Wolny Dostęp

Wolny Dostęp (WD) w BUW to ponad pół miliona książek i czasopism, udostępnianych Czytelnikom w otwartym magazynie na dwóch piętrach Biblioteki. Znajdują się tu w większości książki wydane po 1980 roku, z zastosowaniem pewnych ograniczeń, oraz inne, wydane wcześniej, stanowiące kanon dla poszczególnych dyscyplin nauki. Do nich dołączono najczęściej wykorzystywane czasopisma (ułożone alfabetycznie na początku każdej szerokiej dziedziny).

Zbiory rozstawiono według Library of Congress Classification, czyli amerykańskiej Klasyfikacji Biblioteki Kongresu (w skrócie KBK).

Schemat KBK
A Dzieła ogólne
B Filozofia. Psychologia. Religia
C Nauki pomocnicze historii
D Historia
E – F Historia Ameryki Północnej i Ameryki Południowej
G Geografia. Antropologia. Sport i rekreacja
H Nauki społeczne
J Nauki polityczne
K Prawo
L Oświata
M Muzyka
N Sztuki piękne
P Literatura i języki
Q Nauki ścisłe
R Medycyna
S Rolnictwo
T Nauki techniczne
U Nauki wojskowe
V Marynarka wojenna. Żegluga
Z Bibliografie. Bibliotekoznawstwo

Zbiory w Wolnym Dostępnie BUW rozmieszczono w ośmiu szerokich dziedzinach. Rozmieszczenie dziedzin i punktów informacji – zob. Mapy BUW.

Oznaczenie szerokiej dziedziny Dziedzina Lokalizacja w BUW
P Język. Literatura poziom 1
B L Filozofia. Psychologia. Religia. Oświata poziom 1
AM C D-F GN700-875 Nauki historyczne poziom 1
G-GF Q R-V Geografia. Nauki matematyczne, przyrodnicze i stosowane poziom 1
K J Prawo. Nauki polityczne poziom 2
H GN1-673 GR-GV Nauki społeczne. Antropologia poziom 2
M N Muzyka. Architektura. Sztuki piękne poziom 2
A Z Dzieła treści ogólnej. Bibliotekoznawstwo poziom 2 (Czytelnia Ogólna)
Klasyfikacja Biblioteki Kongresu

KBK wyróżnia w każdej szerokiej dziedzinie klasy i podklasy, odpowiadające dyscyplinom naukowym, gałęziom dyscyplin i grupom zagadnień.
Przykład: w szerokiej dziedzinie Nauki historyczne znajdują się następujące klasy i podklasy:

Symbol Nauki historyczne
E-F Historia Ameryki Północnej i Ameryki Południowej klasa
D Historia klasa
C Nauki pomocnicze historii klasa
AM Muzea i kolekcjonerstwo podklasa
GN700-875 Archeologia prehistoryczna podklasa

W klasie D wyróżnia się natomiast np. takie podklasy:

D Historia powszechna
DG Historia Włoch
DK Historia Rosji, Związku Radzieckiego, byłych republik radzieckich i Polski
DT Historia Afryki

 

W podklasie DK numery od 4010 do 4800 kodują historię Polski. Książki są szeregowane z uwzględnieniem formy dokumentu, zagadnienia szczegółowego, czasu lub miejsca. Zasadą jest rzeczowe ustawienie od ogółu do szczegółu.

Oto fragment tablicy klasyfikacyjnej DK 4010-4800 Historia Polski (przykłady kodowania szczegółowych zagadnień):

DK4010 Wydawnictwa ciągłe, stowarzyszenia
DK4037 Przewodniki po Polsce
DK4329 Rozbiory Polski. Prace ogólne
DK4440 Historia Polski w latach 1956-1980
DK4600 Historia regionalna
DK4800 Historia poszczególnych miejscowości

 

Co oznaczają nalepki na książkach w Wolnym Dostępie?

KBK pozwala zakodować treść książki, nazwisko autora, a także wiele innych informacji w tzw. symbolu klasyfikacyjnym, który jest jednoznacznie przyporządkowany dla każdej książki. Egzemplarze mają kolejne numery. Nalepka na grzbiecie książki podaje pełną sygnaturę. Ten sam symbol, dla uproszczenia nazywany Klasyfikacją WD, znajduje się również w Katalogu online bibliotek UW.

