Zasady działania BUW

Zasady ogólne

 • Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, zwana dalej BUW, w organizacji obsługi czytelników podczas epidemii COVID-19 uwzględnia  zalecenia GIS, Ministerstwa Zdrowia, Biblioteki Narodowej oraz IFLA (International Federation of Libraries’ Associations and Institutions), jak również wewnętrzne przepisy Uniwersytetu Warszawskiego
 • Celem nadrzędnym podjętych działań jest umożliwienie korzystania ze zbiorów i usług BUW w sposób zapewniający bezpieczeństwo czytelników i pracowników BUW.
 • Szczegółowe zasady zachowania się w BUW regulują Przepisy Porządkowe z dn. 30.09.2020, aktualizacja z dn. 28.03.2022.

Bezpieczeństwo czytelników BUW

 • Czytelnicy zobowiązani są do stosowania zaleceń GIS oraz przestrzegania zaleceń dopuszczalnej liczby osób w pomieszczeniach BUW
  • jednoczesna liczba użytkowników nie może przekraczać 800;
  • użytkownicy nie są wpuszczani do BUW, jeżeli jednoczesna liczba użytkowników wyniesie 800; każde wejście czytelnika do BUW traktowane jest jak nowe wejście;
  • na stronie www BUW oraz przy wejściu do BUW prezentowana jest bieżąca liczba użytkowników w BUW
  • do BUW mogą wchodzić wyłącznie użytkownicy posiadający ważne konto biblioteczne oraz kartę biblioteczną, którą skanują na czytnikach przy wejściu do Biblioteki;
  • stanowisko Zapisów jest zlokalizowane w uliczce, po lewej stronie od wejścia przy skrzyżowaniu ul. Lipowej i Dobrej.

Zasady organizacji działania BUW

 • Przywrócone są wszystkie usługi świadczone przez BUW, z wyjątkiem:
  • szkoleń bezpośrednich studentów i innych użytkowników,
  • konferencji, spotkań zewnętrznych, itp.,
  • wszelkich zorganizowanych odwiedzin dla grup powyżej pięciu osób, m.in. wycieczek,
  • imprez kulturalnych, wernisaży, koncertów itp.
 • Sprawy niewymagające pobytu w Bibliotece i/lub bezpośredniego kontaktu z pracownikami BUW należy załatwiać online lub telefonicznie.
 • Zaleca się korzystanie z trezora do zwrotu książek oraz selfczeków (również w przypadku opłat za przetrzymanie wypożyczonych zbiorów). Zobacz filmik Jak działają selfczeki w BUW?

 

Godziny otwarcia

Biblioteka jest otwarta: 

poniedziałek – sobota 8-22
niedziela 15-20 (Informatorium jest czynne)

Tryb bezobsługowy:

 • poniedziałek – sobota 8-9, 21-22,
 • niedziela w godz. 15-20.

W trybie bezobsługowym:

 • Z BUW mogą korzystać tylko osoby posiadające ważną kartę biblioteczną.
 • Zapisy, Informacja Wstępna, Informatorium, Czytelnia i Wypożyczalnia są nieczynne.
 • Nie można zakładać ani przedłużać konta bibliotecznego oraz dokonywać rozliczeń.
 • Nie można odbierać książek zamówionych z Magazynu do Wypożyczalni i Czytelni oraz kluczyków do kabin pracy indywidualnej.
 • W selfczekach można wypożyczać książki jedynie z WD, prolongować termin zwrotu oraz opłacać karę.
 • Można zwracać wypożyczone książki do trezora albo przez selfczeki.
 • Do dyspozycji czytelników są Wolny Dostęp, WiFi (BUW.Hotspot), e-zbiory.

Informacja:

  • poniedziałek – sobota 9-21,
  • niedziela  15-20.

Uwaga! Przy stanowisku obsługi może przebywać wyłącznie jedna osoba.

Uwaga! Przy stanowisku obsługi może przebywać wyłącznie jedna osoba (w pomieszczeniu maksymalnie 2).

