Zasady udostępniania zbiorów w Czytelni Ogólnej

 1. Zamówienia składane do Czytelni Ogólnej na książki z Magazynu są rejestrowane w systemie VTLS/Virtua.
 2. Udostępnienie zamówienia w Czytelni Ogólnej odbywa się wyłącznie po okazaniu przez Czytelnika ważnej karty bibliotecznej/elektronicznej legitymacji studenckiej (ELS) pod warunkiem braku jakichkolwiek zaległości w BUW i w bibliotekach wydziałowych na jego koncie w katalogu online bibliotek UW. W przypadku niedotrzymania terminu zwrotu jednej lub więcej książek zarejestrowanych na koncie Czytelnika oraz niezapłaconej kary udostępnienie w Czytelni Ogólnej nie zostanie zrealizowane.
 3. Czytelnik jest zobowiązany do korzystania ze zbiorów zamawianych z Magazynu i księgozbiorów podręcznych zbiorów specjalnych wyłącznie na miejscu w Czytelni Ogólnej oraz do zwrotu wszystkich udostępnionych materiałów. W przypadku nieoddania wypożyczonych materiałów konto czytelnika będzie zablokowane.
 4. Materiały zamówione z magazynu można kopiować wyłącznie na samoobsługowym kserografie lub skanerze, znajdującym się w Czytelni Ogólnej lub złożyć zamówienie na kopie w Pracowni Reprograficznej BUW (pok. 204).
 5. Forma, tryb i czas realizacji zamówień jest następujący:
  1. Forma zamówienia: opcja Zamów/Rezerwuj w katalogu online, opcja Zamów w CKK.
  2. Tryb realizacji zamówienia:
   • zamówienia złożone od poniedziałku do piątku do soboty do godz. 20 – realizowane są w tym samym dniu,
   • zamówienia złożone od poniedziałku do piątku po godz. 20 – realizowane są w dniu następnym,
   • zamówienia złożone w soboty po godz. 20 i w niedziele – realizowane są w poniedziałek.
  3. Czas realizacji zamówienia: od 30 min. do 1 godz.
 6. Zamówienia do Czytelni Ogólnej dla samodzielnych pracowników nauki (prof., dr hab.) realizowane są w pierwszej kolejności.
 7. Czytelnik jednorazowo na swoim koncie w Czytelni Ogólnej może posiadać:
  1. łącznie nie więcej niż 10 wol./paczek książek i czasopism.
 8. W przypadku wykorzystania przez Czytelnika limitu udostępnień, zamówienia na kolejne woluminy mogą być składane dopiero po zwrocie wszystkich lub części woluminów, z których Czytelnik korzystał.
 9. Czytelnik ma możliwość zmiany miejsca odbioru zamówionego egzemplarza (z Czytelni Ogólnej do Wypożyczalni Miejscowej i odwrotnie) wyłącznie po zwrocie zamówionego woluminu, a następnie złożeniu ponownego zamówienia do odbioru w zmienionym miejscu.
 10. Czytelnik może prosić o odłożenie książki i/lub czasopisma na 7 dni do ich dalszego wykorzystania i trzykrotnie prolongować termin ich wypożyczenia (na 7 dni).
  Dzień przed upływem daty zwrotu, czytelnicy którzy podali przy zapisie adres mailowy będą otrzymywać powiadomienie o zbliżającym się terminie zwrotu egzemplarza, który został odłożony w Czytelni Ogólnej.
 11. Książki i/lub czasopisma zamówione do Czytelni Ogólnej nieodebrane w ciągu 3 dni od daty złożenia zamówienia są odsyłane do Magazynu.
 12. Materiały wypożyczone z Magazynu należy zwracać na stanowisku obsługi Czytelni Ogólnej najpóźniej 30 minut przed zamknięciem Biblioteki (od poniedziałku do soboty do godz. 20.30).

Ikony: Freepik (www.freepik.com) z www.flaticon.com, Retina Display Icons (www.iconfinder.com/iconsets/TWG_Retina_Icons) od The Working Group (blog.twg.ca).