Writefull – nowy program do testowania

Uwaga! To jest wpis archiwalny.
Bieżące aktualności są dostępne tutaj.

Writefull to narzędzie ułatwiające pisanie tekstów naukowych po angielsku.

Poprawia gramatykę, interpunkcję, ortografię i stylistykę tekstów naukowych, sugeruje poprawki w strukturze zdań, proponuje słownictwo charakterystyczne dla danej dyscypliny oraz wykrywa w tekście miejsca, w których brakuje cytowań.

Writefull wykorzystuje modele językowe oparte na sztucznej inteligencji (AI) i nieustannie „uczy się” na podstawie tekstów milionów artykułów z czasopism naukowych.

W czasie testu zapewniony jest dostęp do czterech usług: dwóch wtyczek Writefull for Word i Writefull for Overleaf (edytor tekstu LaTeX) oraz do dwóch usług online: Writefull Revise i Writefull Cite.

Writefull for Word dla Windows może być używany z Windows 7 SP1 lub nowszym oraz Office 2013 lub nowszym.
Writefull dla Word Online i macOS może być używany z Microsoft Office 365, Word Online oraz Office 2016 lub nowszym.

Writefull for Overleaf jest obecnie obsługiwana przez Google Chrome, Chromium i Brave.

Aby skorzystać z programu Writefull for Word oraz Writefull for Overleaf, należy zainstalować wtyczkę.

Wtyczkę Writefull for Word można pobrać ze strony https://www.writefull.com/,  a Writefull for Overleaf ze strony  https://chrome.google.com/webstore/detail/writefull-for-overleaf/edhnemgfcihjcpfhkoiiejgedkbefnhg
UWAGA: Aby zarejestrować się w aplikacji, należy skorzystać z konta mailowego w domenie UW!

Writefull Revise służy do analizy poprawności językowej już przygotowanych tekstów, sprawdza m. in. gramatykę, słownictwo czy stylistykę tekstu online. Wystarczy załadować gotowy tekst, a narzędzie zasugeruje gdzie potrzebne są poprawki.

Writefull Revise dostępny jest na stronie: http://revise-uw-edu-pl.writefull.ai

Natomiast usługa Writefull Cite pozwala na zidentyfikowanie cytowanych fragmentów tekstu z brakującym zapisem bibliografii. Po załadowaniu gotowego tekstu, narzędzie wskazuje miejsca, gdzie brakuje przypisu. Liczba w nawiasie oznacza jak duże jest prawdopodobieństwo, że przypis jest potrzebny.

Writefull Cite dostępny jest na stronie: http://cite-uw-edu-pl.writefull.ai

Writefull Revise i Writefull Cite działają w przeglądarkach Chrome, Firefox, Safari, Edge.

Więcej informacji oraz instrukcje korzystania z narzędzia Writefull można pobrać tutaj

Dostęp  do programu Writefull do 9 czerwca 2021 r.

Zachęcamy do testowania!

 

 

Ikony: Freepik (www.freepik.com) z www.flaticon.com, Retina Display Icons (www.iconfinder.com/iconsets/TWG_Retina_Icons) od The Working Group (blog.twg.ca).