Geografia, nauki matematyczne, przyrodnicze i stosowane

Plan dziedziny

Geografia

Działy

G – Geografia ogólna, mapy, atlasy
G 70.3-70.4 – Metodologia i statystyka geograficzna
G 1000-3122 – Atlasy
G 3180-9980 – Mapy

GA – Kartografia
GA 125-155 – przygotowanie, drukowanie, czytanie map

GB – Geografia fizyczna
GB 400-649 – Geomorfologia
GB 651-2998- Hydrologia
GB 5000-5030- Katastrofy naturalne

GE – Nauka o środowisku

GF – Ekologia człowieka. Antropogeografia


W innych działach Wolnego Dostępu można znaleźć następujące działy związane z geografią:

DA – DJK, DL – DR – Europa
DK 1-949.5 – Europa Wschodnia
DK 4010-4800 – Polska
DS – Azja
DT – DX – Afryka. Australia. Oceania
E – F – Ameryka
GC 1-1581, QH 91-95 – Oceanografia
KZ 4110.P65 – Arktyka – status międzynarodowy
QC 851-999 – Meteorologia i klimatologia
QE – Nauki o ziemi
QH 540-549.5 – Ekologia
QH 84-198 – Biogeografia
QL 104-105 – Fauna regionów polarnych

Bibliografie dziedzinowe, słowniki

Tradycyjne

 • Encyclopedia of the Antarctic, ed. B. Roffenburg, New York ; London : Routledge, cop. 2007, sygn. WD: G855 .E55 2007
 • Farndon J., Atlas of oceans : an ecological survey of underwater life, forew. by Carl Safina ; in consultation with The Cousteau Society, New Haven; London : Yale, University Press, sygn. WD: QH541.5 .S3 F37 2011
 • Geographical Information Systems : interdisciplinary aspects, ed. M. Gajos, U. Myga-Piątek, Sosnowiec : Uniwersytet Śląski, 2003, sygn. WD: G70.212 .G47 2003
 • Klimko R. J., Podręczny leksykon terminów kartograficznych i geodezyjnych, Słupsk : Wydawnictwo Pomorskiej Akademii Pedagogicznej, 2003, sygn. WD: GA102 .K55 2003
 • Karasiewicz M. T., Charzyński P., Świtoniak M., Handy dictionary in field of geomorphology, soil science and ecology : English-Polish, Poznań : Association of Polish Geomorphologists : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2015, sygn. WD: GB400.3 .K37 2015
 • Stopa-Boryczka M.,  Boryczka J., Atlas współzależności parametrów meteorologicznych i geograficznych w Polsce, Warszawa : Wydaw. Uniwersytetu Warszawskiego, sygn. WD: QC989 .P7 A88 1974

 

Online

 • Antarctic Bibliography – obejmuje wszystkie dziedziny związane z regionem, w tym nauki biologiczne i geologiczne, medyczne, meteorologię, oceanografię, turystykę, a także wyprawy, sprzęt logistyczny i dostawy.
 • Arctic Environmental Atlas – atlas Arktyki prezentujący zmienne środowiskowe i parametry środowiskowe w regionie arktycznym.
 • Bibliografia Geografii Polskiej – baza tworzona w Centralnej Bibliotece Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Warszawie.
 • Encyclopedia of Earth – darmowa encyklopedia Ziemi.
 • Getty Thesaurus of Geographic Names – w bazie znajdują się cechy administracyjne (np. miasta, narody) oraz cechy fizyczne (np. góry, rzeki ). Ponadto baza zawiera informacje o historii, kulturze, ludności, sztuce i architekturze opisywanych miejsc.
Zasoby dziedzinowe online

E-zasoby dostępne na UW

 • Nature.com – jedna z największych międzynarodowych platform naukowych z zakresu nauki, geografii, technologii i medycyny. Umożliwia dostęp zarówno do czasopism naukowych i akademickich, jak i materiałów referencyjnych wydawanych pod szyldem Springer Nature. Platforma udostępnia materiały tekstowe, podcast i video.
 • Academic Search Ultimate – znajdziemy różnorodne źródła – poszczególne numery czasopism, artykuły itd.
 • VLeBooks – głównie podręczniki akademickie. Kolekcja wielodziedzinowa.
 • Academic Research Source – książki elektroniczne renomowanych wydawnictw naukowych.
 • Ibuk Libra – polskie książki naukowe z różnych dziedzin.
 • MasterFILE Premier – znajdziemy różnorodne źródła – poszczególne numery czasopism, artykuły itd.
 • ScienceDirect – elektroniczne wersje czasopism wydawnictwa Elsevier. W bazie znajduje się 2000 tytułów czasopism w wersji pełnotekstowej, łącznie ponad 10 mln artykułów i rozdziałów z książek.
 • Springer – zbiór pełnotekstowych czasopism elektronicznych wydawanych przez wydawnictwa Springer, Nature oraz Palgrave Macmilan.
 • SpringerMaterials – The Landolt-Börnstein Database – to największa na świecie platforma danych we wszystkich obszarach nauk fizycznych i inżynierii.
 • Taylor & Francis Online – w bazie znajdziemy obszerną kolekcję czasopism z nauk przyrodniczych i technicznych.
 • Wiley Online Library – jest elektroniczną biblioteką czasopism wydawnictwa Wiley-Blackwell. Licencja obejmuje ponad 1400 tytułów czasopism z zakresu nauk ścisłych, humanistycznych i społecznych, udostępnianych wraz z archiwami od 1997 roku.

E-zasoby ogólnie dostępne

Biblioteka Cyfrowa Instytutu Geodezji i Kartografii – zbiory, na razie tylko publikacje własne Instytutu, podzielono na kolekcje: Prace Instytutu Geodezji i Kartografii, Geoinformation Issues, Seria Monograficzna, Rocznik Astronomiczny, Niepublikowane prace naukowo-badawcze.

Geografia – polskie czasopisma elektroniczne

Zagraniczne

Arctic Portal – 50 instytutów naukowych, stowarzyszeń i projektów o znaczeniu międzynarodowym dotyczącym Arktyki.

Alaska & Polar Periodical Index – baza cytuje artykuły w języku angielskim na temat Alaski, północnej Kanady, północnej Skandynawii, rosyjskiego Dalekiego Wschodu i Antarktydy.

Earth-pages.com – ciekawy punkt wyjścia do poszukiwań z zakresu nauki o ziemi i nauk o środowisku.

Envirolink Library – wyszukiwarka materiałów na temat ochrony środowiska.

Europejski Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (E-PRTR) – ogólnoeuropejski rejestr, który oferuje łatwo dostępne, kluczowe dane na temat środowiska zgłoszone przez zakłady przemysłowe z państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Islandii, Liechtensteinu i Norwegii.

GIS Geography – bogate źródło informacji na temat GIS. Udostępnia infografiki, przewodniki, dane badawcze i analizy

Geographic Information Systems (GIS) at CDC – projekt wykorzystuje GIS w celu monitorowania zdrowia publicznego.

GeoScience World – otwarta, zintegrowana baza z zakresu nauk o ziemi. Umożliwia wyszukanie w jednym miejscu artykułów z 46 czasopism pełnotekstowych z linkami do zasobów pokrewnych otwartych w sieci. Zintegrowana z bazą GeoRef, największą bazą z zakresu nauk geologicznych.

gis.us.edu.pl – repozytorium zawiera publikacje powstałe w ramach projektu „Międzynarodowe Systemy Informacji Geograficznej (GIS”).

GIS Lounge – portal informacyjny dla systemów informacji geograficznej. Strona oferuje wiele materiałów dotyczących zagadnień związanych z GIS, a także ciekawe artykuły, wskazówki i zasoby dla obszaru geoprzestrzennego.

International Arctic Research Center – misją IARC jest wspieranie badań Arktyki w celu uświadomienia znaczenia tego regionu.

Kartograph – aplikacja ułatwiająca tworzenie interaktywnych map.

NOAA – Arctic Theme Page – baza informacji, badań i statystyk opisujących obecny stan ekosystemu i klimatu Arktyki.

Ozone Data for the World – projekt Światowej Organizacji Meteorologicznej (WMO). Baza udostępnia streszczenia danych, mapy i wykresy ozonu.

Physical Geography Net – baza wiedzy z zakresu geografii fizycznej.

PSMSL: Permanent Service for Mean Sea Level – globalny bank danych o poziomach światowych wód.

ReliefWeb – Maps – zbiór map.

The Physical Environment – strona zawiera materiały dźwiękowe i filmowe.

Water Resources – Topic Guide – przewodnik po zasobach dziedzinowych Center for Research Libraries.

Water.org – celem projektu jest zwrócenie uwagi na jeden z najważniejszych problemów świata, jakim są niewystarczające dostawy wody.

Matematyka

Działy

Q – Nauka (gen.)
Q 1-295 – Nauka (ogólnie)
Q 124-130 – Historia nauki
Q180 – Metodologia w nauce, organizacja badań naukowych
Q 300-390 – Cybernetyka
Q320 – Bionika
Q 350-390 – Teoria informacji

QA – Matematyka
QA 1-145 – Matematyka elementarna. Arytmetyka
QA 9-10 – Logika matematyczna
QA 47-59 – Tablice matematyczne
QA 150-272.5 – Algebra
QA 164-167.2 – Kombinatoryka
QA 174-183 – Teoria grup
QA 241-247.5 – Teoria liczb
QA 267-268.5 – Teoria automatów
QA 273-299.4 – Rachunek prawdopodobieństwa. Matematyka statystyczna. Analiza numeryczna
QA273 – Rachunek prawdopodobieństwa
QA274 – Proces stochastyczny
QA 276-280 – Matematyka statystyczna
QA 297-299.4 – Analiza numeryczna
QA 299.6-433 – Analiza matematyczna
QA 303-316 – Rachunek całkowy. Rachunek różniczkowy. Rachunek wariacyjny
QA 319-329 – Analiza funkcjonalna
QA 331-355 – Teoria funkcji
QA 370-387 – Równanie różniczkowe
QA 401-433 – Zastosowania analizy matematycznej. Algorytmy
QA 440-765.5 – Geometria. Trygonometria. Topologia
QA 445-491 – Geometria elementarna i topologia
QA 501-535 – Geometria wykreślna. Trygonometria
QA 551-571 – Geometria analityczna
QA 611-765.5 – Topologia i geometria algebraiczna

W innych działach Wolnego Dostępu można znaleźć następujące działy związane z matematyką:

HB135 – Ekonomia matematyczna
HF5693 – Matematyka finansowa
TJ223 .M53 – Teoria maszyn

Bibliografie dziedzinowe, słowniki, encyklopedie

Tradycyjne

 • Clapham Ch. , Nicholson J., The concise Oxford dictionary of mathematics, Oxford ; New York : Oxford University Press, sygn. WD: QA5 .C53 2005
 • Leksykon matematyczny : praca zbiorowa, pod red.  M. Kordos, M. Skwarczyńskiego, W. Zawadowskiego, Warszawa : Wiedza Powszechna, sygn. WD: QA40 .L45 1995 egz.1
 • Tablice matematyczne : [praca zbiorowa, pod red. W. Mizerskiego ; w oprac. udział wzięli: W. Mizerski  et al.]., Warszawa : Wydawnictwo Adamantan, sygn. WD: QA41 .T33 2001

Online

 • Bieńkowska-Lipińska K., Jagiełło D., Maj R., Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka, Warszawa : Ośrodek Kształcenia na Odległość Politechniki Warszawskiej OKNO, e-Book przez IBUK LIBRA
 • Rohatgi V. K., Md. Ehsanes Saleh A. K., An Introduction to Probability Theory and Mathematical Statistics, 3 edition, Hoboken : Wiley-Interscience; e-Book przez Wiley Online Library
Zasoby dziedzinowe online

E-zasoby dostępne na UW

 • Nature.com – jedna z największych międzynarodowych platform naukowych z zakresu nauki, geografii, technologii i medycyny. Umożliwia dostęp zarówno do czasopism naukowych i akademickich, jak i materiałów referencyjnych wydawanych pod szyldem Springer Nature. Platforma udostępnia materiały tekstowe, podcast i video.
 • Academic Search Ultimate – znajdziemy różnorodne źródła – poszczególne numery czasopism, artykuły itd.
 • VLeBooks – głównie podręczniki akademickie. Kolekcja wielodziedzinowa.
 • Academic Research Source – książki elektroniczne renomowanych wydawnictw naukowych.
 • Ibuk Libra – polskie książki naukowe z różnych dziedzin.
 • MasterFILE Premier – znajdziemy różnorodne źródła – poszczególne numery czasopism, artykuły itd.
 • ScienceDirect – elektroniczne wersje czasopism wydawnictwa Elsevier. W bazie znajduje się 2000 tytułów czasopism w wersji pełnotekstowej, łącznie ponad 10 mln artykułów i rozdziałów z książek.
 • Springer – zbiór pełnotekstowych czasopism elektronicznych wydawanych przez wydawnictwa Springer, Nature oraz Palgrave Macmilan.
 • Taylor & Francis Online – w bazie znajdziemy obszerną kolekcję czasopism z nauk przyrodniczych i technicznych.
 • Wiley Online Library – jest elektroniczną biblioteką czasopism wydawnictwa Wiley-Blackwell. Licencja obejmuje ponad 1400 tytułów czasopism z zakresu nauk ścisłych, humanistycznych i społecznych, udostępnianych wraz z archiwami od 1997 roku.

E-zasoby ogólnie dostępne

Polskie

Biblioteka Wirtualna Matematyki – ICM – w ramach Biblioteki udostępniane są pełne teksty polskich czasopism i książek matematycznych lub związanych z matematyką.

Baztech – baza danych o zawartości polskich czasopism naukowych. Baza obejmuje polską literaturę z zakresu inżynierii, techniki oraz nauk ścisłych i ochrony środowiska (w wyborze).

BazTOL – „Polskie zasoby sieciowe z zakresu nauk technicznych” to dziedzinowy przewodnik po zamieszczonych w Internecie polskich zasobach naukowych o kontrolowanej jakości, związanych tematycznie z naukami ścisłymi i technicznymi.

Polska Biblioteka Wirtualnej Nauki Uniwersytetu Warszawskiego – Kolekcja Matematyczna – zbiór zdigitalizowanych czasopism naukowych z zakresu matematyki.

Matematyka – polskie czasopisma matematyczne

Zagraniczne

Inspec – baza indeksująca literaturę naukową i techniczną, tworzona przez Institution of Electrical Engineers.

Intech – wydawca czasopism i książek publikowanych w modelu Open Access. Obecnie na platformie udostępnionych jest 6 tytułów czasopism oraz ponad 2300 książek z nauk ścisłych.

MathSciNet – baza obejmuje Mathematical Reviews (MR) oraz Current Mathematical Publications (CMP). Aktualnie zawiera ok. 3 mln rekordów i jest najbogatszym źródłem informacji bibliograficznych z zakresu matematyki i jej zastosowań.

MathWorld – encyklopedia matematyczna online, sponsorowana przez Wolfram Research, twórcę i producenta programu Mathematica.

PlanetMath – społeczność wirtualna, której celem jest propagowanie wiedzy matematycznej.

Project Euclid – platforma czasopism naukowych z zakresu matematyki i statystyki, w tym 15 tytułów w dostępie pełnotekstowym, a 33 w dostępie częściowym (3-5 lat embarga).

SCIRP – jest wydawcą akademickich czasopism i książek w otwartym dostępie. Obecnie SCIRP posiada ponad 200 otwartych książek i czasopism z dziedziny nauki, technologii i medycyny.

SciTech Connect – zapewnia dostęp do pełnych tekstów i cytowań m.in z czasopism, książek, dysertacji, opisów patentowych, multimediów. Baza obejmuje takie dziedziny jak: chemia, fizyka, nauki o środowisku, geologia, inżynieria, matematyka, informatyka.

The European Mathematical Information Service (EMIS) – centralny portal elektronicznych zasobów matematyki w Europie, największa biblioteka elektroniczna open access z dziedziny matematyki. Baza zawiera elektroniczne wersje ponad 100 czasopism matematycznych, materiały konferencyjne, wybrane monografie i konspekty wykładów.

The European Digital Mathematics Library – kolekcje z 14 europejskich bibliotek cyfrowych. Zawiera blisko 230 tys. artykułów i rozdziałów z książek z zakresu matematyki, 2,9 mln rekordów bibliograficznych.

ZbMATH – baza zapewnia łatwy dostęp do danych bibliograficznych, przeglądów i streszczeń ze wszystkich dziedzin matematyki, a także nauk przyrodniczych, informatyki, ekonomii i inżynierii. Obejmuje ona również historię i filozofię matematyki i edukacji uniwersyteckiej.

Informatyka

Działy

QA75-86 – Informatyka
QA 75-76.3 – Informatyka (ogólnie)
QA 76.5-76.58 – Rodzaje systemów przetwarzania danych. Komputery
QA 76-76.73 – Programowanie, języki programowania (algorytmy)
QA 76.75-76.765 – Inżynieria oprogramowania
QA 76.8-76.88 – Systemy komputerowe, mikrokomputery
QA 76.9-86.6 – Przetwarzanie danych (zagadnienia)

W innych działach Wolnego Dostępu można znaleźć następujące działy związane z informatyką:
TK – Informatyka
HF5548.2, HD30.212, HD58.87 .I54, TS155.6 – Informatyka w gospodarce
HD 30.2-30.213, T58.6 – Informatyczne systemy zarządzania
TK5105 .875 .I57 – Internet
HF5548.32 – Internet w biznesie
TK – Technika komputerowa
TK 5105-5105.9 – Komputerowe sieci
TK 7885-7895 – Technika komputerowa, sprzęt komputerowy
Z699 .A1 D37 – Bazy danych

Bibliografie dziedzinowe, słowniki, encyklopedie

Tradycyjne

 • Hajder M., Loutskii H., Stręciwilk W., Informatyka : wirtualna podróż w świat systemów i sieci komputerowych, Rzeszów : Wydaw. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 2002, sygn. WD: QA76 .H3 2002
 • Pirjanowicz W., Podstawy programowania, Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2008, sygn. WD: QA76.6 .P567 2008 egz.1
 • Skorupski A., Podstawy budowy i działania komputerów, Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2000, sygn. WD: QA76.5 .S5555 2000
 • Ullman J. D., Widom J., Podstawowy wykład z systemów baz danych, Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2004, sygn WD: QA76.5 .S5555 2004

Online

 • DBLP Computer Science Bibliography – międzynarodowa baza danych, indeksująca czasopisma, materiały konferencyjne, książki oraz prace doktorskie. Ponad połowa rekordów pochodzi z ostatnich 10 lat.
Zasoby dziedzinowe online

E-zasoby dostępne na UW

 • Nature.com – jedna z największych międzynarodowych platform naukowych z zakresu nauki, geografii, technologii i medycyny. Umożliwia dostęp zarówno do czasopism naukowych i akademickich, jak i materiałów referencyjnych wydawanych pod szyldem Springer Nature. Platforma udostępnia materiały tekstowe, podcast i video.
 • Academic Search Ultimate – znajdziemy różnorodne źródła – poszczególne numery czasopism, artykuły itd.
 • VLeBooks – głównie podręczniki akademickie. Kolekcja wielodziedzinowa.
 • Academic Research Source – książki elektroniczne renomowanych wydawnictw naukowych.
 • Ibuk Libra – polskie książki naukowe z różnych dziedzin.
 • MasterFILE Premier – znajdziemy różnorodne źródła – poszczególne numery czasopism, artykuły itd.
 • ScienceDirect – elektroniczne wersje czasopism wydawnictwa Elsevier. W bazie znajduje się 2000 tytułów czasopism w wersji pełnotekstowej, łącznie ponad 10 mln artykułów i rozdziałów z książek.
 • Springer – zbiór pełnotekstowych czasopism elektronicznych wydawanych przez wydawnictwa Springer, Nature oraz Palgrave Macmilan.
 • Taylor & Francis Online – w bazie znajdziemy obszerną kolekcję czasopism z nauk przyrodniczych i technicznych.
 • Wiley Online Library – jest elektroniczną biblioteką czasopism wydawnictwa Wiley-Blackwell. Licencja obejmuje ponad 1400 tytułów czasopism z zakresu nauk ścisłych, humanistycznych i społecznych, udostępnianych wraz z archiwami od 1997 roku.

