Repozytorium Uniwersytetu Warszawskiego

Repozytorium UW jest prowadzone przez Bibliotekę Uniwersytecką w Warszawie.
Zostało stworzone w 2012 r. we współpracy z Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (ICM).
Kolekcję Repozytorium UW tworzą doktoraty obronione na Uniwersytecie Warszawskim.

Strona Repozytorium UW

Kontakt z redakcją:
repozytorium.buw@uw.edu.pl
tel.: 22 55 27 139

Formularz zamówienia rozprawy do Czytelni / Request form:

Repozytorium działa na podstawie Zarządzenia Rektora nr 35 z dnia 2 lipca 2012 w sprawie gromadzenia i udostępniania przez Bibliotekę Uniwersytecką w Warszawie elektronicznych wersji rozpraw doktorskich, dopuszczonych do publicznej obrony na Uniwersytecie Warszawskim.

Zgodnie z tym dokumentem, od października 2012 r. doktoraty bronione na UW są publikowane (wraz z recenzjami) w Repozytorium UW na co najmniej 10 dni przed terminem obrony.
Doktorant ma obowiązek umieścić rozprawę w Repozytorium samodzielnie, o ile nie zdeponował jej wcześniej w Archiwum Prac Dyplomowych. APD jest połączone z Repozytorium UW. Po wyznaczeniu terminu obrony i wpisaniu jej do APD rekord zawierający rozprawę i recenzje zostaje automatycznie przesłany do Repozytorium UW.
Doktoranci, którzy nie zostali zobligowani przez dziekanaty do skorzystania z APD, muszą umieścić rozprawę w Repozytorium UW samodzielnie.

Instrukcja samodzielnego deponowania
 1. Przed rozpoczęciem deponowania należy przygotować sobie na dysku komputera rozprawę i recenzje w formacie PDF, a także słowa kluczowe i abstrakt po polsku i angielsku (albo w innym języku). Dane te pozostaną w Repozytorium po obronie, stając się wizytówką Państwa doktoratu.
 2. Zakładamy konto na stronie depotuw.ceon.pl, zakładka Moje konto – Zarejestruj.
 3. Wracamy na stronę Repozytorium i logujemy się.
 4. Z zakładki Moje konto wybieramy Dodawanie pozycji.
 5. Wypełniamy pojawiające się pola formularza (autor, tytuł, promotor itd.).
 6. Na przedostatnim etapie wypełniania formularza decydujemy, czy rozprawa ma być udostępniana po obronie (zob. poniżej Sposoby udostępniania rozprawy po obronie).
 7. Wysyłamy doktorat.
 8. Redakcja Repozytorium potwierdzi otrzymanie pracy i wyśle na adres e-mail doktoranta zaświadczenie o dopełnieniu obowiązku zdeponowania pracy.
 9. Doktorant przekazuje zaświadczenie do dziekanatu (e-mailem).
 10. Należy pamiętać, że doktorat musi być dostępny na stronie Repozytorium na co najmniej 10 dni przed obroną.Rozprawy przesłane w piątek po godz. 16 zostaną opublikowane przez redakcję dopiero w poniedziałek.
Sposoby udostępniania rozprawy po obronie

Doktoranci otrzymują w dziekanatach oświadczenie, w którym m. in. muszą zadeklarować sposób udostępniania rozprawy po obronie.
Wypełniają je także (w formie elektronicznej) osoby przesyłające doktoraty poprzez Archiwum Prac Dyplomowych.
Należy zwrócić uwagę, aby zapis w papierowej wersji oświadczenia był identyczny z zapisem w rekordzie doktoratu na stronie RUW.

Autor doktoratu ma trzy możliwości:

 1. udzielenie zgody na udostępnianie rozprawy doktorskiej w Internecie po obronie na zasadzie dozwolonego użytku (pkt 3.1. oświadczenia),
 2. udzielenie zgody na udostępnianie rozprawy doktorskiej w Internecie po obronie na licencji CC-BY (pkt 3.2. oświadczenia),
 3. nieudzielenie licencji na udostępnianie rozprawy w Internecie po obronie (pkt 3, „nie udzielam” oświadczenia).

