Kindloteka

Kindloteka jest jedną z największych wypożyczalni czytników Kindle w Europie. Czytniki podarowała firma Amazon z okazji 200 lat Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie.

Czytniki podzielono na dziewiętnaście dziedzin, odpowiadających dyscyplinom obecnym na Uniwersytecie Warszawskim:
1. Bibliotekoznawstwo. Bibliologia
2. Biologia
3. Chemia
4. Edukacja
5. Ekonomia. Biznes. Marketing
6. Filozofia. Religia
7. Fizyka. Astronomia
8. Geografia. Geologia
9. Historia
10. Język. Literatura
11. Muzyka
12. Matematyka. Informatyka
13. Nauki polityczne
14. Nauki społeczne
15. Prawo
16. Psychologia
17. Sztuki piękne
18. Technika
19. Wojskowość. Bezpieczeństwo

Czytniki mogą być wypożyczane wszystkim użytkownikom BUW, którzy posiadają uprawnienia do wypożyczania zbiorów BUW na zewnątrz (przede wszystkim studentom i pracownikom UW), na 30 dni z możliwością trzykrotnej prolongaty, o ile nikt inny nie zamówi urządzenia.

Informacje o zawartości czytników znajdują się w katalogu online bibliotek UW. Poprzez konto czytelnika w katalogu można także prolongować termin wypożyczenia czytnika lub dokonać jego rezerwacji. Czytniki można wypożyczać w Wypożyczalni.

Czytniki mają założoną tzw. „blokadę rodzicielską” w celu ochrony książek znajdujących się na urządzeniu. Jednak użytkownicy mogą wgrywać własne pliki za pomocą kabla, który wraz z etui jest wypożyczany do domu. Przed zwrotem czytnika do biblioteki należy usunąć z niego wszystkie wgrane samodzielnie materiały.

Wypożyczający ponoszą odpowiedzialność materialną za przetrzymany (1 zł za każdy dzień), zagubiony lub uszkodzony czytnik.

Szczegółowe zasady udostępniania czytników Kindli znajdują się w regulaminie. Każdy wypożyczający czytnik do domu musi zapoznać się z jego treścią.

Ikony: Freepik (www.freepik.com) z www.flaticon.com, Retina Display Icons (www.iconfinder.com/iconsets/TWG_Retina_Icons) od The Working Group (blog.twg.ca).