E-zasoby ogólnie dostępne

Polskie

Baztech – baza danych o zawartości polskich czasopism naukowych. Baza obejmuje polską literaturę z zakresu inżynierii, techniki oraz nauk ścisłych i ochrony środowiska (w wyborze).

BazTOL – „Polskie zasoby sieciowe z zakresu nauk technicznych” to dziedzinowy przewodnik po zamieszczonych w Internecie polskich zasobach naukowych o kontrolowanej jakości, związanych tematycznie z naukami ścisłymi i technicznymi.

SAWIOS – bibliograficzno-abstraktowa baza danych, tworzona w Ośrodku Informacji Naukowej Instytutu Zaawansowanych Technologii Wytwarzania w Krakowie. Zawiera streszczenia artykułów ze specjalistycznych czasopism polskich (60 tytułów) i zagranicznych (30 tytułów) oraz materiałów konferencyjnych, poświęconych tematyce: metody obróbki wiórowej, ściernej, erozyjnej i inne niekonwencjone metody obróbki, obrabiarki i narzędzia skrawające, przyrządy obróbkowe, metrologia techniczna, metody i techniki montażu, komputerowe wspomaganie technologiczne przygotowania produkcji, systemy sterowania i systemy jakości.

Informatyka – polskie czasopisma elektroniczne.

Zagraniczne

ACM Digital Library – baza pełnotekstowa i bibliograficzna jednego z największych wydawców w dziedzinie informatyki.

CiteSeerX – cyfrowa biblioteka i wyszukiwarka literatury naukowej z zakresu informatyki i informacji.

DBLP Computer Science Bibliography – baza cytowań z dziedziny informatyki.

IEEE Xplore – baza zawiera publikacje z dziedziny informatyki, elektrotechniki, elektroniki, inżynierii, nauki o ziemi, nanotechnologii, robotyki oraz nauk pokrewnych wydawnictwa IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers) oraz IET (Institution of Engineering and Technology). Tematyka bazy: lotnictwo, inżynieria samochodowa.

Inspec – baza indeksująca literaturę naukową i techniczną, tworzona przez Institution of Electrical Engineers.

Intech – wydawca czasopism i książek publikowanych w modelu Open Access. Obecnie na platformie udostępnianych jest 6 tytułów czasopism oraz ponad 2300 książek z nauk ścisłych.

SciTech Connect – zapewnia dostęp do pełnych tekstów i cytowań m.in. z czasopism, książek, dysertacji, opisów patentowych, multimediów. Baza obejmuje takie dziedziny jak: chemia, fizyka, nauki o środowisku, geologia, inżynieria, matematyka, informatyka.

ZbMATH – baza zapewnia łatwy dostęp do danych bibliograficznych, przeglądów i streszczeń ze wszystkich dziedzin matematyki, a także nauk przyrodniczych, informatyki, ekonomii i inżynierii. Obejmuje ona również historię i filozofię matematyki i edukacji uniwersyteckiej.

Mechanika

Działy

QA 801-935 – Mechanika
QA 801-810 – Mechanika klasyczna, ogólna, analityczna i teoretyczna
QA 821-865 – Statyka, kinematyka, dynamika (teoria drgań)
QA 901-935 – Mechanika płynów i ośrodków plastycznych, hydrodynamika

W innych działach Wolnego Dostępu można znaleźć następujące działy związane z mechaniką:

QC 155.7 – Mechanika płynów
TA 351 – Inżynieria
QC 570 – Elektrostatyka
QC 231 – Kinetyka
TC 160 – Hydraulika
TL 570 – Aeronautyka
QC 223 – Matematyczna teoria dźwięku

Bibliografie dziedzinowe, słowniki, encyklopedie

Tradycyjne

 • Arczewski K. P., Pietrucha J., Szuster J. T., Drgania układów fizycznych, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, sygn. WD: QA865 .A73 2014 egz.1
 • Gabryszewski Z., Teoria sprężystości i plastyczności, Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, sygn. WD: QA931 .G24 2001
 • Osiński Z., Mechanika ogólna, Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, sygn. WD: QA805 .O85 2000
 • Wilk I., Angielsko-polski słownik terminologii optycznej, optoelektronicznej i mechaniki precyzyjnej, Wrocław : Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, sygn. WD: TA1509 .W54 1980

Online

Zasoby dziedzinowe online

E-zasoby dostępne na UW

 • Nature.com – jedna z największych międzynarodowych platform naukowych z zakresu nauki, geografii, technologii i medycyny. Umożliwia dostęp zarówno do czasopism naukowych i akademickich, jak i materiałów referencyjnych wydawanych pod szyldem Springer Nature. Platforma udostępnia materiały tekstowe, podcast i video.
 • Academic Search Ultimate – znajdziemy różnorodne źródła – poszczególne numery czasopism, artykuły itd.
 • VLeBooks – głównie podręczniki akademickie. Kolekcja wielodziedzinowa.
 • Academic Research Source – książki elektroniczne renomowanych wydawnictw naukowych.
 • Ibuk Libra – polskie książki naukowe z różnych dziedzin.
 • MasterFILE Premier – znajdziemy różnorodne źródła – poszczególne numery czasopism, artykuły itd.
 • ScienceDirect – elektroniczne wersje czasopism wydawnictwa Elsevier. W bazie znajduje się 2000 tytułów czasopism w wersji pełnotekstowej, łącznie ponad 10 mln artykułów i rozdziałów z książek.
 • Springer – zbiór pełnotekstowych czasopism elektronicznych wydawanych przez wydawnictwa Springer, Nature oraz Palgrave Macmilan.
 • Taylor & Francis Online – w bazie znajdziemy szeroką kolekcję czasopism z nauk przyrodniczych i technicznych.
 • Wiley Online Library – jest elektroniczną biblioteką czasopism wydawnictwa Wiley-Blackwell. Licencja obejmuje ponad 1400 tytułów czasopism z zakresu nauk ścisłych, humanistycznych i społecznych, udostępnianych wraz z archiwami od 1997 roku.

E-zasoby ogólnie dostępne

Polskie

Baztech – baza danych o zawartości polskich czasopism naukowych. Baza obejmuje polską literaturę z zakresu inżynierii, techniki oraz nauk ścisłych i ochrony środowiska (w wyborze).

BazTOL – „Polskie zasoby sieciowe z zakresu nauk technicznych” to dziedzinowy przewodnik po zamieszczonych w Internecie polskich zasobach naukowych o kontrolowanej jakości, związanych tematycznie z naukami ścisłymi i technicznymi.

Polish Scientific Journals Database – baza indeksuje artykuły z polskich czasopism naukowych.

SAWIOS – bibliograficzno-abstraktowa baza danych, tworzona w Ośrodku Informacji Naukowej Instytutu Zaawansowanych Technologii Wytwarzania w Krakowie. Zawiera streszczenia artykułów ze specjalistycznych czasopism polskich (60 tytułów) i zagranicznych (30 tytułów) oraz materiałów konferencyjnych, poświęconych tematyce: metody obróbki wiórowej, ściernej, erozyjnej i inne niekonwencjonalne metody obróbki, obrabiarki i narzędzia skrawające, przyrządy obróbkowe, metrologia techniczna, metody i techniki montażu, komputerowe wspomaganie technologiczne przygotowania produkcji, systemy sterowania i systemy jakości.

Zagraniczne

IEEE Xplore – baza zawiera publikacje z dziedziny informatyki, elektrotechniki, elektroniki, inżynierii, nauki o ziemi, nanotechnologii, robotyki oraz nauk pokrewnych wydawnictwa IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers) oraz IET (Institution of Engineering and Technology). Tematyka bazy: lotnictwo, inżynieria samochodowa.

Inspec – baza indeksująca literaturę naukową i techniczną, tworzona przez Institution of Electrical Engineers.

Intech – wydawca czasopism i książek publikowanych w modelu Open Access. Obecnie na platformie udostępnianych jest 6 tytułów czasopism oraz ponad 2300 książek z nauk ścisłych.

ZbMATH – baza zapewnia łatwy dostęp do danych bibliograficznych, przeglądów i streszczeń ze wszystkich dziedzin matematyki, a także nauk przyrodniczych, informatyki, ekonomii i inżynierii. Obejmuje ona również historię i filozofię matematyki i edukacji uniwersyteckiej.

SciTech Connect – zapewnia dostęp do pełnych tekstów i cytowań m.in. z czasopism, książek, dysertacji, opisów patentowych, multimediów. Baza obejmuje takie dziedziny jak: chemia, fizyka, nauki o środowisku, geologia, inżynieria, matematyka, informatyka.

SCIRP – jest wydawcą akademickich czasopism i książek w otwartym dostępie. Obecnie SCIRP posiada ponad 200 otwartych książek i czasopism z dziedziny nauki, technologii i medycyny.

Astronomia

Działy

QB- Astronomia
QB 1-201- Astronomia praktyczna i sferyczna
QB 209 – Czas
QB 275-343 – Geodezja
QB 351-475 – Astronomia teoretyczna i mechanika nieba
QB 461 – Astrofizyka
QB 497-500.3 – Wszechświat, kosmos
QB 500.5-860 – System słoneczny, gwiazdy, komety
QB 631 – Ziemia
QB 981-991 – Kosmogonia, kosmologia

W innych działach Wolnego Dostępu można znaleźć następujące działy związane z astronomią:

G 1000 – Atlasy nieba
QC 795-849 – Geofizyka, fizyka kosmosu, geomagnetyzm
TL 780-4050 – Astronautyka, technika rakietowa
TL 789 – UFO

Bibliografie dziedzinowe, słowniki, encyklopedie

Tradycyjne

 • Burnham R. , Dyer A., Kanipe J., Astronomia : przewodnik po wszechświecie, Warszawa : Arkady, 2003, sygn. WD: QB44.3 .B86165 2003
 • Greeley R. , Raymond Batson R., The compact NASA atlas of the Solar System, Cambridge : University Press, 2001, sygn. WD: G1000 .G68 2001
 • Hlad O., Atlas nieba 2000.0, Warszawa ; Wrocław : Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera, 1991, sygn. WD: G1000 .H8165 1991
 • Ridpath I., Gwiazdy i planety :  przewodnik Collinsa, Warszawa : Multico Oficyna Wydawnicza, 2010, sygn. WD: QB801 .R53165 2010 egz.1
 • Jakus-Borkowa E., Polskie nazewnictwo kosmiczne, Opole : Wydaw. Uniwersytetu Opolskiego, sygn. WD: QB47 .J34 2004
 • Kleczek J. , Kleczková H., Space sciences dictionary : English, French, German, Spanish, Portuguese, Russian, Praha : Academia ; Amsterdam : Elsevier, 1994, sygn. WD: QB497 .K58 1994
 • Waniakowa J., Polska naukowa terminologia astronomiczna, Kraków : Wydaw. IJP PAN, 2003, sygn. WD: QB14 .W36 2003
Zasoby dziedzinowe online

E-zasoby dostępne na UW

 • Nature.com – jedna z największych międzynarodowych platform naukowych z zakresu nauki, geografii, technologii i medycyny. Umożliwia dostęp zarówno do czasopism naukowych i akademickich, jak i materiałów referencyjnych wydawanych pod szyldem Springer Nature. Platforma udostępnia materiały tekstowe, podcast i video.
 • Academic Search Ultimate – znajdziemy różnorodne źródła – poszczególne numery czasopism, artykuły itd.
 • VLeBooks – głównie podręczniki akademickie. Kolekcja wielodziedzinowa.
 • Academic Research Source – książki elektroniczne renomowanych wydawnictw naukowych.
 • Ibuk Libra – polskie książki naukowe z różnych dziedzin.
 • MasterFILE Premier – znajdziemy różnorodne źródła – poszczególne numery czasopism, artykuły itd.
 • ScienceDirect – elektroniczne wersje czasopism wydawnictwa Elsevier. W bazie znajduje się 2000 tytułów czasopism w wersji pełnotekstowej, łącznie ponad 10 mln artykułów i rozdziałów z książek.
 • Springer – zbiór pełnotekstowych czasopism elektronicznych wydawanych przez wydawnictwa Springer, Nature oraz Palgrave Macmilan.
 • Taylor & Francis Online – w bazie znajdziemy obszerną kolekcję czasopism z nauk przyrodniczych i technicznych.
 • Wiley Online Library – jest elektroniczną biblioteką czasopism wydawnictwa Wiley-Blackwell. Licencja obejmuje ponad 1400 tytułów czasopism z zakresu nauk ścisłych, humanistycznych i społecznych, udostępnianych wraz z archiwami od 1997 roku.

E-zasoby ogólnie dostępne

Polskie

Atlasy astronomiczne – zasoby Federacji Bibliotek Cyfrowych

Polish Scientific Journals Database – baza indeksuje artykuły z polskich czasopism naukowych.

Zagraniczne

Astronomical Almanac Online

E-wydawnictwo – ciekawe zasoby z zakresu astronomii, chemii i biologii

MERLOT: Astronomy – curriculum materials for higher education

Heavens Above – serwis internetowy pozwalający na określenie terminów przelotów satelitów oraz generujący prognozy ich widoczności dla dowolnego punktu na Ziemi.

Kosmiczny Teleskop Spitzera – teleskop kosmiczny, przeznaczony do obserwacji kosmosu w zakresie promieniowania podczerwonego.

Solar System Simulator – graficzny symulator umożliwiający podgląd każdego ciała w Układzie Słonecznym z dowolnego punktu w przestrzeni.

SIMBAD – baza danych obiektów astronomicznych spoza Układu Słonecznego (gwiazd, galaktyk, mgławic planetarnych, gromad, nowych i supernowych etc.). Bazę tworzy Centre de Données Astronomiques de Strasbourg (CDS) we Francji.

Teleskop Hubble’a – strona jednego z najważniejszych teleskopów w historii astronomii.

The SAO/NASA Astrophysics Data System – biblioteka cyfrowa dla naukowców z astronomii i fizyki, prowadzona przez Smithsonian Astrophysical Observatory (SAO) w ramach grantu NASA. Na ADS składają się trzy bibliograficzne bazy zawierające ponad 12,2 mln rekordów.

Fizyka

Działy

QC – Fizyka
QC 1-16 – Fizyka (ogólnie), encyklopedie, słowniki, leksykony
QC 20-20.82 – Fizyka matematyczna
QC 73.4-168 – Mechanika opisowa i eksperymentalna
QC 173-197 – Fizyka atomowa, budowa materii
QC 173-174.52 – Teoria kwantowa, mechanika kwantowa
QC 174-175.36 – Fizyka statystyczna
QC 176-176.9 – Fizyka ciała stałego
QC 221-243 – Akustyka, dźwięk
QC 251-338.5 – Ciepło, termodynamika
QC 350-467 – Optyka, światło
QC 474-496.9 – Fizyka radiacji, luminescencja, promienie roentgena
QC 522-718.8 – Elektryczność
QC 718 – Plazma
QC 753-766 – Magnetyzm
QC 772-794.6 – Fizyka cząstek elementarnych, energia atomowa, radioaktywność
QC 795-849 – Geofizyka, fizyka kosmosu, geomagnetyzm
QC 851-995 – Meteorologia, klimatologia

W innych działach Wolnego Dostępu można znaleźć następujące działy związane z fizyką:
QA 401 – Metody analityczne w fizyce
TA 401 – Inżynieria materiałów konstrukcyjnych

Bibliografie dziedzinowe, słowniki, encyklopedie

Tradycyjne

 • Adamowicz W. et al., Fizyka , Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1987, sygn. WD: QC5 .F66 1987
 • Breuer H., Atlas fizyki, Warszawa : Prószyński i S-ka, 2000, sygn. WD: QC5 .B86165 2000
 • Brush S. G., Belloni L., The history of modern physics : an international bibliography, New York ; London : Garland, 1983, sygn. WD: QC7 .B776 1983
 • Kuryłowicz J. et al., Słownik fizyczny, Warszawa : Wiedza Powszechna, 1992, sygn. WD: QC5 .S54 1992
 • Michels W. C. ed., The international dictionary of physics and electronics, Princeton, NJ : D. Van Nostrand Company, Inc., 1956, sygn. WD: QC5 .I5 1956
 • Tokar D., Raczkowska-Tomczak K., Jeleńska A., Bibliografia do nauczania fizyki dla studentów i nauczycieli fizyki, Opole : WSP, 1992, sygn. WD: QC30 .T55 1992
Zasoby dziedzinowe online

E-zasoby dostępne na UW

 • AIP – baza czasopism elektronicznych, z pełnym zakresem roczników archiwalnych, wydawanych przez American Institute of Physics (AIP). W czasie trwania licencji konsorcjum ma dostęp do 9 tytułów AIP (Applied Physics Letters, Chaos, J. of Applied Physics, J. of Chemical Physics, J. of Mathematical Physics, Physics of Fluids, Physics of Plasmas, Review of Scientific Instruments oraz – dodany do licencji w roku 2008 – Physics Today) wraz z pełnym zakresem roczników archiwalnych oraz 7 tytułów APS.
 • APS – baza czasopism elektronicznych z pełnym zakresem roczników archiwalnych, wydawanych przez American Physical Society (APS). Dostęp do Physical Review A, B, C, D i E, Physical Review Letters i Reviews of Modern Physic.
 • Nature.com – jedna z największych międzynarodowych platform naukowych z zakresu nauki, geografii, technologii i medycyny. Umożliwia dostęp zarówno do czasopism naukowych i akademickich, jak i materiałów referencyjnych wydawanych pod szyldem Springer Nature. Platforma udostępnia materiały tekstowe, podcast i video.
 • SpringerMaterials – The Landolt-Börnstein Database – wszechstronna platforma badawcza z zakresu materiałoznawstwa. Zawiera informacje na temat materiałów, ich fizycznych i chemicznych właściwości oraz zastosowań.
 • Academic Search Ultimate – znajdziemy różnorodne źródła – poszczególne numery czasopism, artykuły itd.
 • VLeBooks – głównie podręczniki akademickie. Kolekcja wielodziedzinowa.
 • Academic Research Source – książki elektroniczne renomowanych wydawnictw naukowych.
 • Ibuk Libra – polskie książki naukowe z różnych dziedzin.
 • MasterFILE Premier – znajdziemy różnorodne źródła – poszczególne numery czasopism, artykuły itd.
 • ScienceDirect – elektroniczne wersje czasopism wydawnictwa Elsevier. W bazie znajduje się 2000 tytułów czasopism w wersji pełnotekstowej, łącznie ponad 10 mln artykułów i rozdziałów z książek.
 • Springer –  zbiór pełnotekstowych czasopism elektronicznych wydawanych przez wydawnictwa Springer, Nature oraz Palgrave Macmilan.
 • Taylor & Francis Online – w bazie znajdziemy obszerną kolekcję czasopism z nauk przyrodniczych i technicznych.
 • Wiley Online Library – jest elektroniczną biblioteką czasopism wydawnictwa Wiley-Blackwell. Licencja obejmuje ponad 1400 tytułów czasopism z zakresu nauk ścisłych, humanistycznych i społecznych, udostępnianych wraz z archiwami od 1997 roku.

