Muzyka, architektura, sztuki piękne

Plan dziedziny

Architektura. Sztuki piękne

Działy

N – Sztuki piękne
Historia sztuk pięknych
Sztuka religijna
Rynek sztuki
NA – Architektura
Konserwacja i restauracja zabytków architektonicznych
Historia architektury
Rysunek architektoniczny. Projektowanie
Architektura sakralna
Budynki użyteczności publicznej
Architektura mieszkalna
Zamki. Pałace. Dwory
Architektura wsi
Architektura i planowanie miast
NB – Rzeźba
Historia rzeźby
Rzeźba – zagadnienia
NC – Rysunek
Historia rysunku
Rysunek – nauczanie
Ilustracje
Karykatura. Humor rysunkowy
Plakat
Karty pocztowe
ND – Malarstwo
Historia malarstwa
Portret
Pejzaż
Malarstwo religijne
Malarstwo – techniki, materiały
Malarstwo ścienne
Iluminacje
NE – Grafika
Historia grafiki
Wypukłe techniki graficzne. Drzeworyt. Linoryt
Wklęsłe techniki graficzne. Miedzioryt. Staloryt. Akwaforta. Akwatinta
Płaskie techniki graficzne. Litografia. Cynkografia
NK – Sztuki dekoracyjne
Sztuki dekoracyjne – historia
Dekoracja i ornament, Design
Dekoracja wnętrz
Ceramika
Szkło artystyczne
Metaloplastyka
Tkactwo artystyczne
NX – Sztuka
Sztuka – nauczanie
Historia sztuki
Mecenat sztuki
Centra sztuki i kultury

W innych dziedzinach Wolnego Dostępu można znaleźć następujące działy związane ze sztuką:

TR – Technologia fotograficzna i filmowa (w dziedzinie Geografia. Nauki matematyczne, przyrodnicze, stosowane)
GT 500-2370 – Stroje, ubiory (w dziedzinie Nauki społeczne. Antropologia)
PN 1993.45 – 1995.9 – Film (w dziedzinie Język. Literatura)
PN 2000-3307 – Teatr – historia i krytyka (w dziedzinie Język. Literatura)
SB 453-484 – Ogrody, parki (w dziedzinie Geografia. Nauki matematyczne, przyrodnicze, stosowane)
TT – Rzemiosło, rękodzieło, zdobnictwo (w dziedzinie Geografia. Nauki matematyczne, przyrodnicze, stosowane)
TS 542-543 – Zegary (w dziedzinie Geografia. Nauki matematyczne, przyrodnicze, stosowane)
BH 1-301– Estetyka (w dziedzinie Filozofia. Psychologia. Religia. Oświata)
AM 1-401 – Historia muzeów, muzealnictwo, kolekcjonerstwo (w dziedzinie Nauki historyczne)
KKP 3159.5-3184 – Nauka i sztuka w prawie polskim (w dziedzinie Prawo. Nauki polityczne)
GN 35-36 – Antropologia – muzea (w dziedzinie Nauki społeczne. Antropologia)
PN 6700-6790 – Komiks (w dziedzinie Język. Literatura)

Specjalistyczne katalogi biblioteczne w BUW

Katalog portretów – znajduje się na tyłach Informatorium.
W katalogu szukamy według nazwiska osoby portretowanej, dalej podane są odnośniki w jakich książkach lub czasopismach portret tej osoby znajdziemy, np.

 • Drabik Wincenty – dekorator malarz
  Tyg. Ilustr. R 75: 1934 nr 6 s. 4
  Pion 1934 nr 6 s. 4
 • Fałat Julian – malarz
  Tyg. Ilustr. 1909/I nr 9 s.166
  Świat 1926/I nr 8 s. 2
  Świat 1913/II nr 39 s. 5
  Tyg. Ilustr. 1925/I nr 8 s. 143 (autoportret)
 • Gierymski Aleksander (1849-1901) – malarz
  Tyg. Ilustr. T. 14: 1889 nr 354 s. 241
  Tyg. Ilustr, 1902/II nr 35 s. 681, 683
  Tyg. Ilustr. 1937/I nr 14 s. 271
  Wędrowiec 1885 nr 48 s. 70

Katalog Ilustratorów – znajduje się na I poziomie po prawej stronie od głównych schodów.
Zawiera opisy książek ilustrowanych przez najwybitniejszych artystów, malarzy i grafików XIX i XX wieku np.