Zapisy – sala w uliczce, po lewej stronie od wejścia przy skrzyżowaniu ul. Lipowej i Dobrej:

 • poniedziałek – sobota  9-21.

Uwaga! Przy stanowisku obsługi może przebywać wyłącznie jedna osoba (w pomieszczeniu maksymalnie 2).

Wypożyczalnia 

 • poniedziałek – sobota 9-21.

Uwaga! Przy stanowisku obsługi może przebywać wyłącznie jedna osoba.

Selfczeki (poziom 1)

 • poniedziałek – sobota 8-22,
 • niedziela 15-20.

Uwaga! Wypożycza się na nich tylko książki z Wolnego Dostępu. Przy selfczeku może przebywać wyłącznie jedna osoba.

Trezor – 24/7

BUWialnia (poziom 1)

Czytelnia do rodziców z dziećmi jest czynna w godz. otwarcia Informatorium:

 • poniedziałek –  sobota 9-21,
 • niedziela 15-20.

Czytelnia (poziom 2)

 • poniedziałek – sobota 9-21.

Uwaga!

 • Przy stanowisku obsługi może przebywać wyłącznie jedna osoba.
 • Materiały zamówione z Magazynu należy zwrócić najpóźniej 30 minut przed zamknięciem Biblioteki.

Lokalizacja Czytelni na mapie poniżej

Gabinety Zbiorów Specjalnych:

  • Uprzejmie prosimy o mailowe lub telefoniczne uzgodnienie terminu odwiedzin w czytelniach gabinetów zbiorów specjalnych z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem (Godziny otwarcia).
  • Użytkownicy Gabinetów są zobowiązani także do posiadania ważnych kart bibliotecznych i stosowania się do ograniczenia liczby jednoczesnych użytkowników w BUW.
Konta biblioteczne i zapisy
 1. Zostały wznowione na miejscu w Bibliotece zapisy osób spoza UW oraz studentów, doktorantów i pracowników UW, nie posiadających ELS/ELD/ELP/ELN.
 2. Konta czytelników korzystających z BUW w ramach programu BiblioWawa są aktualizowane wg zasad opisanych na stronie.
 3. Studenci, doktoranci i pracownicy UW, którzy posiadają ELS, ELD, ELP i ELN albo mają uruchomioną aplikację Mobilny USOS, mogą zdalnie aktywować swoje konto biblioteczne.
  1. Szczegółowe informacje i linki do aktywacji znajdują się w zakładce Zapisy na stronie https://www.buw.uw.edu.pl/informacje-praktyczne/jak-korzystac/
  2. Uwaga! Procedura zdalnej aktywacji i/lub aktualizacji konta czytelnika dostępna jest tylko dla studentów, doktorantów i pracowników UW z wprowadzonym do USOS kompletem danych.
  3. Hasło do aktualnego konta bibliotecznego można odzyskać poprzez opcję „Zapomniałeś hasła” dostępną pod panelem logowania do konta bibliotecznego (Film instruktażowy, Instrukcja odzyskania hasła).
 4. Studenci UW, którzy posiadają aplikację Mobilny USOS uruchomioną na smartfonie z obsługą NFC mogą już używać jej jako karty bibliotecznej SBI UW: na stanowisku wejściowym do BUW, w wypożyczalni, w czytelni oraz przy korzystaniu z selfczeków. Uwaga! Aplikacja Mobilny Usos nie działa na telefonach iPhone.
 5. Studenci i słuchacze studiów podyplomowych, doktoranci i pracownicy UW, nieposiadający kart ELS/ELD/ELP/ELN oraz aplikacji Mobilny USOS oraz osoby spoza Uniwersytetu Warszawskiego mogą założyć konto biblioteczne w BUW na stanowisku Zapisów (sala w uliczce, po lewej stronie od wejścia przy skrzyżowaniu ul. Lipowej i Dobrej).
 6. Prośby dotyczące założenia kont kaucyjnych należy zgłaszać na adres email: reklamacje.buw@uw.edu.pl
 7. Członkowie Klubu Absolwentów UW mogą aktywować swoją kartę członkowską jako kartę biblioteczną zdalnie (szczegółowe informacje i link do aktywacji w zakładce Zapisy na stronie https://www.buw.uw.edu.pl/informacje-praktyczne/jak-korzystac/) lub na stanowisku Zapisów (sala w uliczce, po lewej stronie od wejścia przy skrzyżowaniu ul. Lipowej i Dobrej).
 8. Bilety jednodniowe nie są wydawane.

