Nowe przepisy porządkowe BUW

W dn. 18 kwietnia 2019 r. weszły w życie nowe Przepisy porządkowe, obowiązujące w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie.
Szczególnie pragniemy zwrócić Państwa uwagę na przepis zakazujący wnoszenia do Biblioteki plecaków i toreb przekraczających wymiary: 40 x 30 x 15 cm.

Tekst przepisów dostępny jest na stronie BUW w zakładce Informacje praktyczne/Regulaminy/Przepisy porządkowe.

Ikony: Freepik (www.freepik.com) z www.flaticon.com, Retina Display Icons (www.iconfinder.com/iconsets/TWG_Retina_Icons) od The Working Group (blog.twg.ca).