Oferta BUW dla studentów zagranicznych

Od nowego roku akademickiego 2017/2018 Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie oferuje zagranicznym studentom UW następujące usługi:

 • Szkolenia biblioteczne w języku angielskim
  • Library orientation – ogólna informacja o bibliotece i jej usługach wraz z oprowadzeniem po gmachu,
  • Information sources and research tools – prezentacja katalogu online bibliotek UW, elektronicznych zasobów UW i innych, otwartych źródeł informacji, a także menedżera bibliografii Mendeley,
  • Databases – prezentacja licencjonowanych zasobów elektronicznych dostępnych na Uniwersytecie Warszawskim.

Szczegółowa oferta wraz z terminami kursów dostępna jest na stronie BUW w zakładce Library trainings for international students (Informacje praktyczne – Szkolenia), a także pod tym adresem.

 • Oferujemy także indywidualne konsultacje bibliograficzne i dziedzinowe w języku angielskim.

Kontakt:

 • e-mail: askalibrary.buw@uw.edu.pl,
 • tel. 55 25 181, 55 25 184
 • pokój nr 141

Ikony: Freepik (www.freepik.com) z www.flaticon.com, Retina Display Icons (www.iconfinder.com/iconsets/TWG_Retina_Icons) od The Working Group (blog.twg.ca).