Dla pracowników naukowych

Wskaźniki naukometryczne – krótki przewodnik

Wskaźniki naukometryczne (cytowania, punktacja ministerialna) stanowią obecnie jeden z głównych elementów oceny działalności naukowej. Na spotkaniu omówimy różnice pomiędzy najpopularniejszymi wskaźnikami bibliometrycznymi (Impact Factor, SNIP, CiteScore) i podpowiemy gdzie ich szukać, wytłumaczymy dlaczego Indeks Hirscha różni się w zależności od źródła i jak wyliczyć punktację dla poszczególnych typów publikacji. Wyjaśnimy różnice między bazami bibliometrycznymi i podpowiemy, jak z nich korzystać.

Termin: 21 czerwca 2021 r., godz. 15-16.30
Czas: 90 minut
Link: meet.google.com/qzs-cmpm-toe

Trafiony zacytowany. Jak zwiększyć liczbę cytowań prac naukowych w 4 krokach

Pisząc o wynikach badań naukowych chcemy, by dotarły do jak największej liczby osób i w konsekwencji były zacytowane. Cytat jest wyrazem zainteresowania i oddziaływania prac naukowych. Podczas szkolenia omówimy główne czynniki wpływające na poziom cytowań prac naukowych. Podpowiemy, o co zadbać, by zwiększyć widoczność prac w Internecie i ich liczbę cytowań. Szkolenie skierowane jest zarówno do badaczek i badaczy początkujących, jak i tych z bogatszym doświadczeniem.

Termin: 29 czerwca 2021 r., godz. 15-16
Czas: 60 minut
Link: meet.google.com/hnq-vtnm-mkh

Pisz, publikuj, promój swój tekst naukowy

Zapraszamy na cykl szkoleń z zakresu pisania, publikowania i promowania tekstów naukowych.

W roku akademickim 2020/2021 szkolenia odbywają się poprzez Google Meet. Zajęcia trwają od 60 do 120 minut.

Pod terminem każdego szkolenia jest umieszczony link do szkolenia.

Wybrane szkolenia mogą odbyć się także w trybie indywidualnych konsultacji, uzgodnionych z osobą prowadzącą zajęcia. Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres:  informator.dziedzinowy@uw.edu.pl.

 

Zaloguj się do wiedzy. Praktyczne umiejętności korzystania z e-zbiorów. Książki i czasopisma elektroniczne w sieci UW

Podczas szkolenia prezentowana jest pełna oferta licencjonowanych zasobów elektronicznych UW (e-czasopism, ebooków i baz) wraz z praktycznym omówieniem kilku najważniejszych narzędzi wyszukiwawczych. Omawiane są również możliwości pracy z dokumentami elektronicznymi (tj. pobieranie artykułów, książek i innych materiałów) oraz inne sposoby efektywnego wykorzystania dostępnych zasobów.

Czas: 90 min

Terminy szkoleń
17 czerwca 2021 r., godz. 13-14

Link do szkolenia:
meet.google.com/jav-usvb-btq

 

Menedżery bibliografii – Mendeley

Mendeley to darmowy program do zarządzania dokumentami, służący do generowania cytatów i bibliografii w programie Microsoft Word, LibreOffice i LaTeX. Oprogramowanie umożliwia dodawanie (również bezpośrednio z baz), czytanie i organizowanie własnej biblioteki materiałów naukowych. Ponadto, jako narzędzie pracy grupowej Mendeley umożliwia dzielenie się dokumentami i notatkami z innymi użytkownikami.
Na warsztatach pomożemy rozpocząć pracę z programem, zainstalować oprogramowanie i założyć konto. Podpowiemy, jak utworzyć bibliotekę referencyjną, pobrać opis bibliograficzny bezpośrednio z baz danych i katalogów bibliotecznych, wstawiać cytaty oraz tworzyć bibliografię w zależności od wybranego stylu cytowania.

Czas: 90 min

Terminy szkoleń
22 czerwca 2021 r., godz. 15-16.30.

Link do szkolenia:
https://meet.google.com/ioy-guzr-kgh

Jak publikować w otwartym dostępie (OA)?
Podczas szkolenia prowadząca pokaże, jak krok po kroku opublikować artykuł czy monografię w otwartym dostępie. Podpowie jak znaleźć czasopismo OA w bazach Scopus czy Web of Science, jak znaleźć repozytorium dla swojego artykułu oraz wydawnictwo do opublikowania monografii OA.
Czas: 90 min
Terminy szkoleń
Kolejne terminy będą podane wkrótce.

 

 

Ikony: Freepik (www.freepik.com) z www.flaticon.com, Retina Display Icons (www.iconfinder.com/iconsets/TWG_Retina_Icons) od The Working Group (blog.twg.ca).