Szkolenia dla każdego

1.Szkolenie biblioteczne w gmachu BUW – dla chętnych

Szkolenia odbywają się raz w miesiącu, w środę w godz. 14.30-16, tylko po uprzednim zgłoszeniu osób zainteresowanych na e-mail: informacja.buw@uw.edu.pl lub tel. 22 55 25 181 w godz. 8-15. Zgłoszenia przyjmujemy do godz. 15 dnia poprzedzającego szkolenie (po tym terminie przy braku zgłoszeń szkolenie będzie odwołane). Zbiórka przy wejściu.

Terminy szkoleń
Szkolenia stacjonarne są zawieszone

Prosimy o skorzystanie z formularza zapisów.


2. Kierunek – prawo autorskie. Podstawowe zagadnienia

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zainteresowanych podstawowymi zagadnieniami prawa autorskiego.
Prezentuje wybrane definicje związane z prawem autorskim t.j. utwór, twórca, pola eksploatacji, prawo cytatu, dozwolony użytek i in. Kurs przybliża również takie pojęcia jak: domena publiczna, Creative Commons, Open Access.

Czas: 90 min
Forma zajęć: prezentacja

Szkolenia stacjonarne są zawieszone.

Formularz zapisów na szkolenie

Ikony: Freepik (www.freepik.com) z www.flaticon.com, Retina Display Icons (www.iconfinder.com/iconsets/TWG_Retina_Icons) od The Working Group (blog.twg.ca).