Biblioteki wydziałowe

  • BUW wraz z 36 bibliotekami wydziałowymi i 1 filią BUW tworzy System Biblioteczno-Informacyjny UW, który oferuje ponad 6,2 mln zbiorów papierowych i elektronicznych.
  • Studenci i studentki UW, którzy posiadają kartę biblioteczną BUW, mogą korzystać i wypożyczać książki z każdej biblioteki wydziałowej i filii BUW.
  • Zasady udostępniania zbiorów i uprawnienia czytelników określają regulaminy poszczególnych bibliotek

Wykaz bibliotek wydziałowych oraz podstawowe informacje o każdej z nich dostępny jest na stronie BUW w zakładce Biblioteki UW

Ikony: Freepik (www.freepik.com) z www.flaticon.com, Retina Display Icons (www.iconfinder.com/iconsets/TWG_Retina_Icons) od The Working Group (blog.twg.ca).