 • Delacroix Eugene zob. Goethe Johan Wolfgang von – Faust, sygn. 91713
 • Dwurnik Edward zob. Brecht Bertold – Rekin zęby ma na wierzchu, sygn. 571692 572337
 • Gerson Wojciech zob. Jachowicz Stanisław – Bajki i powiastki, sygn. 231273
 • Szancer Jan Marcin – Pinokio: Przygody drewnianego pajaca, sygn. 669353

Baza CKK – Katalog Gabinetu Rycin BUW

Bibliografie dziedzinowe, słowniki

Tradycyjne

 • Chrzanowska-Pieńkos J., Leksykon sztuki polskiej XX wieku: sztuki plastyczne, Poznań : Kurpisz, 1996, sygn. WD: N7255 .P6 C478 1996
 • Giżycki M., Słownik kierunków, ruchów i kluczowych pojęć sztuki drugiej połowy XX wieku, Gdańsk : Słowo/Obraz Terytoria, 2002, sygn. WD: N6490 .G59 2002
 • Hall J., Leksykon symboli sztuki Wschodu i Zachodu, Kraków : Wydaw. Baran i Suszczyński, 1997, sygn. WD: N7740 .H35165 1997
 • Lipska H., Bibliografia sztuki polskiej za okres 1919-1924, Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 1930, sygn. WD: NX571 .P6 L56 1930
 • Małkiewicz A., Wstęp do historii sztuki. Materiały bibliograficzne, oprac. A.Małkiewicz, Jan K.Ostrowski, Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 1995 (seria: skrypty uczelniane – Uniwersytet Jagielloński), BUW Magazyn sygn. 678490, sygn. WD: N5300 .M26 1990
 • Petruk D., Słownik terminów z zakresu sztuki i dziedzin pokrewnych: [polsko-niemiecki, niemiecko-polski], Myślenice : Wydawnictwo Petruk, cop. 2007, sygn. WD: N33 .P37 2007
 • Polska Bibliografia Sztuki 1801-1944, Tom IV – Architektura. Cz. 2 Topografia A-Ż, oprac. H. Faryna- Paszkiewicz, T. Grygiel, A. Marcinowska-Skarbucha; Instytut Polskiej Akademii Nauk, Warszawa: Instytut Sztuki PAN, 2001, sygn. WD: NX571 .P6 P654
 • Przewodnik bibliograficzny historyka sztuki, [Adam Małkiewicz, Jan K. Ostrowski]; Instytut Historii Sztuki UW, Warszawa : IHS UW, 1999, Magazyn BUW, sygn. 957147, 95714
 • Rudomino T., Mały leksykon sztuki współczesnej : od abstrakcji amerykańskiej do postmodernizmu, Warszawa : Collage, 1990, sygn. WD: NX458 .R83 1990
 • Seibert J., Leksykon sztuki chrześcijańskiej: tematy, postacie, symbole, Kielce : Wydawnictwo „Jedność”, 2007, sygn. WD: N7825 .S45165 2007
 • Słownik sztuki XX wieku, Warszawa : Arkady, 1998, sygn. WD: N6490 .D53165 1998
 • Sudrawska A., Słownik sztuk plastycznych polsko-angielski, angielsko-polski, Lublin : UMCS, 1995, Magazyn BUW, sygn. 632334
 • Twardecki A., Mały słownik sztuki starożytnej Grecji i Rzymu, Warszawa : Verum, sygn. WD: N5610 .T84 1998
 • Wallis, M., Słowniczek wyrazów technicznych z zakresu historii sztuki, Warszawa : Wydaw. M. Arcta, 1935, Magazyn BUW, sygn. 23555
 • Winzer F., Słownik sztuk pięknych, Katowice : Wydaw. „Książnica”, 2000, sygn. WD: N33 .W55165 2000