Zasoby ogólnie dostępne

Polskie

Baztech – baza danych o zawartości polskich czasopism naukowych. Baza obejmuje polską literaturę z zakresu inżynierii, techniki oraz nauk ścisłych i ochrony środowiska (w wyborze).

BazTOL – „Polskie zasoby sieciowe z zakresu nauk technicznych” to dziedzinowy przewodnik po zamieszczonych w Internecie polskich zasobach naukowych o kontrolowanej jakości, związanych tematycznie z naukami ścisłymi i technicznymi.

Polish Scientific Journals Database – baza indeksuje artykuły z polskich czasopism naukowych.

Zagraniczne

FQXi Community – The Foundational Questions Institute to organizacja, która zapewnia dotacje na wsparcie i upowszechnianie badań z zakresu fizyki i kosmologii. Została założona w 2005 roku przez kosmologa Maxa Tegmarka, który pełni funkcję dyrektora naukowego.

Hyperphysics – pojęcia z zakresu fizyki przedstawione w formie map pojęć.

INIS (International Nuclear Information System) – jest bazą danych dotyczącą pokojowego wykorzystania energii atomowej. Opracowywana przez International Atomic Energy Agency (IAEA).

Intech – wydawca czasopism i książek publikowanych w modelu Open Access. Obecnie na platformie udostępnianych jest 6 tytułów czasopism oraz ponad 2300 książek z nauk ścisłych.

Nature – portal udostępnia 3 tytuły z zakresu fizyki: Nature Nanotechnology, Nature Photonics, Nature Physics.

PhysicsWorld – wiodący magazyn z zakresu fizyki. Artykuły najlepszych światowych fizyków, najnowsze odkrycia i badania, kompleksowe wiadomości i analizy, rzetelne doradztwo kariery, przeglądy najlepszych publikacji.

SciTech Connect – zapewnia dostęp do pełnych tekstów i cytowań m.in. z czasopism, książek, dysertacji, opisów patentowych, multimediów. Baza obejmuje takie dziedziny jak: chemia, fizyka, nauki o środowisku, geologia, inżynieria, matematyka, informatyka.

SCIRP – jest wydawcą akademickich czasopism i książek w otwartym dostępie. Obecnie SCIRP posiada ponad 200 otwartych książek i czasopism z dziedziny nauki, technologii i medycyny.

SCITATION – baza z zakresu chemii, fizyki i nauk pokrewnych.

SCITATION TEZAURUS

Physics MIT OpenCourseWare Free Online Course Materials – materiały edukacyjne MIT dostępne online bezpłatnie. Baza obejmuje ofertę ponad 2.400 kursów.

Fizyka – polskie czasopisma elektroniczne

Chemia

Działy

QD – Chemia
QD 1-65 – Chemia (ogólnie – encyklopedie, słowniki, historia), nauczanie
QD 71-172 – Chemia analityczna
QD 81-98 – Analiza jakościowa
QD 101-117 – Analiza ilościowa
QD 130-139 – Analiza techniczna
QD 146-197 – Chemia nieorganiczna
QD 241-441 – Chemia organiczna
QD 415-431 – Biochemia
QD 450-731 – Chemia fizyczna i teoretyczna
QD 601 – Chemia radiacyjna
QD 901-941 – Krystalografia

W innych działach Wolnego Dostępu można znaleźć następujące działy związane z chemią:
QA 401 – Metody analityczne w fizyce
QE 351 –397 – Mineralogia
RS – Farmacja
TA 401 – Inżynieria materiałów konstrukcyjnych
TP – Technologia chemiczna
TP 248.13-248.65- Biotechnologia

Bibliografie dziedzinowe, słowniki, encyklopedie

Tradycyjne

 • Chemia, Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2001, sygn. WD: QD5 QD4 .C44 2001
 • Daintitha J. (red.), Słownik chemii, Warszawa : Prószyński i S-ka, 2000, sygn. WD: QD5 QD5 .D53165 2000
 • Kryt D., Dictionary of chemical terminology : in five languages : English, German, French, Polish, Russian, Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1980, sygn. WD: QD5 QD5 .D49 1980
 • Hampel C. A., Gessner G., Hawley G. G. (ed.), The encyclopedia of chemistry, Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1973, sygn. WD: QD5 .E58 1973
 • Senning A., Elsevier’s dictionary of chemoetymology : the whies and whences of chemical nomenclature and terminology, Amsterdam [etc.] : Elsevier, 2007, sygn. WD: QD7 .E57 2007
 • Słownik polskiej terminologii chemicznej : chemia czysta i wybrane dyscypliny pokrewne, Warszawa : Wydaw. Naukowo-Techniczne, 1975, sygn. WD: QD5 .S577 1975
 • Sztejnberg A., W zwierciadle historii chemii : od soczewek Tschirnhausa i chemii Lavoisiera do odkrycia nowych pierwiastków chemicznych, Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2016, sygn. WD: QD11 .S98 2016
Zasoby dziedzinowe online

E-zasoby dostępne na UW

 • ACS (American Chemical Society) Journals and Magazines – baza stowarzyszenia naukowego z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, zajmującego się wspieraniem różnych zagadnień związanych z chemią i naukami pokrewnymi. ACS wydaje kilkadziesiąt czasopism z dziedziny chemii.
 • Nature.com – jedna z największych międzynarodowych platform naukowych z zakresu nauki, geografii, technologii i medycyny. Umożliwia dostęp zarówno do czasopism naukowych i akademickich, jak i materiałów referencyjnych wydawanych pod szyldem Springer Nature. Platforma udostępnia materiały tekstowe, podcast i video.
 • REAXYS – łączy dane z baz znanych pod nazwami: Beilstein, Gmelin, Patent Chemistry Database. Zakres tematyczny bazy obejmuje głównie chemię i dyscypliny pokrewne, w tym reakcje chemiczne, substancje chemiczne, własności substancji chemicznych i ich pomiar.
 • SpringerMaterials – The Landolt-Börnstein Database – wszechstronna platforma badawcza z zakresu materiałoznawstwa. Zawiera informacje na temat materiałów, ich fizycznych i chemicznych właściwości oraz zastosowań.
 • Academic Search Ultimate – znajdziemy różnorodne źródła – poszczególne numery czasopism, artykuły itd.
 • VLeBooks – głównie podręczniki akademickie. Kolekcja wielodziedzinowa.
 • Academic Research Source – książki elektroniczne renomowanych wydawnictw naukowych.
 • Ibuk Libra – polskie książki naukowe z różnych dziedzin.
 • MasterFILE Premier – znajdziemy różnorodne źródła – poszczególne numery czasopism, artykuły itd.
 • ScienceDirect – elektroniczne wersje czasopism wydawnictwa Elsevier. W bazie znajduje się 2000 tytułów czasopism w wersji pełnotekstowej, łącznie ponad 10 mln artykułów i rozdziałów z książek.
 • Springer – zbiór pełnotekstowych czasopism elektronicznych wydawanych przez wydawnictwa Springer, Nature oraz Palgrave Macmilan.
 • Taylor & Francis Online – w bazie znajdziemy obszerną kolekcję czasopism z nauk przyrodniczych i technicznych.
 • Wiley Online Library – jest elektroniczną biblioteką czasopism wydawnictwa Wiley-Blackwell. Licencja obejmuje ponad 1400 tytułów czasopism z zakresu nauk ścisłych, humanistycznych i społecznych, udostępnianych wraz z archiwami od 1997 roku.

E-zasoby ogólnie dostępne

Polskie

Baztech – baza danych o zawartości polskich czasopism naukowych. Baza obejmuje polską literaturę z zakresu inżynierii, techniki oraz nauk ścisłych i ochrony środowiska (w wyborze).

BazTOL – „Polskie zasoby sieciowe z zakresu nauk technicznych” to dziedzinowy przewodnik po zamieszczonych w Internecie polskich zasobach naukowych o kontrolowanej jakości, związanych tematycznie z naukami ścisłymi i technicznymi.

Polish Scientific Journals Database – baza indeksuje artykuły z polskich czasopism naukowych.

Zagraniczne

CAS Source Index (CASSI) – zawiera wykaz publikacji indeksowanych przez Chemical Abstracts Service (CAS) od 1907 roku; Chemical Abstracts jest dostępna w formie elektronicznej na uczelni jako SciFinder.

Chemidplus – baza chemiczna zawierająca ponad 400.000 chemikaliów (nazwy, synonimy i budowa). ChemIDplus zawiera linki do innych baz danych i NLM i zasobów, w tym linki do agencji federalnych, stanowych i międzynarodowych.

Chemspider – baza gromadzącą informację o związkach chemicznych. Zapewnia dostęp do milionów struktur chemicznych. Opisy i struktury związków chemicznych uzupełnione są m.in. danymi bibliograficznymi (z linkami do pełnych tekstów) i informacją patentową. Baza zawiera m.in. wyszukiwarkę wzbogaconą o możliwość przeglądania za pomocą wzorów strukturalnych. Można również przeglądać struktury cząsteczek w 3D. Wydawcą bazy jest Royal Society of Chemistry.

E-wydawnictwo – ciekawe zasoby z zakresu astronomii, chemii i biologii.

Journal of Visualized Experiments (JoVE) – czasopismo naukowe, w którym artykuł tworzy film z nagranym przebiegiem eksperymentu, opis eksperymentu w postaci tekstu, wykaz materiałów użytych w eksperymencie i bibliografia. Materiały tekstowe można pobrać w formie plików PDF. Pełny dostęp do czasopisma jest płatny. Część artykułów publikowana jest w Open Access. PubMed Central (PMC) udostępnia teksty i filmy z JoVE z opóźnieniem (embargiem) równym 24 miesiące lub mniej.

Organic chemistry portal – oferuje przegląd ostatnich tematów, interesujących reakcji, a także informacje na temat ważnych dla chemików organicznych chemikaliów.

Pubchem – baza typu open access tworzona przez amerykańskie National Center for Biotechnology Information. Baza gromadzi dane o związkach chemicznych zawierających nie więcej niż 1000 atomów i nie więcej niż 1000 wiązań chemicznych.

The Royal Society of Chemistry (rsc) – brytyjskie towarzystwo naukowe, której celem jest „postęp nauk chemicznych”. Stowarzyszenie powstało w 1980 roku. Na swoim portalu Towarzystwo oferuje dostęp do kilku baz, w tym:
Analytical Abstracts Online (Analytical WebBase) – koncentruje się na najnowszych metodach analitycznych i ich zastosowaniach w chemii nieorganicznej, organicznej, biochemii, farmakologii, rolnictwie, ochronie środowiska.

Catalyst & Catalysed Reactions Online – zawiera abstrakty publikowane w czasopiśmie pod tym samym tytułem ukazującym się od 2002 roku, wybrane z ponad 80 czasopism źródłowych.

Chemical Hazards in Industry – baza dotycząca chemicznych zagrożeń w przemyśle, obejmująca przegląd literatury naukowej i technicznej od 1981 roku.

SCITATION – baza z zakresu chemii, fizyki i nauk pokrewnych.

Scitation tezaurus

Toxline – baza dotyczy światowej literatury w zakresie biochemicznych, farmakologicznych, fizjologicznych i toksykologicznych własności substancji chemicznych. Obecnie zawiera ponad 3 miliony rekordów.

Toxnet – bazy danych z zakresu toksykologii i szkodliwych substancji chemicznych. W skład zbioru wchodzą:

Układ okresowy pierwiastków

Chemia – polskie czasopisma elektroniczne

Geologia, nauki o Ziemi

Działy

QE – Geologia, nauki o ziemi
QE 1-61 – Geologia (ogólnie – słowniki), nauczanie
QE 260-350.62 – Geologia obszarów geograficznych
QE 351-397 – Mineralogia
QE 423-499 – Petrografia
QE 500-633 – Geologia strukturalna i dynamiczna
QE 521-545 – Wulkany i trzęsienia ziemi
QE 640-699 – Stratygrafia
QE 701-760 – Paleontologia
QE 761-889.2 – Paleozoologia
QE 901-996.5 – Paleobotanika

W innych działach Wolnego Dostępu można znaleźć następujące działy związane z geologią:
QB 603.G46 – Geologia kosmiczna
QH 343.4 – Geobiologia, biosfera
TA 703 – Inżynieria w geologii
TN – Górnictwo
TN 870.5 – Ropa naftowa

Bibliografie dziedzinowe, słowniki, encyklopedie

Tradycyjne

 • Berkowski B. et al., Encyklopedia audiowizualna Britannica : geologia, Poznań : Wydawnictwo Kurpisz, 2006, sygn. WD: QE5 .E53 2006; Zawiera DVD
 • Danysz-Fleszarowa R., Bibljografja Geologiczna Polski, [Warszawa] : Wydawnictwo P.I.G., [1920]-2007, sygn. WD: QE276.5 .B485
 • Folch R., Camarasa J. M., Encyclopedia of the biosphere, Detroit : Gale Group, 2000, sygn. WD: QH343.4 .E53 2000
 • Mizerski W., Sylwestrzak H., Słownik geologiczny, Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2002, sygn. WD: QE5 .M59 2002
 • Pasierbiewicz K. W., Geological English, Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2006, sygn. WD: PE1127 .G5 P36 2006; Zawiera 2 CD-ROM-y
 • Żyłka R., Geological dictionary : [English – Polish – Russian – French – German] = Słownik geologiczny, Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne, 1970, sygn. WD: QE5 .Z9 1970
 • Ryka W., Maliszewska A., Słownik petrograficzny, Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne, 1982, sygn. WD: QE423 .R95 1982 egz.2
 • Malinowska L. (red. nauk.), Atlas skamieniałości przewodnich i charakterystycznych, Warszawa : Wydaw. Geologiczne, 1968, sygn. WD: QE276.5 .B82 1968

Online

Zasoby dziedzinowe online

E-zasoby dostępne na UW

 • Nature.com – jedna z największych międzynarodowych platform naukowych z zakresu nauki, geografii, technologii i medycyny. Umożliwia dostęp zarówno do czasopism naukowych i akademickich, jak i materiałów referencyjnych wydawanych pod szyldem Springer Nature. Platforma udostępnia materiały tekstowe, podcast i video.
 • Academic Search Ultimate – znajdziemy różnorodne źródła – poszczególne numery czasopism, artykuły itd.
 • VLeBooks – głównie podręczniki akademickie. Kolekcja wielodziedzinowa.
 • Academic Research Source – książki elektroniczne renomowanych wydawnictw naukowych.
 • Ibuk Libra – polskie książki naukowe z różnych dziedzin.
 • MasterFILE Premier – znajdziemy różnorodne źródła – poszczególne numery czasopism, artykuły itd.
 • ScienceDirect – elektroniczne wersje czasopism wydawnictwa Elsevier. W bazie znajduje się 2000 tytułów czasopism w wersji pełnotekstowej, łącznie ponad 10 mln artykułów i rozdziałów z książek.
 • Springer – zbiór pełnotekstowych czasopism elektronicznych wydawanych przez wydawnictwa Springer, Nature oraz Palgrave Macmilan.
 • Taylor & Francis Online – w bazie znajdziemy obszerną kolekcję czasopism z nauk przyrodniczych i technicznych.
 • Wiley Online Library – jest elektroniczną biblioteką czasopism wydawnictwa Wiley-Blackwell. Licencja obejmuje ponad 1400 tytułów czasopism z zakresu nauk ścisłych, humanistycznych i społecznych, udostępnianych wraz z archiwami od 1997 roku.

E-zasoby ogólnie dostępne

Polskie

Budowa litosfery centralnej i północnej Polski – projekt badawczy finansowany przez NFOŚiGW na zlecenie Min. Środowiska.

Biblioteka Cyfrowa Instytutu Geodezji i Kartografii – publikacje własne Instytutu, podzielone na kolekcje: Prace Instytutu Geodezji i Kartografii, Geoinformation Issues, Seria Monograficzna, Rocznik Astronomiczny, Niepublikowane prace naukowo-badawcze.

Centralna Baza Danych Geologicznych – największy w Polsce zbiór cyfrowych danych geologicznych.

Lekcje geologiczno-ekologiczne Muzeum Geologicznego w Warszawie

Geologia – polskie czasopisma elektroniczne

Polish Scientific Journals Database – baza indeksuje artykuły z polskich czasopism naukowych.

Przestrzenny model wgłębnej budowy geologicznej Polski – mapy, przekroje, modele 3D i animacje.

Zagraniczne

Copernicus Publications – wydawca literatury naukowej. W ramach inicjatywy Open Access udostępnia ok. 30 tytułów recenzowanych czasopism, głównie z dziedziny geologii i nauk o ziemi.

Earth Science World Image Database – zawiera zdjęcia całej Ziemi. Z zasobów można korzystać niekomercyjnie.

Geolgy Web Links (Geology.net) – kolekcja geologicznych linków.

