Rodzina Andrzeja Panufnika gościła w BUW

Uwaga! To jest wpis archiwalny.
Bieżące wydarzenia są dostępne tutaj.
20 listopada 2023 r.

W dniu 20 listopada 2023 r. Biblioteka Uniwersytecka miała przyjemność gościć żonę Sir Andrzeja Panufnika, Lady Camillę Jessel-Panufnik oraz ich syna Jema Panufnika. Okazją do wizyty była uroczystość uhonorowania rodziny kompozytora Medalem Uniwersytetu Warszawskiego. Odznaczenie jest wyrazem wdzięczności za cenną donację – archiwum Andrzeja Panufnika przekazane Gabinetowi Zbiorów Muzycznych BUW w kwietniu 2023 r.

Podczas kameralnej uroczystości rektor UW prof. Alojzy Z. Nowak wręczył Lady Camilli Jessel-Panufnik Medal Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Lady Camilla Jessel-Panufnik z rodziną, rektor UW prof. Alojzy. Z. Nowak oraz p. o. Dyrektora BUW dr hab. Jolanta Talbierska

 

Podziękowanie darczyńcom za przekazanie bibliotece unikalnych zbiorów dokumentujących dzieło wybitnego polskiego kompozytora i dyrygenta złożyła również dr hab. Jolanta Talbierska, p.o. Dyrektora BUW. W krótkim wystąpieniu podziękowała także prof. Beacie Bolesławskiej-Lewandowskiej z Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk, biografce i badaczce twórczości Andrzeja Panufnika, za zaangażowanie we wstępne uporządkowanie jego archiwum, oraz Fundacji na Rzecz Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego „Universitatis Varsoviensis”, która sfinansowała sprowadzenie zbiorów z Wielkiej Brytanii do Polski.

Piotr Maculewicz Kierownik Gabinetu Zbiorów Muzycznych BUW przedstawił krótko stan prac nad zbiorami przekazanymi przez rodzinę Andrzeja Panufnika.

Podczas uroczystości został zaprezentowany materiał filmowy ze wspomnieniami o kompozytorze, po niej zaś miał miejsce pokaz wybranych dokumentów z jego archiwum, m.in. pięknych portretów Andrzeja Panufnika wykonanych przez jego żonę, cenioną fotograficzkę, wybranych listów i programów koncertowych, a także kopii rękopisów z ciekawymi adnotacjami – korektami kompozytora czy uwagami dyrygentów.

 

Lady Camilla Jessel-Panufnik, prof. Beata Bolesławska-Lewandowska, Jem Panufnik

 

Na otrzymane w darze archiwum składa się 120 kartonów zawierających m.in. obszerną korespondencję kompozytora, artykuły i wycinki prasowe, notatki i noty programowe, maszynopisy, rejestracje audio i wideo jego wywiadów i wystąpień radiowych, dokumentację koncertów rocznicowych, zdjęcia z różnych okresów życia (wiele autorstwa żony kompozytora, Lady Camilli Jessel-Panufnik), wydania drukowane utworów, książki oraz inne materiały dokumentujące życie, twórczość i recepcję muzyki Andrzeja Panufnika na świecie.

Przekazane zbiory wzbogaciły Archiwum Kompozytorów Polskich Gabinetu Zbiorów Muzycznych BUW. To wyspecjalizowana placówka gromadząca cenne spuścizny po polskich kompozytorach i muzykologach, na przykład kolekcję archiwaliów po Karolu Szymanowskim i innych wybitnych twórcach. Po konserwacji i opracowaniu materiały z archiwum Andrzeja Panufnika zostaną udostępnione i będą mogły służyć badaczom jego życia i twórczości.

Andrzej Panufnik (1914–1991) należy do najwybitniejszych polskich kompozytorów XX wieku. Przed wojną odbył studia kompozytorskie i zaczął odnosić pierwsze sukcesy. W czasie II wojny światowej brał udział m.in. w okupacyjnych tajnych koncertach. Po wojnie kontynuował działalność kompozytorską. Po nastaniu socjalizmu w Polsce podjął w latach 50. decyzję o emigracji. Wyjechał do Anglii, gdzie zdobył wielkie, także międzynarodowe uznanie, potwierdzone nadaniem mu tytułu szlacheckiego przez Elżbietę II. Uznawano go za kompozytora brytyjskiego, jednak zawsze łączyła go silna więź z Polską. Po emigracji został objęty w PRL zapisem cenzorskim. Nie wolno było wykonywać jego utworów ani wymieniać jego nazwiska w publikacjach. W 1977 roku komunistyczne władze cofnęły ten zakaz, jednak jego triumfalny powrót do sal koncertowych w kraju nastąpił dopiero po transformacji ustrojowej. Jego jedyna od czasu emigracji i zarazem ostatnia wizyta w Polsce miała miejsce w 1990 roku, gdy był honorowym gościem Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień”.

Ikony: Freepik (www.freepik.com) z www.flaticon.com, Retina Display Icons (www.iconfinder.com/iconsets/TWG_Retina_Icons) od The Working Group (blog.twg.ca).