Kurs języka polskiego dla obcokrajowców

Zajęcia skierowane są do osób, które już opanowały podstawy języka polskiego (potrafią czytać po polsku i opowiedzieć coś o sobie) i chcą kontynuować naukę tego języka.
Podczas kursu będą omawiane takie zagadnienia jak:

  • wyrażanie relacji czasowych (czas przyszły, aspekt niedokonany);
  • określenie lokalizacji (nazwy obiektów w mieście, nazwy geograficzne);
  • deklinacja rzeczowników i przymiotników, koniugacja czasowników;
  • wynajmowanie mieszkania (wyrażenia przyimkowe obok, naprzeciwko, nad, pod, przed, za);
  • wizyta u lekarza, w urzędzie (nazwy objawów choroby, pojęcia urzędowe);
  • zadawanie pytań, wyrażanie opinii (nauka, kursy, praca, zainteresowania).

Poziom: A1+

Czas: I semestr, łącznie 12 zajęć po 90 minut.

Forma: Szkolenie stacjonarne.

Miejsce: Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, ul. Dobra 56/66, sala 139.

Limit miejsc: 20 osób.

Zapisy: zgłoszenia na email a.linevich2@uw.edu.pl .

Uwaga! Edycja kursu w semestrze zimowym 2022/2023 została zakończona. Termin kolejnej edycji zostanie podany wkrótce.

Ikony: Freepik (www.freepik.com) z www.flaticon.com, Retina Display Icons (www.iconfinder.com/iconsets/TWG_Retina_Icons) od The Working Group (blog.twg.ca).