Dla doktorantów

Pisz, publikuj i promuj swój tekst naukowy

Zapraszamy na cykl szkoleń z zakresu pisania, publikowania i promowania tekstów naukowych.

Szkolenia odbywają się poprzez Google Meet. Zajęcia trwają od 60 do 120 minut.

Pod terminem każdego szkolenia będzie umieszczony link do tego szkolenia.

 

Jak i gdzie szukać literatury do pracy doktorskiej?

W czasie szkolenia zostanie zaprezentowany proces wyszukiwania, a następnie zostaną omówione ogólne źródła informacji naukowej (bibliografie, katalogi bibliotek, wyszukiwarki publikacji naukowych, repozytoria, biblioteki cyfrowe).

Czas: 90 min

Terminy szkoleń
15 kwietnia 2021, godz. 13.30-15

Link do spotkania:
https://meet.google.com/phu-mzjv-hqy

29 kwietnia 2021 r., godz. 14-15.30

Link do spotkania:
https://meet.google.com/eun-hfxb-xwe

 

Zaloguj się do wiedzy. Praktyczne umiejętności korzystania z e-zbiorów. Książki i czasopisma elektroniczne w sieci UW

Podczas szkolenia prezentowana jest pełna oferta licencjonowanych zasobów elektronicznych UW (e-czasopism, ebooków i baz) wraz z praktycznym omówieniem kilku najważniejszych narzędzi wyszukiwawczych. Omawiane są również możliwości pracy z dokumentami elektronicznymi (tj. pobieranie artykułów, książek i innych materiałów) oraz inne sposoby efektywnego wykorzystania dostępnych zasobów.

Czas: 90 min

Terminy szkoleń
20 kwietnia 2021 r., godz. 13-14

Link do spotkania:
https://meet.google.com/tod-izzf-sjh

 

Zasoby online dla historyków i archeologów

Cel: rozwój umiejętności korzystania z zasobów dziedzinowych dostępnych online.
Czas: 60 min.

Terminy szkoleń
16 kwietnia 2021 r. , godz. 17-18

Link do spotkania:
meet.google.com/vbx-erqw-afp

 

Zasoby online dla polonistów: bazy bibliograficzne, e-książki, e-czasopisma

Szkolenie jest poświęcone najważniejszym zasobom elektronicznym dotyczącym polonistyki dostępnym w sieci UW (czasopisma, książki) oraz zasobom ogólnodostępnym. Jest skierowane do studentów studiów licencjackich, magisterskich i do wszystkich zainteresowanych tematem.

Czas: 60-90 min

 

Terminy szkoleń
22 kwietnia 2021 r., godz. 10-11.30

Link do spotkania:
meet.google.com/oxb-fdib-sus

 

Redakcja tekstu naukowego w Microsoft Word

Warsztaty z zaawansowanej obsługi programu WORD. Kurs przeznaczony jest dla wszystkich, którzy chcieliby ułatwić sobie pisanie tekstu naukowego.
Celem szkolenia jest opanowanie mniej znanych, a bardzo przydatnych funkcji programu WORD, które ułatwią i zautomatyzują przygotowanie pracy naukowej.
Omówione zostaną: style akapitowe i znakowe, automatyczny spis treści, podział dokumentu na sekcje, tworzenie indeksów, odsyłaczy, nagłówków i stopek, przygotowanie strony tytułowej, a także przypisy, cytaty i bibliografia.

Czas: 120 min

Terminy szkoleń
21 kwietnia 2021 r., godz. 12-14

Link do spotkania:
https://meet.google.com/tvu-unau-uoh

 

Menedżery bibliografii – Mendeley

Mendeley to darmowy program do zarządzania dokumentami, służący do generowania cytatów i bibliografii w programie Microsoft Word, LibreOffice i LaTeX. Oprogramowanie umożliwia dodawanie (również bezpośrednio z baz), czytanie i organizowanie własnej biblioteki materiałów naukowych. Ponadto, jako narzędzie pracy grupowej Mendeley umożliwia dzielenie się dokumentami i notatkami z innymi użytkownikami.
Na warsztatach pomożemy rozpocząć pracę z programem, zainstalować oprogramowanie i założyć konto. Podpowiemy, jak utworzyć bibliotekę referencyjną, pobrać opis bibliograficzny bezpośrednio z baz danych i katalogów bibliotecznych, wstawiać cytaty oraz tworzyć bibliografię w zależności od wybranego stylu cytowania.

Czas: 90 min

Terminy szkoleń
27 kwietnia 2021 r., godz. 15-16.30

Link do spotkania:
https://meet.google.com/pmq-rqov-smn?hs=122&authuser=0

 

Jak publikować w otwartym dostępie (OA)?

Podczas szkolenia prowadząca pokaże, jak krok po kroku opublikować artykuł czy monografię w otwartym dostępie. Podpowie jak znaleźć czasopismo OA w bazach Scopus czy Web of Science, jak znaleźć repozytorium dla swojego artykułu oraz wydawnictwo do opublikowania monografii OA.

Czas: 90 min

Terminy szkoleń
27 kwietnia 2021 r., godz. 11.30-13

Link do spotkania: meet.google.com/gqg-bhhj-ubk

Otwórz znaczy pochwal się! Jak dzięki otwartej nauce wypromujesz swój dorobek naukowy

Zapraszamy pracowników naukowych i doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego na drugą edycję kursu online “Otwórz znaczy pochwal się! Jak dzięki otwartej nauce wypromujesz swój dorobek naukowy”.

O czym i jak będziemy szkolić?
Podczas kursu opowiemy:

  • czym jest otwarta nauka i jak ją wykorzystać do promocji własnego dorobku naukowego,
  • gdzie i jak publikować teksty w otwartym dostępie,
  • na czym polega zarządzanie danymi badawczymi,
  • gdzie i jak publikować dane badawcze w otwartym dostępie,
  • jak przygotować plan zarządzania danymi badawczymi,
  • na jakich licencjach publikować prace naukowe i dane badawcze.

W kursie uwzględniamy wytyczne Narodowego Centrum Nauki, wytyczne programu Horyzont 2020 i Horyzont Europe, a także Ustawę 2.0.

Kurs składa się z czterech spotkań prowadzonych w formie webinarium, które odbywają się raz w tygodniu. Każde spotkanie trwa 90 minut.

Kiedy i gdzie?
Szkolenie będzie trwało od 8 do 29 kwietnia. Spotykamy się w każdy czwartek na Google Meet o godz. 15.
Linki do spotkań zostaną rozesłane do osób, które zarejestrowały się na szkolenie.

Jak się zapisać?
Zapisy trwają od 18 do 31 marca.

Rejestracja została zakończona. Brak wolnych miejsc.

Uwaga: liczba miejsc ograniczona!

Zapraszamy!

Ikony: Freepik (www.freepik.com) z www.flaticon.com, Retina Display Icons (www.iconfinder.com/iconsets/TWG_Retina_Icons) od The Working Group (blog.twg.ca).