Więcej informacji o zasadach zapisów do BUW.

Zasady zamówień i wypożyczeń
 1. Książki można wypożyczać w selfczekach lub w Wypożyczalni na poziomie 1.
 2. Obowiązują następujące limity wypożyczeń:
  1. do 20 wol. na 90 dni – pracownicy i doktoranci Uniwersytetu Warszawskiego;
  2. do 15 wol. na 60 dni – profesorowie i doktorzy habilitowani spoza Uniwersytetu Warszawskiego, legitymujący się ważnym dokumentem tożsamości wydanym w Polsce;
  3. do 10 wol. na 30 dni – studenci i słuchacze wszystkich studiów licencjackich, magisterskich i podyplomowych, realizowanych na Uniwersytecie Warszawskim;
  4. do 3 wol. na 30 dni – pozostali użytkownicy indywidualni posiadający uprawnienia do wypożyczeń.
  5. do 20 wol. na 30 dni – biblioteki jednostek organizacyjnych UW.
  6. do 10 wol. na 30 dni – inne biblioteki i instytucje krajowe.
 3. Zamówienia na książki z Magazynu można składać po zalogowaniu się do katalogu online bibliotek UW:
  1. do logowania służy nr karty bibliotecznej, nr ELS / ELD / ELP (umieszczony pod kodem kreskowym) oraz hasło (zob. film instruktażowy pokazujący jak odzyskać hasło do konta bibliotecznego).
  2. Tryb realizacji zamówień:
    • zamówienia składane od poniedziałku do soboty do godz. 20 – realizowane są tego samego dnia,
    • zamówienia składane od poniedziałku do piatku po godz. 20 – realizowane sa w dniu następnym,
    • zamówienia składane w soboty po godz. 20 i w niedziele – realizowane są w poniedziałek.
  3. Czas realizacji zamówienia – około 1 godz.
  4. Zamówione książki należy odebrać w Wypożyczalni i Czytelni w ciągu pięciu dni od dnia realizacji zamówienia.
  5. Materiały zamówione z Magazynu do Czytelni należy zwrócić najpóźniej 30 minut przed zamknięciem Biblioteki.
Prolongaty
 1. Można prolongować termin zwrotu wypożyczonej książki nie wcześniej niż na 14 dni przed jego upływem, gdy spełnione są następujące warunki:
  1. nie upłynął termin zwrotu tego egzemplarza albo innej pozycji, która znajduje się na koncie bibliotecznym użytkownika,
  2. nie upłynął termin ważności konta,
  3. na koncie nie ma zaległych opłat,
  4. inny czytelnik nie zarezerwował tego egzemplarza.
 2. Dokonać prolongaty można online, na selfczeku lub po zgłoszeniu się osobiście w Wypożyczalni.
 3. Niezależnie od uprawnień użytkownika książkę można prolongować z rzędu nie więcej niż pięć razy, każdorazowo na 30 dni od daty dokonania prolongaty, z wyjątkiem książek wypożyczanych na okresy krótsze, których termin prolongaty jest zgodny z ich terminem wypożyczenia.
Rezerwacja wypożyczonej książki
 1. Jeśli książka jest wypożyczona przez innego czytelnika, można ją zarezerwować. Zobacz instrukcję.
 2. Kiedy książka zostanie zwrócona, jej status na koncie z „W toku” zmieni się na „Do odbioru”, a czytelnik otrzyma e-mail z informacją o możliwości odbioru książki.
 3. Książki z rezerwacji czekają na odbiór w Wypożyczalni przez 5 dni.
Zwroty

Uwaga!

