Nowość w BUW: Trezor – urządzenie do zwrotów książek

.

Urządzenie znajduje się w uliczce przy głównym wejściu do BUW i jest dostępne w godzinach otwarcia budynku (przez cały tydzień od godz. 8 do 21).

  • Do trezora prosimy zwracać tylko książki wypożyczone z BUW.
  • Prosimy w ten sposób nie oddawać:
    • Kindli
    • książek wypożyczonych z bibliotek wydziałowych. W sprawie zwrotu tych książek należy skontaktować się z konkretną biblioteką.
  • Książki są wyjmowane z trezora od poniedziałku do piątku co godzinę; ostatni raz są wyjmowane o godz. 17.
  • Zwrócone książki podlegają pięciodniowej kwarantannie.
  • Przypominamy, że terminy zwrotów wszystkich wypożyczonych z BUW materiałów zostały przesunięte na 30 maja 2020 r.

Zapraszamy do korzystania!

Ikony: Freepik (www.freepik.com) z www.flaticon.com, Retina Display Icons (www.iconfinder.com/iconsets/TWG_Retina_Icons) od The Working Group (blog.twg.ca).