Wstrzymanie udostępniania zasobu Gabinetu Zbiorów XIX w.

Uwaga! To jest wpis archiwalny.
Bieżące aktualności są dostępne tutaj.

Uwaga, w związku z koniecznością wprowadzenia w regulaminie zapisów zwiększających bezpieczeństwo kolekcji historycznych, wstrzymuje się do odwołania udostępnianie zasobu Gabinetu Zbiorów XIX wieku.

Ikony: Freepik (www.freepik.com) z www.flaticon.com, Retina Display Icons (www.iconfinder.com/iconsets/TWG_Retina_Icons) od The Working Group (blog.twg.ca).