GeoScience World – otwarta, zintegrowana baza z zakresu nauk o ziemi. Umożliwia wyszukanie w jednym miejscu artykułów z 46 czasopism pełnotekstowych z linkami do zasobów pokrewnych otwartych w sieci. Zintegrowana z bazą GeoRef, największą bazą z zakresu nauk geologicznych.

Georoc – baza danych geochemicznych typu open access. Tworzona w Max Planck Institute for Chemistry w Mainz. Baza stanowi kompleksowy zbiór analiz skał wulkanicznych i ksenolitowych.

National Geologic Maps Database – baza danych map geologicznych stworzona przez United States Geological Survey. Witryna jest utrzymywana przez USGS we współpracy z Stowarzyszeniem Amerykańskich Geologów Państwowych.

Quakeline – baza poświęcona trzęsieniom ziemi.

Paleontology Portal – selektywny zbiór linków do zasobów internetowych dotyczących paleontologii. Strona oferuje dobre wprowadzenie do paleontologii, skamieniałości, a także związanych z nimi pojęć dla szerokiego grona odbiorców.

The Planetary Data System (PDS) – dane naukowe z misji planetarnych NASA, obserwacji astronomicznych i pomiarów laboratoryjnych.

VolcanoWord – strona założona przez Chucka Wooda w 1995 roku w celu promowania wiedzy o wulkanach.

Biologia

Działy

QH 300-705 – Biologia
QH 325 – Biogeneza
QH 332; QH438.7 – Bioetyka
QH 345 – Biochemia
QH 325, QH360 366 – Ewolucja
QH 426-506 – Genetyka i biologia molekularna
QH 509-527 – Życie, bionika, bioenergetyka
QH 540-549.5 – Ekologia
QH 575-671 – Cytologia

W innych działach Wolnego Dostępu można znaleźć następujące działy związane z biologią:

BL 263 – Religia a nauka
K 3611 .G46; K1519 .B54 – Genetyka– aspekt prawny
QP 84.6 – Genetyka zachowania człowieka
QR 74 – Bakteriobiologia molekularna
R 724 – Etyka w medycynie
RB 155 – Genetyka medyczna
TP 248.13-248.65- Biotechnologia

Bibliografie dziedzinowe, słowniki, encyklopedie

Tradycyjne

 • Hine R. S., Martin E., A dictionary of biology, Oxford ; New York : Oxford University Press, 2004, sygn. WD: QH302.5 .D48 2004
 • Jura Cz., Krzanowska H. (red.), Leksykon biologiczny, Warszawa : Wiedza Powszechna, 1994, sygn. WD: QH302.5 .L44 1994
 • Kreiner J., Słownik etymologiczny łacińskich nazw i terminów używanych w biologii oraz medycynie, Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydaw. PAN, 1963, sygn. WD: QH302.5 .K74 1963
 • Martin E. A. (ed.), A dictionary of life sciences, London : Macmillan Press, 1976, sygn. WD: QH302.5 .D52 1976
 • Strzałko J. (red. nauk.), Słownik terminów biologicznych, Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2006, sygn. WD: QH302.5 .S56 2006
 • Trząski L., Słownik biologiczny, Katowice ; Chorzów : „Videograf II”, 2005, sygn. WD: QH302.5 .T778 2005

Online

Zasoby dziedzinowe online

E-zasoby dostępne na UW

 • BIOSIS Citation Index – baza bibliograficzna z zakresu biologii, nauk o życiu i pokrewnych. Wejście do bazy przez platformę Web of Science (zakładka: All Databases).
 • Nature.com – jedna z największych międzynarodowych platform naukowych z zakresu nauki, geografii, technologii i medycyny. Umożliwia dostęp zarówno do czasopism naukowych i akademickich, jak i materiałów referencyjnych wydawanych pod szyldem Springer Nature. Platforma udostępnia materiały tekstowe, podcast i video.
 • Science – od 1 września 2010 czasopismo Science udostępniane jest w ramach ogólnokrajowych licencji akademickich. Licencja pozwala na dostęp do rocznika bieżącego i archiwów od 1997 roku.
 • Academic Search Ultimate – znajdziemy różnorodne źródła – poszczególne numery czasopism, artykuły itd.
 • VLeBooks – głównie podręczniki akademickie. Kolekcja wielodziedzinowa.
 • Academic Research Source – książki elektroniczne renomowanych wydawnictw naukowych.
 • Ibuk Libra – polskie książki naukowe z różnych dziedzin.
 • MasterFILE Premier – znajdziemy różnorodne źródła – poszczególne numery czasopism, artykuły itd.
 • ScienceDirect – elektroniczne wersje czasopism wydawnictwa Elsevier. W bazie znajduje się 2000 tytułów czasopism w wersji pełnotekstowej, łącznie ponad 10 mln artykułów i rozdziałów z książek.
 • Springer – zbiór pełnotekstowych czasopism elektronicznych wydawanych przez wydawnictwa Springer, Nature oraz Palgrave Macmilan.
 • Taylor & Francis Online – w bazie znajdziemy obszerną kolekcję czasopism z nauk przyrodniczych i technicznych.
 • Wiley Online Library – jest elektroniczną biblioteką czasopism wydawnictwa Wiley-Blackwell. Licencja obejmuje ponad 1400 tytułów czasopism z zakresu nauk ścisłych, humanistycznych i społecznych, udostępnianych wraz z archiwami od 1997 roku.

E-zasoby ogólnie dostępne

Polskie

Polish Scientific Journals Database – baza indeksuje artykuły z polskich czasopism naukowych.

Zagraniczne

Biology – MIT OpenCourseWare, Free Online Course Materials – cykl darmowych szkoleń z zakresu biologii oferowanych przez Massachusetts Institute of Technology.

Bioline – pełnotekstowa baza artykułów z biologii i nauk pokrewnych.

BRENDA – baza danych enzymów, tworzona przez Instytut Biochemii Uniwersytetu w Kolonii.

Darwin online – dzieła wybitnego badacza w wersji elektronicznej.

E-wydawnictwo – ciekawe zasoby z zakresu astronomii, chemii i biologii.

Global Biodiversity Information Facility (GBIF) – międzynarodowa organizacja, która skupia się na gromadzeniu danych naukowych dotyczących różnorodności biologicznej całego świata.

ScienceDirect Topic Pages – indeks 80 000 stron tematycznych poświęconych naukom biologicznym, biomedycznym i neurologii. Strony te zawierają definicje pojęć i podsumowania tematyczne dla badaczy, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę na dany temat. Indeks połączony jest z tradycyjną bazą ScienceDirect.

Toxline – baza dotyczy światowej literatury w zakresie biochemicznych, farmakologicznych, fizjologicznych i toksykologicznych własności substancji chemicznych. Obecnie zawiera ponad 3 miliony rekordów.

Toxnet – bazy danych z zakresu toksykologii i szkodliwych substancji chemicznych.

Tree of Life Web Project – projekt mający na celu dostarczenie informacji na temat różnorodności i filogenezy życia na Ziemi. Projekt rozpoczął się w 1995 roku i uczestniczą w nim biolodzy z całego świata.

The Biodiversity Heritage Library – baza udostępnia w formie openspace materiały na temat różnorodności biologicznej świata.

Nauki przyrodnicze

Działy

QH 1-207 – Nauki przyrodnicze
QH 1-65 – Nauki biologiczne (ogólnie), nauczanie
QH 72-77 – Parki narodowe, parki krajobrazowe, obszary chronione
QH 83 –  Klasyfikacja, taksonomia (ogólnie)
QH 84-237 – Biogeografia, rozmieszczenie
QH 90-96 – Hydrobiologia –
QH 117-162 – Ekosystemy, badania regionalne – świat, Polska
QH 207 – Techniki mikroskopowe

W innych działach Wolnego Dostępu można znaleźć następujące działy związane z naukami przyrodniczymi:

Q 320 – Bionika
QK 91 – Klasyfikacja roślin
QL 351 – Klasyfikacja zwierząt
QH 91.8 .B6 – Biologia morska
GV 191 – Rekreacja a środowisko przyrodnicze

Bibliografie dziedzinowe, słowniki, encyklopedie

Tradycyjne

 • Encyklopedia Przyrody : skarby polskiej natury, Warszawa : De Agostini Polska, 2011, sygn. WD: QH13 .E49 2011
 • Feliksiak S. (red.), Słownik biologów polskich, Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1987, sygn. WD: QH26 .S57 1987
 • Gray P. (ed.), The encyclopedia of the biological sciences, New York : Van Nostrand Reinhold, 1970, sygn. WD: QH13 .E48 1970
 • Gray P., Students dictionary of biology, New York : Van Nostrand Reinhold, 1972, sygn. WD: QH13 .G73 1972
 • Orłowski B. (red.), Polski wkład w przyrodoznawstwo i technikę : Słownik polskich i związanych z Polską odkrywców, wynalazców oraz pionierów nauk matematyczno-przyrodniczych i techniki, Warszawa : Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk : Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, 2015, sygn. WD: Q141 .P65 2015 t.1
 • Żmudziński L. [et al.] , Słownik hydrobiologiczny : terminy, pojęcia, interpretacje, Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2002, sygn. WD: QH90.2 .S46 2002

Online

Zasoby dziedzinowe online

E-zasoby dostępne na UW

 • GreenFILE – baza koncentruje się na zagadnieniach pozytywnego i negatywnego wpływu człowieka na środowisko, między innymi dotyczących globalnego ocieplenia, gospodarki odpadami, alternatywnych źródeł energii i wielu innych problemów.
 • Nature.com – jedna z największych międzynarodowych platform naukowych z zakresu nauki, geografii, technologii i medycyny. Umożliwia dostęp zarówno do czasopism naukowych i akademickich, jak i materiałów referencyjnych wydawanych pod szyldem Springer Nature. Platforma udostępnia materiały tekstowe, podcast i video.
 • Academic Search Ultimate – znajdziemy tu różnorodne źródła – poszczególne numery czasopism, artykuły itd.
 • VLeBooks – głównie podręczniki akademickie. Kolekcja wielodziedzinowa.
 • Academic Research Source – książki elektroniczne renomowanych wydawnictw naukowych.
 • Ibuk Libra – polskie książki naukowe z różnych dziedzin.
 • MasterFILE Premier – znajdziemy różnorodne źródła – poszczególne numery czasopism, artykuły itd.
 • ScienceDirect – elektroniczne wersje czasopism wydawnictwa Elsevier. W bazie znajduje się 2000 tytułów czasopism w wersji pełnotekstowej, łącznie ponad 10 mln artykułów i rozdziałów z książek.
 • Springer – zbiór pełnotekstowych czasopism elektronicznych wydawanych przez wydawnictwa Springer, Nature oraz Palgrave Macmilan.
 • SpringerMaterials – The Landolt-Börnstein Database – to największa na świecie platforma danych we wszystkich obszarach nauk fizycznych i inżynierii.
 • Taylor & Francis Online – w bazie znajdziemy obszerną kolekcję czasopism z nauk przyrodniczych i technicznych.
 • Wiley Online Library – jest elektroniczną biblioteką czasopism wydawnictwa Wiley-Blackwell. Licencja obejmuje ponad 1400 tytułów czasopism z zakresu nauk ścisłych, humanistycznych i społecznych, udostępnianych wraz z archiwami od 1997 roku.

E-zasoby ogólnie dostępne

 Polskie

Polish Scientific Journals Database – baza indeksuje artykuły z polskich czasopism naukowych.

Zagraniczne

A History of the Ecological Sciences – zbiór artykułów Franka Egertona,  historyka nauki, dotyczących historii  ekologii publikowanych na łamach biuletynu  Ecological Society of America.

AMNH Library Digital Repository  otwarte repozytorium Biblioteki Muzeum Historii Naturalnej w Waszyngtonie. Powstało, aby wspierać badania z zakresu nauk przyrodniczych.

Bioline  – pełnotekstowa baza artykułów z biologii i nauk pokrewnych.

ScienceDirect Topic Pages – indeks 80 000 stron tematycznych poświęconych naukom biologicznym, biomedycznym i neurologii. Strony te zawierają definicje pojęć i podsumowania tematyczne dla badaczy, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę na dany temat. Indeks połączony jest z tradycyjną bazą ScienceDirect.

Botanika

Działy

QK – Botanika
QK 71-73 – Ogrody botaniczne
QK 75-83 – Herbarium
QK 98-100 – Rośliny użytkowe, lecznicze, trujące
QK 101-474.5 – Fitogeografia
QK 102 – Hydrobotanika
QK 108-474.5 – Roślinność poszczególnych regionów i krajów
QK 322 – Roślinność Polski
QK 475-494.5 – Drzewa i krzewy
QK 495 – Inne rośliny jedno- i dwuliścienne
QK 520-533.84 – Paprocie
QK 534-540 – Mchy
QK 564-570 – Algi
QK 581-590 – Porosty
QK 600-635 – Grzyby
QK 641-707 – Anatomia roślin
QK 710-899 – Fizjologia roślin
QK 900-989 – Ekologia roślin

W innych działach Wolnego Dostępu można znaleźć następujące działy związane z botaniką:

SB 123 – Hodowla roślin
SB 453 – Ogrodnictwo

Bibliografie dziedzinowe, słowniki, encyklopedie

Tradycyjne

 • Allaby M. (ed.), A dictionary of plant sciences, Oxford ; New York : Oxford University Press, 2006, sygn. WD: QK9 .D53 2006
 • Cebrat J., Atlas anatomii roślin, Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, 2007, sygn. WD: QK642 .C43 2007
 • Encyklopedia audiowizualna Britannica : botanika, Poznań : Wydawnictwo Kurpisz ; [Warszawa] : Axel Spinger Polska, cop. 2006, sygn. WD: QK7 .E53 2006
 • Latowski K., Szkudlarz P., Toma C., Morfologia, anatomia i taksonomia owoców i nasion : bibliografia polskich prac karpologicznych z komentarzem, Poznań : Wydawnictwo Kontekst, 2015, BUW Magazyn, sygn.: 1234881
 • Matuszkiewicz W., Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001, sygn. WD: QK322 .M38 2001
 • Ochyra R., Bednarek-Ochyra H., Godzik B., Bibliography of the W. Szafer Institute of Botany Polish Academy of Sciences (1953-2012), Kraków : W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, cop. 2013, sygn. WD: QK51.2.P7 O24 2013
 • Podbielkowski Z., Słownik roślin użytkowych : [polski, łaciński, angielski, francuski, niemiecki, rosyjski], Warszawa : Państ. Wydaw. Rolnicze i Leśne, 1989, sygn. WD: QK13 .P74 1989 egz.1
 • Quattrocchi U., CRC world dictionary of plant names : common names, scientific names, eponyms, synonyms, and etymology, Boca Raton [etc.] : CRC Press, cop. 2000, sygn. WD: QK13 .Q38 2000
 • Rohwer J. G., Atlas roślin tropikalnych ; z niem. przeł. M. Świdzińska, Warszawa : Horyzont – Grupa Wydawnicza Bertelsmann Media, 2002, sygn. WD: QK474.5 .R64165 2002 egz.1

Online:

Zasoby dziedzinowe online

E-zasoby dostępne na UW

 • BIOSIS Citation Index – baza bibliograficzna z zakresu biologii, nauk o życiu i pokrewnych. Wejście do bazy przez platformę Web of Science (zakładka: All Databases).
 • Nature.com – jedna z największych międzynarodowych platform naukowych z zakresu nauki, geografii, technologii i medycyny. Umożliwia dostęp zarówno do czasopism naukowych i akademickich, jak i materiałów referencyjnych wydawanych pod szyldem Springer Nature. Platforma udostępnia materiały tekstowe, podcast i video.
 • Science – od 1 września 2010 czasopismo Science udostępniane jest w ramach ogólnokrajowych licencji akademickich. Licencja pozwala na dostęp do rocznika bieżącego i archiwów od 1997 roku.
 • Academic Search Ultimate – znajdziemy tu różnorodne źródła – poszczególne numery czasopism, artykuły itd.
 • VLeBooks – głównie podręczniki akademickie. Kolekcja wielodziedzinowa.
 • Academic Research Source – książki elektroniczne renomowanych wydawnictw naukowych.
 • Ibuk Libra – polskie książki naukowe z różnych dziedzin.
 • MasterFILE Premier – znajdziemy różnorodne źródła – poszczególne numery czasopism, artykuły itd.
 • ScienceDirect – elektroniczne wersje czasopism wydawnictwa Elsevier. W bazie znajduje się 2000 tytułów czasopism w wersji pełnotekstowej, łącznie ponad 10 mln artykułów i rozdziałów z książek.
 • Springer – zbiór pełnotekstowych czasopism elektronicznych wydawanych przez wydawnictwa Springer, Nature oraz Palgrave Macmilan.
 • Taylor & Francis Online – w bazie znajdziemy obszerną kolekcję czasopism z nauk przyrodniczych i technicznych.
 • Wiley Online Library – jest elektroniczną biblioteką czasopism wydawnictwa Wiley-Blackwell. Licencja obejmuje ponad 1400 tytułów czasopism z zakresu nauk ścisłych, humanistycznych i społecznych, udostępnianych wraz z archiwami od 1997 roku.

E-zasoby ogólnie dostępne

Polskie

Baza AGRO – to bibliograficzna baza danych tworzona przez zespół autorski pracowników Biblioteki Głównej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Baza obejmuje opisy bibliograficzne artykułów z 899 tytułów czasopism polskich, wydawanych w języku polskim i angielskim. Zakres tematyczny bazy to nauki przyrodnicze i rolnicze. Zasięg chronologiczny bazy od 1992 roku.

Bazy botaniczne – Instytut Botaniki PAN udostępnia szereg autorskich baz, między innymi: Lista Roślin Naczyniowych Polski, Wydawnictwa zielnikowe Polski – Rośliny naczyniowe, Flora Polski – Rośliny naczyniowe, Polish Herbaria i inne kolekcje.

Polish Scientific Journals Database – baza indeksuje artykuły z polskich czasopism naukowych.

Potencjalna roślinność naturalna Polski – elektroniczna wersja mapy opracowanej pod przewodnictwem Jana Matuszkiewicza.

Zagraniczne

BIODIC: The ultrastructure website – największa internetowa galeria zdjęć ultrasonograficznych roślin i zwierząt.

Biology – MIT OpenCourseWare, Free Online Course Materials – cykl darmowych szkoleń z zakresu biologii oferowanych przez Massachusetts Institute of Technology.

Bioline – pełnotekstowa baza artykułów z biologii i nauk pokrewnych.

BRENDA – baza danych enzymów, tworzona przez Instytut Biochemii Uniwersytetu w Kolonii.

Gbal Biodiversity Information Facility (GBIF) – międzynarodowa organizacja, która gromadzi dane naukowe dotyczące różnorodności biologicznej całego świata.

