Zmiany w ofercie zasobów online UW

Z powodu ograniczenia listy licencji objętych dofinansowaniem Ministerstwa Edukacji i Nauki, w 2023 r. zmianie ulega oferta dostępów do zasobów elektronicznych.

Z dotychczasowej oferty zostają wycofane następujące bazy:

  • DeGruyter czasopisma
  • International Bibliography of Art
  • Oxford Scholarship Online (e-książki) (od 1 maja 2023 r.)
  • Passport
  • Proquest Central + PQDT A&I
  • Springer Materials

Jednocześnie informujemy, że dostęp do kluczowych dla całej społeczności UW zasobów elektronicznych został utrzymany. Pełną listę subskrybowanych baz znajdą Państwo na stronie Zasoby online.

Ikony: Freepik (www.freepik.com) z www.flaticon.com, Retina Display Icons (www.iconfinder.com/iconsets/TWG_Retina_Icons) od The Working Group (blog.twg.ca).