Nowy selfcheck z terminalem płatniczym

Od 18 listopada 2019 r. czytelnicy będą mogli korzystać z trzeciego selfchecka wyposażonego w terminal do płatności kartą.

Na tym selfchecku będzie można:
– wypożyczać książki z Wolnego Dostępu i Księgozbioru Dydaktycznego;
– zwracać książki wypożyczone z BUW;
– prolongować termin zwrotu książek i czytników elektronicznych wypożyczonych z BUW;
– opłacać kary naliczone tylko przez BUW za przetrzymanie wypożyczonych książek i czytników elektronicznych.

W dniach 18-22 listopada 2019 r. w godz. 9-20 przy selfcheckach będą dyżurować bibliotekarze służący pomocą w obsłudze urządzeń.
Na czytelników korzystających z selfchecków będą czekały miłe upominki!

Zachęcamy do korzystania!

Ikony: Freepik (www.freepik.com) z www.flaticon.com, Retina Display Icons (www.iconfinder.com/iconsets/TWG_Retina_Icons) od The Working Group (blog.twg.ca).