Informacja w sprawie złagodzenia polityki NCN wobec publikacji w OA

Uwaga! To jest wpis archiwalny.
Bieżące aktualności są dostępne tutaj.

W październiku br. Narodowe Centrum Nauki opublikowało pismo  dotyczące „Polityki otwartego dostępu do publikacji NCN” (dokument z dnia 27-05-2020 r.).
Wynika z niego, że agencja wprowadza okres przejściowy i załagodzenie wymogów na udostępnianie w otwartym dostępie publikacji naukowych. Jest to wynikiem analizy informacji spływających ze środowiska naukowego do NCN, m.in. zaostrzeń polityk wydawców, które uniemożliwiają beneficjentom projektów publikowanie otwarte na zasadach podanych w Polityce.

Informacja na stronie Biura Obsługi Badań UW:
Złagodzenie zapisów Polityki OA w Narodowym Centrum Nauki

Zakres zmian można sprawdzić w tabeli

Ikony: Freepik (www.freepik.com) z www.flaticon.com, Retina Display Icons (www.iconfinder.com/iconsets/TWG_Retina_Icons) od The Working Group (blog.twg.ca).