Szkolenia dla doktorantów

Otwórz. Czytaj. Badaj

Dwuczęściowe szkolenie skierowane do Doktorantów UW oraz do pozostałych osób zainteresowanych bardziej efektywnym wykorzystaniem dostępnej oferty zasobów elektronicznych (Pracowników naukowych, Badaczy).

Podczas szkolenia prezentowane są zaawansowane funkcjonalności Multiwyszukiwarki i platform z e-książkami oraz różnorodne sposoby wyszukiwania informacji przydatne podczas pisania pracy naukowej.

Część 1. Multiwyszukiwarka – poznaj jej możliwości dla zaawansowanych

Wprowadzenie do zaawansowanych funkcjonalności Multiwyszukiwarki, przydatnych zwłaszcza podczas poszukiwania literatury i tworzenia publikacji naukowych. Podczas szkolenia prezentowane są różne warianty wyszukiwania oraz praca z wynikami wyszukiwania, cytowania oraz tworzenie własnej struktury materiałów w folderach.
Uczestnicy szkolenia poznają także przydatne “sztuczki” i sposoby budowania trafnych fraz wyszukiwawczych, przyspieszających pracę i dotarcie do właściwych publikacji naukowych.

Terminy szkoleń
Kolejne terminy będą podane wkrótce.
Część 2. Książki elektroniczne – otwórz, czytaj, badaj

Wprowadzenie do książek elektronicznych, poszerzone o funkcje zaawansowane, dostępne dla zalogowanych Użytkowników. Podczas szkolenia zaprezentowane zostaną przydatne w pracy naukowej funkcjonalności platform z e-książkami pochodzącymi z aktualnej subskrypcji BUW/UW oraz możliwości kształtowania obecnej i przyszłej oferty e-książek przez Użytkowników.

Terminy szkoleń
Kolejne terminy będą podane wkrótce.

Szkolenia z zakresu otwartej nauki

Listopad 2021 – lipiec 2022

Zapraszamy na cykl warsztatów poświęconych Otwartej Nauce: Open for you! An introduction series to open science, organizowanych przez ekspertów z uczelni Sojuszu 4EU+, do którego należy Uniwersytet Warszawski.

Formularze rejestracyjne, prezentacje i nagrania webinariów są dostępne na stronie wydarzenia.

Tematyka warsztatów:

 1. What is Open Science? [nagranie], [prezentacja]
 2. Cycle of scientific publication: an overview [prezentacja]
 3. What are my funders requirements on Open Science? A focus on Plan S  [nagranie]
 4. Strategies for publishing in Open Access journals [prezentacja], [nagranie]
 5. Data Management Plans – one tool with many applications (10 stycznia 2022)
 6. Predatory publishers and identity fraud – how to identify dubious providers (27 stycznia 2022)
 7. Publication strategies for monographs in Humanities and Social Sciences  (7 lutego 2022)
 8. Research Data Management – Introduction to FAIR and Open Data (7 marca 2022)
 9. Open Research Software (21 marca 2022)
 10. Open science and the role of rights management (4 kwietnia 2022)
 11. Humanities and FAIR data (9 maja 2022)
 12. Citizen Science: producing data with people for innovating research (7 czerwca 2022)
 13. Research Integrity and Open Science: Is sound science open science? (20 czerwca 2022)
 14. Research Impact & Bibliometrics: open science, society, innovation  (4 lipca 2022)
Inne szkolenia
 • Publikowanie w modelu open access
 • Plan zarządzania danymi w pracy naukowej
 • Otwarty dostęp a finansowanie badań

Prezentacje do pobrania

Pisz, publikuj, promuj swój tekst naukowy

Zapraszamy na cykl szkoleń z zakresu pisania, publikowania i promowania tekstów naukowych.

Szkolenia odbywają się poprzez Google Meet. Zajęcia trwają od 60 do 120 minut.

Pod terminem każdego szkolenia będzie umieszczony link do tego szkolenia.