Living Plant Collections – jeden z najbardziej zróżnicowanych edukacyjnych zbiorów roślin w Stanach Zjednoczonych.

The Biodiversity Heritage Library – baza udostępnia w formie openspace materiały na temat różnorodności biologicznej świata.

The Plant List – lista wszystkich znanych gatunków roślin, w szczególności roślin naczyniowych (roślin kwiatowych, drzew iglastych, paproci) i mszaków (mchów i wątrobowców). Projekt jest efektem współpracy między Royal Botanic Gardens, Kew i Missouri Botanical Garden.

Tree of Life Web Project – projekt mający na celu dostarczenie informacji na temat różnorodności i filogenezy życia na Ziemi. Projekt rozpoczął się w 1995 roku i uczestniczą w nim biolodzy z całego świata.

Zoologia

Działy

QL – Zoologia
QL 84.4 – Czerwona księga
QL 101-360 – Rozmieszczenie geograficzne gatunków
QL 284 .K37 – Fauna Polski
QL 351-355 – Klasyfikacja I taksonomia
QL 360-596 – Bezkręgowce
QL 461-599.82 – Owady
QL 482 .P6 – Klucze do oznaczania owadów Polski
QL 605-739.3 – Kręgowce, strunowce
QL 614-668 – Ryby
QL 640-669.3 – Gady, płazy
QL 672-699 – Ptaki
QL 706-739 – Ssaki, w tym anatomia
QL 750-795 – Zachowanie zwierząt
QL 801-963.5 – Anatomia porównawcza i embriologia zwierząt

W innych działach Wolnego Dostępu można znaleźć następujące działy związane z zoologią:

SF – Hodowla zwierząt
HV 4708 – Prawa zwierząt

Bibliografie dziedzinowe, słowniki, encyklopedie

Tradycyjne

 • Bogdanowicz W. (red.), Fauna Polski : charakterystyka i wykaz gatunków, Warszawa : Muzeum i Instytut Zoologii PAN, 2004-, sygn. WD: QL284 .F377
 • Garbarczyk H., Garbarczyk M., Atlas zwierząt chronionych, Warszawa : Multico, cop. 2010, sygn. WD: QL84.4 .P7 G37 2010 egz.1
 • Grabowski M., Jaskuła R., Pabis K, Ilustrowana encyklopedia owadów i pajęczaków Polski, Warszawa : Carta Blanca, 2012, sygn. WD: QL482 .P6 G73 2012 egz.1
 • Leksykon zwierząt od A do Ż, Warszawa : Muza, 1994, sygn. WD: QK7 .E53 2006
 • Klucze do oznaczania owadów Polski, Polskie Towarzystwo Entomologiczne, Warszawa ; Wrocław : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1980 -,  sygn. WD: QL482 .P6 K5
 • Smagowic K., Mantichora : etymologiczny słownik nazw zwierząt, Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2004, sygn. WD: QL354 .S53 2004
 • Ssaki : drapieżne, walenie, syreny, trąbowce, góralki, nieparzystokopytne, parzystokopytne, Warszawa : Grupa Wyd. Bertelsmann Media, 2001, sygn. WD: QL706 .S37165 2001

Online

 • Bibliografia ornitologiczna – bibliografia powstała w oparciu o zbiory Polskiego Towarzystwa Zoologicznego i Muzeum Przyrodniczego UWr. Obejmuje spis polskich artykułów poświęconych tematyce ornitologicznej z lat 1991-2000.
 • Biocomplexity Thesaurus – słownik terminologiczny nauk biologicznych i ochrony środowiska
Zasoby dziedzinowe online

E-zasoby dostępne na UW

 • BIOSIS Citation Index – baza bibliograficzna z zakresu biologii, nauk o życiu i pokrewnych. Wejście do bazy przez platformę Web of Science (zakładka: All Databases).
 • Nature.com – jedna z największych międzynarodowych platform naukowych z zakresu nauki, geografii, technologii i medycyny. Umożliwia dostęp zarówno do czasopism naukowych i akademickich, jak i materiałów referencyjnych wydawanych pod szyldem Springer Nature. Platforma udostępnia materiały tekstowe, podcast i video.
 • Zoological Record – to najstarsza baza obejmująca wszystkie aspekty biologii zwierząt, paleobiologii, taksonomii. Obejmuje szeroki zakres tematyczny od bioróżnorodności przez środowisko po nauki weterynaryjne. Wejście do bazy przez platformę Web of Science (zakładka: All Databases).
 • Academic Search Ultimate – znajdziemy różnorodne źródła – poszczególne numery czasopism, artykuły itd.
 • VLeBooks – głównie podręczniki akademickie. Kolekcja wielodziedzinowa.
 • Academic Research Source – książki elektroniczne renomowanych wydawnictw naukowych.
 • Ibuk Libra – polskie książki naukowe z różnych dziedzin.
 • MasterFILE Premier – znajdziemy różnorodne źródła – poszczególne numery czasopism, artykuły itd.
 • ScienceDirect – elektroniczne wersje czasopism wydawnictwa Elsevier. W bazie znajduje się 2000 tytułów czasopism w wersji pełnotekstowej, łącznie ponad 10 mln artykułów i rozdziałów z książek.
 • Springer – zbiór pełnotekstowych czasopism elektronicznych wydawanych przez wydawnictwa Springer, Nature oraz Palgrave Macmilan.
 • Taylor & Francis Online – w bazie znajdziemy obszerną kolekcję czasopism z nauk przyrodniczych i technicznych.
 • Wiley Online Library – jest elektroniczną biblioteką czasopism wydawnictwa Wiley-Blackwell. Licencja obejmuje ponad 1400 tytułów czasopism z zakresu nauk ścisłych, humanistycznych i społecznych, udostępnianych wraz z archiwami od 1997 roku.

E-zasoby ogólnie dostępne

Polskie

Baza AGRO – to bibliograficzna baza danych tworzona przez zespół autorski pracowników Biblioteki Głównej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Baza obejmuje opisy bibliograficzne artykułów z 899 tytułów czasopism polskich, wydawanych w języku polskim i angielskim. Zakres tematyczny bazy to nauki przyrodnicze i rolnicze. Zasięg chronologiczny bazy od 1992 roku.

Biblioteka Praw Zwierząt w Warszawie to przedsięwzięcie o unikalnym charakterze, stworzone w celu wsparcia rozwoju polskiej nauki, edukacji, etyki i kultury w kontekście praw zwierząt. Literatura obcojęzyczna obejmuje pozycje wydane w językach: angielskim, niemieckim, czeskim, chorwackim, francuskim, ukraińskim i rosyjskim.

Polish Scientific Journals Database – baza indeksuje artykuły z polskich czasopism naukowych.

Zagraniczne

Atlas of fish histology – zawiera obszerny zestaw obrazów histologicznych poświęconych rybom.

BIODIC: The ultrastructure website – największa internetowa galeria zdjęć ultrasonograficznych roślin i zwierząt.

Bioline – pełnotekstowa baza artykułów z biologii i nauk pokrewnych.

Biology – MIT OpenCourseWare, Free Online Course Materials – cykl darmowych szkoleń z zakresu biologii oferowanych przez Massachusetts Institute of Technology.

Global Biodiversity Information Facility (GBIF) – międzynarodowa organizacja, która skupia się na gromadzeniu danych naukowych dotyczących różnorodności biologicznej całego świata.

The Biodiversity Heritage Library – baza udostępnia w formie openspace materiały na temat różnorodności biologicznej świata.

Tree of Life Web Project – projekt mający na celu dostarczenie informacji na temat różnorodności i filogenezy życia na Ziemi. Projekt rozpoczął się w 1995 roku i uczestniczą w nim biolodzy z całego świata.

Anatomia

Działy

QM – Anatomia
QM 1-511 – Anatomia (ogólnie), nauczanie
QM 101-117 – Układ szkieletowy
QM 131-142 – Układ ruchu
QM 151-170 – Układ mięśniowy
QM 178-197 – Układ krwionośny
QM 251-265 – Układ oddechowy, układ mowy
QM 301-367 – Układ pokarmowy
QM 451-471 – Układ nerwowy
QM 501-511 – Narządy zmysłów
QM 531-549 – Anatomia topograficzna
QM 550-577.8 – Anatomia porównawcza
QM 551 – Histologia
QM 601-695 – Embriologia medyczna

W innych działach Wolnego Dostępu można znaleźć następujące działy związane z anatomią:
NC 760 – Anatomia artystyczna
RB 25 – Anatomia patologiczna

Bibliografie dziedzinowe, słowniki, encyklopedie

Tradycyjne

 • Aleksandrowicz R. (red.), Mianownictwo anatomiczne, Warszawa : Państ. Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1989, sygn. WD: QM7 .M53 1989
 • Schuenke M., Schulte E., Schumacher U., Thieme Atlas of Anatomy, Stuttgart ; New York : Georg Thieme Verlag, cop. 2010, sygn. WD: QM25 .S3813 2010
 • Schünke M., Schulte E., Schumacher U., Prometeusz – atlas anatomii człowieka, Wrocław : MedPharm Polska, cop. 2015, sygn. WD: QM25 .S38165 2016
 • Sobotta, Atlas anatomii człowieka, Wrocław : Elsevier Urban & Partner, cop. 2012, sygn. WD: QM25 .S63165 2012
 • Urbanowicz Z., Anatomia człowieka : słownik encyklopedyczny, Lublin : „Morpol”, 2000, sygn. WD: QM7.U73 2000
 • Yokochi Ch., Rohen J. W., Weinreb E. L., Fotograficzny atlas anatomii człowieka, Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, cop. 2004, sygn. WD: QM25 .Y65165 2004

Online

Zasoby dziedzinowe online

E-zasoby dostępne na UW

 • BIOSIS Citation Index – baza bibliograficzna z zakresu biologii, nauk o życiu i pokrewnych. Wejście do bazy przez platformę Web of Science (zakładka: All Databases).
 • Health Source: Consumer Edition – baza dotycząca zagadnień zdrowia, opracowana z myślą o pacjentach. Zawiera pełne teksty ponad 130 czasopism, spisy treści i streszczenia z ponad 200 oraz słownik terminologii medycznej i kolekcję Lexi-PAL Drug Guide (informacja o lekach, szczepionkach i produktach naturalnych).
 • MEDLINE – baza tworzona przez National Library of Medicine (USA) jest podstawowym źródłem informacji bibliograficznej z zakresu literatury biomedycznej. Zawiera dane bibliograficzne (w większości z abstraktami) z Index Medicus, Index to Dental Literature, International Nursing, a także z wielu innych źródeł.
 • Nature.com – jedna z największych międzynarodowych platform naukowych z zakresu nauki, geografii, technologii i medycyny. Umożliwia dostęp zarówno do czasopism naukowych i akademickich, jak i materiałów referencyjnych wydawanych pod szyldem Springer Nature. Platforma udostępnia materiały tekstowe, podcast i video.
 • Scientific & Medical ART Imagebase – kolekcja medycznych ilustracji i animacji. Idealny dla studentów i nauczycieli anatomii, fizjologii, biologii i innych nauk przyrodniczych, kolekcja zawiera ilustracje medyczne, animacje i interaktywne multimedia 28 systemów ciała i 28 specjałów lekarskich.
 • Academic Search Ultimate – znajdziemy różnorodne źródła – poszczególne numery czasopism, artykuły itd.
 • VLeBooks – głównie podręczniki akademickie. Kolekcja wielodziedzinowa.
 • Academic Research Source – książki elektroniczne renomowanych wydawnictw naukowych.
 • Ibuk Libra – polskie książki naukowe z różnych dziedzin.
 • MasterFILE Premier – znajdziemy różnorodne źródła – poszczególne numery czasopism, artykuły itd.
 • ScienceDirect – elektroniczne wersje czasopism wydawnictwa Elsevier. W bazie znajduje się 2000 tytułów czasopism w wersji pełnotekstowej, łącznie ponad 10 mln artykułów i rozdziałów z książek.
 • Springer – zbiór pełnotekstowych czasopism elektronicznych wydawanych przez wydawnictwa Springer, Nature oraz Palgrave Macmilan.
 • Taylor & Francis Online – w bazie znajdziemy obszerną kolekcję czasopism z nauk przyrodniczych i technicznych.
 • Wiley Online Library – jest elektroniczną biblioteką czasopism wydawnictwa Wiley-Blackwell. Licencja obejmuje ponad 1400 tytułów czasopism z zakresu nauk ścisłych, humanistycznych i społecznych, udostępnianych wraz z archiwami od 1997 roku.

E-zasoby ogólnie dostępne

Polskie

Anatomia człowieka – blog stworzony przez Tomasza Cecota, nauczyciel anatomii – obecnie zatrudniony w Centre for Learning Anatomical Sciences na Uniwersytecie Southampton na stanowisku Senior Teaching Fellow.

Polish Scientific Journals Database – baza indeksuje artykuły z polskich czasopism naukowych.

Wirtualne Muzeum Anatomii Człowieka – strona tworzona jako pomoc dydaktyczna dla studentów UM w Lublinie, dostępna jednak za darmo dla wszystkich zainteresowanych anatomią.

Zagraniczne

AnatoMyZone – portal gromadzi najlepsze, darmowe zasoby dotyczące anatomii dostępne w sieci, w tym materiały video i 3D.

BodyMaps – interaktywne narzędzie do wyszukiwania wizualnego, które pozwala użytkownikom odkrywać ludzkie ciało w formacie 3D. Dzięki łatwej nawigacji użytkownik może przeszukiwać wiele warstw anatomii człowieka, wyświetlać systemy i narządy w najmniejszych fragmentach oraz szczegółowo zrozumieć działanie organizmu ludzkiego.

BioDigital – po założeniu konta mamy dostęp do darmowych modeli 3D ludzkiego ciała.

Biology – MIT OpenCourseWare, Free Online Course Materials – cykl darmowych szkoleń z zakresu biologii oferowanych przez Massachusetts Institute of Technology.

EUROPE PMC – repozytorium, zapewniające dostęp do światowych artykułów poświęconych naukom przyrodniczym, książek, patentów i wytycznych klinicznych.

Gray’s Anatomy (by Bartleby.com) – elektroniczna wersja jednego z najpopularniejszych podręczników anatomii.

InnerBody – darmowa strona z wirtualnymi wizualizacjami anatomicznymi człowieka ze szczegółowymi modelami wszystkich systemów organizmu ludzkiego.

PUBMED CENTRAL – otwarte repozytorium publikacji naukowych z obszaru nauk biomedycznych.

ScienceDirect Topic Pages – indeks 80 000 stron tematycznych poświęconych naukom biologicznym, biomedycznym i neurologii. Strony te zawierają definicje pojęć i podsumowania tematyczne dla badaczy, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę na dany temat. Indeks połączony jest z tradycyjną bazą ScienceDirect.

Fizjologia

Działy

QP – Fizjologia
QP 1-86 – Fizjologia (ogólnie)
QP 88-345 – Fizjologia tkanek, narządów, układów
QP 82.2 .E43 – Bioelektromagnetyzm
QP 91-101 – Fizjologia układu krwionośnego
QP 141-185.3 – Żywienie
QP 186-188 .T54 – Gruczoły, hormony
QP 250.8-257 – Reprodukcja, fizjologia seksualności
QP 352-495 – Neurofizjologia, neuropsychologia
QP 501-801 – Biochemia zwierząt

W innych działach Wolnego Dostępu można znaleźć następujące działy związane z fizjologią:
QK 711.2 – Fizjologia roślin
RA 788 – Zdrowie seksualne
RC 648 – Choroby endokrynologiczne, hormonalne
RM 214 – Diety, odżywianie

Bibliografie dziedzinowe, słowniki, encyklopedie

Tradycyjne

 • Bieguszewski H., Fizjologia zwierząt, Słupsk : Wydaw. Pomorskiej Akademii Pedagogicznej, 2003, sygn. WD: QP31.2 .B54 2003
 • Kopacki J., Fizjologia zwierząt : skrypt dla studentów biologii, Łódź : Katedra Neurobiologii. Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki, [2015], sygn. WD: QP31.2 .K66 2015
 • Traczyk W. Z. (red.), Słownik fizjologii człowieka : mianownictwo polsko-angielskie i angielsko-polskie z definicjami, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2008, sygn. WD: QP11 .S58 2000
Zasoby dziedzinowe online

E-zasoby dostępne na UW

 • BIOSIS Citation Index – baza bibliograficzna z zakresu biologii, nauk o życiu i pokrewnych. Wejście do bazy przez platformę Web of Science (zakładka: All Databases).
 • Health Source: Consumer Edition – baza dotycząca zagadnień zdrowia, opracowana z myślą o pacjentach. Zawiera pełne teksty ponad 130 czasopism, spisy treści i streszczenia z ponad 200 oraz słownik terminologii medycznej oraz kolekcję Lexi-PAL Drug Guide (informacja o lekach, szczepionkach i produktach naturalnych).
 • MEDLINE – baza tworzona przez National Library of Medicine (USA) jest podstawowym źródłem informacji bibliograficznej z zakresu literatury biomedycznej. Zawiera dane bibliograficzne (w większości z abstraktami) z Index Medicus, Index to Dental Literature, International Nursing, a także z wielu innych źródeł.
 • Nature.com – jedna z największych międzynarodowych platform naukowych z zakresu nauki, geografii, technologii i medycyny. Umożliwia dostęp zarówno do czasopism naukowych i akademickich, jak i materiałów referencyjnych wydawanych pod szyldem Springer Nature. Platforma udostępnia materiały tekstowe, podcast i video.
 • Scientific & Medical ART Imagebase – kolekcja medycznych ilustracji i animacji. Idealny dla studentów i nauczycieli anatomii, fizjologii, biologii i innych nauk przyrodniczych, kolekcja zawiera ilustracje medyczne, animacje i interaktywne multimedia 28 systemów ciała i 28 specjałów lekarskich.
 • Academic Search Ultimate – znajdziemy tu różnorodne źródła – poszczególne numery czasopism, artykuły itd.
 • VLeBooks – głównie podręczniki akademickie. Kolekcja wielodziedzinowa.
 • Academic Research Source – książki elektroniczne renomowanych wydawnictw naukowych.
 • Ibuk Libra – polskie książki naukowe z różnych dziedzin.
 • MasterFILE Premier – znajdziemy różnorodne źródła – poszczególne numery czasopism, artykuły itd.
 • ScienceDirect – elektroniczne wersje czasopism wydawnictwa Elsevier. W bazie znajduje się 2000 tytułów czasopism w wersji pełnotekstowej, łącznie ponad 10 mln artykułów i rozdziałów z książek.
 • Springer – zbiór pełnotekstowych czasopism elektronicznych wydawanych przez wydawnictwa Springer, Nature oraz Palgrave Macmilan.
 • Taylor & Francis Online – w bazie znajdziemy obszerną kolekcję czasopism z nauk przyrodniczych i technicznych.
 • Wiley Online Library – jest elektroniczną biblioteką czasopism wydawnictwa Wiley-Blackwell. Licencja obejmuje ponad 1400 tytułów czasopism z zakresu nauk ścisłych, humanistycznych i społecznych, udostępnianych wraz z archiwami od 1997 roku.

