Spotkanie z Lady Camillą Panufnik i prezentacja archiwaliów po kompozytorze Andrzeju Panufniku

23 marca 2018, godz. 12.00

 Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie
dr hab. Jolanta Talbierska
ma zaszczyt zaprosić
na spotkanie z Lady Camillą Panufnik
oraz prezentację wybranych pozycji z cennego zespołu archiwaliów
po wybitnym kompozytorze Andrzeju Panufniku
przekazanych przez Nią do Archiwum Kompozytorów Polskich BUW.

Piątek, 23 marca 2018, godz. 12.00
Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, ul. Dobra 56/66
Sala im. Samuela Bogumiła Lindego (316, poziom 3)

 

 

We wrześniu 2017 r. Lady Camilla Panufnik przekazała Archiwum Kompozytorów Polskich BUW cenny zespół dokumentów polskiego kompozytora emigracyjnego Andrzeja Panufnika (1914-1991). Zawiera on przede wszystkim materiały w języku polskim – dokumenty rodzinne i rodowe, szczególnie bogate w przypadku ojca kompozytora, Tomasza Panufnika, sławnego lutnika i twórcy szkoły budowania instrumentów, dokumenty z czasu okupacji w Warszawie i muzycznej działalności Panufnika w tym czasie, materiały dokumentujące działalności w kraju w latach powojennych do czasu opuszczenia Polski w 1954 r., korespondencja ze środowiskiem polskiej muzycznej emigracji lat 50.– 80. oraz korespondencję z polskim środowiskiem muzycznym i rodziną.
Spuścizna twórcza tego wybitnego artysty spoczywa w British Library. W roku 2004 Lady Panufnik ofiarowała do zbiorów BUW mikrofilmy z rękopisami muzycznymi kompozytora. Zdeponowanie w Archiwum Kompozytorów Polskich BUW spuścizny dokumentującej twórcze życie Andrzeja Panufnika jest niezwykle ważne dla dalszych badań nad genezą i recepcją jego dorobku.

Foto: Camilla Jeseel-Panufnik. Wystawa jej fotografii poświęconych Andrzejowi Panufnikowi w Muzeum Historycznym m. st. Warszawy. 1998 r. Fot. PAP/CAF/R. Pietruszka

 

Ikony: Freepik (www.freepik.com) z www.flaticon.com, Retina Display Icons (www.iconfinder.com/iconsets/TWG_Retina_Icons) od The Working Group (blog.twg.ca).