Sesje fotograficzne i filmowe

Ogólne informacje

Dziękujemy za zainteresowanie możliwością fotografowania i/lub filmowania na terenie Biblioteki Uniwersyteckiej.

Wykonywanie zdjęć do celów osobistych jest dozwolone bez uprzedniej zgody. Nie można używać lampy błyskowej, statywu ani dodatkowego oświetlenia.

Fotografowanie i/lub filmowanie w Czytelni Ogólnej nie jest dozwolone.

Ingerencje w wyposażenie biblioteki (np. zmiana rozmieszczenia regałów, zmiana pozycji książek, usuwanie komputerów z biurka, zmiana ustawienia stołów) nie są dozwolone.

Zgoda na robienie zdjęć i/lub filmowanie

Robienie zdjęć i/lub filmowanie, które wykracza poza zwykły użytek, może być dozwolone tylko w wyjątkowych przypadkach i poza godzinami pracy Biblioteki Uniwersyteckiej (por. Godziny otwarcia). Pozwolenie podlega opłacie.

Pisemne zapytanie o zgodę należy wysłać e-mailem na adres: promocja.buw@uw.edu.pl na co najmniej miesiąc przed żądanym terminem.

W zapytaniu należy podać poniższe informacje:

  • miejsce fotografowania i/lub filmowania,
  • powód wyboru lokalizacji,
  • treść planowanych ujęć,
  • przeznaczenie zdjęć i/lub filmu,
  • osobę / firmę kontaktową,
  • termin zdjęć i/lub filmowania,
  • przybliżony czas trwania zdjęć i/lub filmowania,
  • rodzaj sprzętu używanego do zdjęć i/lub filmowania,
  • liczbę obsługi,
  • datę / miejsce publikacji materiału.

Prosimy również zwrócić uwagę na poniższe zasady.

Osoby wchodzące na teren Biblioteki Uniwersyteckiej akceptują zapisy regulaminu BUW (por. Regulamin).
Biblioteka Uniwersytecka otrzyma bezpłatne kopie publikacji, zdjęć lub filmów.

Misją Biblioteki Uniwersyteckiej jest dostarczanie i promowanie atmosfery sprzyjającej nauce, nauczaniu i badaniom, dlatego zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia sesji fotograficznych i/lub wideo w celu zapewnienia odpowiednich warunków użytkownikom.

 

Ikony: Freepik (www.freepik.com) z www.flaticon.com, Retina Display Icons (www.iconfinder.com/iconsets/TWG_Retina_Icons) od The Working Group (blog.twg.ca).