Online

Dysertacje i publikacje naukowe

Zasoby dziedzinowe online

E-zasoby dostępne na UW

 • CEEOL – Central and Eastern European Online Library – źródła z zakresu nauk humanistycznych z terenu Europy Środkowo-Wschodniej i Południowej.
 • JSTOR – zawiera zarówno czasopisma jak i książki, Kolekcje: Architecture&Architectural History i Art&Art History.
 • MasterFILE Premier – znajdziemy różnorodne źródła – poszczególne numery czasopism, artykuły itd.
 • Oxford Journals – czasopisma wydawnictwa Oxford University Press. Dla nauk humanistycznych przygotowano kolekcję Arts&Humanities.
 • Proquest Central – bazę podzielono na dziedziny. W zakładce – sztuka – znajdziemy 7 kolekcji.
 • Wiley Online Library – znajdziemy tam dwie interesujące kolekcje – Architecture & Planning i Arts & Applied Arts – wśród źródeł znajdziemy zarówno książki
  jak i czasopisma.
 • Ibuk Libra – polskie książki naukowe z różnych dziedzin. W podziale na nauki humanistyczne znajdziemy sztuk
 • Academic Research Source eBooks – książki elektroniczne renomowanych wydawnictw naukowych.
 • VLeBooks – głownie podręczniki akademickie. Kolekcja wielodziedzinowa.
 • Wiley Online Library – dostęp do pozycji oznaczonych symbolem otwartej kłódki.

E-zasoby ogólnodostępne

Polskie

 • Platforma Otwartej Nauki (CEON) – znajdziemy tu repozytorium, artykuły z czasopism oraz serwis „Otwórz Książkę”, zawierający książki polskich naukowców (w podziale na dziedziny znajdziemy historię sztuki).
 • Katalog Hint (Historia Nauka Technika) – w działach „budownictwo, architektura i urbanistyka” oraz „sztuki piękne” znajdziemy zeskanowane wersje wielu interesujących pozycji.
 • Arianta – baza zawiera informacje oraz linki do ponad 3 tys. tytułów polskich czasopism elektronicznych. Są to zarówno czasopisma z nieograniczonym dostępem do pełnych tekstów, jak i takie, które udostępniają na swych stronach spisy treści lub/i abstrakty.
 • BazHum – pełnotekstowa baza polskich naukowych czasopism humanistycznych i społecznych.
 • Arts – czasopismo w MDPI

Zagraniczne

Architektura

Emblematyka

 • Emblematica Online – portal prowadzony przez Uniwersytet w Urbana-Champaign w Illinoi czerpie z zasobów światowych kolekcji emblematycznych

Grafika

Fotografia

Rękopisy iluminowane

Sztuka feministyczna

 • n.paradoxa – czasopismo poświęcone tematyce sztuki feministycznej (dostęp do pełnych tekstów artykułów z otwartych repozytoriach) Sztuka feministyczna – możliwość przeszukiwania wykazów prac magisterskich oraz rozpraw doktorskich na temat sztuki feministycznej oraz informacji o współczesnych kobietach-artystkach

Sztuka islamu

Sztuka żydowska

Polecane portale

Polskie

Zagraniczne

Muzea, biblioteki

 

Muzyka

Działy

M 1495-2199 – Muzyka wokalna – śpiewniki
ML 25-38 – Instytucje muzyczne. Festiwale. Kongresy
ML 100-109 – Muzyka – encyklopedie, słowniki
ML 112.8-158.8 – Muzyka – bibliografie
ML 385-410.P – Biografie muzyków
ML 421 – Zespoły wokalno-instrumentalne
ML 422 – Biografie dyrygentów
ML 459-1354 – Historia muzyki instrumentalnej. Historia instrumentów
ML 1400-3275 – Muzyka wokalna
ML 3400-3465 – Muzyka taneczna
ML 3469-3541 – Muzyka rozrywkowa
ML 3544-3776 – Muzyka narodowa
ML 3790-3792 – Przemysł muzyczny
ML 3919-3920 – Muzykoterapia
MT 1-165 – Teoria muzyki
MT 170-810 – Nauka gry na instrumentach
MT 918-948 – Edukacja muzyczna dzieci i młodzieży

