BUW życzliwych sów

Uwaga! To jest wpis archiwalny.
Bieżące wydarzenia są dostępne tutaj.
19 stycznia-11 lutego 2024 r.

Akcją „BUW życzliwych sów” zwracamy uwagę na potrzebę empatycznych zachowań użytkowniczek i użytkowników biblioteki w warunkach wzmożonego ruchu podczas przygotowań do sesji, ale i w związku z wprowadzeniem całodobowego otwarcia BUW.

W trosce o komfort i bezpieczeństwo pracy w bibliotece zwracamy uwagę na problem przemieszczania, brudzenia i uszkadzania sprzętów i książek, pozostawiania śmieci na stanowiskach pracy i rzeczy osobistych bez nadzoru, rozciągania kabli w poprzek przejść, nieakceptowalne zachowania (jedzenie, głośne rozmowy).
Mamy nadzieję, że humorystyczna forma graficzna naszej akcji usposobi użytkowników BUW życzliwie do siebie nawzajem i do zasobów biblioteki oraz skłoni nas do poczucia współodpowiedzialności za przestrzeń, z której wszyscy korzystamy.
Dziękujemy za zrozumienie i życzymy powodzenia w sesji egzaminacyjnej!

Ikony: Freepik (www.freepik.com) z www.flaticon.com, Retina Display Icons (www.iconfinder.com/iconsets/TWG_Retina_Icons) od The Working Group (blog.twg.ca).