BUW   UW
UW libraries catalogue | E-resources | e-bUW | NUKAT | Contacts | Site map
 
Polish | UW | How to get
Start arrow Holdings arrow Special collections arrow Informacje praktyczne dot. korzystania ze zbiorów Gabinetu Starych Druków
Start
How to use
About us
Catalogues
Services
Holdings
UW libraries
 
Informacje praktyczne dot. korzystania ze zbiorów Gabinetu Starych Druków Print

• Warunkiem wejścia do Czytelni Starych Druków jest karta dostępu wydawana w Informatorium BUW na podstawie ważnej karty bibliotecznej oraz drugiego dokumentu tożsamości.

• Stare druki udostępniane są wyłącznie prezencyjnie do celów badawczych i dydaktycznych. Studenci muszą posiadać pisemne skierowanie od opiekuna naukowego.

• Obiekty szczególnie cenne i rzadkie udostępniane są wyłącznie za zgodą kierownika Gabinetu. W uzasadnionych wypadkach może on odmówić udostępnienia oryginału i zaproponować skorzystanie z dokumentu wtórnego w Czytelni Czasopism Bieżących i Mikroform.

• Liczbę udostępnianych jednorazowo obiektów określa dyżurny bibliotekarz. W przypadku badań wymagających udostępnienia większej liczby woluminów, należy wcześniej uzgodnić termin i tryb realizacji zamówienia.

• Księgozbiór podręczny w uzasadnionych wypadkach może być także udostępniany w Czytelni Głównej.

• Czytelnik może zamówić odpłatnie reprodukcję w Pracowni Reprograficznej BUW. Odbitki kserograficzne wykonywane są tylko z mikrofilmów.

• Reprodukowanie starych druków i publikowanie powielonych materiałów wymaga uzyskania zgody kierownika Gabinetu. Sposób sporządzania dokumentów wtórnych określa kierownik Gabinetu.

• Szczegółowe zasady udostępniania określa Regulamin korzystania ze zbiorów specjalnych BUW.

 
 
 
 
 
© 2018 University of Warsaw Library
Financial support from the European Commision within the Socrates/Erasmus Programme.