Konferencja „Niedoceniane bogactwo. Wykorzystanie danych bibliograficznych i katalogowych zbiorów specjalnych w badaniach naukowych”

Uwaga! To jest wpis archiwalny.
Bieżące wydarzenia są dostępne tutaj.
listopad 2023

2 dni, 5 sesji tematycznych, 18 wystąpień – za nami 4. edycja zorganizowanej przez BUW konferencji HINC OMNIA Zbiory historyczne, artystyczne i specjalne w bibliotekach oraz innych instytucjach kultury.

Konferencja odbyła się w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie w dniach 20-21 listopada 2023 r. pod hasłem „Niedoceniane bogactwo. Wykorzystanie danych bibliograficznych i katalogowych zbiorów specjalnych w badaniach naukowych”. Zaproszeni prelegenci – pracownicy naukowi i bibliotekarze opowiedzieli o różnych sposobach wykorzystania metadanych bibliotecznych w badaniach oraz podzielili się doświadczeniami z prac nad opracowaniem takich danych.

Uczestników konferencji powitała dr hab. Jolanta Talbierska, p.o. Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. W swoim wystąpieniu podkreśliła, że potencjał badawczy danych bibliograficznych i katalogowych zbiorów specjalnych jest istotny z punktu widzenia humanistyki cyfrowej i badaczy, którzy mogą dzięki niemu eksplorować zupełnie nowe pola badawcze. Dr Talbierska złożyła podziękowania członkom komitetu naukowego konferencji, którzy weryfikowali nadsyłane referaty i ułożyli program wydarzenia oraz autorom wszystkich zgłoszonych wystąpień.
Referat wprowadzający wygłosił dr Marcin Roszkowski z Katedry Informatologii Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, który przedstawił uwarunkowania epistemiczne w badaniach nad metadanymi dokumentów. Referat specjalny autorstwa prof. Adama Pawłowskiego z Uniwersytetu Wrocławskiego i prof. Tomasza Walkowiaka z Politechniki Wrocławskiej, zaprezentowany przez prof. Pawłowskiego, poświęcony był komputerowemu „czytaniu” bibliografii.

Tegoroczna konferencja HINC OMNIA podjęła problematykę badania zbiorów specjalnych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w oparciu o zawartość katalogów bibliotecznych i bibliografii. To ciekawa i obiecująca perspektywa badawcza, w której konfrontuje się wielowiekową tradycję bibliotek w zakresie gromadzenia i dokumentowania dziedzictwa kulturowego z możliwościami przetwarzania dużych ilości danych oferowanymi przez technologie i metody data science

– powiedział dr Marcin Roszkowski –

To również szansa dla bibliotek, aby nie tylko dostarczać wysokiej jakości materiał badawczy dla innych dyscyplin, ale też aktywnie uczestniczyć w tego rodzaju badaniach i korzystać z rozwoju technologicznego.

 

Tematy wystąpień konferencyjnych koncentrowały się m.in. na: przedstawieniu wartości zbiorów kartograficznych jako źródła danych dla badań naukowych, wykorzystywaniu potencjału badawczego strony wizualnej materiałów bibliotecznych, prezentacji wybranych katalogów cyfrowych jako źródeł do interdyscyplinarnych badań naukowych, wykorzystaniu crowdsourcingu jako narzędzia do ulepszania jakości metadanych dziedzictwa kulturowego na przykładzie platformy transkrypcyjnej TranskriBUW oraz prezentacji zagranicznych projektów wykorzystujących metadane bibliograficzne i katalogowe.

W gronie prelegentów znaleźli się naukowcy i pracownicy 6 krajowych uczelni: Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Uniwersytetu Wrocławskiego, Politechniki Wrocławskiej i Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutu Północnego im. W. Kętrzyńskiego i Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk oraz 3 bibliotek: Biblioteki Raczyńskich Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Biblioteki Kórnickiej Polskiej Akademii Nauk i Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie.

W konferencji wzięło udział 50 uczestników.

Obrady zamknęła dr Izabela Wiencek-Sielska, kierownik Gabinetu Starych Druków BUW.

Program wydarzenia i abstrakty wystąpień są dostępne na stronie konferencji.

Dziękujemy Sponsorom wydarzenia:

Beskid Plus – lider branży opakowań do długoterminowego przechowywania zbiorów.

EBSCO Polska – wiodący dostawca naukowych baz danych, czasopism elektronicznych, prenumerat czasopism, książek elektronicznych oraz usług wyszukiwania dla nauki.

CEEOL Polska – (Central and Eastern European Online Library) – wiodący dostawca akademickich e-czasopism i e-książek z zakresu nauk humanistycznych i społecznych z Europy Środkowej i Wschodniej.


Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie organizuje naukową konferencję HINC OMNIA Zbiory historyczne, artystyczne i specjalne w bibliotekach oraz innych instytucjach kultury od 2017 r. Celem cyklu jest stworzenie platformy wymiany doświadczeń związanych z wyzwaniami wynikającymi z potrzeby specjalnego traktowania, ochrony i udostępniania zbiorów bibliotecznych, często o charakterze muzealnym, a także dyskusji na temat metodyki badań i opracowania tych zbiorów oraz rozwiązywania problemów terminologicznych. Konferencje odbywają się co dwa lata, a kolejne edycje dotyczyły następujących tematów: 2017 r. – Zbiory XIX-wieczne. Organizacja, terminologia, metodyka badań, konserwacja; 2019 r. – Zbiory specjalne polskich bibliotek naukowych w katalogu centralnym NUKAT; 2021 r. – Zbiory Specjalne 3.0.

Ikony: Freepik (www.freepik.com) z www.flaticon.com, Retina Display Icons (www.iconfinder.com/iconsets/TWG_Retina_Icons) od The Working Group (blog.twg.ca).