Co oznaczają te zapisy?

 • Zapis w punkcie 3.1. i 3.2. oświadczenia oznacza udzielenie Repozytorium UW i Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie licencji niewyłącznej (autor zachowuje pełnię praw do tekstu; może swobodnie  korzystać z utworu i udzielać dalszych licencji, które będą upoważniały do eksploatacji dzieła na tym samym polu co licencja pierwotna), nieodpłatnej i nieograniczonej czasowo ani terytorialnie na publiczne udostępnianie pracy doktorskiej.
 • W przypadku pierwszej opcji doktorat będzie dostępny w Internecie po obronie z zastrzeżeniem, że można z niego korzystać jedynie w ramach dozwolonego użytku (zob. art. 23 Ustawy z dn. 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz. U. z 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Można go cytować, robić kopie na własny użytek (lub dla osób pozostających w związku osobistym). Nie można go rozpowszechniać do nieograniczonego kręgu odbiorców. Nie można wykorzystywać rozprawy w ramach stosunków profesjonalnych czy służbowych.
 • Opcja druga, czyli udzielanie licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Polska (CC-BY).
  Jest to licencja, umożliwiająca korzystanie z rozprawy w szerszym zakresie niż dozwolony użytek. Pozwala ona na zwielokrotnianie pracy, wtórne rozpowszechnianie i modyfikacje (np. tłumaczenie na inny język) w dowolnym celu. Licencjobiorca musi jednak koniecznie wskazać autora rozprawy. Rozpowszechniona w ten sposób praca trafi do szerszego kręgu odbiorców. W przypadku wyboru licencji CC-BY stosowne oznaczenie powinno znaleźć się również w pliku z rozprawą. Przydatne wskazówki można znaleźć na stronie Creative Commons Polska.
  Przypominamy także, że oznaczenie licencją CC powinno być zarówno w papierowej, jak i w elektronicznej wersji rozprawy. Dlatego tak ważne jest wypełnienie oświadczenia przed złożeniem papierowej wersji rozprawy w dziekanacie.
 • Opcja trzecia, czyli nieudzielenie licencji na publiczne udostępnienie rozprawy doktorskiej.
  Rozprawa nie będzie dostępna na stronie Repozytorium po obronie. Osoby zainteresowane dostępem do tekstu będą musiały przyjechać do Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie by móc przeczytać doktorat. W Internecie pozostaną metadane opisujące rozprawę, w tym abstrakt. Co roku BUW udostępnia kilkadziesiąt rozpraw z Repozytorium UW, jednak wiele osób, zwłaszcza spoza Warszawy, rezygnuje z przeczytania doktoratu dostępnego tylko na miejscu w BUW.
Udostępnianie rozpraw przez Repozytorium UW
 • Zgodnie z polskim prawem rozprawa doktorska musi być publicznie dostępna przez co najmniej 10 dni przed terminem obrony.
 • Na Uniwersytecie Warszawskim dostęp odbywa się za pośrednictwem Repozytorium UW.
 • Po obronie za zgodą autora praca doktorska może być nadal publicznie dostępna w Repozytorium UW na zasadzie dozwolonego użytku lub licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa.
 • Rozprawy, do których autorzy zamknęli dostęp przez Internet można przeczytać tylko na miejscu w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie.

Formularz zamówienia rozprawy do Czytelni:

Formularz prosimy przesłać do redakcji Repozytorium UW.

Jednocześnie Repozytorium zapewnia otwarty dostęp do listy nazwisk autorów, tytułów, słów kluczowych i abstraktów wszystkich prac doktorskich, które zostały obronione na Uniwersytecie Warszawskim.

Wszelkie pytania i uwagi prosimy kierować na adres redakcji Repozytorium: repozytorium.buw@uw.edu.pl.

Ikony: Freepik (www.freepik.com) z www.flaticon.com, Retina Display Icons (www.iconfinder.com/iconsets/TWG_Retina_Icons) od The Working Group (blog.twg.ca).