Wyniki ankiety „Badanie satysfakcji użytkowników BUW”

Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem raportu, który jest efektem analizy odpowiedzi na ankiety satysfakcji użytkowników BUW.

Badanie przeprowadzono w dniach 6 czerwca – 7 lipca 2022 r. i jego celem było sprawdzenie odbioru jakości usług oferowanych przez BUW.
Infografika prezentuje poszczególne aspekty ocenione w ankiecie.

Już wkrótce na naszym Facebooku, Instagramie i Twitterze będziemy prezentować jakie działania podjęliśmy dla poprawy komfortu naszych czytelników.

Ikony: Freepik (www.freepik.com) z www.flaticon.com, Retina Display Icons (www.iconfinder.com/iconsets/TWG_Retina_Icons) od The Working Group (blog.twg.ca).