Pisz, publikuj i promuj swój tekst naukowy – szkolenia dla pracowników naukowych

Uwaga! W semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 szkolenia stacjonarne sa zawieszone.

Zapraszamy na cykl szkoleń z zakresu pisania, publikowania i promowania tekstów naukowych.

Szkolenia odbywają się w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie, a udział w nich może wziąć każdy, kto posiada ważną kartę biblioteczną BUW. Zajęcia trwają od 60 do 120 minut.

Istnieje możliwość przeprowadzenia szkoleń dla grup zorganizowanych (np. seminaryjnych) w innych terminach i poza BUW (na terenie Uniwersytetu Warszawskiego).

Wybrane szkolenia mogą odbyć się także w trybie indywidualnych konsultacji, uzgodnionych z osobą prowadzącą zajęcia.

Formularz zapisu na szkolenia

Uwaga! Zgłoszenia przyjmujemy do godz. 15 w dniu roboczym poprzedzającym szkolenie. W przypadku braku zgłoszeń szkolenie jest odwołane!

1. Zaloguj się do wiedzy. Praktyczne umiejętności korzystania z e-zbiorów. Książki i czasopisma elektroniczne w sieci UW

Podczas szkolenia prezentowana jest pełna oferta licencjonowanych zasobów elektronicznych UW (e-czasopism, ebooków i baz) wraz z praktycznym omówieniem kilku najważniejszych narzędzi wyszukiwawczych. Omawiane są również możliwości pracy z dokumentami elektronicznymi (tj. pobieranie artykułów, książek i innych materiałów) oraz inne sposoby efektywnego wykorzystania dostępnych zasobów.

Czas: 90 min
Forma zajęć: prezentacja połączona z warsztatami

Terminy szkoleń
Szkolenia stacjonarne zawieszone


2. Menedżery bibliografii – Mendeley

Mendeley to darmowy program do zarządzania dokumentami, służący do generowania cytatów i bibliografii w programie Microsoft Word, LibreOffice i LaTeX. Oprogramowanie umożliwia dodawanie (również bezpośrednio z baz), czytanie i organizowanie własnej biblioteki materiałów naukowych. Ponadto, jako narzędzie pracy grupowej Mendeley umożliwia dzielenie się dokumentami i notatkami z innymi użytkownikami.
Na warsztatach pomożemy rozpocząć pracę z programem, zainstalować oprogramowanie i założyć konto. Podpowiemy, jak utworzyć bibliotekę referencyjną, pobrać opis bibliograficzny bezpośrednio z baz danych i katalogów bibliotecznych, wstawiać cytaty oraz tworzyć bibliografię w zależności od wybranego stylu cytowania.
Podczas warsztatów uczestnicy mogą pracować na komputerach lokalnych lub własnych.

Czas: 90 min
Forma zajęć: warsztaty

Terminy szkoleń
Szkolenia stacjonarne zawieszone


3. Menedżery bibliografii – Zotero

Zotero jest darmowym narzędziem służącym gromadzeniu i organizowaniu bibliografii, ułatwieniu cytowania i dzielenia się źródłami informacji z innymi.
Warsztaty pokazują: instalację programu, pozyskiwanie rekordów bibliograficznych i pracę z nimi, tworzenie kolekcji, oznaczanie słowami kluczowymi, zautomatyzowane tworzenie przypisów i bibliografii, narzędzia współpracy. Na zajęciach jest również mowa o wtyczce Zotero Connector i o narzędziu ZoteroBib do szybkiego tworzenia bibliografii.
Podczas zajęć praca możliwa na komputerze własnym lub lokalnym.

Czas: 120 min
Forma zajęć: prezentacja połączona z warsztatami

Terminy szkoleń
Szkolenia stacjonarne zawieszone


4. Pisanie, publikacja i promocja tekstów naukowych – praktyczne wskazówki dla początkujących

Czas: 90 min
Forma zajęć: prelekcja

Terminy szkoleń
Szkolenia stacjonarne zawieszone


5. Wskaźniki bibliometryczne i cytowania

Podczas szkolenia omówione będą podstawowe wskaźniki bibliometryczne i zasady analizy bibliometrycznej. Omówione zostaną najważniejsze bazy cytowań (Web Of Science Core Collection, Scopus, PBN i inne). Uczestnik dowie się jak i gdzie szukać cytowań, jakie narzędzie bibliometryczne będzie najlepsze dla jego dziedziny i jaki jest wpływ bibliometrii na jego działalność naukową.

Czas: 90 min.
Forma zajęć: prezentacja (wykład) i warsztat

Terminy szkoleń
Szkolenia stacjonarne zawieszone


6. Web of Science i Scopus – co warto wiedzieć

Zajęcia mają na celu zapoznanie użytkowników z dwoma najważniejszymi bazami bibliograficzno-bibliometrycznymi. Szkolenie obejmuje wyszukiwanie, analizowanie i zarządzanie rezultatami. Ponadto zostaną omówione zasady korekty ewentualnych błędów w bazach.

Czas: 90 min.
Forma zajęć: prezentacja (wykład) i warsztat

Terminy szkoleń
Szkolenia stacjonarne zawieszone


7. Naukowiec w sieci, czyli wszystko co powinien wiedzieć badacz o swojej identyfikacji w cyfrowym świecie

Podczas zajęć omówione zostaną procedury zakładania i zasady prowadzenia kont w najważniejszych bazach danych i portalach bibliograficznych: PBN, ORCID, Researcher ID, Scopus ID.

Czas: 90 min
Forma zajęć: prezentacja (wykład) i warsztaty

Terminy szkoleń
Szkolenia stacjonarne zawieszone

 

Ikony: Freepik (www.freepik.com) z www.flaticon.com, Retina Display Icons (www.iconfinder.com/iconsets/TWG_Retina_Icons) od The Working Group (blog.twg.ca).