 1. Zwrotów książek można dokonywać:
  1. poprzez wrzucenie ich do trezora, znajdującego się przed wejściem głównym BUW,
   • książki z trezora są wyjmowane w godzinach pracy Wypożyczalni co godzinę; ostatni raz są wyjmowane na godzinę przed zamknięciem Wypożyczalni,
   • Uwaga! Prosimy nie wrzucać do trezora Kindli oraz książek wypożyczonych z bibliotek wydziałowych! W sprawie zwrotu tych książek prosimy o kontakt z konkretną biblioteką. BUW nie będzie pośredniczył w zwrocie takich książek.
  2. w selfczekach na poziomie 1,
  3. osobiście przy wypożyczaniu kolejnych książek w Wypożyczalni,
  4. poprzez odesłanie książek pocztą na własny koszt na adres BUW (ul. Dobra 56/66, 00-312 Warszawa‎) z dopiskiem „Wypożyczalnia Miejscowa”. Przy zwrocie brany jest pod uwagę dzień dostarczenia przesyłki do Biblioteki, a nie data wysyłki.
 2. Kindle należy zwracać w Wypożyczalni.
 3. Czytelnicy szczególne zagrożeni zarażeniem COVID-19 lub przebywający na kwarantannie mogą się kontaktować telefonicznie lub mailowo z BUW w celu ustalenia zwrotu posiadanych książek – tel. 22 55 25 384, adres e-mail: reklamacje.buw@uw.edu.pl.

Uwaga! Zwracane książki nie podlegają kwarantannie.

Przekroczenie terminu zwrotu
 • Przekroczenie terminu zwrotu wypożyczonych książek oraz czytników książek elektronicznych skutkuje zablokowaniem konta czytelnika. Do czasu uregulowania zobowiązań wobec Biblioteki nie można wypożyczać następnych książek, prolongować ich ani zamawiać i rezerwować następnych egzemplarzy.
 • Opłaty:
  • 40 gr – za każdy dzień przekroczenia terminu zwrotu jednej książki od 1.02.2015 r.,
  • 25 gr – za każdy dzień przekroczenia terminu zwrotu jednej książki do 31.01.2015 r.,
  • 1 zł – za każdy dzień przekroczenia terminu zwrotu czytnika Kindle,
  • 5 zł – za każdy dzień przekroczenia terminu zwrotu kluczyka do skrytki samoobsługowej.
   Uwaga! Opłata jest automatycznie naliczana do chwili zwrotu przetrzymanej książki, czytnika i kluczyka.
 • Opłatę za przekroczenie terminu zwrotu, po uprzednim oddaniu przetrzymanych książek, można uiścić:
  • w Wypożyczalni (płatność tylko kartą płatniczą) lub
  • w odpowiednio oznakowanym selfczeku (płatność tylko kartą płatniczą lub systemem NFC) lub
  • przelewem na konto (dotyczy tylko książek wypożyczonych z BUW): Uniwersytet Warszawski Bank Millennium S. A. – 69 11602202 0000 0000 6085 0087 z tytułu „Opłata za przetrzymanie książek z BUW”.

Uwaga! Usunięcie zaległości z konta nastąpi dopiero po przekazaniu informacji o wpłacie od pełnomocnika kwestora UW (co następuje z kilkudniowym opóźnieniem).
Uwaga! Opłaty za przetrzymanie książek z bibliotek wydziałowych UW są przyjmowane wyłącznie na konta bibliotek podanych na ich stronach internetowych!

