Od 10 stycznia 2022 r. Biblioteka wraca do standardowych godzin otwarcia

Uwaga! To jest wpis archiwalny.
Bieżące aktualności są dostępne tutaj.

Od 10 stycznia 2022 r. Biblioteka będzie otwarta w następującym trybie:

Godziny otwarcia Biblioteki:

poniedziałek – sobota 8-22 (częściowo w trybie bezobsługowym)
niedziela 15-20 (w trybie bezobsługowym)

 

Tryb bezobsługowy
poniedziałek – sobota 8-9, 21-22
niedziela 15-20 (Informatorium jest czynne)
W trybie bezobsługowym:

  • Z BUW mogą korzystać tylko osoby posiadające ważną kartę biblioteczną.
  • Zapisy, Informacja Wstępna, Informatorium, Czytelnia i Wypożyczalnia są nieczynne.
  • Nie można zakładać ani przedłużać konta bibliotecznego oraz dokonywać rozliczeń.
  • Nie można odbierać książek zamówionych z Magazynu do Wypożyczalni i Czytelni oraz kluczyków do kabin pracy indywidualnej.
  • W selfczekach można wypożyczać książki jedynie z WD i KD, prolongować termin zwrotu oraz opłacać karę.
  • Można zwracać wypożyczone książki do trezora albo przez selfczeki.
  • Do dyspozycji czytelników są Wolny Dostęp, WiFi (BUW.Hotspot), e-zbiory.

Informacja

Informatorium
Kontakt: tel. 55 25 178, 55 25 179, e-mail: informacja.buw@uw.edu.pl
poniedziałek – sobota 9-21
niedziela 15-20
Czat Zapytaj Bibliotekarza
poniedziałek – piątek 9-21
Informacja Wstępna, tel. 55 25 025
poniedziałek – sobota 9-21

Zapisy

poniedziałek – sobota 9-21

Wypożyczalnia, tel. 55 25 167

poniedziałek – sobota 9-21

Selfczeki

poniedziałek – sobota 8-22
niedziela 15-20

Trezor – 24/7

Samodzielne stanowisko ds. obsługi użytkownika BUW (reklamacje / windykacje)

poniedziałek 14-21
wtorek – piątek 9-16

Czytelnia, tel. 55 25 191

poniedziałek – sobota 9-21

Uwaga, na 30 min. przed zamknięciem Czytelni należy zwrócić wypożyczone zbiory.  W tym czasie nie są też wydawane nowe zamówienia.

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna, tel. 55 25 209

poniedziałek 11-18
wtorek – piątek 9-15

BUWialnia

BUWialnia jest czynna w godz. pracy Informatorium.

poniedziałek – sobota 9-21
niedziela 15-20

Gabinety zbiorów specjalnych i ich czytelnie

Uwaga! Termin wizyty w czytelniach gabinetów zbiorów specjalnych  należy uzgodnić telefonicznie lub emailowo

Gabinet Dokumentów Życia Społecznego
Kontakt: tel. 55 25 720, e-mail: dzs.buw@uw.edu.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek, środa – piątek 9-16, wtorek 9-18

Gabinet Rękopisów
Kontakt: tel. 55 25 900, e-mail: rps.buw@uw.edu.pl

Godziny otwarcia:
wtorek 9-18, środa – piątek 9-15

Gabinet Rycin
Kontakt: tel. 55 25 830, e-mail: gabryc.buw@uw.edu.pl

Godziny otwarcia:
wtorek 12-18, czwartek 9-15

Gabinet Starych Druków
Kontakt: tel. 55 25 761, -763, -772, e-mail: stdruk.buw@uw.edu.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek, środa 12-19, czwartek, piątek 9-15

Gabinet Zbiorów Kartograficznych
Kontakt: tel. 55 25 885, e-mail: gabkart.buw@uw.edu.pl

Godziny otwarcia:
wtorek 12-18, środa – czwartek 10-16

Gabinet Zbiorów Muzycznych
Kontakt: tel. 55 25 745, -746, e-mail: muz.buw@uw.edu.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek, czwartek 9-19, wtorek, piątek 9-15

Biblioteka Austriacka

poniedziałek – sobota 8-22
niedziela 15-20
Zapisy i wypożyczenia
Kontakt: e-mail: biblioteka-austriacka.buw@uw.edu.pl

poniedziałek 13-19, wtorek – piątek 11-17

 

Ikony: Freepik (www.freepik.com) z www.flaticon.com, Retina Display Icons (www.iconfinder.com/iconsets/TWG_Retina_Icons) od The Working Group (blog.twg.ca).