E-zasoby ogólnie dostępne

Polskie

Anatomia człowieka – blog stworzony przez Tomasza Cecota, nauczyciel anatomii – obecnie zatrudniony w Centre for Learning Anatomical Sciences na Uniwersytecie Southampton na stanowisku Senior Teaching Fellow.

Polish Scientific Journals Database – baza indeksuje artykuły z polskich czasopism naukowych z fizyki, chemii, medycyny, farmaceutyki oraz obszaru nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej.

Wirtualne Muzeum Anatomii Człowieka – strona tworzona jako pomoc dydaktyczna dla studentów UM w Lublinie, dostępna jednak za darmo dla wszystkich zainteresowanych anatomią.

Zagraniczne

Anatomy & Physiology Animations – strona zawiera listę przydatnych linków do aktywnych stron internetowych, w których studenci mogą znaleźć dodatkowe informacje o terminologii i procesach w naukach biologicznych.

BIODIC: The ultrastructure website – największa internetowa galeria zdjęć ultrasonograficznych roślin i zwierząt.

Biology – MIT OpenCourseWare, Free Online Course Materials – cykl darmowych szkoleń z zakresu biologii oferowanych przez Massachusetts Institute of Technology.

CAB Direct (CAB Abstracts) – baza abstraktowa o międzynarodowy w zasięgu dotyczących z zakresu rolnictwa i biologii.

EUROPE PMC – repozytorium, zapewniające dostęp do światowych artykułów poświęconych naukom przyrodniczym, książek, patentów i wytycznych klinicznych.

Get Body Smart – w pełni animowany i interaktywny ebook o ludzkiej anatomii i fizjologii.

InnerBody – darmowa strona z wirtualnymi wizualizacjami anatomicznymi człowieka ze szczegółowymi modelami wszystkich systemów organizmu ludzkiego.

Muscle Physiology – wstęp do fizjologii mięśni online.

PhysiologyInfo.org– amerykańskie Towarzystwo Fizjologiczne (APS) jest organizacją non-profit zajmującą się wspieraniem edukacji, badań naukowych i rozpowszechnianiem informacji w naukach fizjologicznych.

PUBMED CENTRAL – otwarte repozytorium publikacji naukowych z obszaru nauk biomedycznych.

ScienceDirect Topic Pages – indeks 80 000 stron tematycznych poświęconych naukom biologicznym, biomedycznym i neurologii. Strony te zawierają definicje pojęć i podsumowania tematyczne dla badaczy, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę na dany temat. Indeks połączony jest z tradycyjną bazą ScienceDirect.

STEMFORMATICS – portal oferujący dostęp do kolekcji danych wzorcowych komórek macierzystych.

Mikrobiologia

Działy

QR – Mikrobiologia
QR 1-74.5 – Mikrobiologia (ogólnie)
QR 75-99.5 – Bakterie
QR 99.6-99.8 – Cyanobakterie
QR 105-130 – Mikrobiologia środowiskowa
QR 114-127 – Mikrobiologia żywności
QR 171 – Mikrobiologia zwierząt
QR 180 -189.5 – Immunologia
QR 201-255 – Wirusologia lekarska, mikrobiologia medyczna
QR 245 – Grzyby
QR 355-389- Wirusologia

W innych działach Wolnego Dostępu można znaleźć następujące działy związane z mikrobiologią:
TD 755 – Mikroorganizmy w ochronie środowiska
TP 248.13-248.65 – Biotechnologia

Bibliografie dziedzinowe, słowniki, encyklopedie

Tradycyjne

 • Cowan S. T., A dictionary of microbial taxonomic usage, Edinburgh : Oliver & Boyd, 1968, sygn. WD: QR9 .C65 1968
 • Jabłoński L., Słownik mikrobiologii lekarskiej, Warszawa : Państ. Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1984, sygn. WD: QR9 .J17 1984
 • Jarosz J., Gliński Z., Leksykon immunologii owadów, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1996, BUW Magazyn, sygn.: 682530
 • Singleton P., Sainsbury D., Dictionary of microbiology, Chichester : J. Wiley & Sons, cop. 1978, sygn. WD: QR9 .S56 1978

Online

 • Lasek W., Immunologia : podstawowe zagadnienia i aktualności, Warszawa : PWN, 2014, Dostępna w IBUK LIBRA 
 • Biocomplexity Thesaurus – słownik terminologiczny nauk biologicznych i ochrony środowiska.
Zasoby dziedzinowe online

E-zasoby dostępne na UW

 • BIOSIS Citation Index – baza bibliograficzna z zakresu biologii, nauk o życiu i pokrewnych. Wejście do bazy przez platformę Web of Science (zakładka: All Databases)..
 • MEDLINE – baza tworzona przez National Library of Medicine (USA) jest podstawowym źródłem informacji bibliograficznej z zakresu literatury biomedycznej. Zawiera dane bibliograficzne (w większości z abstraktami) z Index Medicus, Index to Dental Literature, International Nursing, a także z wielu innych źródeł.
 • Nature.com – jedna z największych międzynarodowych platform naukowych z zakresu nauki, geografii, technologii i medycyny. Umożliwia dostęp zarówno do czasopism naukowych i akademickich, jak i materiałów referencyjnych wydawanych pod szyldem Springer Nature. Platforma udostępnia materiały tekstowe, podcast i video.
 • Scientific & Medical ART Imagebase – kolekcja medycznych ilustracji i animacji. Idealny dla studentów i nauczycieli anatomii, fizjologii, biologii i innych nauk przyrodniczych, kolekcja zawiera ilustracje medyczne, animacje i interaktywne multimedia 28 systemów ciała i 28 specjałów lekarskich.
 • Academic Search Ultimate – znajdziemy różnorodne źródła – poszczególne numery czasopism, artykuły itd.
 • VLeBooks – głównie podręczniki akademickie. Kolekcja wielodziedzinowa.
 • Academic Research Source – książki elektroniczne renomowanych wydawnictw naukowych.
 • Ibuk Libra – polskie książki naukowe z różnych dziedzin.
 • MasterFILE Premier – znajdziemy różnorodne źródła – poszczególne numery czasopism, artykuły itd.
 • ScienceDirect – elektroniczne wersje czasopism wydawnictwa Elsevier. W bazie znajduje się 2000 tytułów czasopism w wersji pełnotekstowej, łącznie ponad 10 mln artykułów i rozdziałów z książek.
 • Springer – zbiór pełnotekstowych czasopism elektronicznych wydawanych przez wydawnictwa Springer, Nature oraz Palgrave Macmilan.
 • Taylor & Francis Online – w bazie znajdziemy obszerną kolekcję czasopism z nauk przyrodniczych i technicznych.
 • Wiley Online Library – jest elektroniczną biblioteką czasopism wydawnictwa Wiley-Blackwell. Licencja obejmuje ponad 1400 tytułów czasopism z zakresu nauk ścisłych, humanistycznych i społecznych, udostępnianych wraz z archiwami od 1997 roku.

E-zasoby ogólnie dostępne

Polskie

Polish Scientific Journals Database – baza indeksuje artykuły z polskich czasopism naukowych.

Zagraniczne

All the Virology on the WWW – elektroniczne zasoby dotyczące wirusologii.

BIODIC: The ultrastructure website – największa internetowa galeria zdjęć ultrasonograficznych roślin i zwierząt.

Bioline – pełnotekstowa baza artykułów z biologii i nauk pokrewnych.

Biology – MIT OpenCourseWare, Free Online Course Materials – cykl darmowych szkoleń z zakresu biologii oferowanych przez Massachusetts Institute of Technology.

Cell and Molecular Biology on line – internetowe zasoby dla biologów komórkowych i molekularnych.

CMS Molecular Resources – kompendium internetowych zasobów z zakresu biologii molekularnej, biotechnologii, ewolucji molekularnej i biochemii.

EUROPE PMC – repozytorium, zapewniające dostęp do światowych artykułów poświęconych naukom przyrodniczym, książek, patentów i wytycznych klinicznych.

Microbiology Gateway – informacje, aktualne badania i technologia we wszystkich aspektach mikrobiologii i biologii molekularnej.

Prokaryotic Nomenclature Up-to-date – prawidłowo opublikowane nazwy prokariontów i powiązanych danych.

PUBMED CENTRAL – otwarte repozytorium publikacji naukowych z obszaru nauk biomedycznych.

ScienceDirect Topic Pages – indeks 80 000 stron tematycznych poświęconych naukom biologicznym, biomedycznym i neurologii. Strony te zawierają definicje pojęć i podsumowania tematyczne dla badaczy, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę na dany temat. Indeks połączony jest z tradycyjną bazą ScienceDirect.

STEMFORMATICS – portal oferujący dostęp do kolekcji danych wzorcowych komórek macierzystych.

World Data Centre for Microorganisms Databases – mikrobiologiczna baza tworzona przez The International Union of Biological Sciences (IUBS).

Culture Collections and Cell Banks – baza linków do zasobów z zakresu mikrobiologii.

Nauki medyczne

Działy

R – Nauki medyczne
R – Medycyna (ogólnie)
RA – Ochrona zdrowia
RA 421-790.85 – zdrowie publiczne, higiena, medycyna zapobiegawcza
RA 887.P6 – służba zdrowia w Polsce
RA 1018 – RA 1191 – medycyna sądowa, prawo medyczne, psychiatria sądowa
RA 1190 – RA 1270 – toksykologia
RB – Patologia
RB 155 – genetyka człowieka, uszkodzenia genetyczne
RC – Medycyna wewnętrzna
RC 86-88.9 – nagłe wypadki, opieka intensywna, pierwsza pomoc
RC 423-424 – logopedia
RC 438-555 – psychiatria, psychopatologia, choroby psychiczne, psychoterapia, autyzm
RC 556-560 – seksuologia
RC 564-569 – uzależnienia (alkoholizm, narkomania, pracoholizm)
RC 584-598 – alergie
RC 606 – AIDS
RC 660 – diabetologia
RC 964 – medycyna pracy, choroby zawodowe
RC 1210 – medycyna sportu
RD – Chirurgia
RE – Okulistyka
RF – Otolaryngologia
RG – Ginekologia i położnictwo
RJ – Pediatria
RK – Stomatologia
RL – Dermatologia
RM – Leczenie
RM 214-298 – terapie, diety
RM 685-893 – fizykoterapia, masaże, akupresura, krioterapia i in.
RS – Farmacja (ogólnie)
RT – Pielęgniarstwo
RX – Homeopatia
RZ – Medycyna niekonwencjonalna

W innych działach Wolnego Dostępu można znaleźć następujące działy związane z medycyną:
BV 4335 – Medycyna pastoralna
HQ 763 – Socjologiczne aspekty kontroli narodzin
HQ 768 – Wychowanie
HV 2350 – Głusi
KKP 3098 ; KKP 3591 .P73 – Prawo medyczne
KKP 3100 – Prawo w ochronie zdrowia
QM – Anatomia
QP -Fizjologia
SB 731 – Fitopatologia
TT 950 – Książki kucharskie, żywienie
TX – Pielęgnacja paznokci, manicure
UH 295 .P7 – Medycyna wojskowa

Bibliografie dziedzinowe, słowniki, encyklopedie

Tradycyjne

 • Blanchemaison Ph., Słownik flebologiczny, Via Medica, 1999, sygn. WD: RC695 .B47165 1999
 • Boos E. (red.), Słownik medyczny i farmaceutyczny w 11 językach : niemiecki, angielski, francuski, włoski, hiszpański, portugalski, niderlandzki, szwedzki, polski, czeski, węgierski, Wrocław : MedPharm Polska, cop. 2006, sygn. WD: R121 .M44165 2006 egz.1
 • Bręborowicz G.H., Malinowski W., Ronin-Walknowska E., Atlas ciąży wielopłodowej, Poznań : Ośrodek Wydawnictw Naukowych, 2008, sygn. WD: RG567 .A75 2008 egz.1
 • Domagała W., Chosia M., Urasińska E., Atlas histopatologii : tajemniczy świat chorych komórek człowieka = Atlas of histopathology : the mysterious world of diseased human cells, Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2007, sygn. WD: RB33 .D66 2007
 • Dzierżanowski R., Słownik chronologiczny dziejów medycyny i farmacji, Warszawa : Państ. Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1983, sygn. WD: R133 .D95 1983
 • Emond R. T. D., Rowland H. A. K., Welsby Ph. D., Atlas chorób zakaźnych, Warszawa : Springer PWN, 1996, sygn. WD: RC695 .B47165 1999
 • Kavanagh G. M., Savin J. A, Dermatologia : ilustrowane repetytorium, Kraków : Wydawnictwo Medycyna Praktyczna, cop. 2003, sygn. WD: RL74.3 .K38165 2003
 • Gajewski P. (red. prowadzący), Interna Szczeklika 2015, Kraków : Medycyna Praktyczna, 2015, sygn. WD: RC46 .I575 2015
 • Griephan K., Leksykon zdrowia : objawy, diagnostyka, metody leczenia, pojęcia medyczne, Warszawa : Klub dla Ciebie, 2002, sygn. WD: R123 .G75165 2002
 • Dziecko : encyklopedia zdrowia, przekł. S. Janeczek S., Warszawa : Dom Wydawniczy Bellona, cop. 2007, sygn. WD: RJ26 .C55165 2007
 • Ludwicki J. K. (red.), Przewodnik po terminologii : toksykologia, bezpieczeństwo żywności, zdrowie publiczne, ocena ryzyka, Warszawa : Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, 2013, sygn. WD: RA1193 .P79 2013
 • Korzeniowski L., Pużyński S., Encyklopedyczny słownik psychiatrii, Warszawa : Państ. Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1986, sygn. WD: RC437 .E5 1986 egz.2
 • Krawczyk M., Zielonka M. (red.), Poczet prezesów Towarzystwa Chirurgów Polskich, Warszawa : Towarzystwo Chirurgów Polskich, 2013, sygn. WD: RD27.34 .P63 2013 egz.1
 • Mazurek W., Leksykon kardiologiczny : od Addisona do Woolera, Wrocław : Wydaw. Continuo, 2005, sygn. WD: RC666.3 .L45 2005
 • Mitchell L., Mitchell D. A., Nattress B., Oxford handbook of clinical dentistry, Oxford : Oxford University Press, 2003, sygn. WD: RK56 .M58 2003 egz.1
 • Nesterowicz M., Prawo medyczne, Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, 2010, sygn. WD: KKP3098 .N47 2010
 • Piwowarczyk K., Ślugaj I., Vademecum leków, Warszawa : Ringier Axel Springer Polska, cop. 2012, sygn. WD: RM301.15 .P58 2012 egz.1
 • Servais Ph. M., Bastide M. (red.), Larousse homeopatia : przewodnik encyklopedyczny, Wrocław : Larousse Polska, 2007, sygn. WD: RX71 .L37165 2007 egz.1
 • Szajewski J., Feldman R., Maria Glińska-Serwin M., Leksykon ostrych zatruć, Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, cop. 2000, sygn. WD: RA1193 .S95 2000
 • Tixa S., Ebenegger B., Atlas zabiegów stawowych w osteopatii kończyn : diagnostyka, przyczyny, obraz kliniczny, korygowanie dysfunkcji, Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, cop. 2004, sygn. WD: RZ342.9 .T58165 2004
 • Wojnowska-Dawiskiba H., Wybrane słowa kluczowe i standardy kwalifikacji zawodowych pielęgniarki, Warszawa : Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych, 1999, sygn. WD: RT85.5 .W65 1999

Online

 • Johnson A. F., Jacobson B. H., Medical Speech-Language Pathology : A Practitioner’s Guide, New York, NY : Thieme. 2017, Dostępna w eBook Academic Collection.
 • Mossor-Pietraszewska T., Gawęcki J., Kompendium wiedzy o żywności, żywieniu i zdrowiu, Wydawnictwo Naukowe PWN 2007, Dostępna w IBUKLibra
 • Baza publikacji naukowych pracowników Instytutu Hematologii i Transfuzjologii – baza publikacji pracowników naukowych Instytutu. W chwili obecnej portal zawiera 460 publikacji, w tym prawie kompletną dokumentację za lata 2013-2015. Aktualnie dane są weryfikowane i uzupełniane o publikacje z lat wcześniejszych.
Zasoby dziedzinowe online

E-zasoby dostępne na UW

 • AHFS Consumer Medication Information (EBSCO) – baza informacji o lekach i preparatach leczniczych w języku angielskim i hiszpańskim. Baza AHFS, opublikowana przez American Society of Health-System Pharmacists, obejmuje ponad tysiąc monografii informacyjnych leków napisanych językiem zrozumiałym dla konsumentów. Baza jest aktualizowana co miesiąc.
 • BIOSIS Citation Index – baza bibliograficzna z zakresu biologii, nauk o życiu i pokrewnych. Wejście do bazy przez platformę Web of Science (zakładka: All Databases).
 • Health Source: Consumer Edition – baza dotycząca zagadnień zdrowia, opracowana z myślą o pacjentach. Zawiera pełne teksty ponad 130 czasopism, spisy treści i streszczenia z ponad 200 oraz słownik terminologii medycznej oraz kolekcję Lexi-PAL Drug Guide (informacja o lekach, szczepionkach i produktach naturalnych).
 • Nature.com – jedna z największych międzynarodowych platform naukowych z zakresu nauki, geografii, technologii i medycyny. Umożliwia dostęp zarówno do czasopism naukowych i akademickich, jak i materiałów referencyjnych wydawanych pod szyldem Springer Nature. Platforma udostępnia materiały tekstowe, podcast i video.
 • MEDLINE – baza tworzona przez National Library of Medicine (USA), jest podstawowym źródłem informacji bibliograficznej z zakresu literatury biomedycznej. Zawiera dane bibliograficzne (w większości z abstraktami) z Index Medicus, Index to Dental Literature, International Nursing, a także z wielu innych źródeł.
 • ProQuest Health and Medical Complete – baza oferuje wiarygodny, obszerny zbiór materiałów dotyczących zagadnień klinicznych i biomedycznych, zdrowia konsumenta, zarządzania usługami zdrowotnymi z zakresu m.in. anatomii, fizjologii, embriologii, chirurgii, patologii.
 • Scientific & Medical ART Imagebase – kolekcja medycznych ilustracji i animacji. Idealny dla studentów i nauczycieli anatomii, fizjologii, biologii i innych nauk przyrodniczych, kolekcja zawiera ilustracje medyczne, animacje i interaktywne multimedia 28 systemów ciała i 28 specjałów lekarskich.
 • Academic Search Ultimate – znajdziemy tu różnorodne źródła – poszczególne numery czasopism, artykuły itd.
 • VLeBooks – głównie podręczniki akademickie. Kolekcja wielodziedzinowa.
 • Academic Research Source – książki elektroniczne renomowanych wydawnictw naukowych.
 • Ibuk Libra – polskie książki naukowe z różnych dziedzin.
 • MasterFILE Premier – znajdziemy różnorodne źródła – poszczególne numery czasopism, artykuły itd.
 • ScienceDirect – elektroniczne wersje czasopism wydawnictwa Elsevier. W bazie znajduje się 2000 tytułów czasopism w wersji pełnotekstowej, łącznie ponad 10 mln artykułów i rozdziałów z książek.
 • Springer – zbiór pełnotekstowych czasopism elektronicznych wydawanych przez wydawnictwa Springer, Nature oraz Palgrave Macmilan.
 • Taylor & Francis Online – w bazie znajdziemy obszerną kolekcję czasopism z nauk przyrodniczych i technicznych.
 • Wiley Online Library – jest elektroniczną biblioteką czasopism wydawnictwa Wiley-Blackwell. Licencja obejmuje ponad 1400 tytułów czasopism z zakresu nauk ścisłych, humanistycznych i społecznych, udostępnianych wraz z archiwami od 1997 roku.
 • Proquest Central – bazę podzielono na dziedziny.
 • SAGE Journals – kolekcja czasopism elektronicznych z zakresu nauk humanistycznych i społecznych oraz ścisłych i przyrodniczych.

