Pre/teksty 4. O depresji i bezradności

Uwaga! To jest wpis archiwalny.
Bieżące wydarzenia są dostępne tutaj.
23 stycznia 2023 r.

Zapraszamy na czwarte spotkanie w ramach cyklu „Pre/teksty. Spotkania biblioterapeutyczne” pt. „O depresji i bezradności”, które odbędzie się w poniedziałek 23 stycznia 2023 r. o godz. 18.00 w BUW na poziomie -1. Będzie to rozmowa wokół książki Tomasza Stawiszyńskiego pt. „Ucieczka od bezradności” (Wydawnictwo Znak Literanova, Kraków 2021) z udziałem autora i prof. Małgorzaty Jacyno z Wydziału Socjologii UW. Spotkanie poprowadzi Anna Karczewska.

O książce:

Tomasz Stawiszyński potrafi mówić filozofią tak, że w zwyczajny i zrozumiały sposób dotyka tego, co dla nas dziś najistotniejsze, a przed czym wytrwale uciekamy. Autor błyskotliwie rozpoznaje ucieczkowe strategie współczesnego człowieka i pokazuje, że naszą bezradność może ukoić tylko akceptacja rozpaczy, na którą nie ma, nie może ani nie powinno być lekarstwa.

Agnieszka Holland

Neoliberalna ideologia mówi nam dziś, że nie ma takiej straty, której nie dałoby się w ostateczności przerobić na zysk. Ale w naszym życiu, jak przekonuje autor, najbardziej realna jest strata, której nie da się cofnąć. Zderzenie tych dwóch postaw – „przerób stratę na zysk” oraz „przeżyj stratę jako nieodwracalną” – określa aktualny moment zbiorowej egzystencji. Według Stawiszyńskiego, aby nie utracić prawdziwego życia, musimy stawać po stronie utraty. Aby prawdziwiej żyć, musimy stać się antykapitalistyczni.

prof. Przemysław Czapliński

To książka, z którą będziecie się spierać, tak jak ja sama wciąż to robię. Będzie zadawała nowe pytania tam, gdzie mogło się wydawać, że mamy odpowiedzi. Będzie podważała to, co znane i wygodne. Nie zaoferuje antidotum na stracone złudzenia. A przecież prędzej czy później każdy i każda z nas skonfrontuje się ze złożonością i niejednoznacznością świata, które zgniotą nasze iluzje w kulkę i wyrzucą do śmieci. I właśnie dlatego warto tę książkę przeczytać.

Olga Drenda

Ten pięknie napisany esej zachwyca i zachęca do bezkompromisowego myślenia. Dawno nie czytałam książki tak przybliżającej mnie do świata i życia. Jestem pewna, że będę do niej wracać wielokrotnie.

Mira Marcinów

O uczestnikach spotkania:

Tomasz Stawiszyński – filozof, eseista, autor m.in. bestsellerowych książek: „Potyczki z Freudem” (2013), „Co robić przed końcem świata” (2021), „Ucieczka od bezradności” (2021), „Reguły na czas chaosu” (2022) oraz filozoficzno-przygodowej opowieści dla dzieci „Misja Sowy. Tosia, Franek i sekrety filozofii” (2022). W Radiu TOK FM prowadzi m.in. „Godzinę filozofów”, „Kwadrans filozofa” oraz – wraz z Cvetą Dimitrovą – internetowy podcast „Nasze wewnętrzne konflikty”. Jest stałym felietonistą „Tygodnika Powszechnego”. Jego teksty i audycje można znaleźć na stronie www.stawiszynski.org, a rozmowy z ciekawymi gośćmi o sprawach najważniejszych w autorskim podcaście „Skądinąd”.

Prof. Małgorzata Jacyno – pracuje na Wydziale Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego i zajmuje się socjologią kultury, współczesną myślą francuską, indywidualizmem oraz kulturą terapeutyczną. W ostatnich latach realizowała projekt w ramach Funduszu Innowacji Dydaktycznych „Warszawska Praga a nowa kwestia miejska. Polityki publiczne w warunkach kryzysu neoliberalizmu” oraz projekt wydawniczy w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki „French Theory, czyli uniwersalizacja prowincji. Współczesna francuska myśl społeczna i humanistyczna”.

Anna Karczewska – promotorka kultury i czytania. Prowadzi autorską audycję o książkach „Albo poczytam” w Radio Kampus. Pomysłodawczyni inicjatywy Książki Kupuję Kameralnie i kobiecych klubów czytelniczych Books&Boobs, prowadząca spotkania z pisarkami i pisarzami. Na co dzień pracuje w Państwowym Instytucie Wydawniczym, mieszka w Warszawie.

 

„Pre/teksty” to autorski cykl interwencyjnych spotkań-debat na granicy literatury i nauki, podejmujący ważne dla środowiska akademickiego zagadnienia dotyczące zdrowia psychicznego oraz szeroko rozumianego obszaru uzależnień i wykluczenia społecznego, a zarazem wskazujący na możliwe formy pomocy, jakie oferuje wspólnota uniwersytecka.

Nazywamy te spotkania biblioterapeutycznymi, ponieważ rozmawiamy o ważnych tematach – takich jak depresja, neuroróżnorodność, uzależnienia (alkohol, narkotyki, seks, media), zaburzenia odżywiania, transpłciowość – za pomocą literatury. W spotkaniach biorą udział autorki i autorzy książek oraz badacze i eksperci z Uniwersytetu Warszawskiego, m.in. z dziedziny socjologii, psychologii, w tym psychoterapii, biblioterapii.

Organizator: Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie (Oddział Promocji, Wystaw i Współpracy)

Wsparcie merytoryczne: Wydział Socjologii UW

Wsparcie promocyjne:
Jednostki UW: Ombudsman, Centrum Pomocy Psychologicznej, Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami, Biuro Promocji, Koordynator ds. Artystycznych, Niezależne Zrzeszenie Studentów UW, Wydział Psychologii, Wydział Pedagogiczny, Wydział Socjologii, Szkoła Doktorska Nauk Społecznych, Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji.
Jednostki spoza UW: Polskie Towarzystwo Biblioterapeutyczne, Wydawnictwo Znak Literanova, Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, EBIB-Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy

Patronaty medialne: Radio Kampus, Forum Akademickie

Zapraszamy!

Ikony: Freepik (www.freepik.com) z www.flaticon.com, Retina Display Icons (www.iconfinder.com/iconsets/TWG_Retina_Icons) od The Working Group (blog.twg.ca).