Webinarium: Jak korzystać z Repozytorium Otwartych Danych RepOD?

Uwaga! To jest wpis archiwalny.
Bieżące aktualności są dostępne tutaj.

Zapraszamy na webinarium „Jak korzystać z Repozytorium Otwartych Danych RepOD?”, podczas którego przedstawione zostaną najważniejsze funkcje Repozytorium, w szczególności przechowywanie i publiczne udostępnianie danych badawczych. Omówione zostaną takie zagadnienia jak metadane, trwałe identyfikatory, możliwość łączenia zbiorów danych z publikacjami, embargo, wersjonowanie czy wybór licencji. Szkolenie kierowane jest do pracowników naukowych, bibliotekarzy akademickich i wszystkich zainteresowanych korzystaniem z repozytorium.

Webinarium odbędzie się 22 Października 2020 (czwartek) godz. 14:00.

Repozytorium Otwartych Danych RepOD to repozytorium ogólnego przeznaczenia, korzystać mogą z niego wszyscy polscy badacze, bezpłatnie i niezależnie od afiliacji instytucjonalnej. Nowa wersja serwisu uruchomiona została w połowie 2020 r. w ramach projektu Dziedzinowe Repozytoria Otwartych Danych Badawczych.

Repozytorium: https://repod.pon.edu.pl/

Szkolenie organizowane jest w ramach Tygodnia Otwartego Dostępu 2020 (19-25.10.2020) przez Platformę Otwartej Nauki we współpracy z Biblioteką Uniwersytecką w Warszawie.

Program webinarium:

14:00 – 14:10 Wstęp i prezentacja projektu Dziedzinowe Repozytoria Otwartych Danych Badawczych

14:10 – 15:00 Jak korzystać z Repozytorium Otwartych Danych RepOD?

15:00 – 15:15 Pytania i odpowiedzi (czat)

Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Formularz rejestracyjny: https://pon.clickmeeting.com/repod-uw/register

Ikony: Freepik (www.freepik.com) z www.flaticon.com, Retina Display Icons (www.iconfinder.com/iconsets/TWG_Retina_Icons) od The Working Group (blog.twg.ca).