse, księgowość, handel. Zawiera artykuły z czasopism i monografii, materiały konferencyjne, raporty dot. poszczególnych krajów, analizy SWOT, profile przedsiębiorstw i autorów cytowanych w bazie, od 1965 r.
 • CEEOL (Central and Eastern European Online Library) – wielodziedzinowa, zawiera pełne teksty publikacji z ponad 1 tys. czasopism naukowych i książek z Europy Środkowej i Wschodniej.  Wyszukiwanie możesz zawęzić do dyscypliny Library and Information Science.
 • JSTOR  – wielodziedzinowa, zawiera artykuły z czasopism. Wyszukiwania możesz zawęzić do dyscypliny bibliography i/lub library science
 • LISTA (Library, Information Science & Technology Abstracts) –  zakres tematyczny: bibliotekoznawstwo, klasyfikacja, katalogowanie, bibliometria, wyszukiwanie informacji, zarządzanie informacją, zawiera abstrakty artykułów z 560 czasopism, książek, raportów i sprawozdań z badań, od 1960 r. Indeksowane w bazie są m.in. czasopisma polskie jak EBIB, Poradnik Bibliotekarza, Przegląd Biblioteczny, ZIN.
 • Literary Reference Center Plus – zakres tematyczny: literatura, zawiera wiadomości biograficzne, encyklopedyczne, naukowe, szczegółowe dane na temat autorów i ich twórczości, informacje z książek, monografii i najważniejszych encyklopedii literackich i czasopism.
 • MasterFILE Premier – wielodziedzinowa, zawiera artykuły z 1,7 tys. czasopism, informatory, dokumenty źródłowe, kolekcje obrazów – zdjęć, map, flag,  od 1975 r.
 • ProQuest Central – wielodziedzinowa, zawiera artykuły z czasopism, wydawnictwa branżowe, publikacje konsumenckie, magazyny, książki, gazety, raporty branżowe, filmy. Wyszukiwanie możesz zawęzić do Library Science Database z zakresu Nauk społecznych.
 • Sage Journals – zakres tematyczny: nauki humanistyczne, społeczne, ścisłe i przyrodnicze, zawiera – artykuły z czasopism. Wyszukiwanie możesz zawęzić do dyscypliny Social Science & Humanities, a następnie Information Science.
 • Scopus – zakres tematyczny: medycyna, nauki społeczne i humanistyczne. Baza bibliograficzna, zawiera opisy artykułów z abstraktami z 14 tys. tytułów czasopism naukowych, książek i materiałów konferencyjnych. Doskonałe narzędzie do śledzenia, analizowania i wizualizacji badań.
 • Web of Science – bazy bibliograficzno – bibliometryczne: SCI – Science Citation Index, SSCI – Social Science Citation Index, Art and Humanities Citation Index. Można wyszukiwać literaturę na dany temat, przeprowadzać analizy cytowań publikacji lub autorów.
  Zobacz też Bibliometria (cytowania).
 • Wiley Online Library – wielodziedzinowa, zawiera artykuły z 1,5 tys. czasopism, książki online, źródła referencyjne, protokoły laboratoryjne, bazy danych, od 1997 r. Wybierz dziedzinę: Computer Science & Information Technology – Information Science & Technology, a następnie Information & Library Science.

Książki

 • Ibuk – wielodziedzinowa, zawiera podręczniki i książki naukowe wydawnictw polskich. Wyszukiwanie – wpisz dowolny termin w wyszukiwaniu prostym albo wybierz kategorię Informacja naukowa. Dostępnych jest wiele publikacji Wydawnictwa SBP.
 • Academic Research Source eBooks – wielodziedzinowa, zawiera ponad 180 tys. książek w języku angielskim renomowanych wydawnictw naukowych i uniwersyteckich. Instrukcje wyszukiwania.
 • Elsevier eBooks – wielodziedzinowa, zawiera ponad 800 monografii i 800 wol. serii. Wyszukiwanie – wybierz tytuł z listy albo wybierz temat – Social Science, a następnie Library and Information Science.
 • Jstor Open – książki elektroniczne i inne materiały w otwartym dostępie (bez konieczności logowania).
 • Wiley Online Library – wielodziedzinowa, zawiera ponad 2 tys. książek. Wyszukiwanie – wpisz dowolny termin albo wybierz kategorię Information Science & Technology, a następnie Information and Library Science.
 • VLeBooks – wielodziedzinowa.
 • MyiLibrary – wielodziedzinowa, zawiera 86 książek z wydawnictw zagranicznych. Wyszukiwanie – wpisz dowolny termin albo wybierz kategorię Bibliography. Library Science. Information Resources (General). Książki z tej kolekcji mają swoje opisy w katalogu online bibliotek UW.

