Szkolenia dla licealistów

1.Nauka korzystania z zasobów BUW oraz innych źródeł informacji online

Odbiorca: uczniowie szkół średnich, głównie maturzyści.
Czas trwania: 90 min.
Forma zajęć: grywalizacja – połączenie formy prezencyjnej (zwiedzanie BUW, prezentacja wybranych stron internetowych, portali) z warsztatową (uczniowie samodzielnie wyszukują, wykonują zadania) i elementami gry.
Cel: rozwój umiejętności z zakresu edukacji informacyjnej (świadomość potrzeby informacyjnej, sposoby wyszukiwania informacji, ocena jakości oraz etyczne wykorzystanie informacji) oraz medialnej (korzystanie z zasobów informacyjnych dostępnych w sieci internet).
Materiały pomocnicze: ulotka z wykazem prezentowanych źródeł informacji.

Koszt lekcji dla 1 grupy (do 30 osób) – 70 zł.

Zapisy – tel. 22 55 25 181 w godz. 9-15.
Prosimy o rezerwację terminów z miesięcznym wyprzedzeniem.

2. Zaskocz nauczyciela!, czyli jak i gdzie szukać informacji z historii

Odbiorca: uczniowie szkół średnich, głównie maturzyści
Czas trwania: 90 min.
Forma zajęć: połączenie formy prezencyjnej (zwiedzanie BUW, prezentacja wybranych stron internetowych, portali) z warsztatową (uczniowie samodzielnie wyszukują, wykonują zadania).
Cel: rozwój umiejętności z zakresu wyszukiwania i korzystania ze źródeł informacji z zakresu historii.
Materiały pomocnicze: ulotka z wykazem prezentowanych źródeł informacji.

Koszt lekcji dla 1 grupy (do 30 osób) – 70 zł.

Zapisy – tel. 22 55 25 181 w godz. 9-15.
Prosimy o rezerwację terminów z miesięcznym wyprzedzeniem.

Ikony: Freepik (www.freepik.com) z www.flaticon.com, Retina Display Icons (www.iconfinder.com/iconsets/TWG_Retina_Icons) od The Working Group (blog.twg.ca).