Skrytki doktoranckie BUW

Uwaga! To jest wpis archiwalny.
Bieżące aktualności są dostępne tutaj.

Zapraszamy wszystkich doktorantów UW, którzy posiadają kartę biblioteczną BUW, do korzystania ze skrytek do całodobowego przechowywania rzeczy osobistych.
Znajdują się one w BUW, w tzw. dawnej małej czytelni na poziomie 2 (dziedzina A Z).
Klucz do skrytki można wypożyczyć w Informatorium.

Zasady udostępniania skrytek doktoranckich

Ikony: Freepik (www.freepik.com) z www.flaticon.com, Retina Display Icons (www.iconfinder.com/iconsets/TWG_Retina_Icons) od The Working Group (blog.twg.ca).