 

Jak i gdzie szukać literatury do pracy doktorskiej?

W czasie szkolenia zostanie zaprezentowany proces wyszukiwania, a następnie zostaną omówione ogólne źródła informacji naukowej (bibliografie, katalogi bibliotek, wyszukiwarki publikacji naukowych, repozytoria, biblioteki cyfrowe).

Czas: 90 min

Terminy szkoleń
Kolejne terminy będą podane wkrótce.

 

Zaloguj się do wiedzy. Praktyczne umiejętności korzystania z e-zbiorów.
Książki i czasopisma elektroniczne w sieci UW

Podczas szkolenia prezentowana jest pełna oferta licencjonowanych zasobów elektronicznych UW (e-czasopism, ebooków i baz) wraz z praktycznym omówieniem kilku najważniejszych narzędzi wyszukiwawczych. Omawiane są również możliwości pracy z dokumentami elektronicznymi (tj. pobieranie artykułów, książek i innych materiałów) oraz inne sposoby efektywnego wykorzystania dostępnych zasobów.

Czas: 90 min

Terminy szkoleń
Kolejne terminy będą podane wkrótce.

 

Zasoby online dla historyków i archeologów

Cel: rozwój umiejętności korzystania z zasobów dziedzinowych dostępnych online.
Czas: 60 min.

Terminy szkoleń
Kolejne terminy będą podane wkrótce.

 

Zasoby online dla polonistów: bazy bibliograficzne, e-książki, e-czasopisma

Szkolenie jest poświęcone najważniejszym zasobom elektronicznym dotyczącym polonistyki dostępnym w sieci UW (czasopisma, książki) oraz zasobom ogólnodostępnym. Jest skierowane do studentów studiów licencjackich, magisterskich i do wszystkich zainteresowanych tematem.

Czas: 60-90 min

 

Terminy szkoleń
Kolejne terminy będą podane wkrótce.

 

Redakcja tekstu naukowego w Microsoft Word

Warsztaty z zaawansowanej obsługi programu WORD. Kurs przeznaczony jest dla wszystkich, którzy chcieliby ułatwić sobie pisanie tekstu naukowego.
Celem szkolenia jest opanowanie mniej znanych, a bardzo przydatnych funkcji programu WORD, które ułatwią i zautomatyzują przygotowanie pracy naukowej.
Omówione zostaną: style akapitowe i znakowe, automatyczny spis treści, podział dokumentu na sekcje, tworzenie indeksów, odsyłaczy, nagłówków i stopek, przygotowanie strony tytułowej, a także przypisy, cytaty i bibliografia.

Kontakt do prowadzącego: j.gniadzik@uw.edu.pl

Czas: 120 min

Terminy szkoleń
Kolejne terminy będa podane wkrótce.

 

Menedżery bibliografii – Mendeley

Mendeley to darmowy program do zarządzania dokumentami, służący do generowania cytatów i bibliografii w programie Microsoft Word, LibreOffice i LaTeX. Oprogramowanie umożliwia dodawanie (również bezpośrednio z baz), czytanie i organizowanie własnej biblioteki materiałów naukowych. Ponadto, jako narzędzie pracy grupowej Mendeley umożliwia dzielenie się dokumentami i notatkami z innymi użytkownikami.
Na warsztatach pomożemy rozpocząć pracę z programem, zainstalować oprogramowanie i założyć konto. Podpowiemy, jak utworzyć bibliotekę referencyjną, pobrać opis bibliograficzny bezpośrednio z baz danych i katalogów bibliotecznych, wstawiać cytaty oraz tworzyć bibliografię w zależności od wybranego stylu cytowania.

Czas: 60 min

Terminy szkoleń
Kolejne terminy będą podane wkrótce.

 

Ikony: Freepik (www.freepik.com) z www.flaticon.com, Retina Display Icons (www.iconfinder.com/iconsets/TWG_Retina_Icons) od The Working Group (blog.twg.ca).