Potocki, czyli kto? W 200. rocznicę śmierci o Stanisławie Kostce Potockim na UW

14 września-9 grudnia 2021

Uniwersytet Warszawski powstał dzięki zaangażowaniu wielu wybitnych mężów stanu, m.in. Stanisława Kostki Potockiego, Stanisława Staszica, Juliana Ursyna Niemcewicza, Józefa Sierakowskiego.

 

 

Johann Ferdinand Krethlow wg Louis-René Letronne’a, Portret Stanisława Kostki Potockiego, 1819, Gabinet Rycin BUW, Inw.G.R. 43400. Fot. BUW

Okazją do przypomnienia pierwszego z wymienionych współtwórców naszej Alma Mater jest 200. rocznica jego śmierci. Najbardziej znany ze swojej działalności politycznej, kolekcjonerskiej i intelektualnej, Stanisław Kostka Potocki był człowiekiem o wszechstronnej wiedzy i szerokich horyzontach. Przygotowane z tej okazji krótkie spoty sygnalizują te aspekty jego aktywności, które bezpośrednio wiążą się z powstaniem Uniwersytetu i powołanej przy nim Biblioteki. Potocki, jako minister Komisji Rządowej Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, miał istotny wpływ na ich utworzenie oraz funkcjonowanie w pierwszych latach istnienia. Aby wesprzeć proces kształcenia artystycznego na Uniwersytecie zainspirował powstanie w Bibliotece Gabinetu Rycin. Podwalinami tego zbioru dzieł sztuki na papierze stała się graficzna kolekcja króla Stanisława Augusta, uzupełniona o dar rycin i rysunków z kolekcji samego Potockiego.

 

Pytanie „Potocki, czyli kto?” zachęca nie tylko do przyjrzenia się tej wielowymiarowej, historycznej postaci. Skłania do zastanowienia się kim byłby Potocki dziś i na ile pola jego aktywności różniłyby się od działalności sprzed dwóch stuleci.

Biblioteka Uniwersytecka zaprosiła do poszukiwań odpowiedzi na to pytanie profesorów, muzealników i oczywiście bibliotekarzy.

14 września 2021: Potocki, czyli kto? 

Stanisław Kostka Potocki – bohater przełomu epok.

28 września 2021: Esteta z wizją Gmachu Sztuk Pięknych

12 października 2021: Współtwórca Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego i twórca Gabinetu Rycin

26 października 2021: Autor koncepcji uniwersyteckiego Gabinetu Rycin jako kolekcji o charakterze dydaktycznym i  edukacyjnym

4 listopada 2021: Kolekcjoner

 

23 listopada 2021: Potocki, postać współczesna?

 

Okazją do zapoznania się z oryginalnymi dziełami sztuki zgromadzonymi przez S.K. Potockiego, a następnie przekazanymi Uniwersytetowi, będą cztery spotkania w Gabinecie Rycin BUW.

Kolekcja Stanisława Kostki Potockiego. Grafika: 4, 25 listopada (spotkanie odwołano z powodów ograniczeń sanitarnych)

Kolekcja Stanisława Potockiego. Rysunek: 18 listopada, 9 grudnia

Pokazy zaplanowane są w godz. 17-18.30, zbiórka o godz. 17.00 w pasażu BUW przed wejściem głównym do Biblioteki.

Maksymalna liczba uczestników na pokazie: 10 osób (bez prowadzących pokaz); rejestracja obowiązkowa; rejestracja będzie każdorazowo otwierana na kilka dni przed pokazem;

BUW zastrzega sobie możliwość wycofania oferty w sytuacji zaostrzenia ograniczeń sanitarnych związanych ze stanem pandemii lub braku zgłoszeń na dany pokaz.

 

 

 Muzeum UW zaprasza na wystawę planszową pt. Gmach Pomuzealny – uniwersytecka świątynia sztuki. Od wizji Stanisława Kostki Potockiego do powstania Wydziału Historii, poświęconą losom Gmachu Pomuzealnego, który został oddany do użytku dokładnie 200 lat temu. Ekspozycja przedstawi wkład Potockiego w wypracowanie koncepcji nauczania sztuk pięknych na akademickim poziomie oraz jego wizję estetyczną i funkcjonalną gmachu, służącego do celów dydaktycznych i prezentacji kolekcji rzeźb, malarstwa i architektury.

12 października: wernisaż w Gmachu Dawnej Biblioteki

22 października: otwarcie plenerowej części wystawy

19 listopada: finisaż

Więcej informacji wkrótce na https://muzeum.uw.edu.pl/.

Ikony: Freepik (www.freepik.com) z www.flaticon.com, Retina Display Icons (www.iconfinder.com/iconsets/TWG_Retina_Icons) od The Working Group (blog.twg.ca).