Dla doktorantów

Wskaźniki naukometryczne – krótki przewodnik

Wskaźniki naukometryczne (cytowania, punktacja ministerialna) stanowią obecnie jeden z głównych elementów oceny działalności naukowej. Na spotkaniu omówimy różnice pomiędzy najpopularniejszymi wskaźnikami bibliometrycznymi (Impact Factor, SNIP, CiteScore) i podpowiemy gdzie ich szukać, wytłumaczymy dlaczego Indeks Hirscha różni się w zależności od źródła i jak wyliczyć punktację dla poszczególnych typów publikacji. Wyjaśnimy różnice między bazami bibliometrycznymi i podpowiemy, jak z nich korzystać.

Termin: Kolejne terminy będą podane wkrótce.
Czas: 90 minut

Trafiony zacytowany. Jak zwiększyć liczbę cytowań prac naukowych w 4 krokach

Pisząc o wynikach badań naukowych chcemy, by dotarły do jak największej liczby osób i w konsekwencji były zacytowane. Cytat jest wyrazem zainteresowania i oddziaływania prac naukowych. Podczas szkolenia omówimy główne czynniki wpływające na poziom cytowań prac naukowych. Podpowiemy, o co zadbać, by zwiększyć widoczność prac w Internecie i ich liczbę cytowań. Szkolenie skierowane jest zarówno do badaczek i badaczy początkujących, jak i tych z bogatszym doświadczeniem.

Termin: 29 czerwca 2021 r., godz. 15-16
Czas: 60 minut
Link: meet.google.com/hnq-vtnm-mkh

Pisz, publikuj, promój swój tekst naukowy

Zapraszamy na cykl szkoleń z zakresu pisania, publikowania i promowania tekstów naukowych.

Szkolenia odbywają się poprzez Google Meet. Zajęcia trwają od 60 do 120 minut.

Pod terminem każdego szkolenia będzie umieszczony link do tego szkolenia.

 

Jak i gdzie szukać literatury do pracy doktorskiej?

W czasie szkolenia zostanie zaprezentowany proces wyszukiwania, a następnie zostaną omówione ogólne źródła informacji naukowej (bibliografie, katalogi bibliotek, wyszukiwarki publikacji naukowych, repozytoria, biblioteki cyfrowe).

Czas: 90 min

Terminy szkoleń
Kolejne terminy będą podane wkrótce.

 

Zaloguj się do wiedzy. Praktyczne umiejętności korzystania z e-zbiorów.
Książki i czasopisma elektroniczne w sieci UW

Podczas szkolenia prezentowana jest pełna oferta licencjonowanych zasobów elektronicznych UW (e-czasopism, ebooków i baz) wraz z praktycznym omówieniem kilku najważniejszych narzędzi wyszukiwawczych. Omawiane są również możliwości pracy z dokumentami elektronicznymi (tj. pobieranie artykułów, książek i innych materiałów) oraz inne sposoby efektywnego wykorzystania dostępnych zasobów.

Czas: 90 min

Terminy szkoleń
Kolejne terminy będą podane wkrótce.

 

Zasoby online dla historyków i archeologów

Cel: rozwój umiejętności korzystania z zasobów dziedzinowych dostępnych online.
Czas: 60 min.

Terminy szkoleń
Kolejne terminy będą podane wkrótce.

 

Zasoby online dla polonistów: bazy bibliograficzne, e-książki, e-czasopisma

Szkolenie jest poświęcone najważniejszym zasobom elektronicznym dotyczącym polonistyki dostępnym w sieci UW (czasopisma, książki) oraz zasobom ogólnodostępnym. Jest skierowane do studentów studiów licencjackich, magisterskich i do wszystkich zainteresowanych tematem.

Czas: 60-90 min

 

Terminy szkoleń
Kolejne terminy będą podane wkrótce.

 

Redakcja tekstu naukowego w Microsoft Word

Warsztaty z zaawansowanej obsługi programu WORD. Kurs przeznaczony jest dla wszystkich, którzy chcieliby ułatwić sobie pisanie tekstu naukowego.
Celem szkolenia jest opanowanie mniej znanych, a bardzo przydatnych funkcji programu WORD, które ułatwią i zautomatyzują przygotowanie pracy naukowej.
Omówione zostaną: style akapitowe i znakowe, automatyczny spis treści, podział dokumentu na sekcje, tworzenie indeksów, odsyłaczy, nagłówków i stopek, przygotowanie strony tytułowej, a także przypisy, cytaty i bibliografia.

Czas: 120 min

Terminy szkoleń
Kolejne terminy będą podane wkrótce.

 

Menedżery bibliografii – Mendeley

Mendeley to darmowy program do zarządzania dokumentami, służący do generowania cytatów i bibliografii w programie Microsoft Word, LibreOffice i LaTeX. Oprogramowanie umożliwia dodawanie (również bezpośrednio z baz), czytanie i organizowanie własnej biblioteki materiałów naukowych. Ponadto, jako narzędzie pracy grupowej Mendeley umożliwia dzielenie się dokumentami i notatkami z innymi użytkownikami.
Na warsztatach pomożemy rozpocząć pracę z programem, zainstalować oprogramowanie i założyć konto. Podpowiemy, jak utworzyć bibliotekę referencyjną, pobrać opis bibliograficzny bezpośrednio z baz danych i katalogów bibliotecznych, wstawiać cytaty oraz tworzyć bibliografię w zależności od wybranego stylu cytowania.

Czas: 90 min

Terminy szkoleń
Kolejne terminy będą podane wkrótce.

 

Jak publikować w otwartym dostępie (OA)?

Podczas szkolenia prowadząca pokaże, jak krok po kroku opublikować artykuł czy monografię w otwartym dostępie. Podpowie jak znaleźć czasopismo OA w bazach Scopus czy Web of Science, jak znaleźć repozytorium dla swojego artykułu oraz wydawnictwo do opublikowania monografii OA.

Czas: 90 min

Terminy szkoleń
Kolejne terminy będą podane wkrótce.

 

 

Ikony: Freepik (www.freepik.com) z www.flaticon.com, Retina Display Icons (www.iconfinder.com/iconsets/TWG_Retina_Icons) od The Working Group (blog.twg.ca).