Rozliczenia z BUW (obiegówka)

Rozliczenia realizowane są przez dziekanaty poszczególnych jednostek drogą elektroniczną poprzez platformę USOSWeb.
Czas realizacji rozliczenia z BUW trwa do 5 dni roboczych (z wyłączeniem sobót i niedziel).
Aby uzyskać rozliczenie, należy mieć uregulowany stan konta bibliotecznego (brak wypożyczeń i nieuregulowanych należności finansowych). Obowiązek rozliczenia z BUW dotyczy również studentów UW, którzy nie korzystali z BUW.

  • Uzyskanie rozliczenia na koniec studiów I stopnia oznacza likwidację konta bibliotecznego. Student rozpoczynający studia II stopnia na UW musi ponownie aktywować konto biblioteczne.
  • Rozliczenie obiegówki na studiach II stopnia również oznacza likwidację konta w BUW. Jeżeli student chciałby nadal korzystać z Biblioteki należy:
    • założyć płatną kartę biblioteczną (20 zł), która uprawnia do korzystania ze zbiorów BUW na miejscu, bez wypożyczeń książek do domu
    • lub zarejestrować się w Klubie Absolwenta. Karta z Klubu Absolwenta daje możliwość wypożyczania 3 książek i uprawnia do korzystania ze zbiorów BUW na miejscu. Karta nie daje dostępu do zasobów elektronicznych z domu.

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z Wypożyczalnią Miejscową, tel. 22 55 25 167 lub z Samodzielnym Stanowiskiem ds. obsługi Użytkowników BUW, tel. 22 55 25 182 lub 384, e-mail: reklamacje.buw@uw.edu.pl

Studenci UW po absolutorium

W sytuacji, gdy czytelnik utracił już status studenta, ale nie obronił jeszcze pracy, może korzystać z Biblioteki (wypożyczać książki na zewnątrz) na specjalnych zasadach. Należy poprosić w dziekanacie o wystawienie oświadczenia po absolutorium dla biblioteki. Na podstawie tego dokumentu pracownicy przedłużają / zakładają konto biblioteczne (pomimo braku aktualnego hologramu).

 

 

Ikony: Freepik (www.freepik.com) z www.flaticon.com, Retina Display Icons (www.iconfinder.com/iconsets/TWG_Retina_Icons) od The Working Group (blog.twg.ca).