E-zasoby ogólnie dostępne

Polskie

Czytelnia medyczna – baza czasopism medycznych wydawnicwa BORGIS.

Esculap – portal medyczny dla lekarzy, farmaceutów, pielęgniarek i wszystkich osób zawodowo związanych ze służbą zdrowia.

Ginekolog – portal dla lekarzy specjalistów.

Medycyna Praktyczna – portal wiodącego krajowego wydawcy literatury fachowej, największym polskim centrum informacji medycznej dla lekarzy.

Medyczna Platforma Edukacyjna – umożliwia lekarzom i lekarzom dentystom, a także innym osobom posiadającym aktualne prawo wykonywania zawodu medycznego (np. ratownika medycznego, pielęgniarki i położnej) udział on-line w interdyscyplinarnych kursach medycznych i programach edukacyjnych opartych o zadania testowe w ramach doskonalenia zawodowego.

Medtube – największa w Internecie platforma edukacyjno-komunikacyjna zawierająca ponad 14,5 tys. profesjonalnych filmów medycznych wysokiej jakości.

Openmedica – największa w Polsce sieć portali medycznych.

Pomysł — badanie — publikacja. Poradnik naukowy dla studentów kierunków medycznych – pierwszy w Polsce poradnik naukowy napisanego z myślą o studentach kierunków medycznych. Książka jest dostępna za darmo na licencji Creative Commons BY-NC-SA 3.0

Polish Scientific Journals Database – baza indeksuje artykuły z polskich czasopism naukowych.

Program poprawy wczesnego wykrywania i diagnozowania nowotworów u dzieci w pięciu województwach Polski – powstał w 2011 roku przy współpracy Fundacji Project HOPE z Kliniką Onkologii i Hematologii Dziecięcej w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie.

Medycyna – polskie czasopisma elektroniczne

Zagraniczne

Atlases: High Resolution Pathology Images – kolekcja obrazów histologicznych.

BIODIC: The ultrastructure website – największa internetowa galeria zdjęć ultrasonograficznych rośli i zwierząt.

Bioline – pełnotekstowa baza artykułów z biologii i nauk pokrewnych.

Biology – MIT OpenCourseWare, Free Online Course Materials – cykl darmowych szkoleń z zakresu biologii oferowanych przez Massachusetts Institute of Technology.

Bookshelf – kolekcja blisko 100 biomedycznych książek elektronicznych, dostępna na platformie PubMed.

EUROPE PMC – repozytorium zapewniające dostęp do światowych artykułów poświęconych naukom przyrodniczym, książek, patentów i wytycznych klinicznych.

FreeBooks4Doctors – baza zawierająca ok. 650 książek medycznych w układzie dziedzinowym i alfabetycznym w różnych językach.

Intersociety Council for Pathology Training (ICPI) – organizacja edukacyjna typu non-profit, która dostarcza informacji na temat ścieżek kariery akademickiej i edukacji w zakresie patologii i badań medycznych.

Pathopedia – kompleksowa baza wiedzy z zakresu anatomii człowieka, patologii klinicznej i eksperymentalnej.

PUBMED CENTRAL – otwarte repozytorium publikacji naukowych z obszaru nauk biomedycznych.

ScienceDirect Topic Pages – indeks 80 tys. stron tematycznych poświęconych naukom biologicznym, biomedycznym i neurologii. Strony te zawierają definicje pojęć i podsumowania tematyczne dla badaczy, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę na dany temat. Indeks połączony jest z tradycyjną bazą ScienceDirect.

Toxline – baza dotyczy światowej literatury w zakresie biochemicznych, farmakologicznych, fizjologicznych i toksykologicznych własności substancji chemicznych. Obecnie zawiera ponad 3 miliony rekordów.

Toxnet – bazy danych z zakresu toksykologii i szkodliwych substancji chemicznych. 

Światowa Organizacja Zdrowia – organizacja działająca w ramach ONZ, zajmująca się ochroną zdrowia.

WebPath: The Internet Pathology Laboratory for Medical Education – zasoby edukacyjne zawierające ponad 2,7 tys. zdjęć z opisem ilustrujące wyniki patologiczne i mikroskopowe wraz z obrazowaniem radiologicznym.

YourSurgery.Com – łatwe do zrozumienia dla szerokiego odbiorcy informacje dotyczące popularnych procedur chirurgicznych.

Nauki rolnicze

Działy

Nauki rolnicze S – SK
S – Rolnictwo
S 560-571.5 – Zarządzanie i ekonomika gospodarstwa rolnego
S 590-599.9 – Gleby
SB – Uprawa roślin
SB 317.5-450.87 – Sadownictwo, warzywa, owoce, kwiaty
SB 453-484 – Ogrody, parki
SD – Leśnictwo
SF – Hodowla zwierząt
SF 84-140 – Zootechnika, biotechnologie
SF 170-401 – Bydło, konie, trzoda chlewna
SF 411-473 – Zwierzęta domowe, ptaki
SF 429 .D25 – Jamniki
SF 521-539.8 – Pszczelarstwo
SF 600-1100 – Weterynaria
SH – Hodowla ryb, rybołówstwo, wędkarstwo
SK – Myślistwo

W innych działach Wolnego Dostępu można znaleźć następujące działy związane z naukami rolniczymi:
QH 541.5 .S6 – Ekologia gleb
QK – Botanika
QL – Zoologia
TA 749 – Geoinżynieria
TD 878-880 – Zanieczysczenie gleb
TE 208-208.5 – Badanie gleby w inżynierii lądowej
TE 210.4-.5 – Inżynieria lądowa

Bibliografie dziedzinowe, słowniki, encyklopedie

Tradycyjne

 • Alderton D. (tekst), Billi N. (przekład), Koty i kocięta : wszystko o hodowli, pielęgnowaniu, leczeniu i rasach kotów, Warszawa : Wydawnictwo Tenten, 1992, sygn. WD: SF442 .A443 1992
 • Baranowski Z, Grabowski J., Koń i jeździectwo : polsko-angielsko-francusko-niemiecki słownik hipologiczny, Wrocław : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1989, sygn. WD: SF278 .B3 1989
 • Boden E., Black’s veterinary dictionary, London : A & C Black, 2005, sygn. WD: SF609 .B53 2005
 • Jakubiec A., Gąsowski A., Wojciechowska D., Słownik specjalistyczny angielsko-polski, polsko-angielski z zakresu genetyki i hodowli roślin oraz nasiennictwa, Warszawa : Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego-Akademia Rolnicza, 1990, sygn. WD: SB45 .J35 1990
 • Janowska E., Leksykon terminów z zakresu nauki o glebie, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania, cop. 2004, sygn. WD: S592 .L45 2004
 • Kloc E., Thematic forest dictionary, Warszawa : Centrum Informacyjne Lasów Państwowych : na zlec. Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, 2015, sygn. WD SD126 .K58 2015
 • Lehari G, Psy : wielka encyklopedia ras, Warszawa : Klub dla Ciebie, 2008, sygn. WD: SF422 .L44165 2008
 • Nowak B. (oprac.), Leksykon roślin ozdobnych i użytkowych, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Wiedza Powszechna, 2000, sygn. WD: SB45 .L45 2000
 • Pawlak H., Marian Lipiński M., Zootechniczny niezbędnik terminologiczny, Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, 2011, sygn. WD: SF21 .P39 2011
 • Rejmana R. (red.), Bibliografia publikacji naukowych pracowników Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa za lata 1951-2000 : praca zbiorowa, Skierniewice : ISiK, 2001, sygn. WD: SB354.48.P7 B53 2001
 • Szałapak E., Słownik myśliwski, Warszawa : „Linia”, 1995, sygn. WD: SK11 .S93 1995
 • Zimny L., Encyklopedia ekologiczno-rolnicza, Wrocław : Wydaw. Akademii Rolniczej, 2003, sygn. WD: S411 .Z55 2003

Online

Bibliografia Ekonomiki Rolnictwa IERiGŻ

Zasoby dziedzinowe online

E-zasoby dostępne na UW

 • Agricola (EBSCO) – baza danych zawiera rekordy bibliograficzne pochodzące z National Agricultural Library należącej do Ministerstwa Rolnictwa USA (Department of Agriculture). Baza AGRICOLA, której zakres chronologiczny sięga roku 1970, zawiera ponad 4,8 mln cytowań. Cytowania pochodzą z artykułów z czasopism, monografii, prac naukowych, patentów, oprogramowania, materiałów audiowizualnych oraz raportów technicznych związanych z rolnictwem.
 • BIOSIS Citation Index – baza bibliograficzna z zakresu biologii, nauk o życiu i pokrewnych. Wejście do bazy przez platformę Web of Science (zakładka: All Databases).
 • GreenFILE – baza koncentruje się na zagadnieniach pozytywnego i negatywnego wpływu człowieka na środowisko, m.in. dotyczących globalnego ocieplenia, gospodarki odpadami, alternatywnych źródeł energii i wielu innych problemów.
 • Nature.com – jedna z największych międzynarodowych platform naukowych z zakresu nauki, geografii, technologii i medycyny. Umożliwia dostęp zarówno do czasopism naukowych i akademickich, jak i materiałów referencyjnych wydawanych pod szyldem Springer Nature. Platforma udostępnia materiały tekstowe, podcast i video.
 • Academic Search Ultimate – znajdziemy różnorodne źródła – poszczególne numery czasopism, artykuły itd.
 • VLeBooks – głównie podręczniki akademickie. Kolekcja wielodziedzinowa.
 • Academic Research Source – książki elektroniczne renomowanych wydawnictw naukowych.
 • Ibuk Libra – polskie książki naukowe z różnych dziedzin.
 • MasterFILE Premier – znajdziemy różnorodne źródła – poszczególne numery czasopism, artykuły itd.
 • ScienceDirect – elektroniczne wersje czasopism wydawnictwa Elsevier. W bazie znajduje się 2 tys. tytułów czasopism w wersji pełnotekstowej, łącznie ponad 10 mln artykułów i rozdziałów z książek.
 • Springer – zbiór pełnotekstowych czasopism elektronicznych wydawanych przez wydawnictwa Springer, Nature oraz Palgrave Macmilan.
 • SpringerMaterials The Landolt-Börnstein Database – to największa na świecie platforma danych we wszystkich obszarach nauk fizycznych i inżynierii.
 • Taylor & Francis Online – w bazie znajdziemy obszerną kolekcję czasopism z nauk przyrodniczych i technicznych.
 • Wiley Online Library – jest elektroniczną biblioteką czasopism wydawnictwa Wiley-Blackwell. Licencja obejmuje ponad 1,4 tys. tytułów czasopism z zakresu nauk ścisłych, humanistycznych i społecznych, udostępnianych wraz z archiwami od 1997 roku.

E-zasoby ogólnie dostępne

Polskie

AGRO – baza danych o zawartości polskich czasopism rolniczych i przyrodniczych.

Bazy Instytutu Badawczego Leśnictwa

Polish Scientific Journals Database – baza indeksuje artykuły z polskich czasopism naukowych z fizyki, chemii, medycyny, farmaceutyki oraz obszaru nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej.

System Informacji o Gospodarce Żywnościowej – baza tworzona przez Centralną Bibliotekę Rolniczą we współpracy z jednostkami badawczo-naukowymi i uczelniami rolniczymi od 1981 roku, aktualizowana na bieżąco.

System Informacji o Badaniach Rolniczych – baza danych tworzona przez jednostki badawczo-rozwojowe nadzorowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (od 1995 r.) oraz niektóre placówki naukowe II Wydziału Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN i uczelnie rolnicze (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy).

Zagraniczne

AgEcon Search – otwarte repozytorium materiałów pełnotekstowych, roboczych i konferencyjnych z ekonomii rolniczej i stosowanej.

AGRIS-FAO – gromadzone w bazie informacje dotyczą szeroko pojętego rolnictwa i przemysłu spożywczego, inżynierii rolniczej, leśnictwa i rybołówstwa, a także hydrologii, zasobów naturalnych i ochrony środowiska. Do dyspozycji wyszukujących są opisy bibliograficzne wraz z abstraktami począwszy od 1975 r., aktualizowane kwartalnie.

AGRICOLA (Agriculture Processing OnLine Access) – baza bibliograficzno-abstraktowa utworzona przez National Agricultural Library (NAL) zawierająca ponad 5,2 mln rekordów, również z z XV wieku.

Agricultural Communications Documentation Center – baza ponad 30 tys. referencji, w tym artykułów, książek, tez i rozpraw naukowych oraz niepublikowanych badania. Wiele zasobów nie jest cytowanych w bazie Agricola.

BIODIC: The ultrastructure website – największa internetowa galeria zdjęć ultrasonograficznych roślin i zwierząt.

Bioline – pełnotekstowa baza artykułów z biologii i nauk pokrewnych.

Biology – MIT OpenCourseWare, Free Online Course Materials – cykl darmowych szkoleń z zakresu biologii oferowanych przez Massachusetts Institute of Technology.

NewCROP – obszerna baza na temat roślin uprawnych.

Nauki techniczne, stosowane

Działy

T – Technika
TA – Technika stosowana (inżynieria, konstrukcje)
TA 365-367 – Mechanika stosowana
TA 368 – Normy techniczne
TA 630-695 – Projektowanie konstrukcji inżynierskich
TA 705-710.5 – Geologia inżynierska (geotechnika), mechanika skał i gruntów
TA 1001-1280 – Inżynieria transportu
TA 1501-1820 – Technologia optyczna, fotonika, optoelektronika, światłowody
TC – Inżynieria wodna. Budownictwo wodne
TD – Inżynieria sanitarna. Technologie środowiska
TE – Inżynieria drogowa
TF – Koleje
TG – Inżynieria mostowa
TH – Inżynieria lądowa
TH 435 – Projektowanie, kosztorysowanie
TH 1000-3000 – Systemy budownictwa, konstrukcje, poradniki majsterkowicza
TH 4021-4977 – Rodzaje budowli wg przeznaczenia
TH 4975 – Ochrona p-poż
TH 6521-6571 – Instalacje wodno-kanalizacyjne
TJ – Inżynieria mechaniczna
TJ 163 – Energetyka
TJ 210.2-225 – Automatyka przemysłowa i sterowanie
TJ 265-395 – Termodynamika mechaniczna
TJ 839 – Hydraulika
TJ 163.12 – Mechatronika
TK – Elektrotechnika
TK 275-381 – Pomiary
TK 1051-1751 – Elektrownie (różne)
TK 3226-4001 – instalacje elektryczne
TK 5101-6525 – Telekomunikacja, łączność
TK 5105-5105.9 – Systemy transmisji danych, sieci komputerowe
TK 5105.875 .I57 – Internet
TK 6540-6720 – Radio, telewizja, telefax
TK 7867 – Układy elektroniczne, cyfrowe, analogowe
TK 7885-7895 – Technika komputerowa, sprzęt komputerowy
TK 9001-9401 – Technologia nuklearna, energetyka jądrowa
TL – Technika użytkowa
TL 1 -483 – Technika motoryzacyjna
TL 500-778 – Technika lotnicza
TL 780-4050 – Astronautyka, technika rakietowa
TN – Górnictwo
TP – Technologia chemiczna
TP 248.13-248.65- Biotechnologia
TP 370 – Przemysł spożywczy, technologia żywności
TP 733-757 – Gaz
TP 803-810 – Ceramika
TP 854 – Szkło
TP 897-949 – Barwniki, farby
TP 1081-1130 – Tworzywa sztuczne, polimery
TR – Technologia fotograficzna i filmowa
TR 267 – Fotografia cyfrowa
TR 848-897 – film, skanowanie, Photoshop
TR 810 – Zdjęcia lotnicze
TS – Technologie innych branż
TS 156.6 – Inżynieria zarządzania, zarządzanie jakością, ISO 9000)
TS 500-535 – Broń palna ręczna
TS 542-543 – Zegary
TS 800-937 – Technologia drewna, papiernictwo
TS 940-1047 Obróbka skór
TS 1309 – Włókiennictwo, przemysł lekki
TS 2135 – Młynarstwo
TT – Rzemiosło. Rękodzieło. Zdobnictwo
TX – Gospodarstwo domowe. Żywienie i kuchnia. Hotelarstwo
TX 911-925 – Hotelarstwo

W innych działach Wolnego Dostępu można znaleźć następujące działy związane z naukami technicznymi, stosowanymi:
QA 76 -86.6 – Informatyka
QA 801-935 – Mechanika
QE 1-350.62 – Geologia (ogólnie – słowniki), nauczanie
QE 351-397 – Mineralogia
QE 423-499 – Petrografia
QC – Fizyka