Zasoby ogólnodostępne

CYTBIN – bibliograficzna baza danych, obejmująca artykuły z polskich czasopism z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej: Bibliotekarz, Bibliotheca Nostra, Biuletyn EBIB, Nowa Biblioteka, Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej, Przegląd Biblioteczny, Roczniki Biblioteczne, Zagadnienia Informacji Naukowej. Opisy bibliograficzne rejestrowanych dokumentów są rozszerzone o informacje o publikacjach cytowanych, zamieszczanych w bibliografiach załącznikowych i/lub w przypisach bibliograficznych. Zasięg chronologiczny – 2000-2011
Baza tworzona w Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UŚ.

BazHum – to pełnotekstowa baza polskich naukowych czasopism humanistycznych i społecznych. Baza rejestruje całą zawartość czasopism — od pierwszych numerów do bieżących. BazHum jest narzędziem wspierającym badania naukowe i edukację. Dzięki umieszczaniu pełnej zawartości czasopism w bazie znacznie prostsze jest pozyskiwanie, porządkowanie, agregowanie i przekazywanie wartościowych informacji. BazHum otwiera dostęp do treści naukowych w Internecie, udostępniając zawartość czasopism w formie cyfrowej wraz z opisami bibliograficznymi. Wydawcy czasopism udzielają licencji niewyłącznych i nie są obarczani żadnymi kosztami związanymi z digitalizacją i udostępnieniem treści. Równolegle z bazą pełnotekstową, pod adresem bazhum.pl działa baza bibliograficzna naukowych czasopism humanistycznych i społecznych. W bazie bibliograficznej znajduje się obecnie prawie 600 czasopism, zawierających ponad 430 000 artykułów, a w bazie pełnotekstowej ponad 100 czasopism, zawierających ok. 90 000 artykułów. Baza jest umieszczona przez MNiSzW na liście baz referencyjnych uwzględnianych przy ocenianiu i ewaluacji czasopism. W bazie udostępniane są m.in. : Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum, Biblioteka, Bibliotheca Nostra, Forum Bibliotek Medycznych, Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej, Rocznik Prasoznawczy. Baza tworzona przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.

BazTech – bibliograficzno-abstraktowa baza danych rejestrującą od 1998 r. artykuły z 654 polskich czasopism z zakresu nauk technicznych, ścisłych i ochrony środowiska. Baza rozwija się w kierunku pełnotekstowej bazy cytowań. Do opisów artykułów dodawane są bibliografie załącznikowe (od 2006 r.), a na podstawie odrębnych umów z wydawcami rekordy uzupełniane są o pełne teksty artykułów. W bazie indeksowane jest m.in. PTINT Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej.

CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities) – baza danych publikująca angielskie streszczenia artykułów, rozpraw oraz pozycji przeglądowych, które ukazują się, głównie w językach narodowych, w czasopismach poświęconych naukom społecznym i humanistycznym, wydawanych w Europie Środkowej. Obecnie baza zawiera streszczenia z ponad 320 czasopism. Najważniejszym celem CEJSH jest upowszechnianie publikacji naukowych, które ze względu na barierę językową są niedostatecznie znane w środowisku naukowym. W bazie indeksowane są m.in. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum, Acta Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, Biblioteka, Folia Toruniensia, Polish Libraries, Przegląd Biblioteczny, Rocznik BN, Rocznik Bibliologiczno-Prasoznawczy, Roczniki Biblioteczne, Toruńskie Studia Bibliologiczne, Studia o Książce i Informacji, ZIN.