W innych dziedzinach Wolnego Dostępu możesz znaleźć następujące działy związane z muzyką:

GV – Taniec (w dziedzinie Nauki społeczne. Antropologia)
TK, TR – Dźwięk (w dziedzinie Geografia. Nauki matematyczne, przyrodnicze, stosowane)
QC – Akustyka (w dziedzinie Geografia. Nauki matematyczne, przyrodnicze, stosowane)
RM, RZ – Muzykoterapia (w dziedzinie Geografia. Nauki matematyczne, przyrodnicze, stosowane)

Bibliografie, słowniki
 • Chmara-Żaczkiewicz B., Spóz A., Michałowski K., Mieczysław Karłowicz. Katalog tematyczny dzieł i bibliografia. Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1986, sygn. WD: ML134 .K284 A15 1986
 • Dąbkowski G., Siedmiojęzyczny słownik terminów muzycznych : włosko-francusko-angielsko–niemiecko-rosyjsko–czesko–polski. Warszawa : Wydaw. Takt, 2004, sygn. WD: ML108 .D255 2004
 • Encyklopedia audiowizualna Britannica : muzyka, [zespół aut. i tł. Cz. Andruszko et al.]. Poznań : Wydaw. Kurpisz, 2006, sygn. WD: ML100 .E52 2006
 • Encyklopedia muzyczna PWM : część biograficzna. T. 1-, pod red. Elżbiety Dziębowskiej ; [kom. red. Zofia Lissa (przewodn.) ; aut.: Irena Antoń et al.]., Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1979-, sygn. WD: ML100 .E56 1979 t.1
 • Encyklopedia muzyki, pod red. A. Chodkowskiego ; aut. K. Baculewski [et.al]. Wyd. 2 popr. i rozszerz. – 1 dodr. Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2006, sygn. WD: ML100 .E563 2006
 • Leksykon muzyki od a do ż: kompozytorzy, muzycy, wykonawcy, historia, technika, pojęcia, wykonania, wypisy, przykłady nutowe, [pomysł i realizacja W. Schabert, S. Ewald ; współpr. F. Allgayer et al., tł. Piotr Dahlig et al.]. Warszawa : Muza, 1995, sygn. WD: ML100 .N47165 1995
 • Michałowski K., Opery polskie. Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1954, sygn. WD: ML128 .D4 M53 1954
 • Słownik terminologiczny zabytków, Z. 3, Instrumenty muzyczne, cz. 1, Instrumenty klawiszowe, oprac. J. Gołos, Z. Kobus, B. Vogel. Warszawa : Min. Kultury i Sztuki : Generalny Konserwator Zabytków, 1991, sygn. WD: DK4044 .G65 1993 t. 3 cz. 1
 • Słownik terminologiczny zabytków, Z. 3, Instrumenty muzyczne. Cz. 2, instrumenty strunowe, dęte, perkusyjne, samogrające i varia, oprac. J. Gołos, O. Siejna-Bernady, M. Zeyland-Korytek, [pod red. M. Gradowskiego]. Warszawa : Min. Kultury i Sztuki : Generalny Konserwator Zabytków, 1995, sygn. WD: DK4044 .G65 1991 t. 3 cz. 2
 • The New Grove dictionary of music and musicians. Vol. 1-, ed. by Stanley Sadie., London : Macmillan Publishers ; New York : Grove’s Dictionaries of Music, 1995, sygn. WD: ML100 .N48 1995
 • Tomaszewski W., Bibliografia warszawskich druków muzycznych 1801-1850. Warszawa : Biblioteka Narodowa, 1992, sygn. WD: ML125 .W37 T65 1992
 • Zakrzewska-Nikiporczyk B., Muzyka w prasie i czasopismach poznańskich z lat 1831-1870 : bibliografia. Poznań : UAM, 1989, sygn. WD: ML125 .P7 Z3 1989
 • Zambrzycki Z.: Popularna literatura wokalna 1945-1954. Zarys bibliograficzny. Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1956, sygn. WD: ML128 .V7 Z36 1956
 • Wolański A., Słownik terminów muzyki rozrywkowej. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000, sygn. WD: ML102 .P66 W59 2000
 • Wolański R., Pop, rock, jazz, folk : leksykon polskiej muzyki rozrywkowej. Warszawa : Agencja Artystyczna MTJ, 2003, sygn. WD: ML102 .P66 W587 2003 t.1, ML102.P66 W587 2003 t.2, ML102.P66 W587 2003 t.3
Zasoby online

