Polecane narzędzia

Strony internetowe i bazy danych

badania.net – strona gromadzi autorskie streszczenia najnowszych doniesień z badań naukowych publikowanych w prestiżowych przeglądach naukowych.

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów   – centralny organ administracji publicznej odpowiedzialny za opiniowanie kandydatów na stopnie
naukowe w Polsce.

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP) – pozarządowa instytucja typu non profit realizująca misję wspierania nauki. Jest największym w Polsce pozabudżetowym źródłem finansowania nauki.

inventorum – platforma stanowi bazę innowacji, projektów, innowacyjnych przedsiębiorstw i instytucji naukowych oraz ekspertów i konferencji. Projekt OPI i Akademii Leona Koźmińskiego.

KOPIPOL – Stowarzyszenie Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych – zarządza systemem repartycji indywidualnej (wynagrodzeń), czyli dzieli środki między uprawionych autorów publikacji naukowych i technicznych.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju  – misją centrum jest wspieranie polskich jednostek naukowych i przedsiębiorstw przy wykorzystywaniu rozwiązań opartych na wynikach badań naukowych.

Narodowe Centrum Nauki – agencja wykonawcza wspierająca działalność naukową w zakresie badań podstawowych, bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne.

Nauka Polska – baza danych OPI o prowadzonych w Polsce badaniach, ludziach nauki, instytucjach naukowych, targach, wystawach i konferencjach.

Nauka w Polsce – serwis PAP poświęcony polskiej nauce.

Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Ośrodek badawczy – prowadzi badania dotyczące instytucji naukowych w Polsce, jest również odpowiedzialny za systemy informatyczne wspierające naukę polską, w tym POL-on, Nauka Polska.

POL-ON, ZINTEGROWANY SYSTEM INFORMACJI O NAUCE I SZKOLNICTWIE WYŻSZYM – baza danych zawierająca rejestry uczelni i instytucji naukowych, wykaz polskich naukowców oraz informacji o działalności naukowo-badawczej polskich ośrodków naukowych.

POLSKA AKADEMIA NAUK – serwis promujący zarówno działalność PAN, jak i polskiej nauki w ogóle.

POLSKA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI – stowarzyszenie pełni rolę ważnego forum opiniotwórczego w zakresie nauki.

PBN Polska Bibliografia Naukowa – portal Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego gromadzący informacje dotyczące polskich i zagranicznych czasopism naukowych oraz publikacji polskich naukowców.

Polska baza cytowań POL-index – część Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym POL-on. System zbiera informacje o artykułach publikowanych w polskich czasopismach naukowych oraz cytowaniach w tych artykułach.

Portale społecznościowe

ACADEMIA.EDU – popularny serwis społecznościowy dla naukowców służący jako otwarte repozytorium publikacji naukowych. Dostęp do plików nie wymaga zgody autora publikacji.

fisgare – otwarte repozytorium umożliwiające użytkownikom przesyłanie dowolnego formatu pliku, od rysunku do prezentacji. Repozytorium umożliwia udostępnionym publicznie pracom automatyczne nadanie numeru DOI, co zwiększa ich cytowalność.

Google Scholar Citation – konto umożliwia automatyczne zliczanie bibliometrycznych wskaźników, np. cytowań, na wspomnianym portalu. Konto połączone jest z podstawowym kontem Google.

ORCiD – Open Researcher and Contributor ID – służy identyfikacji naukowca w zasobach elektronicznych. Identyfikator ma likwidować problem dublujących się nazwisk autorów, eliminować różne wersje zapisu imienia i nazwiska, a także precyzować tożsamość badacza.

ResearchGate.net  – bezpłatny, międzynarodowy portal społecznościowy dla naukowców wszystkich dyscyplin. Dostęp do plików wymaga zgody autora publikacji.

ResearcherID – połączona z Web of Science otwarta platforma dla naukowców. Użytkownik otrzymuje indywidualny numer – identyfikator umożliwiający badaczom identyfikację w zasobach Web of Science.

Przydatne narzędzia

asana – darmowa aplikacja do zarządzania projektami, grantami i zespołami.

Google Scholar Button – rozszerzenie dodaje w przeglądarce przycisk ułatwiający dostęp do Google Scholar z dowolnej strony internetowej, dzięki czemu można odszukać pełny tekst na stronie internetowej lub w bibliotece uniwersyteckiej.

readcube – aplikacja łącząca w sobie czytnik pdf, menedżer cytowań oraz wyszukiwarkę publikacji. Aplikacja dodatkowo rekomenduje publikacje w oparciu o preferencje użytkownika.

Opracowanie: Maja Bogajczyk

Zobacz jeszcze Narzędzia wyszukiwania

Ikony: Freepik (www.freepik.com) z www.flaticon.com, Retina Display Icons (www.iconfinder.com/iconsets/TWG_Retina_Icons) od The Working Group (blog.twg.ca).