Verso, czyli po drugiej stronie karty – kilka uwag o pomijanych szkicach i rysunkach Tylmana van Gameren. Z rezultatów badań do katalogu: „Rysunki architektoniczne i dekoracyjne. Tylman van Gameren”. Wykład Przemysława Wątroby

Uwaga! To jest wpis archiwalny.
Bieżące wydarzenia są dostępne tutaj.
8 grudnia 2020 r.

Zwieńczeniem pracy nad katalogami zbiorów Gabinetu Rycin Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie miały być działania promocyjne polegające m.in. na organizacji konferencji naukowej i prezentacji oryginalnych dzieł omówionych w poszczególnych tomach. Jednak ze względu na ograniczenia związane z pandemią COVID-19, plany zostały zmodyfikowane. Autorzy przygotowali materiały audiowizualne w postaci krótkich spotów oraz wykładów na temat wybranych aspektów poruszanych w poszczególnych katalogach. Wystąpienia będą prezentowane chronologicznie, począwszy od XVI-wiecznych rycin Barthela i Sebalda Behamów, poprzez rysunki mistrzów niderlandzkich, flamandzkich i holenderskich XVII wieku, rysunki polskich artystów działających w XIII-XIX wieku oraz rysunki architektoniczne holenderskiego architekta Tylmana van Gameren.

Zapraszamy na cykl opowieści o wyjątkowych dziełach na papierze!

Przemysław Wątroba, Verso, czyli po drugiej stronie karty – kilka uwag o pomijanych szkicach i rysunkach Tylmana van Gameren.

Z rezultatów badań do katalogu: „Rysunki architektoniczne i dekoracyjne. Tylman van Gameren”.

Znaczna część rysunków projektowych z archiwum architekta Tylmana van Gameren była już wielokrotnie publikowana i omawiana. Jednakże część szkiców, widniejących verso kart umykała dotąd uwadze badaczy. Przemysław Wątroba w niniejszym wykładzie przybliża kilkanaście z takich zapomnianych bądź nierozpoznanych dotąd prac Tylmana.

Więcej informacji

Ikony: Freepik (www.freepik.com) z www.flaticon.com, Retina Display Icons (www.iconfinder.com/iconsets/TWG_Retina_Icons) od The Working Group (blog.twg.ca).