Wypożycz sobie książkę!

Udostępniamy Państwu urządzenia typu Selfcheck, na których można samodzielnie wypożyczyć książki z Wolnego Dostępu i Księgozbioru Dydaktycznego oraz prolongować termin zwrotu wypożyczonych wcześniej książek.
Wypożyczenia i prolongaty dostępne są dla Czytelników, którzy mają niezablokowane konto biblioteczne.

Urządzenia znajdują się w pobliżu Wypożyczalni Miejscowej na poziomie 1.
Można z nich korzystać w godzinach otwarcia Biblioteki: poniedziałek – piątek 8-22, sobota 9-21, niedziela 15-20.

Zachęcamy do korzystania!

Ikony: Freepik (www.freepik.com) z www.flaticon.com, Retina Display Icons (www.iconfinder.com/iconsets/TWG_Retina_Icons) od The Working Group (blog.twg.ca).