Szkolenia biblioteczne dla studentów UW

  • Szkolenie biblioteczne online (tylko dla studentów UW)
    Szkolenie biblioteczne zawiera podstawowe informacje przydatne dla użytkowników BUW i bibliotek wydziałowych, przybliża terminologię stosowaną w katalogu online bibliotek UW i objaśnia procedury biblioteczne – od zapisu do Biblioteki, poprzez wyszukiwanie, po korzystanie ze zbiorów tradycyjnych (w tym wypożyczanie do domu) i elektronicznych BUW.

Chętni mogą je zakończyć wypełniając test sprawdzający nabyte wiadomości. Polecamy tę formę zaliczenia zajęć ze szkolenia bibliotecznego.

Potwierdzeniem zaliczenia szkolenia jest certyfikat, który pojawia się automatycznie, gdy uzyska się pozytywny wynik testu (co najmniej 6 poprawnych odpowiedzi). Można go pobrać i okazać w swojej jednostce macierzystej.

Instrukcja pobrania certyfikatu

Wejście na platformę Centrum Kompetencji Cyfrowych UW (CKC)
Po wejściu na stronę CKC wybierz kategorię Kursy dla studentów I roku, następnie kliknij na link Szkolenie biblioteczne i zaloguj się.

Wejście na szkolenie biblioteczne

  • Szkolenie biblioteczne dla studentów I roku UW w gmachu BUW

Szkolenie dla grupy studentów I roku UW można zgłaszać telefonicznie pod numerem 22 55 25 181 w godz. 8-15.

Uwaga! Szkolenia biblioteczne odbywają się wyłącznie w formie webinariów. 

Ikony: Freepik (www.freepik.com) z www.flaticon.com, Retina Display Icons (www.iconfinder.com/iconsets/TWG_Retina_Icons) od The Working Group (blog.twg.ca).