Przykład nalepki na książkę z klasyfikacją WD:

W każdej szerokiej dziedzinie w Wolnym Dostępie książki są szeregowane na półkach w określonej kolejności:

1. najpierw alfabetycznie wg pierwszej litery D DK DK DK DK DK DK DK
2. następnie przez numer 720 15 18.8 18.8 18.8 18.8 4037 4037
3. potem alfabetycznie wg litery i numeru w systemie dziesiętnym .A7 .D43 .B35 .S2 .S22 .S22 .J433 .J433
4. wg kolejnego roku wydania 2015 2000 1996 2008 2011 2015 2012 2012
5. wg numeru tomu lub części t.1 t.1 t.2
6. na końcu wg numeru egzemplarza egz.1 egz.1 egz.1 egz.2 egz.1 egz.2

 

Jak wyszukiwać w Wolnym Dostępie?

Jeśli interesuje Cię jakaś dziedzina wiedzy, ale nie szukasz konkretnej książki, skorzystaj z planów rozmieszczenia zbiorów w WD (zapytaj o nie w Informatorium!), wybierz szeroką dziedzinę i udaj się na poszukiwania pośród regałów i półek, korzystając z powyższych wyjaśnień. Topografię każdej dziedziny opisują mapy znajdujące się na postumentach. Nad regałami zawieszono tablice z nazwami klas i podklas, a na boku każdego regału – plansze z informacją o jego zawartości. Pamiętaj, że wg KBK książki są ustawiane od dzieł treści ogólnej do bardziej szczegółowych. Uwaga! W przypadku alfabetów niełacińskich przyjęto transkrypcję amerykańską. Książki z niebieską nalepką można wypożyczyć do domu. Kolor czerwony (także czerwona kropka) oznacza, że z książki można korzystać tylko na miejscu. Czasopisma są ustawione alfabetycznie na początku każdej szerokiej dziedziny.

Jeśli szukasz konkretnej książki, skorzystaj z katalogu online bibliotek UW. Jeśli mamy w zbiorach interesujący Cię tytuł, znajdziesz go albo w Wolnym Dostępie, albo w magazynie zamkniętym, albo w bibliotece wydziałowej. Książki z WD mają w katalogu online pod tytułem umieszczoną informację: Klasyfikacja WD. Zapisz cały umieszczony tam symbol klasyfikacyjny i korzystając z map, udaj się do regału w odpowiedniej dziedzinie. Książki bez klasyfikacji WD musisz zamówić z Magazynu. Udostępnimy Ci je w Czytelni lub w Wypożyczalni. W katalogu online znajdziesz też informację o tym, które książki znajdują się w bibliotekach wydziałowych UW. Zasady udostępniania zbiorów są opisane w ulotce Jak korzystać z BUW. Zapytaj o nią w Informatorium.

Jeśli nie znalazłeś książki w katalogu online bibliotek UW, skorzystaj z Cyfrowych Katalogów Kartkowych BUW. Znajdziesz tam zeskanowane karty wielu naszych katalogów, w tym katalog książek wpływających do BUW od 1801 do 1997 roku.

Warto przeszukać także katalog zbiorów polskich bibliotek naukowych NUKAT (i ewentualnie skorzystać z naszej Wypożyczalni Międzybibliotecznej – pok. 137, poziom 1) w celu sprowadzenia książek z bibliotek spoza Warszawy.

W Wolnym Dostępie Czytelnicy sami biorą książki z regałów. Po przeczytaniu – odkładają je na specjalne wózki umieszczone w dziedzinach (nie mogą samodzielnie odstawiać książek na półki).

W Wolnym Dostępie na poziomie 2 znajduje się także Księgozbiór Dydaktyczny. W skład księgozbioru wchodzą podręczniki, skrypty, lektury obowiązkowe, zalecane i uzupełniające dla wszystkich kierunków studiów prowadzonych na UW, gromadzone w wielu egzemplarzach. Są one oznaczone białą naklejką i sygnaturą rozpoczynającą się literą „W”. Książki z tego księgozbioru mogą być wypożyczane przez wszystkich czytelników uprawnionych do wypożyczeń poza Bibliotekę.

Zapytaj bibliotekarza

Jeśli potrzebujesz pomocy, zwróć się do Informatorium (tel. 55 25 178 lub 179, email: informacja.buw@uw.edu.pl).

Albo… Zapytaj bibliotekarza! Czat  jest dostępny  bezpośrednio z naszej strony internetowej: poniedziałek – piątek 9-21.

Ikony: Freepik (www.freepik.com) z www.flaticon.com, Retina Display Icons (www.iconfinder.com/iconsets/TWG_Retina_Icons) od The Working Group (blog.twg.ca).