Zasady udostępniania zbiorów w Czytelni Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie

I. Zasady ogólne.

 1. Z Czytelni mogą korzystać wyłącznie osoby posiadające ważną kartę biblioteczną BUW, bez jakichkolwiek zaległości odnotowanych na koncie bibliotecznym.
 2. W Czytelni mogą przebywać wyłącznie osoby korzystające ze zbiorów zamówionych z Magazynu lub z księgozbiorów podręcznych gabinetów zbiorów specjalnych.
 3. Do Czytelni zabrania się wchodzenia w okryciach wierzchnich oraz wnoszenia jakichkolwiek toreb, plecaków itp.; dopuszcza się wniesienie wyłącznie telefonu, laptopa, cienkiego notatnika i materiałów piśmienniczych. Ostatecznych rozstrzygnięć dotyczących definicji okryć wierzchnich oraz zakresu wnoszonych materiałów dokonuje dyżurujący bibliotekarz.
 4. Czytelnik zobowiązany jest do każdorazowego zeskanowania swojej karty bibliotecznej po wejściu do Czytelni oraz do pozostawienia jej u dyżurującego bibliotekarza na czas korzystania z Czytelni.
 5. Czytelnik zobowiązany jest do każdorazowego zwrotu udostępnionych mu materiałów przed wyjściem z Czytelni, niezależnie od powodów wyjścia.
 6. Z zamówionych materiałów Czytelnik może korzystać wyłącznie we wskazanym przez dyżurującego bibliotekarza miejscu oraz  w sposób umożliwiający bibliotekarzowi ich stałe monitorowanie.
 7. Przy każdym stanowisku pracy, w tym stanowisku bibliotekarza,  może przebywać tylko jedna osoba.
 8. Bibliotekarz dyżurujący ma prawo odmówić wydania zamówionych egzemplarzy, jeśli uzna, że są to zbiory szczególnie cenne lub są w złym stanie zachowania.
 9. Zabronione są wszelkie zachowania zagrażające bezpieczeństwu zbiorów czy innych osób przebywających w Czytelni.

II. Zasady szczegółówe.

 1. Zamówienia składane do Czytelni są rejestrowane w systemie bibliotecznym.
 2. Forma, tryb i czas realizacji zamówień jest następujący:
  1. Forma zamówienia: opcja Zamów w katalogu online lub w CKK; miejsce odbioru: Czytelnia.
  2. Tryb realizacji zamówienia:
   1. zamówienia złożone od poniedziałku do soboty do  godz.  19  – realizowane są w tym samym dniu,
   2. zamówienia złożone od poniedziałku do piątku po  godz.  19  – realizowane są w dniu następnym,
   3. zamówienia złożone w soboty po godz. 19 i w dni zamknięcia Czytelni – realizowane są pierwszego dnia otwarcia Czytelni.
  3. Czas realizacji zamówienia: od 30 min. do 1 godz.
 3. Czytelnik jednorazowo na swoim koncie bibliotecznym może posiadać  łącznie  nie  więcej  niż 10  wol./paczek książek i czasopism udostępnionych w  Czytelni.
 4. W przypadku wykorzystania przez Czytelnika limitu udostępnień, zamówienia na kolejne woluminy mogą być składane dopiero po zwrocie wszystkich lub części woluminów, z  których Czytelnik korzystał.
 5. Czytelnik ma możliwość zmiany miejsca odbioru zamówionego egzemplarza (z Czytelni do Wypożyczalni lub książkomatu i odwrotnie) wyłącznie po zwrocie zamówionego woluminu, a następnie złożeniu ponownego zamówienia do odbioru w zmienionym miejscu, o ile dany egzemplarz może być udostępniany w lokalizacji innej niż Czytelnia.
 6. Czytelnik może prosić o odłożenie książki i/lub czasopisma na 7 dni do ich dalszego wykorzystania i trzykrotnie prolongować termin ich zwrotu do Magazynu (na 7 dni).
 7. Dzień przed upływem daty zwrotu do Magazynu, Czytelnik na zarejestrowany na koncie bibliotecznym adres mailowy otrzymuje powiadomienie o zbliżającym się terminie zwrotu do Magazynu egzemplarza, który został odłożony w Czytelni.
 8. Książki i/lub czasopisma zamówione do Czytelni nieodebrane w ciągu 3 dni od daty złożenia zamówienia są odsyłane do Magazynu.
 9. Materiały udostępnione z Magazynu należy zwracać na stanowisku obsługi Czytelni najpóźniej 30 minut przed zamknięciem Czytelni (od poniedziałku do soboty do  godz.  20.30).
 10. Zamówione materiały można kopiować wyłącznie na samoobsługowym kserografie lub skanerze, znajdującym się w Czytelni lub złożyć zamówienie online na kopie w Pracowni Reprograficznej BUW.

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

Ikony: Freepik (www.freepik.com) z www.flaticon.com, Retina Display Icons (www.iconfinder.com/iconsets/TWG_Retina_Icons) od The Working Group (blog.twg.ca).