Wystawa „Czytaj i osądź czystym sercem” – 21-29 października 2017 r.

21-29 października 2017 r.

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie i Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP zapraszają na wystawę ze zbiorów BUW
Czytaj i osądź czystym sercem zorganizowaną w ramach ogólnopolskich obchodów 500 lat Reformacji.

Ekspozycja czynna: 21 – 29 października 2017 r. w godzinach 11.00–18.00
Miejsce ekspozycji: BUW, sala im. S.B. Lindego, III poziom

Marcinowi Lutrowi zawdzięczamy bodaj największy ferment intelektualny nowożytnej Europy. To jego idee i myśli wezwały na barykady teologów i moralistów, satyryków i filozofów, prostych duchownych i literatów. Słowo stało się nie tylko źródłem indywidualnej kontemplacji i namysłu, ale i jedną z groźniejszych broni, umożliwiających bezpardonowy atak, surową krytykę i szeroko zakrojoną akcję afirmatywną.
Biblioteka, gromadząc słowo drukowane i pisane, wsparte rycinami i drukami ulotnymi, jest jednym z miejsc prezentujących autentyczny zasięg i różnorodność reformacji.
Wystawa w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie prezentuje ponad 90 oryginalnych obiektów ze swoich historycznych i artystycznych kolekcji, zgromadzonych w gabinetach zbiorów specjalnych. Różnorodne aspekty związane z reformacją aż do XIX wieku są ilustrowane przez druki, rękopisy, muzykalia, ryciny i rysunki. Ich różnorodność przywodzi na pamięć tolerancję i werwę intelektualną Rzeczypospolitej Obojga Narodów i skomplikowane dzieje polityczne epok następnych, będących tłem dla życia religijnego i społecznego.
Wystawie będą towarzyszyły wykłady, warsztaty i oprowadzania przygotowane przez pracowników Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie.
Zespół kuratorów z gabinetów zbiorów specjalnych przygotował ponadto dwujęzyczny (polsko-angielski) katalog wystawy, opatrzony starannymi opisami, bibliografią, indeksem nazwisk i licznymi ilustracjami.

Wydarzenia towarzyszące wystawie:

 • Oprowadzania kuratorskie:
  • dla grup do 25 osób w dniach: 25 października 2017 r. (godz. 11.00), 26 października 2017 r. (godz. 17.00), konieczne zapisy,
  • dla uczestników Weekendu Reformacyjnego, sobota 28 października 2017 r. – godz. 15.00 i godz.17.00, bez konieczności zapisów.
 • Wykłady:
  • Szeroka jest droga do piekła… Przykład protestanckiej propagandy religijnej z 1606 roku – dr Izabela Przepałkowska,
   poniedziałek, 23 października 2017 r., godz. 17.00, sala 315, BUW, III poziom.
  • XIX-wieczne wydania polskiego XVI-wiecznego piśmiennictwa ewangelickiego. Między historią edytorstwa a historią protestantyzmu – dr Marta M. Kacprzak, środa, 25 października 2017 r., godz. 17.00, sala 315, BUW, III poziom.
 • Lekcje wystawowe:
  • Pieśni Rzeczpospolitej wielu wyznań – lekcja wystawowa o charakterze warsztatów muzycznych – Katarzyna Spurgjasz,
   wtorek, 24 października 2017 r. i czwartek, 26 października 2017 r., godz. 10.00 i godz.12.00, sala 315, BUW, III poziom
   Oferta dla młodzieży szkół podstawowych: czas trwania – 1 godzina, konieczne zapisy.

Zapisy: Oddział Promocji, Wystaw i Współpracy Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie – promocja.buw@uw.edu.pl, tel. (22) 55 25 283, 55 25 309, 55 25 175, 55 25 346

Obchodom w BUW towarzyszy planszowa wystawa plenerowa Śladami Marcina Lutra udostępniona przez Niemiecką Centralę Turystyki (DZT) – 20 października – 20 listopada 2017 r., ogrodzenie Ogrodu Dolnego BUW od strony ul. Dobrej.

Więcej informacji:

 • Kustosz wystawy: dr Joanna Kozłowska-Milewska, Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, e-mail: j.milewska-kozlowska@uw.edu.pl, tel. 22 55 25 764.
 • Rzecznik Prasowy Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP: Agnieszka Godfrejów-Tarnogórska, e-mail: rzecznik@luteranie.pl, tel. 22 88 70 209.

Ikony: Freepik (www.freepik.com) z www.flaticon.com, Retina Display Icons (www.iconfinder.com/iconsets/TWG_Retina_Icons) od The Working Group (blog.twg.ca).