Trezor – urządzenie do zwrotów książek

.

Urządzenie znajduje się w uliczce przy głównym wejściu do BUW i jest dostępne 24/7.

  • Do trezora prosimy zwracać tylko książki wypożyczone z BUW.
  • Prosimy w ten sposób nie oddawać:
    • Kindli
    • książek wypożyczonych z bibliotek wydziałowych. W sprawie zwrotu tych książek należy skontaktować się z konkretną biblioteką.
  • Książki z trezora są wyjmowane w godzinach pracy Wypożyczalni co godzinę. Ostatni raz są wyjmowane na godzinę przed zamknięciem Wypożyczalni.

Zapraszamy do korzystania!

Ikony: Freepik (www.freepik.com) z www.flaticon.com, Retina Display Icons (www.iconfinder.com/iconsets/TWG_Retina_Icons) od The Working Group (blog.twg.ca).