Rozliczenia
 1. Rozliczenia realizowane są przez dziekanaty poszczególnych jednostek drogą elektroniczną poprzez platformę USOSWeb.
 2. Czas realizacji rozliczenia z BUW trwa do 5 dni roboczych (z wyłączeniem sobót i niedziel).
 3. Aby uzyskać rozliczenie, należy mieć uregulowany stan konta bibliotecznego (brak wypożyczeń i nieuregulowanych należności finansowych zarówno w BUW, jak i w w bibliotekach wydziałowych). Obowiązek rozliczenia z BUW dotyczy również studentów UW, którzy nie korzystali z BUW.
 4. Po odrzuceniu e-obiegówki z powodu zaległości (nieoddane książki lub nieuiszczone opłaty) student powinien uregulować zobowiązania w danej bibliotece (BUW i/lub biblioteka wydziałowa), a następnie napisać mail na adres obiegowki.buw@uw.edu.pl z prośbą o ponowne rozliczenie.
 5. Uzyskanie rozliczenia na koniec studiów I stopnia oznacza likwidację konta bibliotecznego. Student rozpoczynający studia II stopnia na UW musi ponownie aktywować konto biblioteczne.
 6. Rozliczenie obiegówki na studiach II stopnia również oznacza likwidację konta w BUW. Jeżeli student chciałby nadal korzystać z Biblioteki należy:
  1. założyć płatną kartę biblioteczną (20 zł), która uprawnia do korzystania ze zbiorów BUW na miejscu, bez wypożyczeń książek do domu
  2. lub zarejestrować się w Klubie Absolwenta. Karta z Klubu Absolwenta daje możliwość wypożyczania 3 książek i uprawnia do korzystania ze zbiorów BUW na miejscu. Karta nie daje dostępu do zasobów elektronicznych z domu.
Reklamacje
 1. Należy zgłaszać telefonicznie (tel. 22 55 25 182, 22 55 25 384) lub na adres email: reklamacje.buw@uw.edu.pl
  1. skargi i wnioski dotyczące udostępniania zbiorów i obsługi użytkownika,
  2. reklamacje wypożyczeń i zwrotów,
  3. zgłoszenia zagubionych i zniszczonych książek.
 1. Terminy wizyt w BUW w sprawach wymagających kontaktu osobistego należy wcześniej umówić telefonicznie lub emailem.
 2. Sprawy dotyczące zagubionych i zniszczonych książek rozpatrywane są w ciągu 14 dni, reklamacje wypożyczeń, skargi i wnioski – w ciągu 30 dni.
 3. W listach dot. reklamacji prosimy o podanie numeru karty bibliotecznej. Przyspieszy to rozpatrzenie sprawy.
Wypożyczenia międzybiblioteczne
 1. Z Wypożyczalni Międzybibliotecznej mogą korzystać studenci, doktoranci i pracownicy UW posiadający ważne konto biblioteczne bez zaległości.
 2. Zamówienia na książki lub artykuły niedostępne w BUW i bibliotekach warszawskich
  1. należy składać poprzez formularz (kliknij tutaj),
  2. w zamówieniach należy podać dokładne dane bibliograficzne:
   • książki – autor, tytuł, miejsce, rok wydania,
   • kopii artykułu – autor, tytuł artykułu oraz dokładny tytuł czasopisma, rocznik, numer.
  3. jednorazowo można zamówić 5 publikacji,
  4. o realizacji lub braku możliwości realizacji zamówienia, użytkownik zostaje powiadomiony mailem lub telefonicznie.
 3. Z zamówionych materiałów będzie można skorzystać w Czytelni.
Skanowanie

Oferujemy:

 1. Odpłatne usługi reprograficzne dla wszystkich zainteresowanych. Usługi te należy zamawiać  przesyłając na adres email: reprobuw@uw.edu.pl  odpowiedni formularz. Więcej informacji na stronie https://www.buw.uw.edu.pl/informacje-praktyczne/uslugi/kopiowanie-zbiorow/
 2.  Bezpłatne skany dla doktorantów i pracowników UW posiadających aktywne konto biblioteczne (Jak założyć konto?).
 3. Zasady zamawiania bezpłatnych skanów:
  1. Zamawiający nie mogą mieć przetrzymanych książek i nieuregulowanych opłat naliczonych przez BUW. Osoby mające na koncie naliczone opłaty w bibliotekach wydziałowych mogą zamawiać skany.
  2. Zamówienia w postaci wypełnionego formularza należy przesłać z adresu e-mail w domenie uw.edu.pl na adres: informacja.buw@uw.edu.pl.  (Uwaga! Aby pobrać formularze docx i rtf, należy otworzyć je w nowym oknie).
  3. Jedna osoba może złożyć maksymalnie jedno zamówienie na tydzień.
  4. Można złożyć zamówienie na skany ze wszystkich materiałów zgromadzonych w BUW, z wyjątkiem nienaukowych czasopism bieżących.
  5. Można zamówić do 50 stron tekstu oryginalnego (nie skanów). Skany będą zapisane do czarno-białych plików TIFF lub pliku PDF (bez OCR).
  6. Zamówienia będą realizowane według kolejności wpływu.
  7. Ze względu na przepisy RODO zamówienia złożone przez osoby posługujące się nie swoimi danymi osobowymi nie będą realizowane.

Uwaga! Sprawdź też, czy poszukiwane materiały nie są dostępne w wersji elektronicznej. Pomoże Ci w tym nasz film instruktażowy Gdzie szukać cyfrowych publikacji – mini przewodnik

Skrytki samooobsługowe i szatnia
 1. Zaleca się korzystanie z skrytek samoobsługowych.
  1. Kluczyki do skrytek można wypożyczyć na stanowisku ochrony przy wejściu do BUW.
  2. Kluczyk do skrytki jest wypożyczany na jeden dzień i nie ma możliwości prolongowania terminu jego zwrotu oraz dokonywania rezerwacji. Kluczyk należy zwrócić ochronie tego samego dnia.
  3. Więcej informacji na stronie https://www.buw.uw.edu.pl/informacje-praktyczne/regulaminy/zasady-udostepniania-skrytek-samoobslugowych/
 2. Szatnia jest nieczynna, za rzeczy pozostawione w szatni BUW nie odpowiada.
Wolny Dostęp
 1. Wybrane miejsca w celkach, zlokalizowane blisko stanowisk pracy pracowników BUW oraz przy ciągach komunikacyjnych są niedostępne dla użytkowników.
 2. W Wolnym Dostępie należy zachować ciszę.
 3. Z Wolnego Dostępu zostały usunięte pufy.
Zasoby online
 1. Studenci, doktoranci i pracownicy UW mają możliwość zdalnego dostępu do kolekcji książek i czasopism elektronicznych będących w subskrypcji UW, dostępnych ze strony BUW w zakładce „Zasoby online” (https://www.buw.uw.edu.pl/zasoby-online/), po zalogowaniu się za pomocą numeru karty bibliotecznej (lub 11-cyfrowego numeru ELS/ELD/ELP/ELN pisanego bez spacji – jeśli te dokumenty zostały aktywowane jako karta biblioteczna) i hasła.
 2. Zaległości na koncie (kary, przetrzymane książki) nie są przeszkodą w dostępie do zasobów elektronicznych.

 

Biblioteki wydziałowe UW

Informujemy, że o otwarciu poszczególnych bibliotek wydziałowych decydują władze danej jednostki Uniwersytetu Warszawskiego.
Informacje o trybie funkcjonowania tych bibliotek zamieszczamy na stronie BUW w zakładce Biblioteki Wydziałowe UW, ale sugerujemy też sprawdzenie aktualności na stronie konkretnej biblioteki.

Informujemy ponadto, że nie ma możliwości zamawiania ani zwrotu książek z bibliotek wydziałowych w BUW.

Uwaga!

 • Książek wypożyczonych z bibliotek wydziałowych prosimy nie wrzucać do trezora!
 • Książek z bibliotek wydziałowych prosimy nie zamawiać do BUW!

 

Ikony: Freepik (www.freepik.com) z www.flaticon.com, Retina Display Icons (www.iconfinder.com/iconsets/TWG_Retina_Icons) od The Working Group (blog.twg.ca).