Index Copernicus Journals Master List – baza czasopism naukowych liczy obecnie ponad 22 tys. czasopism, w tym 3 tys. z Polski. W bazie rejestrowane są czasopisma naukowe, które pozytywnie przeszły wielowymiarową parametryzację. Potwierdzeniem indeksacji w bazie jest uzyskany wskaźnik liczbowy ICV (Index Copernicus Value).

ERIH Plus (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences) – lista referencyjna czasopism uruchomiona w lipcu 2014 r., opracowywana przez Norwegian Social Science Data Services na bazie listy ERIH. Zawiera recenzowane czasopisma naukowe z dziedzin humanistycznych i społecznych. Wyszukiwanie można zawęzić do dyscypliny Library and Information Science.
W bazie notowane są m.in. Acta Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia , Folia Toruniensia, Przegląd Biblioteczny, Toruńskie Studia Bibliologiczne, ZIN.

Medioteka Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego – zamieszcza publikacje z zakresu medioznawstwa, bibliologii i informacji naukowej, w tym teksty pracowników i współpracowników Wydziału.

Archiwum Cyfrowe SBP  – w archiwum dostępnych jest:

 • 277 książek wydanych przez Wydawnictwo SBP do roku 2015, zarówno w seriach tematycznych, jak i poza nimi, przy czym najwięcej (132 pozycje) w serii Nauka-Dydaktyka-Praktyka,
 • 1717 zeszytów czasopism SBP, z tego:
  • Poradnik Bibliotekarza – 678 zeszytów z lat 1949-2018,
  • Bibliotekarz – 674 zeszyty (1945-2018),
  • Przegląd Biblioteczny – 272 zeszyty (1908, 1909, 1927-2018),
  • Zagadnienia Informacji Naukowej – 93 zeszyty (1972-2019)

Wszystkie pozycje są dostępne w formie PDF, a dodatkowo dla roczników ZIN z lat 2013-2019 dodane zostały ebooki w formatach e-pub i mobiPocket, umożliwiających przegląd zawartości publikacji na tabletach, smartfonach, ipponach, e-czytnikach, np. kindlach. Archiwum będzie na bieżąco uzupełniane.

Udostępniony zasób stanowi ok. 90% kolekcji podstawowych polskich zbiorów bibliotekarskich z zakresu szeroko rozumianego bibliotekarstwa, bibliologii, informacji naukowej.

Projekt jest oparty na responsywnym szablonie graficznym (czyli dopasowuje się do wielkości ekranu) i jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

E-Publikacje Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego – dostęp do pełnych tekstów wszystkich numerów serii III publikacji IINiB UJ, pod redakcją Marii Kocójowej.

Publikacje Biblioteki Narodowej w otwartym dostępie

Publikacje EBIB – w zakładce Publikacje: Materiały konferencyjne EBIB, Wydawnictwa Zwarte Stowarzyszenia EBIB, Publikacje o EBIB, Materiały dla bibliotekarzy.

Federacja Bibliotek Cyfrowych  – zasoby polskich instytucji kultury online.

Lectorium – otwarte dziedzinowe repozytorium naukowe, umożliwiające przechowywanie i publiczne udostępnianie dorobku polskich uczonych zajmujących się naukami historycznymi i pokrewnymi. Działy tematyczne: historia,
archeologia, historia sztuki, bibliologia i informacja naukowa, etnologia i antropologia kulturowa, muzykologia.
Lectorium jest wspólnym projektem Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego oraz Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW.

E-LIS (E-prints in Library and Information Science)  – światowe repozytorium artykułów z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej.

Open DOAR (The Directory of Open Access Repositories) – katalog akademickich otwartych repozytoriów. Indeksuje ponad 120 repozytoriów z zakresu Library and Information Science.

 

Ikony: Freepik (www.freepik.com) z www.flaticon.com, Retina Display Icons (www.iconfinder.com/iconsets/TWG_Retina_Icons) od The Working Group (blog.twg.ca).