Bibliografie dziedzinowe, słowniki, encyklopedie

Tradycyjne

 • Barbusiński K., Leksykon biotechnologii środowiskowej, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999 sygn. WD: TP248.16 .B37 1999
 • Beck H. (oprac.), Ochrona środowiska : słownictwo znormalizowane, Warszawa : Polski Komitet Normalizacyjny, 2001, sygn. WD: TD169.3 .O27 2001
 • Bender D. A., A dictionary of food and nutrition, Oxford : Oxford University Press, 2005, sygn. WD: TX349 .B46 2005
 • Bolewski A., (red.), Encyklopedia surowców mineralnych, Kraków : CPPGSMiE PAN, 1991, sygn. WD:  TN9 .E53 1991
 • Borecki M. (red.), Ośmiojęzyczny słownik kolejowy : français, Deutsch, russkij, magyar, polski, română, česky, english, Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji Łączności, 1978, sygn. WD: TF9 .O83 1978
 • Cagnacci Schwicker A., International dictionary of building construction : English, French, German, Italian : civil engineering, architecture, hydraulics, Milano : Technoprint International, 1980, sygn. WD: TA9 .C33 1980
 • Cheetham C. et al., Encyklopedia klasycznych samochodów, Ożarów Mazowiecki : Wydawnictwo Olesiejuk, cop. 2009, sygn. WD: TL9 .E53165 2009 egz.1
 • Energia jądrowa, Warszawa : Wydaw. Naukowo-Techniczne, 1970, sygn. WD: TK9009 .E54 1970
 • Gregor M. (red.), Słownik wielojęzykowy czesko-polsko-słowacko-angielsko-niemiecki [z zakresu inżynierii produkcji], Bielsko-Biała : Wydaw. PŁ Filii w Bielsku Białej, 1998, sygn. WD: TS9 .S57 1998
 • Hartink A. E., Encyklopedia karabinków i karabinów, Warszawa : Bellona, 2002, sygn. WD: TS536.4 .H37165 2002
 • Helińska-Raczkowska L., Leksykon nauki o drewnie, Poznań : Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego, 1999, sygn. WD: TS804 .H45 1999
 • Hoy A. H., Wielka księga fotografii, Warszawa : Wydawnictwo G+J RBA, cop. 2006, sygn. WD: TR145 .H68165 2006
 • Ilustrowany leksykon lotniczy, Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności 1988-1993, sygn. WD: TL509 .I48
 • Konieczniak J., Encyklopedia schronisk tatrzańskich, Kraków : Oficyna Wydawnicza „Wierchy” Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK, 2015, sygn. WD: TX910.P6 K66 2015
 • Kozak J., Pyka K. (red.), Zdjęcia lotnicze : atlas fotointerpretacyjny, Tarnów : MGGP Aero, 2011, sygn. WD: TR810 .Z44 2011
 • Mioduszewski W., Kowalewski Z., Małe budowle wodne : katalog, Falenty : Wydawnictwo ITP, 2015, sygn. WD: TC555 .M56 2015
 • Orłowski B., Słownik polskich pionierów techniki, Katowice : Śląsk, dr. 1986, sygn. WD: T9 .S66 1986
 • Skowroński W. (red. ), Ilustrowany leksykon architektoniczno-budowlany : praca zbiorowa, Warszawa : Arkady, 2008, sygn. WD: TH9 .I48 2008
 • Słownik drogowy angielsko-polski, polsko-angielski, niemiecko-polski, polsko-niemiecki, Warszawa : Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, 2003, sygn. WD: TE9 .S56 2003 
 • Słownik pojęć i terminów : budownictwo, architektura, nieruchomości : praktyczne wyjaśnienia, Warszawa : Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, 2017, sygn. WD: TH9 .S56 2017
 • Szewc B., Angielsko-polski i polsko-angielski słownik terminów, pojęć i zwrotów z dziedziny elektroenergetyki, Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2005, sygn. WD: TK1001 .S96 2005
 • Al-Khafaji T., Henryk Zobel H., Mosty ruchome, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015, sygn. WD: TG420 .A44 2015
 • Troniewski L. (red.), Tablice do obliczeń procesowych, Opole : Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, 2006, sygn. WD: TP151 .T33 2006
 • Warszawski M., Słownik dla energetyków : polsko-angielski, Krosno : Wydawnictwo i Handel Książkami „KaBe”, 2012, sygn. WD: TJ163.16 .W37 2012
 • Żurawicz J., Tramwaje w Polsce, Łódź : Księży Młyn Dom Wydawniczy, 2013, sygn. WD: TF795. P7 T73 2013 egz.1

Online

Zasoby dziedzinowe online

E-zasoby dostępne na UW

 • SpringerMaterials – The Landolt-Börnstein Database – wszechstronna platforma badawcza z zakresu materiałoznawstwa. Zawiera informacje na temat materiałów, ich fizycznych i chemicznych właściwości oraz zastosowań.
 • Academic Search Ultimate – znajdziemy różnorodne źródła – poszczególne numery czasopism, artykuły itd.
 • VLeBooks – głównie podręczniki akademickie. Kolekcja wielodziedzinowa.
 • Academic Research Source – książki elektroniczne renomowanych wydawnictw naukowych.
 • Ibuk Libra – polskie książki naukowe z różnych dziedzin.
 • MasterFILE Premier – znajdziemy różnorodne źródła – poszczególne numery czasopism, artykuły itd.
 • ScienceDirect – elektroniczne wersje czasopism wydawnictwa Elsevier. W bazie znajduje się 2000 tytułów czasopism w wersji pełnotekstowej, łącznie ponad 10 mln artykułów i rozdziałów z książek.
 • Springer – zbiór pełnotekstowych czasopism elektronicznych wydawanych przez wydawnictwa Springer, Nature oraz Palgrave Macmilan.
 • Taylor & Francis Online – w bazie znajdziemy obszerną kolekcję czasopism z nauk przyrodniczych i technicznych.
 • Wiley Online Library – jest elektroniczną biblioteką czasopism wydawnictwa Wiley-Blackwell. Licencja obejmuje ponad 1400 tytułów czasopism z zakresu nauk ścisłych, humanistycznych i społecznych, udostępnianych wraz z archiwami od 1997 roku.

E-zasoby ogólnie dostępne

Polskie

Biblioteka Cyfrowa Politechniki Warszawskiej – gromadzi i udostępnia dzieła o znaczeniu historycznym dla rozwoju myśli naukowej i technicznej w Polsce i w świecie oraz istotne przykłady zastosowań techniki, dorobek pracowników i studentów uczelni od jej początków, źródła do jej dziejów, a także podręczniki, skrypty, dokumenty związane z działaniem Politechniki Warszawskiej, oraz varsaviana i zdigitalizowane fotografie ze zbiorów Biblioteki PW.

Baza Wiedzy Politechniki Warszawskiej – prezentuje działalność badawczą naukowców Politechniki Warszawskiej społecznościom naukowym w kraju i za granicą i udostępnia wyniki tej działalności w formie publikacji, raportów czy też rozpraw doktorskich, a także informacje o kierunkach badań.

BazTech – baza danych o zawartości polskich czasopism naukowych. Baza obejmuje polską literaturę z zakresu inżynierii, techniki oraz nauk ścisłych i ochrony środowiska (w wyborze).

BazTOL – „Polskie zasoby sieciowe z zakresu nauk technicznych” – to dziedzinowy przewodnik po zamieszczonych w Internecie polskich zasobach naukowych o kontrolowanej jakości, związanych tematycznie z naukami ścisłymi i technicznymi.

Espacenet – baza zgłoszeń i patentów polskich, a także dokumentów Europejskiego Urzędu Patentowego, WIPO (OMPI), Japonii i innych krajów świata (polski interfejs).

Inżynieria Biomedyczna – portal dla inżynierów biomedycznych.

Katalog Polskich Norm – serwis Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

Open AGH – uruchomione w styczniu 2010 roku pierwsze w Polsce uczelniane repozytorium Otwartych Zasobów Edukacyjnych rozumianych jako materiały udostępniane swobodnie, za darmo wraz z prawem do ich dalszego wykorzystywania i adaptacji. W serwisie dostępne są kursy, skrypty, testy, ćwiczenia, prezentacje i symulacje z 19 obszarów wiedzy.

Polish Scientific Journals Database – baza indeksuje artykuły z polskich czasopism naukowych.

Repozytorium Naukowe Politechniki Poznańskiej – dokumentuje i archiwizuje dorobek piśmienniczy i wydawniczy pracowników, doktorantów oraz prace dyplomowych studentów uczelni.

SIGMA-NOT – portal informacji technicznej. Bogaty zasób artykułów z zakresu nauk technicznych.

SAWIOS – bibliograficzno-abstraktowa baza danych, tworzona w Ośrodku Informacji Naukowej Instytutu Zaawansowanych Technologii Wytwarzania w Krakowie. Zawiera streszczenia artykułów ze specjalistycznych czasopism polskich (60 tytułów) i zagranicznych (30 tytułów) oraz materiałów konferencyjnych, poświęcone tematyce: metody obróbki wiórowej, ściernej, erozyjnej i inne niekonwencjonalne metody obróbki, obrabiarki i narzędzia skrawające, przyrządy obróbkowe, metrologia techniczna, metody i techniki montażu, komputerowe wspomaganie technologicznego przygotowania produkcji, systemy sterowania i systemy jakości.

SYNAT – Otwarte repozytorium nauk technicznych. Celem projektu jest stworzenie uniwersalnej, otwartej, repozytoryjnej platformy hostingowej i komunikacyjnej dla sieciowych zasobów wiedzy dla nauki, edukacji i otwartego społeczeństwa wiedzy.

Transport, Spedycja, Logistyka – baza zawiera opisy bibliograficzne. Główny zrąb bazy stanowią artykuły z bieżących czasopism polskich z zakresu transportu, spedycji i logistyki. Baza aktualizowana jest raz w miesiącu.

Inżynieria – polskie czasopisma elektroniczne 

Nauki techniczne – polskie czasopisma elektroniczne

Zagraniczne

Bookboon.com – kolekcja ponad 1000 darmowych podręczników dla studentów. Podręczniki można pobrać w formacie PDF bez wcześniejszej rejestracji. Twórcy projektu uważają, że studenci powinni mieć możliwość uczęszczania na uniwersytet bez konieczności płacenia za podręczniki.

Inspec – baza indeksująca literaturę naukową i techniczną, tworzona przez Institution of Electrical Engineers.

Intech – wydawca czasopism i książek publikowanych w modelu Open Access. Obecnie na platformie udostępnianych jest 6 tytułów czasopism oraz ponad 2300 książek z nauk ścisłych.

SciTech Connect – zapewnia dostęp do pełnych tekstów i cytowań m.in. z czasopism, książek, dysertacji, opisów patentowych, multimediów. Baza obejmuje takie dziedziny jak: chemia, fizyka, nauki o środowisku, geologia, inżynieria, matematyka, informatyka.

SCIRP – jest wydawcą akademickich czasopism i książek w otwartym dostępie. Obecnie SCIRP posiada ponad 200 otwartych książek i czasopism z dziedziny nauki, technologii i medycyny.

IEEE Xplore – baza zawiera publikacje z dziedziny informatyki, elektrotechniki, elektroniki, inżynierii, nauki o ziemi, nanotechnologii, robotyki oraz nauk pokrewnych wydawnictwa IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers) oraz IET (Institution of Engineering and Technology). Tematyka bazy: lotnictwo, Inżynieria samochodowa.

ZbMATH – baza zapewnia łatwy dostęp do danych bibliograficznych, przeglądów i streszczeń ze wszystkich dziedzin matematyki, a także nauk przyrodniczych, informatyki, ekonomii i inżynierii. Obejmuje ona również historię i filozofię matematyki i edukacji uniwersyteckiej.

Nauki wojskowe

Działy

Nauki wojskowe U – UH
U – Wojskowość
U 390-717 – Szkolnictwo wojskowe, badania
U 161-168 – Strategia, taktyka, logistyka
UA – Siły zbrojne, armie świata
UA 646.3 – NATO
UA 829 .P7 – Wojsko polskie
UB – Służby wojskowe
UB 246-271 – Bezpieczeństwo informacji, wywiad
UC – Kwatermistrzostwo
UC 485 .P6-595 .P7 – Mundury Wojska Polskiego
UD – Uzbrojenie
UE – Kawaleria, husaria
UF – Artyleria, broń palna, amunicja, materiały wybuchowe
UG – Saperzy. Architektura obronna. Czołgi i inne pojazdy
UG 1-430 – Fortyfikacje
UG 446-620 – Formacje zmechanizowane, czołgi
UG 625-1275 – Lotnictwo
UH – Inne formacje wojskowe
UH 201-515 – Służby medyczne

W innych działach Wolnego Dostępu można znaleźć następujące działy związane z naukami wojskowymi:
HV 7231-8201 – Bezpieczeństwo publiczne
HV 38.5, HF5415.6-5415.7 – Logistyka
TL, HE – Lotnictwo
V – Marynarka wojenna
KKP 3758 – Wojskowe Prawo Karne
TL – Technika rakietowa
JF 1525 .I6, JK468 .I6, JN6529 .I6 – Szpiegostwo
HV 6430 – Terroryzm

Bibliografie dziedzinowe, słowniki, encyklopedie

Tradycyjne

 • Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa : Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, 2013, sygn. WD: UA829.P7 B53 2013
 • Bogdanowski J., Holcer Z., Kornecki M., Architektura obronna, Warszawa : Ośrodek Dokumentacji Zabytków, 1994, sygn. WD: UG401 .B64 1994
 • Forty G., Ilustrowana encyklopedia czołgów całego świata, Warszawa : Bellona, cop. 2008, sygn. WD: UG446.5 .F67165 2008
 • Jałowiec (red.), Leksykon wojskowej angielskiej terminologii logistycznej, Warszawa : Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, cop. 2015, sygn. WD: U168 .L45 2015
 • Kijak J., Hełmy Wojska Polskiego : 1917-2000, Warszawa : Dom Wydawniczy Bellona, 2004, sygn. WD: UC505.P7 K55 2004
 • Krupa A. (red. prowadzący), Encyklopedia wojskowa : dowódcy i ich armie, historia wojen i bitew, technika wojskowa, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN : Bellona, 2007, sygn WD: U24 .E53 2007
 • Kunikowski J., Słownik terminów wiedzy i edukacji dla bezpieczeństwa, Siedlce : Pracownia Wydawnicza Wydziału Humanistycznego UPH, 2015, sygn. WD: UA10.5 .K86 2015
 • Lanning M. L., 100 największych dowódców wszech czasów, Warszawa : Świat Książki, cop. 1998, sygn. WD: UB210 .L264165 1998
 • Larecki J., Słownik szpiega : angielsko-polski słownik terminologii służb specjalnych, Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2006, sygn. WD: UB270 .L37 2006
 • Dittmer L., Yu M. (red.), Routledge handbook of Chinese security, London ; New York : Routledge Taylor & Francis Group, 2017, sygn. WD: UA835 .R68 2017
 • Sawicki Z., Mundury, dystynkcje i odznaczenia Wojska Polskiego i służb mundurowych, Warszawa : Pantera Books, cop. 2008, sygn. WD: UC485.P6 S38 2008
 • Sieński H., Polskie duszpasterstwo wojskowe : bibliografia, Warszawa : Centralna Biblioteka Wojskowa, 1994, syg. WD UH25.P7 S54 1994
 • Sztab Generalny Wojska Polskiego 1918-2013 : bibliografia selektywna, Warszawa : Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, 2013, sygn. WD: UA829.P72 S984 2013
 • Woźniak R. (red.), Encyklopedia najnowszej broni palnej : opracowanie zbiorowe, Warszawa : Bellona, 2001, sygn. WD: UF9 .E53 2001 t.3
 • Zasieczny A., Leksykon broni II wojny światowej : wojska lądowe, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Alma-Press, cop. 2015, sygn. WD: UF500 .Z376 2015
Zasoby dziedzinowe online

E-zasoby dostępne na UW

 • Academic Search Ultimate – znajdziemy tu różnorodne źródła – poszczególne numery czasopism, artykuły itd.
 • VLeBooks – głównie podręczniki akademickie. Kolekcja wielodziedzinowa.
 • Academic Research Source – książki elektroniczne renomowanych wydawnictw naukowych.
 • Ibuk Libra – polskie książki naukowe z różnych dziedzin.
 • MasterFILE Premier – znajdziemy różnorodne źródła – poszczególne numery czasopism, artykuły itd.
 • ScienceDirect – elektroniczne wersje czasopism wydawnictwa Elsevier. W bazie znajduje się 2 tys. tytułów czasopism w wersji pełnotekstowej, łącznie ponad 10 mln artykułów i rozdziałów z książek.
 • Springer – zbiór pełnotekstowych czasopism elektronicznych wydawanych przez wydawnictwa Springer, Nature oraz Palgrave Macmilan.
 • Taylor & Francis Online – w bazie znajdziemy obszerną kolekcję czasopism z nauk przyrodniczych i technicznych.
 • Wiley Online Library – jest elektroniczną biblioteką czasopism wydawnictwa Wiley-Blackwell. Licencja obejmuje ponad 1,4 tys. tytułów czasopism z zakresu nauk ścisłych, humanistycznych i społecznych, udostępnianych wraz z archiwami od 1997 roku.

E-zasoby ogólnie dostępne

Polskie

Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej – pełnotekstowa baza artykułów opublikowanych na łamach Biuletynu WAT.

Polish Scientific Journals Database – baza indeksuje artykuły z polskich czasopism naukowych z fizyki, chemii, medycyny, farmaceutyki oraz obszaru nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej.

Wojskowa Biblioteka Cyfrowa – Zbrojownia – zasoby centralnej biblioteki Wojskowej dostępne online.

Zagraniczne

Centrum Badań Strategicznych i Międzynarodowych – założone w Waszyngtonie, ponad 50 lat temu, CSIS prowadzi badania polityczne i analizy w zakresie polityki, gospodarki i bezpieczeństwa na całym świecie, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii dotyczących stosunków międzynarodowych, handlu, technologii, finansów, energii i geostrategii.

IEEE Xplore – baza zawiera publikacje z dziedziny informatyki, elektrotechniki, elektroniki, inżynierii, nauki o ziemi, nanotechnologii, robotyki oraz nauk pokrewnych wydawnictwa IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers) oraz IET (Institution of Engineering and Technology). Tematyka bazy: lotnictwo, Inżynieria samochodowa.

Konwencje genewskie – pełnotekstowa baza Konwencji genewskich i nawiązujących do nich dokumentów.

MERLN – konsorcjum bibliotek badawczych ds. edukacji wojskowej współpracujących w celu zapewnienia dostępu do różnorodnych unikalnych zasobów przeznaczonych dla naukowców i uczonych.

ONWAR – baza wiedzy o konfliktach wojskowych z całego świata.

The Mapping Militants – interaktywne mapy prezentujące militarne organizacje z całego świata.

The International Crisis Group – niezależna organizacja działającą w celu zapobiegania wojnom i kształtowaniu strategii, które pozwolą zbudować bardziej pokojowy świat.

Ikony: Freepik (www.freepik.com) z www.flaticon.com, Retina Display Icons (www.iconfinder.com/iconsets/TWG_Retina_Icons) od The Working Group (blog.twg.ca).