Wystawa „Ogród – przestrzeń między filozofią i naturą”

5-28 lipca 2024

Oddział Mazowiecki Związku Artystów Plastyków i Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie zapraszają na wystawę sztuki współczesnej organizowaną w ramach cyklu „Artyści w Bibliotece”.

Ekspozycja pt. Ogród – przestrzeń między filozofią i naturą prezentuje różne spojrzenia artystów na tematykę ogrodu – jako miejsca spotkania natury z filozofią. Prace odnoszą się do estetycznego, poetyckiego i kontemplacyjnego aspektu tego ciekawego styku natury i kultury. Sięgają też do głębszych warstw symbolicznych, zachęcając oglądającego do rozważenia transcendentnego charakteru ogrodu, jego synergii z człowiekiem czy też przemijania.

Na wystawie można zobaczyć malarstwo olejne, akrylowe, akwarelowe, na jedwabiu, a także grafikę, w tym również cyfrową,  obrazy fotograficzne oraz ceramikę. Zgromadzenie dzieł wykonanych w różnorodnych technikach pozwala oddać przepych i bogactwo natury.

Artyści ZAP biorący udział w wystawie: Katarzyna Bukowska, Joanna Czaykowska, Agnieszka Czerwińska, Hanna Chodzewicz, Agata Dutkiewicz, Michał Franaszczuk, Ewa Gbiorczyk, Elżbieta Jóźwik, Gabriela Kozińska, Elżbieta Lewczuk, Władysław Lisko, Krystyna Małecka, Izabela Mroczkowska, Ans Mondygraf, Katarzyna Masny, Małgorzata Nasiłowska, Jolanta Pacewicz, Dariusz Plasota, Joanna Pęgier, PT Duo Art., Bożena Ratyńska, Agnieszka Rzymka, Grażyna Sanojca, Konrad Siuda, Anna Sobczak, Agnieszka Sumińska, Iwona Szymańska, Iwona Uliasz, Barbara Uszycka-Parać

Wernisaż: 4 lipca 2024, godz. 18.00, sala wystawowa na parterze

Słowo wprowadzające do wystawy wygłosi podczas wernisażu:
dr hab. Mateusz Salwa – kierownik Zakładu Estetyki na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Jego główny obszar zainteresowań naukowych to estetyka przyrody i krajobrazu. Jest autorem m.in. monografii Estetyka ogrodu. Między sztuką a ekologią (2016), Krajobraz. Fenomen estetyczny (2020), a także artykułów naukowych w takich czasopismach krajowych jak: „Artium Quaestiones”, „Eidos”, „Etyka”, „Ikonotheka”, „Konteksty”, „Kultura współczesna”, „Prace kulturoznawcze”, „Przegląd kulturoznawczy”, oraz zagranicznych: „Aesthetic Investigations”, „Aisthesis”, „Contemporary Aesthetics”, „Rivista di Estetica”. Ponadto, redagował tomy Krajobraz i doświadczenie (2020; razem z B. Frydryczak) oraz Moving From Landscapes to Cityscapes and Back (2020; razem z A. Haapala i B. Frydryczak). Przygotował także antologię tekstów R. Assunto, Filozofia ogrodu (2016). Współpracuje m.in. z Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie, Uniwersytetem SWPS, Związkiem Polskim Artystów Fotografików.

Organizator: Oddział Promocji, Wystaw i Współpracy BUW
Współorganizator: Oddział Mazowiecki Związku Artystów Plastyków (OM ZAP)
Opieka kuratorska: Agnieszka Rzymka (OM) ZAP, promocja@zap.org.pl, Beata L. Feliszewska (BUW), promocja.buw@uw.edu.pl

Wystawa potrwa do 28 lipca 2024 i będzie czynna w czwartki i piątki w godz. 17-20, w soboty i niedziele w godz.14-19 w sali wystawowej BUW na parterze.
Wstęp na wystawę wolny.
ZAPraszamy!

Ikony: Freepik (www.freepik.com) z www.flaticon.com, Retina Display Icons (www.iconfinder.com/iconsets/TWG_Retina_Icons) od The Working Group (blog.twg.ca).