BiblioWawa – dostęp do zbiorów bibliotek uczelni warszawskich

Chcesz wypożyczać książki z bibliotek uczelni warszawskich? BiblioWawa to umożliwia.

Bibliowawa to System Wypożyczeń Warszawskich – wspólny projekt bibliotek warszawskich uczelni wyższych, oferujący możliwość wypożyczania zbiorów tychże bibliotek na zasadzie wzajemności. Skierowany jest do studentów i pracowników poniższych uczelni:

  • Akademii Pedagogiki Specjalnej,
  • Akademii Wychowania Fizycznego,
  • Politechniki Warszawskiej,
  • Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,
  • Wojskowej Akademii Technicznej,
  • Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
  • Uniwersytetu Warszawskiego.

Jeśli chcesz skorzystać:

  • Zgłoś się do swojej biblioteki i zarejestruj się w internetowym Systemie Rozliczeń.
  • Udaj się do biblioteki, z której chcesz wypożyczyć książki.

Więcej informacji tutaj oraz na stronie

 

Ikony: Freepik (www.freepik.com) z www.flaticon.com, Retina Display Icons (www.iconfinder.com/iconsets/TWG_Retina_Icons) od The Working Group (blog.twg.ca).