Biblioteka nieczynna do 29 listopada 2020 r.

Uwaga, w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 6 listopada 2020 r., poz. 1972, stanowiącym w par. 1, pkt 1 e), iż „do dnia 29 listopada 2020 r. ustanawia się ograniczenie prowadzenia działalności przez biblioteki publiczne i naukowe, […]  polegające na zakazie:
1) udostępniania zbiorów publiczności”, Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie zostaje zamknięta dla czytelników.

 1. Zwroty książek:
  • daty zwrotu wypożyczonych książek, czytników Kindle i kluczyków do kabin pracy indywidualnej zostały przesunięte na 15 grudnia 2020 r.,
  • wypożyczone książki można zwracać do trezora dostępnego 24/7 przed wejściem głównym. Trezor jest opróżniany codziennie w dni powszednie.
 2. Opłaty za przetrzymanie: za okres od 7 do 29 listopada nie będą naliczane opłaty za książki przetrzymane.
 3. Odbiór zamówionych materiałów: książki z BUW, które zostały zamówione przed 7 listopada oraz rezerwacje gotowe do odbioru będzie można odebrać w Wypożyczalni od 30 listopada do 4 grudnia. Dotyczy to także materiałów zamówionych do Czytelni.
 4. Zamawianie i rezerwacje: została wyłączona możliwość zamawiania książek z BUW i kluczyków kabin pracy indywidualnej, jednak nadal można je rezerwować.
 5. Skanowanie: nadal dostępne są usługi zamawiania odpłatnych skanów dla wszystkich zainteresowanych oraz bezpłatnych skanów dla społeczności UW. Procedura składania zamówień.
 6. Zbiory online są dostępne dla studentów, doktorantów i pracowników UW 24/7. Aby z nich skorzystać, należy zalogować się za pomocą numeru karty bibliotecznej (numeru ELS/ELP pisanego bez spacji) i hasła. Zaległości na koncie (kary, przetrzymane książki) nie są przeszkodą w dostępie do zasobów elektronicznych.
 7. Zapisy do BUW:
  • studenci, doktoranci i pracownicy UW, którzy posiadają ELS, ELD i ELP, a nie założyli jeszcze konta bibliotecznego, mogą je zdalnie aktywować. Szczegółowe informacje i linki do aktywacji znajdują się w zakładce Zapisy na stronie https://www.buw.uw.edu.pl/informacje-praktyczne/jak-korzystac/ Uwaga! Procedura zdalnej aktywacji i/lub aktualizacji konta czytelnika dostępna jest tylko dla studentów, doktorantów i pracowników UW z wprowadzonym do USOS kompletem danych.
  • studenci, doktoranci i pracownicy UW, którzy nie posiadają ELS, ELD i ELP lub którym zdalna aktywacja nie powiodła się mogą wysłać na adres: reklamacje.buw@uw.edu.pl prośbę o założenie konta. W zgłoszeniu należy podać:
   • Studenci i doktoranci UW: imię, nazwisko, nr albumu (indeksu),
   • Pracownicy UW: imię, nazwisko, nr pesel.

Założone konto biblioteczne umożliwi dostęp do e-zbiorów i zamówienie bezpłatnych skanów. Konto nie daje natomiast uprawnień do wypożyczeń książek. Aby otrzymać pełnię uprawnień czytelnika BUW, należy zgłosić się po punktu Zapisów w gmachu BUW. (Uwaga, punkt jest nieczynny do 29 listopada 2020 r.).

  • Zapisy dla pozostałych osób są zawieszone do czasu ponownego otwarcia biblioteki.

8. Informacja o trybie działania bibliotek wydziałowych.

Ikony: Freepik (www.freepik.com) z www.flaticon.com, Retina Display Icons (www.iconfinder.com/iconsets/TWG_Retina_Icons) od The Working Group (blog.twg.ca).