Powstała Biblioteka Medyczna – pierwsza filia BUW

Uwaga! To jest wpis archiwalny.
Bieżące wydarzenia są dostępne tutaj.

Biblioteka Medyczna jest zlokalizowana na Kampusie Ochota, w Bibliotece Wydziału Fizyki UW przy ul. Pasteura 5 w Warszawie. Rozpoczęła działalność wraz z inauguracją roku akademickiego 2023/24 i jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 9-18.

Obecnie księgozbiór nowej biblioteki składa się przede wszystkim z literatury przeznaczonej dla studentów pierwszego roku na kierunku lekarskim Wydziału Medycznego UW, rozpoczęto też gromadzenie podręczników dla drugiego roku. Zbiory będą powiększane wraz z rozwojem Wydziału.

Zasoby filii BUW są już widoczne w Katalogu bibliotek UW; oznaczone są lokalizacją „Biblioteka Medyczna” i można je przeglądać, zamawiać i rezerwować na takich samych zasadach, jak w przypadku bibliotek wydziałowych. Każdy tytuł dostępny w Bibliotece Medycznej na Kampusie Ochota można również znaleźć w BUW na Powiślu.

Zbiory nowej biblioteki są gromadzone z myślą o pracownikach i studentach Wydziału Medycznego UW, ale mogą też z nich korzystać – z prawem do wypożyczania – pozostali członkowie społeczności Uniwersytetu Warszawskiego, członkowie Klubu Absolwentów UW, profesorowie i doktorzy habilitowani spoza Uniwersytetu, a także posiadacze kont kaucyjnych. Na miejscu skorzystają z nich również wszystkie osoby posiadające ważną kartę biblioteczną BUW.

Biblioteka Medyczna została powołana staraniem Wydziału Medycznego UW, mocą zarządzenia nr 150 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 12 października 2023 r. Stanowi część Systemu Biblioteczno-Informacyjnego Uniwersytetu Warszawskiego. Jej działalność koordynuje organizacyjnie i merytorycznie Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie. Część zadań jest realizowana we współpracy z Biblioteką Wydziału Fizyki.

Biblioteka  Medyczna / Biblioteka Wydziału Fizyki UW
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa
nr tel. (22) 55 32 441, (22) 55 32 438
e-mail biblioteka.medyczna@uw.edu.pl 

 

Ikony: Freepik (www.freepik.com) z www.flaticon.com, Retina Display Icons (www.iconfinder.com/iconsets/TWG_Retina_Icons) od The Working Group (blog.twg.ca).