E-zasoby dostępne na UW

 • CAIRN – kolekcja Arts – czasopisma w języku francuskim.
 • JSTOR – Arts – kolekcja Music – zawiera zarówno czasopisma, jak i książki.
 • Cambridge Journals – Music – czasopisma naukowe wydawnictwa Cambridge.
 • Grove Music Online – oferuje pełne teksty Grove Dictionary of Music and Musicians, wydanie 2 (2001), The New Grove Dictionary of Opera (1992) i The New Grove Dictionary of Jazz, wydanie 2 (2002), a także liczne późniejsze publikacje, w tym ponad 50.000 artykułów i 30.000 biografii, których zbiór jest wynikiem pracy 6000 muzykologów z całego świata.
 • Oxford Journals – znajdziemy tu czasopisma wydawnictwa Oxford University Press – kolekcja Arts&Humanities.
 • Proquest Central – bazę podzielono na dziedziny. W zakładce – sztuka – znajdziemy dwie kolekcje – ProQuest Arts&Humanities Database i ProQuest Dissertations&Theses A&I: The Arts.
 • Rilm Abstracts of Music Literature – baza abstraktowa z zakresu muzyki.
 • Ibuk Libra – polskie książki naukowe z różnych dziedzin – kolekcja Nauki Humanistyczne.
 • Academic Research Source – kolekcja Sztuka i architektura.

E-zasoby ogólnie dostępne

Polskie

Platforma Otwartej Nauki (CEON) – znajdziemy tu repozytorium, artykuły z czasopism oraz serwis „Otwórz Książkę”, zawierający książki polskich naukowców (w podziale na dziedziny znajdziemy historię sztuki).

Arianta – baza zawiera informacje oraz linki do ponad 3 tys. tytułów polskich czasopism elektronicznych. Są to zarówno czasopisma z nieograniczonym dostępem do pełnych tekstów, jak i takie, które udostępniają na swych stronach spisy treści lub/i abstrakty.

BazHum – pełnotekstowa baza polskich naukowych czasopism humanistycznych i społecznych.

Zagraniczne

Dart Europe – portal dysertacji naukowych z dostępem do pełnych tekstów.

RISM (Répertoire International des Sources Musicales) – jest to udostępniona publicznie cenna baza danych gromadząca informacje o repertuarze historycznych źródeł muzycznych. Gromadzi ponad 700 tys. opisów utworów autorstwa ponad 25 tys. kompozytorów od XVI do XIX w. W bazie dostępne są także opisy (ponad 2000) części kolekcji rękopisów proweniencji dolnośląskiej z Gabinetu Zbiorów Muzycznych BUW.

MusRef – e-booki, e-czasopisma, kolekcje cyfrowe.

Early Music Sources – Iconography Database – baza ikonograficzna.

MIMO (Musical Instrument Museums Online) – największa na świecie, wolnodostępna baza informacji o instrumentach muzycznych w zbiorach publicznych.

Nuty
IMSLP – International Music Score Library Project – bardzo wygodne listy dzieł poszczególnych kompozytorów i utworów na różne składy i instrumenty, ponadto wiele książek o muzyce.

Digital scores and libretti – Harvard – rękopisy muzyczne z XVIII I XIX w.

Sheet Music Archive – archiwum nutowe.

Polecane portale

Polskie Centrum Informacji Muzycznej

ALL MUSIC GUIDE – blues, country, folk, gospel, jazz, rap, reggae, rock.

ViFaMusik – niemiecki portal muzykologiczny.

Ikony: Freepik (www.freepik.com) z www.flaticon.com, Retina Display Icons (www.iconfinder.com/iconsets/TWG_Retina_Icons) od The Working Group (blog.twg.ca).