Palester & Szymanowski: kwartety smyczkowe – Nominacja do Fryderyka

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie od lat czyni starania, by przywrócić pamięć o twórczości Romana Palestra. W czasach PRL ten artysta-emigrant i współpracownik Radia Wolna Europa skazany był na zapomnienie. Obecnie dzieło Palestra znów wybrzmiewa na licznych płytach, nagrywanych z udziałem znakomitych muzyków. Przedsięwzięcia łączą działania Fundacji UW, Fundacji Piąta Esencja oraz ważnych firm fonograficznych, a wspiera je Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Instytut Muzyki i Tańca.

Powodem szczególnej dumy jest płyta zawierająca premierową rejestrację dwóch kwartetów smyczkowych Palestra. Stanowią one komplet znanych kwartetów – partytura pierwszego z trzech nie przetrwała wojny. Utwory wykonał jeden z najbardziej cenionych europejskich zespołów kameralnych – Apollon Musagète Quartett. Młody Palester pozostawał pod wydatnym wpływem Karola Szymanowskiego, którego spuścizna przechowywana jest w BUW, dlatego na płycie umieszczono również II Kwartet młodopolskiego mistrza.
Jest to bardzo interesujący muzycznie, piękny i wzajemnie dopełniony zapis oddziaływania wielkiego kompozytora na Romana Palestra oraz własnych muzycznych dróg tego ostatniego. Niezmiernie cieszy nas fakt, że płyta wydana przez Universal Music Polska otrzymała nominację do prestiżowej nagrody Fryderyka. Trzymamy kciuki, by nominacja zaowocowała nagrodą!

Dorobek wybitnego kompozytora jest przechowywany w Gabinecie Zbiorów Muzycznych. Więcej informacji na temat Romana Palestra znaleźć można na poświęconym mu portalu tematycznym, przygotowanym we współpracy z BUW.

Ikony: Freepik (www.freepik.com) z www.flaticon.com, Retina Display Icons (www.iconfinder.com/iconsets/TWG_Retina_Icons) od The Working Group (blog.twg.ca).