Usługi konserwatorskie i introligatorskie

Oddział Ochrony i Konserwacji Zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie wykonuje odpłatnie usługi konserwatorskie oraz introligatorskie zgodnie z podanymi niżej informacjami i opłatami.

Kontakt: konserwacja.buw@uw.edu.pl

Szczegółowe zasady świadczenia usług konserwatorskich lub introligatorskich
 1. Oddział Ochrony i Konserwacji Zbiorów (OKZ) po uzyskaniu zgody Dyrektora BUW może świadczyć odpłatne usługi w zakresie konserwacji obiektów na podłożu papierowym, a także pergaminów, skóry, zabytkowych opraw książkowych i fotografii oraz usługi introligatorskie.
 2. Koszty oprawy woluminów niewymiarowych oraz oprawy książek zniszczonych połączonych z ich renowacją są każdorazowo uzgadniane ze zleceniodawcą przed przystąpieniem do prac.
 3. Kosztorysy konserwacji pojedynczych obiektów, jak i zespołów będą sporządzane każdorazowo przez Konserwatorów OKZ z uwzględnieniem technologii wykonania obiektu, oceny jego stanu zachowania, stopnia trudności zabiegów konserwatorskich, zastosowanych materiałów i technik konserwatorskich.
 4. Kosztorys konserwacji może być sporządzany na podstawie cennika usług konserwatorskich „Zasady Wynagradzania Artystów Plastyków konserwatorów-Restauratorów Dóbr Kultury” opracowanego przez Ogólnopolską Radę Konserwatorów Dzieł Sztuki ZPAP w 2000 roku dla indywidualnych obiektów lub szacunkowo dla kolekcji.
 5. Instytucje kultury mogą się ubiegać o zniżkę do wysokości 20% całości kosztorysu. Decyzję o jej udzieleniu podejmuje Dyrektor BUW.
 6. W przypadku zlecenia w trybie ekspresowym koszt usługi konserwatorskiej (poza kolejnością i w czasie krótszym niż 6 miesięcy) lub introligatorskiej (poza kolejnością i w czasie krótszym niż 1 miesiąc) ulega podwyższeniu o 50%.
Usługi konserwatorskie
 1. Wykonanie passe-partout z kartonu bezkwasowego – 7,40 zł brutto za dm2.
 2. Montaż obiektu w passe-partout – 35% kosztów passe-partout.
 3. Montaż obiektu w ramę ze szkłem – 61,50 zł brutto za 1 sztukę, w tym koszty materiałów.
 4. Ekspertyza lub konsultacja konserwatorska – od 300 zł brutto za 1 godz.
 5. Opracowanie programu, stanu zachowania obiektu lub kosztorys konserwatorski na wystawę – 246 zł brutto za 1 godz.

Więcej informacji o usługach konserwatorskich w Tabeli 3. Wykaz opłat

Usługi introligatorskie
 1. Oprawa książki w płótno bez napisu – 55 zł brutto za 1 wol.
 2. Oprawa książki w płótno z napisem – 60 zł brutto za 1 wol.
 3. Oprawa czasopisma bez napisu – 60 brutto za 1 wol.
 4. Oprawa czasopisma z napisem – 70 zł brutto za 1 wol.
 5. Oprawa gazet i czasopism wielkoformatowych (powyżej formatu A3) bez napisu – 75 zł brutto za 1 wol.
 6. Oprawa gazet i czasopism wielkoformatowych (powyżej formatu A3) z napisem – 80 brutto zł za 1 wol.
 7. Oprawa nowych inwentarzy do 300 kart lub do 4 cm grubości bloku – 135 zł brutto.
 8. Oprawa nowych inwentarzy powyżej 300 kart lub powyżej 4 cm grubości bloku – 200 zł brutto.

Więcej informacji o usługach introligatorskich w Tabeli 4. Wykaz opłat

 

Ikony: Freepik (www.freepik.com) z www.flaticon.com, Retina Display Icons (www.iconfinder.com/iconsets/TWG_Retina_Icons) od The Working Group (blog.twg.ca).